indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

spacer line  


On 23-04-2008 14:31 Albert wrote:
Ik denk dat wij met zijn allen een enorme medeleven met Jantje moeten hebben. Als Christen zo mringt door zijn vijanden de Moslim. welke iedere dag op uit zijn om zijn geld te stelen. Daar ze hem natuurlijk zien als een wandelende ATM.

Ze zullen vast en zeker ook proberen zijn geloof te veranderen, enz.

Alles zit die arme man tegen in dit land.

Het ergste van alles is dat zelfs zijn vrouw Moslim is. Wie weet verrraad zij hem een dezer dagen aan de anti-Christen partij voor een handje vol IDR. Gezien het feit dat harde bewijzen niet echt nodig zijn in dit land.

Forum lden dit kunnen we niet langer aanzien. Laten wij moet zijn allen wat geld doneren, zodat deze arme man met de eerste vlucht (Enkeltje) naar NL kan. Het belasting paradijs.

Dit voordat hij zichzelf iets aandoet, waar hij zijn leven lang spijt van zal hebben. Emoticon: Smile Emoticon: Smile Emoticon: Smile Emoticon: Smile

Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Laugh out loud

Greetzmerapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Nou Dutchguy, kan hij zich aan sluiten bij een extreem Christelijke partij,? de SGP, daar mag niks:
geen popmuziek,enkel klassiek en psalmen
-geen inentingen
-geen drank
-GEEN VROLIJKHEID
-moslims worden door deze club als afvalligen gezien
Kortom:binnen die club wordt het leven echt lijdenYogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 23-04-2008 04:36 Jantje wrote:
Sapolidi:
...


Voor het geval er aanpassen/geheel inburgeren in een 3de wereldland bedoelt wordt is er geen sprake van intergratie maar degeneratie.
Emoticon: Shiny


Daar heeft Jantje voor een groot deel gelijk in. Integreren in een groepscultuur als men stamt uit een individuele cultuur, is een mythe maar - daarnaast - ook een stap terug. Als Nederlander mag men blij zijn dat men een redelijke mate van individuele vrijheid geniet en niet onderhorig is als een soort object aan bepaalde opgelegde groepsnormen. Indonesia zit nog steeds in een economische, politieke en morele opbouwfase waarbij het individu tot op heden nog altijd ondergeschikt is (gemaakt) aan de normen (en dictatuur) van de meerderheid en ook wordt opgeofferd indien dat het belang van de groep ten goede komt. Ik zou al die Indahnesialovers wel eens willen zien schreeuwen als men de Indonesische culturele (groeps)normen zou opleggen in een Nederlandse maatschappij. Dat werkt gewoon niet. Men kan de klok niet terugdraaien. En dat is wat men doet als men tracht te assimileren als persoon afkomstig uit een “ik”-cultuur in een “wij”-cultuur. Behalve dat het gewoon onmogelijk is, is dat ook tegennatuurlijk. Als men ooit al eens aan individuele vrijheden heeft geroken, is men niet meer in staat zich weer aan te passen aan een “wij”-cultuur. Het is vrijwel onmogelijk te integreren in een groepsgerichte cultuur als men stamt uit een individueel gerichte cultuur. Dit is een heel bekend gegeven uit de sociologie.
Ik zie het vrijwel dagelijks aan mijn Ind(ones)ische vrienden die - na meer dan 30 jaar in Nederland te hebben gewoond - weer eens terugkeren naar het land van geboorte en oorsprong. Men zou deze mensen eens moeten horen na een aantal jaren (hernieuwd) verblijf in Indahnesia. Nou nou nou, daar zijn de opmerkingen van Jantje als een “zacht eitje” bij vergeleken. Het gaat hier dan om mensen die uit deze “wij”-cultuur zijn ontstaan, vervolgens jarenlang de vrijheden van een “ik”-cultuur hebben genoten en opeens weer moeten voldoen aan de groepsnormen van een “wij”-cultuur waar het individu onderhorig is aan het groepsbelang. Dat werkt gewoon niet en is voor hen een stap terug in de tijd

