indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > In het nieuws > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (2 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van vragen van de leden Wilders en Madlener (PVV) over de speech van de Nederlandse ambassadeur Nikolaos van Dam op een Koranschool in Jakarta op 29 april 2009.

Vraag 1
Bent u bekend met de speech "The Global Political Trend and the Role of Islam: The Academic Responsibility of Muslim Scholars" van ambassadeur Van Dam? (1)


Antwoord
Ja.

Vraag 2
Bent u met ons van mening dat onze Nederlandse Ambassadeur in IndonesiŽ niets te zoeken heeft op een
Koranschool-afstudeerplechtigheid? Zo neen, waarom niet?


Antwoord
Nee, ambassadeur Van Dam had, evenals de minister van Religieuze Zaken, Dr. Maftuh Basyuni en de gouverneur van Jakarta, Dr. Fauzi Bowo, een uitnodiging ontvangen van het gerenommeerde Instituut voor Koranstudies te Jakarta om tijdens de afstudeerceremonie aanwezig te zijn. Het paste de ambassadeur in het kader van de uitoefening van zijn functie aan een dergelijke uitnodiging gehoor te geven. Los daarvan ben ik van mening dat de Nederlandse belangen er mee zijn gediend wanneer de Nederlandse ambassadeur in IndonesiŽ, een democratisch land met de grootste moslimbevolking ter wereld, contacten onderhoudt met vertegenwoordigers van gematigde Islamitische organisaties.

Vraag 3
Deelt u de mening dat de heer Van Dam, in plaats van op multiculti-wijze de islamproblematiek onder het tapijt te schuiven, zijn tijd beter kan besteden aan de onacceptabele weigering van IndonesiŽ om een Nederlands parlementslid toe te laten, en zich bovendien beter bezig kan houden met het verbeteren van de positie van niet-moslims in IndonesiŽ? Zo neen, waarom niet?


Antwoord
De Nederlandse ambassadeur in Jakarta heeft dit podium gebruikt om aan te moedigen tot verdraagzaamheid en tolerantie. De hoofdthema's van zijn lezing waren dialoog, wederzijds begrip, tolerantie, culturele diversiteit, etc. Een dergelijk pleidooi staat noch de verbetering van de positie van niet-moslims in IndonesiŽ, noch de toegang van een parlementslid tot IndonesiŽ in de weg en dat pleidooi past geheel in het beleid van de regering.

Nederland maakt zich voortdurend sterk voor de positie van religieuze minderheden in IndonesiŽ. Zo heb ik tijdens mijn recente bezoek aan IndonesiŽ mijn zorgen kenbaar gemaakt over de niet altijd afdoende bescherming van religieuze pluriformiteit in IndonesiŽ, het sluiten van kerken in Java en het verjagen van theologiestudenten van hun campus in Jakarta. Nederland ondersteunt via de Asia Foundation programma's, gericht op bescherming van religieuze vrijheid. De activiteiten beogen vergroting van het bewustzijn onder de politie van het recht op religieuze vrijheid, als ook het ondersteunen van ngo's bij het uitdragen van deze boodschap.

Vraag 4
De heer Van Dam verwijst in zijn speech naar Turkije als een Europees land, deelt u de mening dat hij dringend een opfriscursus aardrijkskunde nodig heeft? Zo neen, waarom niet?


Antwoord
De speech van de Nederlandse ambassadeur concentreerde zich op de subjectiviteit van identiteit en vormde een pleidooi tegen de indeling van Turkije als een zuiver `Europees', `Aziatisch' of `Islamitisch' land - typeringen die geen recht doen aan de complexiteit en identiteit van het land, dit los van het feit dat de geografische en politieke begrenzing van Europa en AziŽ nooit een eenduidige is geweest.

Vraag 5
Bent u met ons van mening dat nu de heer Van Dam schijnbaar de voorkeur geeft aan het behartigen van de islamitische belangen in plaats van de Nederlandse belangen, hij zijn ambassadeurschap met onmiddellijke ingang dient op te geven? Zo neen, waarom niet?


Antwoord
Nee. Zoals uit mijn antwoord op vraag 2 blijkt paste de aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur op het Instituut voor Koranstudies in Jakarta, waarbij wederzijds begrip, tolerantie, culturele en religieuze diversiteit centrale thema's waren, bij zijn taken als vertegenwoordiger van Nederland in IndonesiŽ. Het gaf hem bovendien de gelegenheid de Nederlandse visie op de thema's verdraagzaamheid en tolerantie nog eens helder voor het voetlicht te brengen, waarmee naar mijn stellige overtuiging Nederlandse belangen waren gediend.

(1) www.nikolaosvandam.com/pdf/speech20090429uk.pdf
oyibo
Moderator
User icon of oyibo
spacer line
 

Zo'n reaktie was vrij voorspelbaar.
En nog terecht ook. Ik ken de beste meneer Van Dam Niet.
Maar de speech lijkt me voer genoeg voor Wilders om gewoon ouwerwets zachtjes te landen in de gewone wereld. Emoticon: Party!


It's only kinky the first time.

Jantje
User
spacer line
 

Sapolidi, ik heb altijd van jouw gedachtenspinsels genoten maar wat heb ik nou aan al dat knip- en plakwerk zonder enig inleidend commentaar. Heb je soms een setrok gehad? Ik ga toch ook niet mijn bekeringsdrift bevredigen door de P V V zienswijze hier naartoe copieeren. Ik kan alleen zeggen: Wilders doet het goed. De enige die weet hoe het in Nederland moet.Pearl2see
User
User icon of Pearl2see
spacer line
 

Om te voor komen dat een lezer zich elke keer stoort aan de rascistische praat van Wilders aanhangers, die om een of andere reden in elk onderwerp op deze site opduiken, is het een idee om een deel van deze site voor deze bruinhemden in te richten? Kan alle denigrerende praat over wat er mis is met de Indonesiers ( en alle andere buitenlanders ) ook meteen afgehandeld worden.sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 29-05-2009 20:28 Jantje wrote:
Sapolidi, ik heb altijd van jouw gedachtenspinsels genoten maar wat heb ik nou aan al dat knip- en plakwerk zonder enig inleidend commentaar.


De antwoorden van minister Verhagen op het gebral van Wilders zijn zo overduidelijk dat een inleidend commentaar mijnerzijds geheel overbodig is. Dat het te hoog gegrepen is en niet aan jou besteed is verwondert me niets. Beperk je je nou maar tot het simpele gedachtengoed van de pvv. Emoticon: Laugh out loudoyibo
Moderator
User icon of oyibo
spacer line
 

We hoeven de site niet met een redneck subforum te versterken. Daar zijn al sites genoeg voor. Emoticon: Stupid

Ook deze politieke ruft is weer overgewaaid en blijft meneer Van Dam gewoon zitten waar hij zit, en terecht. Op naar de volgende onwelriekende PVV wolk. Emoticon: Clown


It's only kinky the first time.


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.85,136,301 topic views - 240,133 posts - 13,729 topics - 33,219 members - last post @ 21-09-2020 15:18 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2020
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

138,833,806 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com