indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

Yerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 

ik had er eergisteren ook 1 voor Bali: Hij had een stuk grond gezien. Spotgoedkoop, en er was zeker iets van te maken. De eerste vraag die ik stelde gaf meteen ook het antwoord op zijn kans van slagen:
"Ligt er een weg naartoe?"
"Nee."

Zo kan ik mijn geld ook wel op krijgen, maar dat werkt dus niet. Dit zou trouwens net zo goed niet werken elders in Indonesie of zelfs in Nederland. Avonturiers genoeg dus maar deze trok wel aan een heel kort eindje en het was een gratis gesprek. Emoticon: Wink


Ho Lee Fuk

oyibo
Moderator
User icon of oyibo
spacer line
 

Acculturatie,

YB,
Het is inderdaad zo dat grotere organisaties gebruik maken van de diensten die bijvoorbeeld het tropeninstituut aanbiedt. De individuen die een avontuur vinden de kosten wellicht te hoog om deel te nemen aan een cursus. Die inderdaad informatie geeft over het land maar ook nog probeert inzichtelijk te maken welk proces mensen ondergaan als ze langere tijd in den vreemde verblijven. Als ik de kans krijg ga ik er zeker heen. Zelfs als het de 2e keer is dat ik naar hetzelfde land zou worden uitgezonden. De kosten zijn op het eerste oog misschien wel hoog, maar de kosten van een vroegtijdige repatrieering zijn vele malen hoger. Nog los van de bijkomende gevoelens.

In de praktijk zie ik mensen vertrekken waarvan ik eigenlijk op voorhand al weet dat het een eenmalige exercitie is. Niet iedereen is geschikt om de vaderlandse bodem voorgoed of al dan niet tijdelijk te verlaten. Definitief is vaak een groot woord. Dan de stadia van acculturatie. Er is een begin gemaakt als men begrijpt dat de mens door deze fasen heen gaat. Sommigen doen er daadwerkelijk iets mee, anderen nemen het terkennisgeving aan. Aan de xpat die al jaren in den vreemd eis zie je reacties op dit gedeelte van de cursus wel. Herkenbaar. Ook het land van bestemming doet veel in dit proces. Meestal inderdaad 3e wereldlanden. Alhoewel als je uitgezonden bent naar de VS het proces wel hetzelfde is. En inderdaad hebben mensen een onderling verschillende cyclus. Maar dat deze fasen er zijn is duidelijk. In dit verband is het wat mij betreft opmerkelijk dat er in Nederland weinig tot geen aandacht is voor dit onderwerp voor mensen die naar Nederland emigreren.

Jeroen,
Ik moet altijd lachen als mensen zich uitlaten over een spotgoedkoop stukje land op Bali en de mogelijkheden. Die weg er naar toe is nog 1 van de minste problemen Emoticon: Smile
It's only kinky the first time.

Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Jaren geleden had ik het plan opgevat met een vriend van mij (wiens boek c.q. roman n.b. jarenlang de basis is geweest van de stof die werd gebruikt bij de acculturatiecurssen op het Tropeninstituut) om een consultatiebureau te starten met de bedoeling Nederlanders hier ter plekke te begeleiden in de problemen die ze kunnen ervaren indien ze aan het begin of halverwege hun werkperiode hiermee in aanraking komen en "vastlopen". Dit zou m.n. in de vorm van workshops moeten worden gegeven. Dit n.a.v. de gigantische hoeveelheid weggegooide manuren en financien die zijn geinvesteerd in een uitgezonden kracht (en gezin). Het leek ons aantrekkelijk voor zowel overheid als bedrijfsleven hiervan gebruik te maken om zodoende hun kostenpost te kunnen verlagen. Want men kan begrijpen hoeveel geld er over de balk is gegooid als na een jaar blijkt dat de persoon door zichzelf of zijn gezin (het is vaak de niet-werkende partner in het gezin die de meeste problemen ondervindt en de druk vergroot op de werkende partner) niet lekker in zijn/haar vel zit en besluit om terug te keren dan wel door te gaan met tegenzin (met als gevolg een lagere productiviteit).
Edoch, na een kort marktonderzoek bleek er vrijwel geen interesse hiervoor te bestaan met als beweegreden dat de uitgezonden krachten en ev. hun gezinsleden - voordat men vertrok - reeds voldoende waren geinstrueerd en geadviseerd vanuit het Tropeninstituut dan wel vanuit een acculturatieproject opgezet vanuit de Leidse universiteit. Hoewel dit soort cursussen zeker een bijdrage zullen leveren aan een vlotter verlopen van het acculturatieproces, staan de meesten toch verstomd als de problemen zich in de praktijk aanbieden. En juist dan heeft men extra begeleiding en advies nodig. Doch, het blijkt dat men liever extra geld over de balk gooit dan enigszins rendabel te denken. Ons prijskaartje lag zelfs behoorlijk onder die van eerdergenoemde instituten. Echter, wij hadden toevallig beiden geen drs. titel (voortijdig afgezwaaid), geen gerenommeerd instituut achter ons; dus ongeloofwaardig voor de markt. Men gaat liever in zee met een stelletje gefrustreerde Indo's (in de 3e graad) die op zoek zijn gegaan naar hun "roots" en na een jaar verblijf hier ten lande het ei van Columbus hebben uitgevonden (de club van het Leidse acculturatieproject), dan in zee te gaan met enige niet-gediplomeerde workshopaanbieders (maar wel van 1 van hen diens boek - toevallig ook Indo maar zonder frustraties - gebruiken als basis voor de acculturatiecursussen). Het is een spelletje van ons-kent-ons en daar komt niemand tussen.
Voor de duidelijkheid: dit speelde zich ca. 14 jaar geleden af; de huidige situatie is hopelijk stukken verbeterd.

Oyibo, je opmerking dat er weinig aandacht in Nederland is voor dit acculturatiefenomeen bij immigranten, is ook schrijnend. Een hoop problemen van buitenlanders in NL kunnen hiermee aangevat worden.
oyibo
Moderator
User icon of oyibo
spacer line
 

Zo gaat het vaak YB.
En zelfs nu zal men niet of nauwelijks geneigd zijn een folow-up te geven bijvoorbeeld halverwege een arbeidsovereenkomst. En is het vaak de thuisblijvende partij die het meeste problemen heeft. Het in de watten leggen met housekeepers en chauffeur en tuinman is vaak niet eens wenselijk.

Het is niet op de situatie afgetemd, je krijgt ze gewoon.

Begeleiding zou in veel gevallen meer als wenselijk zijn.
De praktijk is ook hier weerbarstiger als de theorie.
Lukraak gebruik maken van het boek lijkt me overigens strafbaar in de meeste gevallen. Zeker als daar inkomsten mee gegenereerd worden. Ik zou hier werk van maken !


It's only kinky the first time.

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 05-05-2008 07:41 oyibo wrote:
Het in de watten leggen met housekeepers en chauffeur en tuinman is vaak niet eens wenselijk.

Het is niet op de situatie afgetemd, je krijgt ze gewoon.


Soms is het ook zo , en zeker bij de orang baru's , de "gewone"expats die in hun land van herkomst een "gewone" burger is die gewend zijn in andere manier leven.
Komen ze in een 3de wereld land , krijgen ze grote huis , supir , PRT , mobil (auto) van de company en andere luxe arbeidsomstandigheden.
En dan lopen ze dan naast hun klompen (sepatu).
Daar moesten wij (de indonesiers) er om lachen.
Je lach je kripoet.

* Ook het land van bestemming doet veel in dit proces. Meestal inderdaad 3e wereldlanden. Alhoewel als je uitgezonden bent naar de VS het proces wel hetzelfde is. En inderdaad hebben mensen een onderling verschillende cyclus. Maar dat deze fasen er zijn is duidelijk. In dit verband is het wat mij betreft opmerkelijk dat er in Nederland weinig tot geen aandacht is voor dit onderwerp voor mensen die naar Nederland emigreren.


