indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Geloof in Indonesië > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

Hitami
User
spacer line
 

Indonesia is een Islamitische land. Dus voor wie regelmatg naar Indonesia of op vacantie te gaan of wil orienteren etc. is heel erg verstandig het boek van prof. Jansen te lezen.

Wat de titel betreft wordt veel ophef gemaak in Nederland maar voor de insiders weten gewoon dat Jansen gelijk had.

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Een beetje vreemde topicstitel.

Voluit moet het : :Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten.
Wie is Hans jansen eigenlijk ?

Hier heb je meningen van andere Islamologen.
Arabist Hans Jansen gooit met zijn recente boek 'Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten' de knuppel in het wetenschappelijke hoenderhok. Maar de media lijken hem serieuzer te nemen dan zijn collega islamdeskundigen. "Jansen heeft al zijn wetenschappelijke scrupules opzij gezet."
Hans Jansen was altijd al kritisch ten aanzien van zijn collega's, maar in zijn boek 'Islam voor varkens' gaat hij wel heel onomwonden in de aanval: "De meeste westerse hoogleraren die de islam in hun portefeuille hebben", schrijft hij, "praten graag mee met de moslims. Met wetenschap heeft het vaak niets te maken. Het is pure misleiding, waarbij boze opzet niet altijd moet worden uitgesloten, zij het dat onnozelheid natuurlijk zoals overal gewoner is."

Collega hoogleraar Martin van Bruinessen van het Instituut voor de Studie van de Islam in de Moderne Wereld (ISIM) te Leiden verbaast zich over de aanmatigende toon van Jansen. "Ik weet niet wie hij precies op het oog heeft, maar wat hij zijn collega's verwijt is eigenlijk heel goed op hemzelf van toepassing." Hij vindt het boek van Jansen, dat voor hem op tafel ligt, juist onwetenschappelijk en misleidend. "Het schept welbewust een beeld van de islam en moslims dat veel gevaarlijker is dan op grond van de feiten te rechtvaardigen is. Onnozel is Jansen niet, en dan vraag je je dus wel af waarom hij dit soort dingen schrijft."

Ongemakkelijke waarheid
Van Bruinessen verwoordt de groeiende ergernis over Hans Jansen onder vakgenoten. Hij herinnert zich dat Jansen al in de jaren negentig badinerende stukjes schreef over de islam. Maar sinds Nederland na 9/11 in de greep raakte van angst voor de islam is de Utrechtse hoogleraar uitgegroeid tot een waar fenomeen in de media, waar hij zich presenteert als de enige Nederlandse geleerde die zonder politiek correcte poespas de ongemakkelijke waarheid over de islam durft te vertellen. Jansens' werk is een belangrijke bron van inspiratie voor de anti-islam politicus Geert Wilders. In de dagen nadat Wilders zijn film 'Fitna' op het web had gezet, verscheen Jansen in verschillende tv programma's om de film uit te leggen.

In 'Islam voor varkens' zet Jansen zijn visie uiteen door 250 vragen over de islam te beantwoorden. De islam komt uit het boek naar voren als een gevaarlijke, gewelddadige godsdienst. De Koran predikt vrede, beaamt Jansen, maar die vrede komt er pas nadat iedereen zich aan de islam heeft onderworpen. Tot dat moment moeten het kwaad en het ongeloof in de hele wereld worden bestreden, indien nodig met geweld. Het aantal Nederlandse moslims dat de terreur van al-Qaeda afkeurt zou volgens Jansen 'wel eens niet zo hoog kunnen zijn'. De meeste moslims, weet hij, zien Bin Laden "niet als een dwaas maar als een superactivist die de uiterste consequentie trekt van de islamitische regels ten aanzien van de strijd tegen de ongelovigen."