Ook het feit dat Jantje vaak afgeeft op de Indonesische maatschappij is een heel normaal sociologisch verschijnsel van de verschillende (doorgaans 3) stappen in een socialisatieproces met haar termijnen, breakeven-points en deadlocks. Indien men in een vreemde samenleving terecht komt, zal de eerste periode (enkele maanden tot enkele jaren) een tijd van nieuwsgierigheid en nieuwigheid zijn (alles is pril en interessant). Vervolgens krijgt men een periode van gewenning (“niets nieuws meer onder de zon”) en uiteindelijk het moment van acceptatie en gewoonte……. OF zich afstoten van de ontvangende maatschappij omdat men zich daarin toch niet prettig voelt. Dan is dus feitelijk het tijdstip aangebroken van “opstappen en wegwezen” (in de koloniale tijd deed dit fenomeen zich al voor; enkel lagen toen de machtsverhoudingen anders). En daar is Jantje nog lang niet aan toe want hij is nog steeds actief op dit forum. Als hij werkelijk in de fase zou zitten van “afstoten”, dan zou hij totaal geen lust hebben om ook nog maar iets te maken willen hebben met een forum als Indahnesia. Ik heb al eens eerder verteld dat ettelijke van mijn vroegere Nederlandse vrienden uit RI na jaren verblijf hier zich met een behoorlijke dosis aversie hebben afgekeerd van deze samenleving en terug zijn gegaan naar NL. Maar deze personen zal men dan ook nooit meer horen over RI. Dat is voor hen een gesloten boek waaraan ze niet graag meer willen worden herinnerd.
De types die vnl. zullen eindigen in afkeer van RI, zijn de Bali-gangers. Zij zijn doorgaans vrij naďef en polos , en kunnen dan ook makkelijker worden teleurgesteld in hun “droom”. Ook al meerdere malen heb ik betoogd dat ik na 20 jaar vrijwel niemand meer tegen kom van de “oude garde” van expats in Bali terwijl ik die nog wel volop op Java (Jakarta, Yogyakarta) tegenkom.
De uitspraken van Jantje zijn niets nieuws, hij is 1 van de velen maar - gelukkig - iemand die zich uit hier op dit forum. Vroeger had men Londoh op dit forum die ook behoorlijk de knuppel in het hoenderhok kon gooien, doch het ook wel zeer vaak bij het juiste eind had. Vergelijkingen maken met de historische Duitse fuhrer, is dan ook totaal niet op zijn plaats en de persoon zou zich zelf eens moeten gaan afvragen waar hij/zij zal eindigen in dit land: welke fasen heeft hij/zij reeds doorlopen en in welk stadium bevindt hij/zij zich? Ik wil hem/haar nog wel eens horen over enige jaren……
sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 30-04-2008 11:27 Yogya-Bali wrote:

...


*1. Daar heeft Jantje voor een groot deel gelijk in. Integreren in een groepscultuur als men stamt uit een individuele cultuur, is een mythe maar - daarnaast - ook een stap terug. Als Nederlander mag men blij zijn dat men een redelijke mate van individuele vrijheid geniet en niet onderhorig is als een soort object aan bepaalde opgelegde groepsnormen. Indonesia zit nog steeds in een economische, politieke en morele opbouwfase waarbij het individu tot op heden nog altijd ondergeschikt is (gemaakt) aan de normen (en dictatuur) van de meerderheid en ook wordt opgeofferd indien dat het belang van de groep ten goede komt. Ik zou al die Indahnesialovers wel eens willen zien schreeuwen als men de Indonesische culturele (groeps)normen zou opleggen in een Nederlandse maatschappij.

2.Ik zie het vrijwel dagelijks aan mijn Ind(ones)ische vrienden die - na meer dan 30 jaar in Nederland te hebben gewoond - weer eens terugkeren naar het land van geboorte en oorsprong. Men zou deze mensen eens moeten horen na een aantal jaren (hernieuwd) verblijf in Indahnesia. Nou nou nou, daar zijn de opmerkingen van Jantje als een “zacht eitje” bij vergeleken.


Op welke deel heeft meneer X (in dit geval heb je een naam genoemd), ik ga het algemeniseren als een blanke meneer X = een Nederlander .) het gelijkt.
Als je dat bijvoorbaat beweert . ga je vanuit een uitgangspunt dat een eebn blanke oer defenitie beter is dan een niet blanke (in onze topic is het een Nederlander i.v.m een Indonesier .
Het is een mening , dat kan ,of het door feiten gebaseerd is moet men natuurlijk bewijzen .
Voorbeeld een blanke(Nld) met een gewone VMBO-MBO opleiding (eventueel HBO-W.)) , die gaat migreren naar Indonesia,
Zou de VMBO er- MBO er beter zijn dan de Indonesiers in het algemeen.?
Dacht ik toch niet .
Je moet natuurlijk eerlijk gaan vergelijken , per bevolkingsgroep , per opleidings/werknivo wetc.