In het algemeen kan je wel zeggen dat zolang de overgang tussen de land van herkomst en land van aankomst niet te groot is zal de aanpassingsprocessen bijna vlekkeloos plaatsvinden.
Als kind van een Indonesische expat in de jaren 70 in amsterdam had ik ook moeten "aanpassen" met de woonsituatie , de vervoersmogelijkheden , alles zelf moeten doen .
En dat terwijl wij praktisch dezelfde faciliteiten als in jakarta hadden ("dienstwoning", mobil en supir) gekregen behalve de PRTs en de "kebon" , de tuinman).Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 04-05-2008 16:30 Yogya-Bali wrote:

Ons prijskaartje lag zelfs behoorlijk onder die van eerdergenoemde instituten. Echter, wij hadden toevallig beiden geen drs. titel (voortijdig afgezwaaid), geen gerenommeerd instituut achter ons; dus ongeloofwaardig voor de markt. Men gaat liever in zee met een stelletje gefrustreerde Indos (in de 3e graad) die op zoek zijn gegaan naar hun "roots" en na een jaar verblijf hier ten lande het ei van Columbus hebben uitgevonden (de club van het Leidse acculturatieproject),


Toevallig heb ik vier jaar geleden bij een van de vestigingen van het Instituut Indonesische cursussen één jaar de cursus Behasa Indonesia gevolgd. Het waren helemaal geen doctorandussen die daar les gaven en ze hadden ook geen enkele onderwijsbevoegdheid. Je kon er dus nooit een officieel erkend diploma of certificaat halen. Maar het waren zeker géén gefrustreerde Indo’s in de 3e graad, maar enthousiaste mensen die de beginselen van deze taal en de heersende cultuur aan anderen bij wilden brengen. Vind het woord gefrustreerde Indo’s dan ook een diskwalificatie voor deze personen en nogal uit de lucht gegrepen.
Of je moet natuurlijk toegang hebben tot cijfers bij bepaalde instanties die jouw gelijk in dit geval ten volle aantonen.

Btw. De universiteit van Leiden geeft bij navraag geen acculturatieprojecten mbt. tot Indonesië of enig ander land. Je kunt er wel een studie “talen en culturen van Indonesië" volgen op universitair niveau. Voor acculturatieprojecten moet je inderdaad zijn bij de Diensten van het instituut Indonesische cursussen ook te Leiden. Dit instituut geeft zoals je al eerder opmerkte doelgerichte trainingen Indonesisch voor bedrijven en semi-overheidsinstellingen, die personeel naar Indonesië uitzenden, maar heeft géén enkele binding met de Leidse Universiteit.


in zee te gaan met enige niet-gediplomeerde workshopaanbieders (maar wel van 1 van hen diens boek - toevallig ook Indo maar zonder frustraties - gebruiken als basis voor de acculturatiecursussen)
Die 70 jaren zijn, in jouw geval, nog lang niet verstreken, dus dat wordt alsnog vangen voor jouw vriend.
oyibo
Moderator
User icon of oyibo
spacer line
 

Sidia,

Geen menselijke eigenschap is de bule vreemd, ik tref hier net weer een bule aan die net begonnen is met het naast de schoenen lopen. En inderdaad lachwekkend, niet alleen voor de doorgewinterder expat die toekijkt maar ook de housekeepster die gniffelend het geheel van dichtbij mag aanschouwen en haar vermaak heeft geuit.

Sapolidi,
Goed speurwerk. En zeker de moeite waard voor YB's vriend hier werk van te maken. In zijn geval zeker !


It's only kinky the first time.

sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 04-05-2008 16:30 Yogya-Bali wrote:

Oyibo, je opmerking dat er weinig aandacht in Nederland is voor dit acculturatiefenomeen bij immigranten , is ook schrijnend. Een hoop problemen van buitenlanders in NL kunnen hiermee aangevat worden.