Scrupules opzij
De titel van het boek, stelt de auteur in de inleiding, verwijst naar benamingen die de Koran gebruikt voor ongelovigen en joden. "Wie de moeite neemt de desbetreffende passages op te zoeken - bijvoorbeeld op de site bijbelenkoran.nl", zegt van Bruinessen, "ziet dat dit gewoon niet waar is. De Koran spreekt van een volk in het verleden dat ongehoorzaam was aan God en voor straf in varkens en apen werd veranderd." Van Bruinessen vindt het karakteristiek voor Jansens' stijl. "Sinds Jansen zich mag tooien met de hoogleraarstitel, maar vooral sinds de moord op Theo van Gogh, heeft hij alle wetenschappelijke scrupules opzij gezet. Hij is een anti-islam polemist geworden die er geen moeite mee heeft willens en wetens een verkeerde voorstelling van zaken te geven."


Ayatollah
Islamoloog Dick Douwes, hoogleraar aan de universiteit van Rotterdam, valt hem bij. "Jansen haalt bepaalde koranverzen aan om te bewijzen dat de islam geweld tegen ongelovigen predikt. Maar hij gaat volledig voorbij aan het feit dat de meeste moslims die teksten heel anders lezen. Hij gedraagt zich niet als een wetenschapper maar als een schriftgeleerde, een ayatollah die vindt dat hij anderen kan vertellen hoe je de Koran moet uitleggen."

Maar als Nederlandse islamwetenschappers zoveel bezwaren hebben tegen de uitlatingen van Jansen, waarom geven ze hem dan zo weinig weerwoord? Volgens van Bruinessen hebben de meeste islamologen het gewoon te druk met het doen van onderzoek en het schrijven van wetenschappelijk werk. Jansen, die al jaren alleen maar populariserend werk schrijft, werd door zijn vakgenoten nooit helemaal serieus genomen. "Ze hebben zich te lang niet gerealiseerd dat hij door de media wťl heel erg serieus genomen wordt."

2 collega' s schrijven over het boek en Jansen himself:
# onwetenschappelijk en misleidend
# door zijn vakgenoten nooit helemaal serieus genomen .

dat is toch wat Emoticon: Nooo


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

elsbeth
User
spacer line
 

Bedankt Sidia, voor deze uitgebreide uitleg. Ik vond de titel, maar ook het begeleidende zinnetje (insiders weten dat Jansen gewoon gelijk had) bepaald niet uitnodigend. Maar....dat had ik ook destijds met het boekje "Een goede man slaat soms zijn vrouw""van Joris Luijendijk. Het is inmiddels een oud boekje, geschreven na zijn tijd in Cairo. Het geeft een hele mooie kijk op de veelal onoverbrugbare verschillen waar hij tegen aan loopt. Ik lees nu van dezelfde schrijver: "Islam voor beginners". Misschien niet geschikt voor alle islamkenners onder jullie, maar wel handig als werkje wanneer je voor het eerst naar een islamistisch land gaat.
Groet Elsbethsidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Sorry , het is niet mijn " uitleg" , heb ik ergens geleend (gestolen ). Emoticon: Smile
Als mijn handen maar niet afgehakt wordt.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Hitami
User
spacer line
 

wetenschappelijk of niet, wat Jansen scrheef zo denken veel moslims in Indonesie en ook naar handelen. De titel is al pakkend. er zijn veel moslims mij zien als varkens omdat ik ze eet en niet gelovig. Zo zeggen ook veel moslims als ze over de niet moslims. Omdat ik varkens eet ben ik Haram ?

Het is wel zo dat de boek weinig diepgang heeft maar dat is misschien niet de bedoeling van de schrijvers. Het is plat maar niet gezegd dat het niet waar is. Dus de kritiek over hem kan ik begrijpen.

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 14-05-2008 09:04 Hitami wrote:
er zijn veel moslims mij zien als varkens omdat ik ze eet en niet gelovig. Zo zeggen ook veel moslims als ze over de niet moslims. Omdat ik varkens eet ben ik Haram ?