Het is geen kunst om te zeggen dat een blanke vuilnisman beter zou zijn dan zijn bruine Indonesische collega.
Aan de andere kant is een Ned. vuilnisman (gemeente ambtenaar) nog steeds een vuilnisman in de ogen van een arme pegawai negeri in Indonesia(met een SMA of D3 opleiding).
Ondanks zijn geld , mooie auto en andere westerse zegeningen is die Nederlandse vuilnisman nog steeds vuilnisman.

2 Dat zal zeker gebeuren , maar dan zullen ze ook in de sociale pikorde van de Indonesische maatschappij moeten schikken.
Ze zullen ook . niet zo maar geaccepteerd worden door hun arme(economisch) ex landgenoten


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Sorry Sid, maar ik denk dat je me verkeerd begrijpt. Ik heb het in het geheel niet over blank of zwart of superieur zijn van 1 van deze "rassen", "huidskleuren" maar de tegenstelling tussen een "ik"-cultuur en een "wij"-cultuur. Ik spreek ook over Indo(nesier)s die na jaren van verblijf in NL terug zijn gegaan naar het land van oorsprong en dan worden geconfronteerd met het verschil tussen dit soort samenlevingen. Eenmaal van de individuele vrijheid geproefd in NL is het vrijwel onmogelijk terug te gaan naar een groepscultuur. Degene die denkt dat ie dat kan, zal van een koude kermis thuis komen. Ook in RI begint onder de gegoede klasse een "ik"-cultuur te ontstaan die vrijheden toekent aan het individu en niet meer alles opoffert om aan de (dwingende) norm van de groep te voldoen. Dat is een proces dat overal plaatsvindt waar de economie groeit en er dus meer mogelijkheden zijn voor zelfontplooiing en zelfontwikkeling.
In een groot deel van RI is daarvan echter nog geen sprake en men moet niet de illusie hebben, terug in de tijd te kunnen stappen.
Ik wil de eerste hier nog wel ontmoeten op het forum die oprecht bereid is zijn/haar verworven individuele vrijheden op te offeren aan een voor hem/haar niet passende groepsnorm.

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 30-04-2008 15:54 Yogya-Bali wrote:


1. Sorry Sid, maar ik denk dat je me verkeerd begrijpt.

2.Ik wil de eerste hier nog wel ontmoeten op het forum die oprecht bereid is zijn/haar verworven individuele vrijheden op te offeren aan een voor hem/haar niet passende groepsnorm.


Ik heb ook niet over je hele posting .
Heb over welke gedeelte dat Jantje gelijkt zou hebben.
Hij beweerde namelijk dat integreren in een 3de wereld land een degeneratie zou zijn.
En dat bestrijd ik . Hangt af wie de persoon is (achtegrond = economisch, sociaal ) en in welke omgeving hij integreert . Of werkt / woont of met welke persoon hij trouwt.
Dus zal de netwerk van (zijn) de Indonesische vrouw ook een rol spelen of het als een " upgrading" of "degradatie" wordt ervaren.

2. Ik zou mijn persoonlijke vrijheid die ik in Indonesia heb gekend en in Nederland erbij krijg ook niet opgeven.Trouwens de vrijheid wat ik de laatste 40 jr heb mogen proeven in Nederland scheelt niet erg veel met de vrijheid van mij in Indonesia.
Dat zal ik ook goed bewaken als ik " ooit " gaat migreren naar Indonesia(Jakarta-West Java).
Ik zal ook aan bepaalde mores rekening moeten houden.
En mijn " dikke dompet" (AOW+ bedr.pensioen) zal ook alleen maar als een kleine pelumas fungeren.
Dat betekent dat ik in een bepaalde compleks een huis moet bouwen of kopen (niet te dicht bij een moskee bijvoorbeeld) .
Ik moet ook extra betalen (aan biro jasa ) als ik geen zin heb om zelfs in de rij te gaan.
Ga ik ook PRT of Supir nemen om mijn" oude dag" aangenamer te maken.
En het is een gegeven voor een Indonesier dat hij/zij lid is van een familie , of van een suku.
Of hij het wil of niet.
De groeps norm (wij gevoel) , de " verplichting" jegens de familie (de Keluarga Besar) is nog steeds aanwezig.
Dat heb ik gemerk bij mijn eigen familie en vrienden , ook tussen mijn " generatie" en de volgende generatie.Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