Acculturatie is een interactief proces, waarbij zowel allochtonen als autochtonen een belangrijke rol spelen. Wanneer in een samenleving allochtonen en autochtonen langdurig met elkaar in contact komen ontstaan er processen van wederzijdse beïnvloeding.
Maar in de huidige Nederlandse situatie hoor je steeds meer geluiden dat cultuurbehoud van allochtonen door autochtonen niet wordt gewaardeerd , terwijl hier door allochtonen wel waarde aan gehecht wordt. Autochtonen voelen door hun dominante positie veelal geen sterke druk om allochtonen te steunen bij het behouden van hun eigen cultuur. Ze zijn van mening dat allochtonen niet aangemoedigd moeten worden om hun eigen cultuur te behouden, maar dat ze zich moeten aanpassen en in hun gedrag meer op autochtonen moeten lijken. Ook op dit forum zie je hier duidelijke uitlatingen over zoals: "aanpassen of oprotten" . Bij allochtonen is de situatie anders. Naast aanpassing wordt het belang van cultuurbehoud door hen benadrukt.
Het acculturatiefenomeen speelt zich dus niet alleen af bij immigranten YB, maar ook bij de autochtone Nederlandse bevolking. Zij eisen van de allochtoon meer assimilatie ; een verregaande vorm van sociale integratie waarbij de eigen culturele identiteit wordt verlaten en er sprake is van een volledige aanvaarding van de waarden en levensstijlen van de omgeving. Zoals in mijn ogen eigenlijk het geval is geweest met de integratie van Indische Nederlanders, die na de onafhankelijkheid van Indonesië hierheen zijn gekomen.
oyibo
Moderator
User icon of oyibo
spacer line
 

Sapolidi, voor wat betreft je opmerking over aanpassen of oprotten?

De mening van een individe is nauwelijks representatief voor de meerderheid die deze mening niet aanhangt en derhalve niet valide in jouw reply hierboven.


It's only kinky the first time.

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

De Indische nederlanders kun je niet vergelijken met Turkse en Marokkaanse mensen.
De Indische Nederlander heeft veelal een goede scholing gehad,beheerst het Nederlands zeer goed, maar behoudt de Indische cultuur.
Meer dan lof voor hen!
Bij Turkse en Marokkaanse allochtonen is de situatie totaal anders:
Den Haag heeft de Voorschool opgericht om deze kinderen voor te bereiden op het reguliere basisonderwijs,gezien de enorme taalachterstand.
De Indische Nederlanders hebben hun cultuur gelukkig behouden!
ze hebben bijgedragen aan de kookkunst,cultuur en de integratie van na-oorloogse Nederlanders, om het wegwijs te maken in de geschiedenismerapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Dus nee SapoL
De Nederlandse bevolking heeft nooit een totale aanpassing geeist, ja misschien begin jaren 50...
Ik zie hier in Den Haag meer dan ooit respect voor de Indische gemeenschap.
zeker voor de oudere generatiesidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 06-05-2008 16:03 oyibo wrote:
Sapolidi, voor wat betreft je opmerking over aanpassen of oprotten?

De mening van een individe is nauwelijks representatief voor de meerderheid die deze mening niet aanhangt en derhalve niet valide in jouw reply hierboven.

Ben met met mijn medeuser eens (Oyibo) dat de geventileerde meningen van een paar individuen niet representatief kan zijn voor de gemiddelde(de meeste ) users.
En toch kan de posting een vertekend beeld geven over Indahnesia.
Ik snuffel vaak in andere sites , schrijf ook (O.H) verhalen.
Sommige posting die hier geplaats zijn over Indonesia , Indonesiers , Islam , moslim waren pittig te noemen.
En ik denk dat het bij andere sites je al lang op de vinger wordt getikt .

Dat zou ook de reden kunnen zijn dat de meeste users hun handen niet willen branden om mee te discussieren.
Ik vind dat Sapolidi juist heeft gequote en als voorbeeld hebt genomen , omdat zo' n proces moet altijd van 2 zijden komen.
Van de autochtonen en nieuwkomers(allochtonen).
Als men geen water bij de wijn wil doen , moet men Fort Nederland gaan bouwen .Met een grote yzeren poort, kompleet met hangbrug .