Ik denk niet dat je een varken ben omdat je varkensvlees eet.
Weet zelf zeker dat je een mens ben zoals ik het ook ben..
Er kan natuurlijk ook wel moslims(????) zijn die bepaalde gekke ideeen hebben.
Hoeveel zijn ze dan ? Persoonlijk heb ik hun noot ontmoet.
En ik kan zeggen dat ik veeeeel moslims ken , ben tenslotte ook moslim . Emoticon: Smile
Kennelijk heb je een paar rare moslim persoonlijk ontmoet en ze hebben met het woorden en daden kenbaar gemaakt taan jou.

En hun zelf dan ????
Zijn ze ook runderen(sapi) omdat ze sapi eten , of zijn ze kippen zonder kop omdat ze kippen eten ? Of andere soort beesten zoals apen , slangen etc ?
Wat een belachlijke stelling , trouwens er zijn nog veel meer mensen die varkensvlees eten op deze planeet ? Ik denk dat het miljarden zijn , veel meer dan de moslims.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Hitami
User
spacer line
 

Niet alleen dat ik in Indonesia geboren ben en daar gewoond te hebben, ook aantal keren, op latere leeftijd weer terug gegaan dus niet alleen als vacantie plaats. Ook werken en wonen. Verder spreek ik perfect Indonesisch. grote deel van de familie is moslim.

Het is wel zo als je daar woon en opgegroeid is mijn ervaring dat er veel dingen zo vanzelfsprekend is en dat je niet meer ziet wat er allemaal speelt. Doordat naar buiten te gaan en naar Indonesia te kijken, zie ik veel meer dingen. Kortom de mooie dingen maar ook de mindere kant van Indonesia.

Ik kan begrijpen voor de islam lovers die het boek leest on gemakkelijk voel of ze lezen hellemaal niet maar wel krietieken.

Dus het is niet zo dat ik een paar rare moslim ontmoet.

DE TIJDBOM VAN INDONESIA OP DIT MOMENT IS NIET KKN MAAR GODSDIENST.

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Hitami,godsdienst is altijd de tijdbom, bij welk geloof dan ook., dus niet beperkt tot Indonesie.
Om Sid, ik las een heel oud reisverslag van Colijn, expeditie naar Nieuw Guinea.echt oud uit 1936.
Wat schreef hij toen al:de varkens worden beter verzorgd dan de kinderen.De varkens leven gewoon bij de hele familie.
Zelf eet ik geen varkensvlees, krijg er uitslag van en toch een beetje eerbetoon aan mijn voorouders, die varkensvlees beslist niet aten.
Hindoes eten geen rundvlees, maar o zo lekker vinden ze als ik rendang klaarmaak.Hitami
User
spacer line
 

Merapi, je probeer mijn toegezonden stuk te ontkrachten door te relativeren. Relativeren is belangrijk maar niet absoluut. Dat is ook het verschil tussen Indonesia en Nederland. Door alles te relativeren wordt het leven "leeg" en weinig zeggend.

Wat er in Indonesie op dit moment gebeurt t.a.v godsdienst is complex. Niet alleen kristen versus islam, maar ook gematigde, radicalen en andere stromingn binnen Islam is aan het rommelen.

Bijv in Bali met Ahmadiyah. 195 gezinnen vragen nu asiel in australia.

Niet vergeten sinds Soeharto werd de godsdienst als instrument om hun macht te verstevigen. Vandaar zie je dat Moslim organisatie steeds meer ruimte krijgen van de overheid. deze ruimte wordt bewust gecreerd om het volk via godsdienst te onderdrukken.

Het is niet toevallig dat de president een militair is. Omdat deze macht is de enige die islam fundamentalisten egen te houden.sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 15-05-2008 09:52 Hitami wrote:

*Niet vergeten sinds Soeharto werd de godsdienst als instrument om hun macht te verstevigen. Vandaar zie je dat Moslim organisatie steeds meer ruimte krijgen van de overheid. deze ruimte wordt bewust gecreerd om het volk via godsdienst te onderdrukken.