zieleffe
User
spacer line
 

Dus Om Sid je indivenduele vrijheid ben je kwijt .
je hebt het over, het is gemakkelijker daar ieder voor het karretje spannen.
Die doen wel de bootschappen, voor je.
en die wassen je rug wel voor een paar rps.
Dat doen ze nou net niet in Nederland, ze zullen zeggen doe het zelf maar, Om Sid.
Zolang als je het zelf kan, anders ben je hier snel in een bewaarhuis.
Ja dan kan je het aangenaam maken in Indonesie, dus het is gemakkelijker daar te leven dan hier.
Maar je vergeet een ding Om Sid, als je geld wilt blijven genereren, uit Nederland, dan zou ik maar een huisadres achter laten, want als er een politieke omslag komt zal je je AOW zo kwijt kunnen geraken...... Emoticon: Nice Emoticon: Shiny Emoticon: Confused


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Ziel , ik ben ondanks mijn ge O.H in Indahsenia ook redelijk ingeburgerd en geintegreerd in Ollanda.
Dus ik weet ook wel wat de regels zijn , en ook wat en waar de mazen in het wet zitten.
En het is publiek geheim dat de nedelandse wet ook niet gehandhaafd wordt en is zo lekt als een kapotte rietenmandje.
Niet dat ik stoute dingen gaat doen Emoticon: SmileBisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

JohanN
User
User icon of JohanN
spacer line
 

Vrijheid, groepsgedrag en financien zijn sterk met elkaar verbonden. Hoe meer inkomsten, hoe meer vrijheid en hoe minder het groepsgedrag. Is een mens eigen. Zie je overal in de wereld.


Begin de details te vergeten

sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 30-04-2008 11:27 Yogya-Bali wrote:

Daar heeft Jantje voor een groot deel gelijk in. Integreren in een groepscultuur als men stamt uit een individuele cultuur, is een mythe maar - daarnaast - ook een stap terug. Als Nederlander mag men blij zijn dat men een redelijke mate van individuele vrijheid geniet en niet onderhorig is als een soort object aan bepaalde opgelegde groepsnormen.


In tegenstelling tot jij heb ik geen afgeronde studie Sociale Academie gedaan, maar voordat ik naar het HBO ging heb ik wel nog enkele jaren sociologie gestudeerd aan de Rijks Universiteit in Utrecht. Dit is niet bedoeld als grootspraak maar een uitgangspunt dat ik niet uit mijn nek lul om jouw uitspraken te pareren.

Dat je een stap terug doet als je van een individuele cultuur moet integreren in een groepscultuur vind ik persoonlijk onzin. Als socioloog moet jij weten dat ieder mens in zijn denken situaties, personen en ideeën waarmee hij geconfronteerd wordt beoordeelt aan de hand van waarden en normen die hij voor zichzelf geldend acht , dus volgens zijn {referentiekader ) . Men ziet niet de gehele zakelijke werkelijkheid, integendeel, men selecteert, men kiest bepaalde aspecten uit of laat andere aspecten weg. Soms wil men bepaalde aspecten niet (of juist wel) zien. Men verkleint of overdrijft de betekenis ervan. Soms voegt men aan de waarneming elementen toe die in feite helemaal niet te zien zijn zodat men dan ziet wat men verwacht te zullen zien.
Bij jantje is duidelijk sprake van etnocentrisme Andere samenlevingen worden beoordeelt naar de eigen waarden en normen. Dit etnocentrisme gaat dikwijls gepaard met een gevoel van superioriteit over de andere samenleving. Daarom ook het gebruik van de term degeneratie (heeft in deze samenhang trouwens een zeer negatieve lading omdat het te maken heeft met een achteruitgang van de fysieke eigenschappen. Vreemd trouwens dat jij hier helemaal geen aandacht aan besteedt?). Wat van de eigen cultuur standvastig, slim, voorzichtig of geestig wordt gevonden, geld voor de andere cultuur als koppig, sluw, laf of flauw. Het erop nahouden van een dubbele moraal.