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 06-05-2008 18:31 merapi wrote:
Dus nee SapoL
De Nederlandse bevolking heeft nooit een totale aanpassing geeist, ja misschien begin jaren 50...
Ik zie hier in Den Haag meer dan ooit respect voor de Indische gemeenschap.
zeker voor de oudere generatie


Ik heb genoeg Indische kennissen die jou het tegendeel kunnen vertellen Merapi.
Surf voor de aardigheid eens wat langs Indische fora en herhaal daar jouw uitspraak dat de Nederlandse bevolking nooit een totale aanpassing heeft vereist. In de contractpensions kregen ze zelfs cursussen in het bereiden van Hollands eten.
Ben benieuwd naar de reacties.
Als voorproefje hier alvast een stukje afkomstig van de website IndischHistorisch.En waarom denk je dat de meeste Indische Nederlanders van de 2e generatie het Behasa Indonesia (Maleis in hun geval) niet beheersen? Van een vriend gehoord dat ze deze taal zelfs thuis niet meer mochten praten.
Om vooral niet op te vallen gedroegen sommigen zich zelfs nog Nederlandser dan de gemiddelde Nederlander (voor zover dit natuurlijk kan). Emoticon: Bye bye
sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 06-05-2008 18:23 merapi wrote:
De Indische nederlanders kun je niet vergelijken met Turkse en Marokkaanse mensen.


Ik vergelijk niets Merapi. Ik geef alleen het verschil aan tussen acculturatie en assimilatie . En daar heb ik voorbeelden bij gebruikt.
Dat je de vertreksituatie of beginsituatie van die twee groepen niet met elkaar kunt vergelijken weet ik ook wel.sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 06-05-2008 19:24 sapolidi wrote:

...En waarom denk je dat de meeste Indische Nederlanders van de 2e generatie het Behasa Indonesia (Maleis in hun geval) niet beheersen? Van een vriend gehoord dat ze deze taal zelfs thuis niet meer mochten praten.
Om vooral niet op te vallen gedroegen sommigen zich zelfs nog Nederlandser dan de gemiddelde Nederlander (voor zover dit natuurlijk kan). Emoticon: Bye bye

Er zijn x aantal redenen.
1. Bahasa Indonesia (Eigenlijk Bahasa Melayu) was voor de gemiddelde Indie gangers te moeilijk .
Dus geldt ook voor de Hollandse migranten en de Indische Nederlanders die geboren en getogen zijn in N.O.I..
2. Het was not done om de Maleis (aftreksel v.d BhS Melayu) te gebruiken.
Het was de taal van den Inlanders.
Doe je dat , dan behoort je niet echt tot de Europeanen .
3. De " Maleis" was vaak de taal van de moederskant.
In feite was het ook niet juist om de moeders taal als maleis te benoemen.
Want de meeste vrouwen die getrouwd zijn (of samenwonend zijn ) met de Indische Nederlanders / Hollanders beheersen de Maleis ook niet .
Ze kunnen hoogstens hun eigen streektaal (javaans-Sundanees , Molluks , Sumatraans etc).
De Maleiers (Orang Melayu) vormt een kleine minderheid (max 7,5 %) en wonen vaak in de kuststreken.
Tot ongeveer 1945 spreken de meeste bevolkingsgroepen nog steeds hun eigen streektaal(bahasa daerah) .
De Bahas Indonesia werd pas " gevormd" in 1928.

De niet Nederlandse taal bij de Indische Nederlanders werd dan een mengelmoes van Nederlandse taal , Portugees , en andere streektalen , later bekend onder de naam Petjoh.

Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile. Merapi :
Bij de Indische Nederlanders waren er ook veel die de Nederlandse taal niet beheersen.
Voor de juiste % zal ik er op terug komen.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 06-05-2008 19:42 sidia wrote:
De Bahas Indonesia werd pas " gevormd" in 1928.Het Bahasa Indonesia is een gestandaardiseerde vorm van o.a. het vroegere pasar-Maleis. (Wikipedia).
Maar wat is nu precies pasar-Maleis. Omdat pasar "markt" betekent komt het een beetje over als iets minderwaardigs. Of zie ik het helemaal fout Sidia?sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Wikipedia (of de inbrenger) is gewoon fout.