*Het is niet toevallig dat de president een militair is. Omdat deze macht is de enige die islam fundamentalisten egen te houden.


Flauwe kul .
Het overmatig brallen van sommige Moslim organisaties en sommige extreme groepen is te wijten na de val van Soeharto.
Toen de democratie(of democratiseringproces) aan de gang is.
Per defenitie staan de Indonesische regeringen vanaf de 1ste president(Soekarno) altijd in gespannen voet met de militante moslim .
Zie de totstandkoming van "Piagam Jakarta", de totstandkoming van de Grondwet(UUD 1945).Ook de tientallen jaren opstanden van Moslim fundamentalisten die de Negara Islam willen oprichten (D.I. T.I.I)
In de tijd van Soeharto tot 1998 werd de militanten (Moslim en andere groepen) ook behoorlijk onder drukt gezet.
Juist door democratie en zeker in SBY tijd , met zijn copartner Jusuf Kalla begin de Moslims militanten te roeren. Was begonnen na de val van Soeharto.
Zolang Indonesia beweert of probeert democratisch te zijn (keuze tussen Demokrasi terpimpin= geleide democratie en Musyawarah princip of Westerse Democratie=one man one vote) moet de regering de rechten (en ook de plichten) van de grote massa bewaken.
Jou constatering dat militanten meer ruimte krijgen is juist , alleen de redenering is fout.
Juist omdat in een democratie men veel mag zeggen en doen. (Meer rechten eisen maar minder plichten)


* Ben gedeeltelijk eens , waarschijnlijk hebben de militairen nog een grote rol.
Aan de andere kant zijn er ook de zwijgende meerderheid , al dan niet georganiseerd zoals de Nachdatul Ulama's , de Jaringan Islam Liberal .
En het volk heeft ook eten , drinken en dak boven het hoofd nodig .
Al die beloftes die men kan krijgen in het hiernamaals ( Nirwana-Surga) zal ook weinig invloed hebben.

Over SBY :
Alleen duurt het nog jaren voordat men naar een beetje democratie op westerse basis kan bereiken.
Trouwens hij is ook niet echt populair bij de militairen.
Sommige vinden hem een beetje slap.
Voorlopig is hij toch de beste .Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Hitami, dit weet ik!
ook in NL rommelt het tussen radicalen en de gematigde Moslims, en talloze andere stromingen die erkenning willen.
Gelukkig hebben we in NL geen militair als ""opperhoofd"".
Wel is het triest dat je steeds meer vrouwen helemaal zwart gesluierd ziet lopen, met enkel gaas voor hun ogen 1 meter achter hun man.
De volgende generatie zal het zwaar te verduren krijgen,zowel allochtoon als autochtoon.
Inburgering? heb al eerder gepost:helpt geen moer, kost wel de belastingbetaler veel geld, terwijl het rendement zeer weinig is.
We kunnen straks generatie conflicten verwachten tussen de oudere generatie en de nieuwe;dit speelt nu al.
Eenheid van onderwijs is belangrijk; ieder kind heeft recht op goed onderwijs, wil je je kind op een andere niet -westerse school doen?oke betaal het zelf.
Jantje
User
spacer line
 


On 13-05-2008 21:05 Hitami wrote:
Indonesia is een Islamitische land. Dus voor wie regelmatg naar Indonesia of op vacantie te gaan of wil orienteren etc. is heel erg verstandig het boek van prof. Jansen te lezen.