Ik zou al die Indahnesialovers wel eens willen zien schreeuwen als men de Indonesische culturele (groeps)normen zou opleggen in een Nederlandse maatschappij. Dat werkt gewoon niet. Men kan de klok niet terugdraaien. En dat is wat men doet als men tracht te assimileren als persoon afkomstig uit een “ik”-cultuur in een “wij”-cultuur. Behalve dat het gewoon onmogelijk is, is dat ook tegennatuurlijk. Als men ooit al eens aan individuele vrijheden heeft geroken, is men niet meer in staat zich weer aan te passen aan een “wij”-cultuur. Het is vrijwel onmogelijk te integreren in een groepsgerichte cultuur als men stamt uit een individueel gerichte cultuur. Dit is een heel bekend gegeven uit de sociologie.


Dit is natuurlijk erg subjectief en heeft al een waardeoordeel in zich.
Een ik-cultuur is een cultuur die ervan uitgaat dat als iedereen ernaar streeft de situatie voor zichzelf te optimaliseren, er automatisch voor iedereen het optimale resultaat ontstaat. Dit egocentrisme heeft geleid tot minder solidariteit en samenwerking, en meer maatschappelijke onzekerheid. Kleine kinderen worden gedropt in crčches en kinderdagverblijven, ouden van dagen weggestopt in bejaarden- en verzorgingshuizen. Vereenzaming van de maatschappij. Wat er met de buurman/buurvrouw gebeurt interesseert ons niet meer. Het motto is: “Ieder voor zich en God voor ons allen”. Het is dus waar je voor kiest en bij welke samenleving jij je het beste voelt. Tijdens mijn studie sociologie heb ik nooit geleerd dat je bij het overgaan van de ene cultuur in de andere een stapje terug moet doen. Het vergt alleen iets aan je aanpassingsvermogen en de wil om te integreren. Het later alsnog aanleren en verwerven van een andere cultuur of elementen daaruit (acculturatie) is meer een leer- en gewenningsproces waarvoor je open moet staan. Of niet dus in jantje’s geval.Ik zie het vrijwel dagelijks aan mijn Ind(ones)ische vrienden die - na meer dan 30 jaar in Nederland te hebben gewoond - weer eens terugkeren naar het land van geboorte en oorsprong. Men zou deze mensen eens moeten horen na een aantal jaren (hernieuwd) verblijf in Indahnesia. Nou nou nou, daar zijn de opmerkingen van Jantje als een “zacht eitje” bij vergeleken.


Ook een sociologisch gegeven is YB dat wij in de loop van ons leven geleerd hebben alleen te letten op de dingen die verband houden met onze leefwijze. Wij zien en horen niet alleen met onze ogen en oren, maar met onze gehele persoon zoals die in ons sociaal milieu is gevormd. Wij zijn selectief en staan vooral open voor personen en ideeën die onze mening bevestigen. Elke waarneming is gekleurd en wordt gebruikt in jouw eigen voordeel.. Het is dus niet vreemd dat jij met deze personen op de proppen komt. Is geen verwijt, maar gewoon een gegeven waar niemand aan ontkomt als hij zijn gelijk wil bevestigen.

Op de rest van jouw posting kom ik nog terug. Het wordt anders te lang en niet meer leesbaar.
sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 30-04-2008 11:27 Yogya-Bali wrote:

Ook het feit dat Jantje vaak afgeeft op de Indonesische maatschappij is een heel normaal sociologisch verschijnsel van de verschillende (doorgaans 3) stappen in een socialisatieproces met haar termijnen, breakeven-points en deadlocks. Indien men in een vreemde samenleving terecht komt, zal de eerste periode (enkele maanden tot enkele jaren) een tijd van nieuwsgierigheid en nieuwigheid zijn (alles is pril en interessant). Vervolgens krijgt men een periode van gewenning (“niets nieuws meer onder de zon”) en uiteindelijk het moment van acceptatie en gewoonte……. OF zich afstoten van de ontvangende maatschappij omdat men zich daarin toch niet prettig voelt.


Snap ik even niet. Socialisatieproces is toch het overnemen en verinnerlijken van opvattingen en gedragsregels van mensen binnen een bepaalde gemeenschap of cultuur. De waarden, normen, opvattingen, regels en gedragingen van mensen in je sociale omgeving worden ook jouw waarden, normen, opvattingen enz.
Bevind je je buiten jouw oorspronkelijke gemeenschap of cultuur, dan kan het zijn dat je je gedrag aanpast aan de gemeenschap of cultuur waar je je op dat moment in bevindt. Het gedrag dat in die desbetreffende gemeenschap vereist is, word je dan duidelijk en je past je gedrag erop aan.
Het afstoten van de ontvangende maatschappij hoort duidelijk niet bij het socialisatieproces. Het is een reactie erop, maar zeker geen onderdeel van.