Bahasa Melayu Pasar wordt ook vertaald als Pasar Maleis betekent eigenlijk , de Bhs Melayu die gebruikt wordt om handel te drijven door de volkeren van de archipel en Zuid oost azie. Pasar is niet dezelfde als " pasar" = markt.
De laatste was wat de gangbare maleis die gebruikt werd door een deel van de de Indische Nederlanders.
En dat kan als iets " minderwaardig" gezien worden.
De toekomstige) Euopese Binnenlands Bestuurders (vaak totokkers) en in latere jaren kinderen van gegoede Import Hollanders en Indische Nederlanders werden dan gestuurd naar Delft ,later naar Leiden.
De studie werd later Indologie genoemd.Daar leren ze dan de officiele bahasa Melayu . Omdat het noodzakelijk was tijdens de kontakten met de Inlandse B.B ers .Men ondervindt in het verleden vaak problemen..
De Inlandse BB ers praten soms in zuivere nederlands tegenover hun Hollandse kollega' s (of bazen) , en de toeans antwoorden dan in het Maleis Omdat ze de gradaties in het Maleis niet zo goed kunnen beheersen.
Het komt eens voor dat een Inlandse ondergeschikte (met HBS) beter opgeleid waren dan hun Hollandse bazen die baas werden omdat ze blank waren.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 

Dit is een hele interessante site Merapi mbt. tot dit onderwerp.
De url hiervan is: http://indietabeh.kirstenvos.nl/#downloads4yoke4
User
User icon of 4yoke4
spacer line
 


On 06-05-2008 19:24 sapolidi wrote:

...


Ik heb genoeg Indische kennissen die jou het tegendeel kunnen vertellen Merapi.
Surf voor de aardigheid eens wat langs Indische fora en herhaal daar jouw uitspraak dat de Nederlandse bevolking nooit een totale aanpassing heeft vereist. In de contractpensions kregen ze zelfs cursussen in het bereiden van Hollands eten.
Ben benieuwd naar de reacties.
Als voorproefje hier alvast een stukje afkomstig van de website IndischHistorisch.


Click to see original image


En waarom denk je dat de meeste Indische Nederlanders van de 2e generatie het Behasa Indonesia (Maleis in hun geval) niet beheersen? Van een vriend gehoord dat ze deze taal zelfs thuis niet meer mochten praten.
Om vooral niet op te vallen gedroegen sommigen zich zelfs nog Nederlandser dan de gemiddelde Nederlander (voor zover dit natuurlijk kan). Emoticon: Bye bye


Wij weten hier alles van, heb alle papieren nog met betrekking tot die meubelvoorschotten en inderdaad het heeft jarenlang geduurd om het terug te betalen.
Ik heb het hier in een ander topic ook al eens over gehad, er zijn weinig Nederlanders die hier vanaf weten want er werd niet over gesproken!!!!!!!!


Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

4yoke4
User
User icon of 4yoke4
spacer line
 


On 06-05-2008 21:15 sapolidi wrote:
Dit is een hele interessante site Merapi mbt. tot dit onderwerp.
De url hiervan is: http://indietabeh.kirstenvos.nl/#downloads


Click to see original image
Ook dit stukje is naar mijn gevoel een juiste weergave van de hele toestand rond de repatriëring


Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Dit weet ik Sapolida, niet voor niets heb ik er bij vermeld dat het om de jaren 50-60 ging.
De Hollandse truttigheid alom.
Ik ken de verhalen van de contract pensions, Hollands leren koken, controle of het huis wel schoon was.
Heb het nog erger meegemaakt: breiles voor Indische kinderen en hun moeders.
Heb dit allemaal meegemaakt als kind in de jaren 50 met heel veel repatrianten in Den Haag.
Weet nog goed dat een klasgenootje vroeg om een fles [botol cebok] niemand begreep hem.merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Bedankt SapoL
ga de site bezoeken,
groetjes Merapi/Wilma Emoticon: Bye bye Emoticon: Bye bye Emoticon: Bye byemerapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Om Sid, klopt wat U zegt, dat veel Indische Nederlanders de Nederlandse taal niet goet beheersen,maar dit heeft met scholing te maken.
Ike heeft de HBS te Bandoeng afgemaakt, hij beheerst het BI en het Soedanees, terwijl zijn jongste broer 7jaar was toen hij in Nederland kwam, hij kan het BI een beetje lezen maar niet spreken.
De vraag naar Indonesische taalcursussen is enorm groot!
En ja Om Sid, ik durf niet eens een zin te spreken in het BI,terwijl het lezen redelijk gaat. Emoticon: Bye bye Emoticon: Bye bye Emoticon: Bye byezieleffe
User
spacer line
 