Wat de titel betreft wordt veel ophef gemaak in Nederland maar voor de insiders weten gewoon dat Jansen gelijk had.Natuurlijk heeft die Jansen gelijk en jij ook. Het is gewoon een fitna in boek vorm. Laat zonder Godslastering of beledigingen niets aan duidelijkheid te wensen over. Maar ja, 't is de waarheid en daar storen sommigen zich aan..Tuti & Jan
User
User icon of Tuti & Jan
spacer line
 

Indonesia is een Islamitische land.
Het is een misverstand te denken dat IndonesiŽ een Islam-staat is of een islamitisch land.
In IndonesiŽ zijn vijf religies die door de regering worden geaccepteerd, aan elkaar gelijkgesteld, dan wel de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen.
Deze zijn de Islam, het HindoeÔsme, het Boeddhisme, het Katholicisme en het Protestantisme.

Maar ja, 't is de waarheid en daar storen sommigen zich aan
Beste Jantje,
Als jij eens een beetje je best deed om dit anders te schrijven ben je goed op weg, zoals jij het schrijft zijn het feiten.
Wat dacht je van:
Voor mij is het de waarheid en daar storen sommigen zich aan.
Waarschijnlijk zal jij net als mijn overleden vader ook zeggen dat .....(eten) is erg lekker, terwijl het beter is om te zeggen ik vind dat erg lekker.
Als het dubbeltje niet valt is het misschien nog niet te laat om hulp te zoeken die jou dat probeert duidelijk te maken.
Salam,
Jan
Hitami
User
spacer line
 

Indonesia is zeker een Islamitische land, niet meer en niet minder.
Indonesia is lid van de O.I.C. de Organization of the Islamic Conference. Islamitische organisatie zoals MUI heeft veel te vertellen. Bijv ze bepaald wat er in supermarkt te koop is etc. De prosucten wordt gecheck of geen haram producten. Dit is o.a. een woord die ik een grote hekel heb aan de moslem. Kafir is ook zo'n woord. Hat is allemal manipulatief en deze woorden is niet bedoelt voor de moslim zelf maar voor de anders denkende.

Kristen verkoop hun godsdienst door profesioneel mensen in het veld te sturen, de Islam verkoop hun godsdienst met subtiliteit zoals haram, kafir etc. Een goede voorbeeld, wanneer een nederlnder met een islamitische vrouw trouw en haar godsdienst accepteren, krijgt de man zoveel respect terug van de omgeving dat hij in de wolken gaan lopen. Met deze bekeerde persoon vaak is veel erger dan de moslim zelf.

Merapi de situatie Indonesia en nederland is niet te vergelijken.Tuti & Jan
User
User icon of Tuti & Jan
spacer line
 

Beste Hitami,
Jij kan met berichten komen wat je wil maar een feit is en blijft dat IndonesiŽ geen Islamtisch land is volgens de grondwet: UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK IndoNESIA totdat deze grondwet is gewijzigd.
Geef bovenstaande tekst in HOOFDLETTERS maar in bij Google, dan ben je even bezig.

Het overgrote deel van de bevolking heeft echter het Islamitisch geloof en dat zie je ook terug in de politiek en uiteraard ook met allerlei besluiten.

Wat jij allemaal aanhaalt is wat mij betreft prima, ik heb geen behoefte om daar over te discuseren.

Nederland is een democratie, er zijn nu enkele politieke figuren die van de huidige situatie in Nederland willen profiteren, komen die echter in de regering worden ze ook geconfronteerd met het feit dat Nederland een grondwet heeft en dat iedere burger, dus ook de politiek wordt geacht zich daar aan te houden.
Jansidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 16-05-2008 10:17 Hitami wrote:

*1.MUI heeft veel te vertellen. Bijv ze bepaald wat er in supermarkt te koop is etc. De prosucten wordt gecheck of geen haram producten.

*2.Dit is o.a. een woord die ik een grote hekel heb aan de moslem. Kafir is ook zon woord. Hat is allemal manipulatief en deze woorden is niet bedoelt voor de moslim zelf maar voor de anders denkende.

*3.Kristen verkoop hun godsdienst door profesioneel mensen in het veld te sturen, de Islam verkoop hun godsdienst met subtiliteit zoals haram, kafir etc.