Dan is dus feitelijk het tijdstip aangebroken van “opstappen en wegwezen” (in de koloniale tijd deed dit fenomeen zich al voor; enkel lagen toen de machtsverhoudingen anders). En daar is Jantje nog lang niet aan toe want hij is nog steeds actief op dit forum. Als hij werkelijk in de fase zou zitten van “afstoten”, dan zou hij totaal geen lust hebben om ook nog maar iets te maken willen hebben met een forum als Indahnesia.


Men kan dit forum ook gebruiken om frustraties te spuien die in de directe omgeving niet geuit kunnen of durven worden en gewoon opstappen is misschien financieel geen optie. Wat jantje hier op dit forum heeft gepost zal hij daar in Indonesië niet snel in het openbaar rondbazuinen. Wat dat betreft liggen de machtsverhoudingen inderdaad anders dan in de koloniale tijd. Gelukkig maar toch?


Ik heb al eens eerder verteld dat ettelijke van mijn vroegere Nederlandse vrienden uit RI na jaren verblijf hier zich met een behoorlijke dosis aversie hebben afgekeerd van deze samenleving en terug zijn gegaan naar NL. Maar deze personen zal men dan ook nooit meer horen over RI. Dat is voor hen een gesloten boek waaraan ze niet graag meer willen worden herinnerd.


Laat ik nu vrienden en kennissen hebben (van Indische of gemengde afkomst) die teruggekeerd zijn naar Indonesië en het daar het wel naar hun zin hebben. Heb in Indonesië zelfs gepraat met Indonesiërs die een tijd in Nederland hebben gewoond, maar hier absoluut niet konden aarden. Ik lees ook wel eens op Indische fora YB en daar is men toch wel iets positiever wat betreft een permanent verblijf daar. Dus wat is nu de absolute waarheid ?


De types die vnl. zullen eindigen in afkeer van RI, zijn de Bali-gangers. Zij zijn doorgaans vrij naďef en polos , en kunnen dan ook makkelijker worden teleurgesteld in hun “droom”.


Vind het erg knap dat jij zo’n voorspelling kunt geven. Persoonlijk hoor ik het liever van die mensen zelf.


Ook al meerdere malen heb ik betoogd dat ik na 20 jaar vrijwel niemand meer tegen kom van de “oude garde” van expats in Bali terwijl ik die nog wel volop op Java (Jakarta, Yogyakarta) tegenkom.


Op Bali-sites hoor ik toch andere geluiden. Maar goed, zoals ik al eerder postte neemt men berichten selectief op. Ook ik ontkom daar niet aan.


De uitspraken van Jantje zijn niets nieuws, hij is 1 van de velen maar - gelukkig - iemand die zich uit hier op dit forum. Vroeger had men Londoh op dit forum die ook behoorlijk de knuppel in het hoenderhok kon gooien, doch het ook wel zeer vaak bij het juiste eind had.


Volgens jou wel ja, maar volgens anderen weer niet. Is toch allemaal subjectief YB en heeft toch geen enkele absolute waarde. Indonesië-lovers zijn in jouw ogen naďef, maar personen die negatief berichten over het land zijn waarheidsgetrouw. Zet ik toch een groot vraagteken achter. Zoals je weet schuilt de waarheid altijd in het midden.


Vergelijkingen maken met de historische Duitse fuhrer, is dan ook totaal niet op zijn plaats


De persoon in kwestie heeft hier anders wel aangegeven dat hij zich duidelijk aangetrokken voelt door het nationaal-socialisme. Het is dan wel niet de führer in eigen persoon, maar desalnietemin zegt het toch wel het een en ander over de gedachten die deze persoon erop nahoudt. Vind jij dit trouwens geen veroordeling waard of is dat maar een onbenullige bijkomstigheid?
oyibo
Moderator
User icon of oyibo
spacer line
 

Laat ik eens beginnen met de opmerking “degeneratie”.
Volledig misplaatst in de bedoelde context. Het verschil in culturen en achtergronden is welliswaar gedefinieerd ondertussen, we hebben het over “ik” en de “groeps” cultuur. En dan genoemde andere omstandigheden. Laat ik eens beginnen met het volgende, expats zijn doorgaans goed ingelicht over het land waar ze naar toe gaan. Ze nemen aan meerdere sessies bij bijvoorbeeld het tropeninstituut. Die het voor mensen inzichtelijk maakt met welke land en cultuur ze in aanraking gaan komen.