acculturatie en assimilatie

Nou weet ieder dat voor die termen die moeilijke woorden, niet thuis horen in een gewone discussie.
Maar nu ze toch gebezigd worden.
Heb ik het gevoel dat men deze site wil tillen naar academische tendensen.
Drempel verhogend, het mag hoor, maar dan haak ik af.
Als dit betekend de vernieuwing dan, heb ik het idee, dat er dan ook maar academie cursurs, er bij geleverd zou kunnen worden.

Nou heb ik zo geen vertrouwen in de over het paard getilde lieden, die hoogdrempelig, een gesprek of een discussie gaan voeren.
Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg…….
Daar zijn al heel veel andere site te vinden waar een aan hoog gehalte geleverd word.
Daar ziet men dat er een vaste kern aan lieden over blijven, en elkaar de loef afsteken.
Hoe de een beter is dan de andere.
Daarom is het jammer dat er nu aan dit middel, een einde komt, juist het laagdrempelige het verschil maakt.
Maar ja het is aan hen die dit zo wilt door zetten, en het op hoog niveau wilt tillen. Emoticon: Bye bye Emoticon: Bye bye Emoticon: Confused


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 07-05-2008 01:00 zieleffe wrote:
acculturatie en assimilatie

Nou weet ieder dat voor die termen die moeilijke woorden, niet thuis horen in een gewone discussie.
Maar nu ze toch gebezigd worden.


Zijn anders normale Nederlandse, gangbare woorden die tegenwoordig veel opduiken in het integratiedebat waar jij ook zo de mond van vol hebt.
Bovendien worden die termen hier gedropt met meteen erbij hun betekenis inclusief voorbeelden.
In plaats van geïrriteerd te reageren moet je juist blij zijn dat je er elke keer weer iets bij kan leren Zieleffe.
Maar speciaal voor jou zet ik beide termen nog eenvoudiger op een rijtje. Dat is nog eens service, vind je niet?

Acculturatie : men neemt delen van de nieuwe cultuur over met behoud van de eigen cultuur.

Assimilatie ; de eigen cultuur wordt verlaten en men neemt de nieuwe cultuur in zijn geheel over.


Nou heb ik zo geen vertrouwen in de over het paard getilde lieden , die hoogdrempelig, een gesprek of een discussie gaan voeren.


Ha, lieden is gelukkig meervoud. Hoef me dus niet alleen aangesproken te voelen.
Zelf heb ik in met argumenten onderbouwde reacties meer vertrouwen dan in uitspraken die ik hier wel eens voorbij heb zien komen met de inhoud:

• de Indonesiër is dom (heeft zelfs kleinere hersens)
• de Indonesiër is jaloers
• de islam en het Jodendom zijn bloedige, abnormale, gewelddadige en achterlijke geloven
• dankbaarheid in Indonesië kennen ze niet
• tolerantie bestaat niet in Indonesië.

Dus liever iets op niveau dan zulk uit de lucht gegrepen borrelpraat die kant nog wal raakt.
Misschien komen deze uitspraken jou enigszins bekend voor Zieleffe?
Die uitspraken zijn misschien dan wel laagdrempelig , maar in mijn ogen ook van een bedenkelijk niveau. Emoticon: Bye bye

You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.94,652,977 topic views - 242,021 posts - 13,760 topics - 35,453 members - last post @ 17-10-2021 12:49 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

154,304,885 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com