*4..Een goede voorbeeld, wanneer een nederlnder met een islamitische vrouw trouw en haar godsdienst accepteren, krijgt de man zoveel respect terug van de omgeving dat hij in de wolken gaan lopen. Met deze bekeerde persoon vaak is veel erger dan de moslim zelf. [ /b]

*5.Merapi de situatie Indonesia en nederland is niet te vergelijken.


1. Weer flauwe kul.
De MUI bepaald niet.
De MUI geeft gewoon de goedkeuring dat een product haram is of niet.
Dezelfde functie zoals de NVVH (Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen) die een bepaalde oordeel geeft over een product.
Kennelijk is er behoeftye van de merendeel Moslims in Indonesia , zoiets zoals MekDie (Mac.D) , heeft ook de keurmerk van de MUI .

2. Dat is jou mening , dat mag.
PS : Je heb toch geen hekel mij ? Ik ben ook Moslim.

3.Kristen , Islam , Jodendom en andere religies verkopen niks , hoogstens de mensen verkopen hun geloof of produkten.

4 Met deze bekeerde persoon (of personen ?) is ---------
Nou seh , wat een botte stelling. Emoticon: Nooo

5. Das kloft , daar heb je gelijk in. Emoticon: Smile


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Om Sid, Hitami , Tuti en Jan ik snap er geen bal meer van!
Nederland is beslist een democratie, we kennen gelukkig vrijheid.
Is dit mischien de reden dat veel Indo's niet willen terug keren naar nun moederland?
Is het angst of ontworteling?
Nu een vraag mijn vriend en ik willen volgend jaar trouwen,liefst in Indonesie omdat zijn roots daar liggen.
We zijn beiden geen Moslim, willen het ook niet worden;natuurlijk wel met alle respect voor Indonesie.
Ik denk trouwen in Nederland,maar kan het huwelijk in Indonesie nogmaals worden bezegend?buiten het moslimdom?monyet
User
User icon of monyet
spacer line
 

Veel Indische mensen zijn bang om terug te keren, zelfs alleen al voor vakantie. Dat is omdat ze zoveel verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt in IndonesiŽ in de jaren '40 en '50. veel trauma's waar misschien nooit meer over gesproken is sindsdien.
Huwelijk in IndonesiŽ bezegelen is een hoop heisa. Wij zijn getrouwd voor de kerk in IndonesiŽ maar dat is ook lastig als je geen lid van zo'n kerk bent. Je kan wel makkelijker op Bali trouwen, maar das meer iets voor toeristen vond ik altijd. Java heeft iets emotioneels voor Indische mensen die daar vandaan komen. Dat gaat niet weg, zelfs de Indische generatie die er niet geboren is voelt dat.
Oh, en vergeet niet dat het regelen van een huwelijk op afstand in ťťn woord verschrikkelijk is. Uiteindelijk moet je toch de trouwlocaties bezoeken, de kleding lokaal regelen, fotograaf regelen etc etc. Mocht je in Bandung willen trouwen, dan kunnen we jullie wel helpen aan contacten...


From Dayeuhkolot with love

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 16-05-2008 23:13 monyet wrote:
Mocht je in Bandung willen trouwen, dan kunnen we jullie wel helpen aan contacten...

Ik vraag me af of toeristen die geen binding hebben met indonesia in Indonesia kan trouwen .
Opzijn minst moet 1 een WNI er zijn .

Op Bali is een andere verhaal , de Balinezen hebben kennelijk geen bezwaar dat hun geloof rituelen " geleend" wordt door toeristen.
Voor zover ik weet is er ook discussie of het juist om medewerking te verlenen, men is tegen de commercialisatie van de heilige huwelijksrituelen.
Als het in familiekringen blijf zal hert mss niet tot een probleem leiden , dus een kerkelijke inzegening.
De vraag is of de pastoor (dominee) gerechtigd is om een huwelijk van 2 toeristen te zegenen. Gewoon vragen of het kan.
zie: http://indonesie.nlambassade.o(...)re_zaken/huwelijk_in


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

monyet
User
User icon of monyet
spacer line
 

Sidia, je kan overal trouwen, alleen dan wel 'off the record'...
Wij zijn er ook niet voor de wet getrouwd, dat hebben we in NL gedaan.