Waar YB op doelt in deze discussie zijn de Nederlanders die zich in een avontuur storten metname op Bali en na een aantal maanden, of zelfs jaren met een ervaring rijker en een illusie armer huiswaarts keren. Vaak met de bijbehorende gevoelens van onbehagen. Deze mensen gingen inderdaad volledig zonder voorbereiding een nieuw leven aan. Als je wilt intergreren zul je toch alleerst moeten beseffen waar je aan begint alvorens het vliegtuig te nemen. Ervaring blijkt een harde leerschool in dergelijke gevallen. Het emigratie proces,door YB anders genoemd gaat inderdaad met fasen. Dat moet je kunnen doorzien. Die stadia komen, alleen niet voor iedereen gelijk. Een mede forummer zit duidelijk in een stadium, vaak is dat het laatste stadium en ook daarin slaat YB de spijker op zijn kop. Je kunt je afvragen waarom er mensen zijn die wel overleven, voor het gemak ik ken er 2, YB en ik zelf. Met dat verschil dat YB al gedurende vele jaren in RI zit, en ikzelf gedurende even vele jaren doorgebracht in een diversiteit van culturen en doorgaans derde wereld landen.
Kunnen relativeren is wel 1 van de kenmerkende eigenschappen en een hardheid naar de omgeving. Die hardheid is voor een deel verklaarbaar, en ook dat is aangesneden, wij hebben een identiteit die uit een cultuur voortkomt en we denk ik beide wars zijn assimilatie. Ik woon en werk in RI en ben zeker niet blind voor de grote verschillen. Wellicht speelt hier nog iets anders en dat is dat we waarschijnlijk van nature al een aantal eigenschappen hebben die ons instaat stellen te overleven, of zo U wilt ons staande te houden in de maatschappij in RI. Daarbij denk ik dat opleidingsniveau een enorme rol speelt. YB zal zich meer nog kwalificeren door zijn scholingsachtergrond. Een volledig andere dan de mijne. Bovendien is een tijdelijke migratie nog een andere dan een volledige migratie. De praktijk is wat weerbarstiger dan de theorie in vraagstuken als deze. Voorbeelden in Nederland overigens genoeg.

Vervolgens kun je je afvragen of er werkelijk een samenhang is in het migratie vraagstuk en mede-forummer. Meermaals is wel gesteld dat zijn houding problematisch kan zijn. Ik noem het een geval van attitude deformatie,. Normaal is het geenzins. Maar zo zit de forummer inelkaar, en misschien komt hij tot de conclusie dat de persoonlijke omstandigheden hetzelfde zijn als in Nederland. Alleen duurde het even alvorens daar te arriveren. Dat heb je als je vergeet dat je jezelf meeneemt.It's only kinky the first time.

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 01-05-2008 05:10 sapolidi wrote:

...


Socialisatieproces is toch het overnemen en verinnerlijken van opvattingen en gedragsregels van mensen binnen een bepaalde gemeenschap of cultuur.

1.De waarden, normen, opvattingen, regels en gedragingen van mensen in je sociale omgeving worden ook jouw waarden, normen, opvattingen enz.
Bevind je je buiten jouw oorspronkelijke gemeenschap of cultuur, dan kan het zijn dat je je gedrag aanpast aan de gemeenschap of cultuur waar je je op dat moment in bevindt.

2. Het gedrag dat in die desbetreffende gemeenschap vereist is, word je dan duidelijk en je past je gedrag erop aan.

3.Het afstoten van de ontvangende maatschappij hoort duidelijk niet bij het socialisatieproces. Het is een reactie erop, maar zeker geen onderdeel van.

...


4.Men kan dit forum ook gebruiken om frustraties te spuien die in de directe omgeving niet geuit kunnen of durven worden en gewoon opstappen is misschien financieel geen optie.

...