From Dayeuhkolot with love

monyet
User
User icon of monyet
spacer line
 

Als je in een kerk wil trouwen in IndonesiŽ dient tenminste een persoon gedoopt te zijn en een officieel doopcertificaat te kunnen tonen. Het is lastig om als buitenlands echtpaar in een kerk te trouwen in IndonesiŽ. Normaal gesproken dien je in IndonesiŽ in je eigen kerk te trouwen. Als je een officieel huwelijk wil sluiten, dan is Bali de enige optie. Heeft wel iets speciaals, vooral voor de oudere Indo's in de familie. Maar plak er dan wel een rondreisje Java aan vast, hebben wij ook gedaan. Java heeft voor Indo's mťťr dan Bali.


From Dayeuhkolot with love

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 16-05-2008 23:40 monyet wrote:
Sidia, je kan overal trouwen, alleen dan wel off the record...
Wij zijn er ook niet voor de wet getrouwd, dat hebben we in NL gedaan.


Juist , off the record.
Zie de site van Ned.Ambassade:
Volgens de Nederlandse wet bent u alleen gehuwd als uw huwelijk is gesloten voor een ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BS). Het staat u vrij of u daarna nog in de kerk wilt trouwen of niet. Een andere volgorde is niet mogelijk
Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Hitami
User
spacer line
 

Sidia,

zo te lezen had je nog geen concreet ervaring met MUI. Anders is jou opmerking niet zo luchtg over. Maar dat is ook een van de manier van discuseren. bijv door te zeggen flauwekul als je het niet weet of wat dan ook.

Volgens jou is islam verkoop niets, ok, maar hoe zit het dan met alquran, gezien het feit dat dit door Moslim gezien als van Allah is. Rechtstreek door Allah gemaakt dus made in by Allah.

Jan, undang-undang dasar is Indonesia geen Islamitishe staat maar in praktijk wel. Zoals ik eerder had geschreven godsdiennst als instrument. Dus met onderdrukking of juist andersom het blijft een belangrijke intrumentarium voor de machthebbers.sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 17-05-2008 08:47 Hitami wrote:
Volgens jou is islam verkoop niets, ok, maar hoe zit het dan met alquran, gezien het feit dat dit door Moslim gezien als van Allah is. Rechtstreek door Allah gemaakt dus made in by Allah.

.

Echt lekkere en simpele benadering en generaliserend. en ook niet onderbouwd.
Dus makkelijk en goedkoop.

Alle geloven hebben hun dogma' s , en is altijd afkomstig van de Grote Baas.
Of het Allah , Jahwe of De Heer is zal de boodschap praktisch dezelfde zijn .
Zie ook de verschillen en de overeenkomsten van de 3 grote monoistische geloven.

Bij de Islam is er ook een vrijheid van keuze (zoals bij de Jodendom en Christendom).

Ya dat klopt , ik heb direct niks te maken en te schaften met de MUI. Wil ik ook niet.
Als een " vrije" Moslim ben ik alleen verantwoording schuldig aan mijn eigen God. En de wetten van de Islam cq van het land waar ik woon.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Monyet, ik ben gedoopt, maar hij niet.
moet alles goed bespreken en op een rijtje zetten.
Is het een optie om in Nederland te trouwen en het huwelijk te laten inzegenen in Indonesie,dit omdat hij zo"n banden heeft met Bandung, zijn vader is daar begraven, kortom, veel emoties waar ik begrip voor heb.
Lieve groet Merapi/Wilma
You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.94,699,601 topic views - 242,038 posts - 13,758 topics - 35,454 members - last post @ 19-10-2021 16:04 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

154,401,452 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com