5.Laat ik nu vrienden en kennissen hebben (van Indische of gemengde afkomst) die teruggekeerd zijn naar Indonesië en het daar het wel naar hun zin hebben.
...1. Als je open staat voor de waarden en normen van de je gastland(mensen) zal je ook een deel (de goede en bruikbare delen) tot je zelf nemen.
Dat heb ik ook toegepast in de afgelopen 40 jr in Nederland.
Mijn Indonesische vrienden in Indonesia kennen ook 2 Sidia , de Indonesiesche Sidia en de "nieuwe"Sidia ( Indonesisch -Nederlands).

2.Het kan , het moet zelfs .
Uiteraard de mate dat je verandert , kan verschillend zijn .
In vele gevallen kan het een deel zijn waarvan de oude waarden/normen nog aanwezig of dominant zijn of de nwe waarden/normen de oude gaat verdringen. Het laatste is bijna onmogelijk.
Gebeurt dat dan ga je ook een prijs betalen.

3. Als je niet goed socialiseert (niet te verwarren met "verinlandschen" ) of zelfs afwijst dan is jou verblijf in het nieuwe plek zo goed als mislukt.
Dan kan jeook niet optimaal functioneren.
Zie de voorbeeld van de oude gastarbeiders.

4.Dat is ook zo .
Een forum kan een plek zijn waar je je hart(of frustraties) kan storten.
Of je stokpaardje berijden.
Of om lekker te kunnen O.H. en

5.Ya , ik heb vrienden , familie die na jarenlang in buitenland verblijven (niet alleen Nederland) terug gingen naar Indonesia.
Door hun achtergrond in Indonesia , hun verblijf - omgeving waar ze mee omgaan in het buitenland (studie-werk) , is hun terugkeerproces ook als succesvol genoemd worden .
En het is normaal dat je in de het begin een beetje onwennig voelt als je in een nieuwe omgeving terecht komt.
En zeker als je jarenlang in buitenland zat .
Dat zie ik ook bij mijn jongere broer , beste vrienden die terug gingen naar Indonesia. Ze pakken gewoon hun oude leven weer (incl. netwerk) en leven nog "lang en gelukkig ".
Hun oude leven in Indonesia , in het buitenland (studie-werk) , en hun nwe leven in Indonesia is echt niet verschillend.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

zieleffe
User
spacer line
 

Het zijn wel intersante, en lange verhalen die geplaatst is.
ik heb geprobeerd het te volgen.
Omdat ik maar een simpele ziel ben, wil ik toch proberen via mijn verstand iets er over vermelden.
Ik heb niet zo gestudeerd zie je, dus u moet mij dan maar niet kwalijk nemen.

Natuurlijk heb je die normen,, en waarden van je gastland te respecteren.
(dat zouden ze hier in Nederland ook eens moeten doen)
Dat betekent dat het dagelijkse gebeuren, zoals beleeft je eten aan presenteert, dat je gaat eten, je dan ook dat spel mee speelt.
Je gedrag ten opzichte van hen aan past omdat je dan ook je in de familie geen speciale behandeling hoeft en wens.
Je doet mee, behalve als er de sampa (vuilnis) weg gegooid moet worden, dan is er wel iets dat je daar je eigen aan ergert.
En als je dan ergert dan mag je er ook best wat van zeggen in je familie kring.
Zo zijn er meerdere dingen die je niet ziet zitten, en je bedenk dan, zijn ze nou wel gek of niet, soms wel!!!!
Ja ze zijn in hun gedragingen wel soms zo dom, kijk om je heen, en leg die oogkleppen nou eens weg.
Verders gaat het leven daar wel hoor, maar ja je moet wel even je blik op oneindig, en je verstand op nul zetten.
Mag ik de heren er van proberen te overtuigen je kan zo veel scholing gehad te hebben van psychiaters tot sociologie het doet in het dagelijkse leven waarin je midden in zit niets aan af of je geleerd hebt of niet.
Het is gewoon van de gekke als je op vakantie bent, en je neemt in je opleidingen kwalificatie mee naar je vakantie omgeving.
Het werkelijke leven ziet er soms heel anders uit je kunt dan pronken met welk opleiding dan ook.
Maar aanpassen is altijd een must, maar dan wel in een beschaafde vorm.
Heel veel hebben dat wel, beschaving, zo erg is dat daar ook niet, maar hun kwalificatie heeft wel een andere norm dan wij gewend zijn.
En je beoordeeld dit in welk betoog ook, onderling, vooral als je het er over hebt met je westerse mede mens.
Als ze dat niet willen in zien, ja dan begrijp ik de reacties van Jantje zeker heel goed.
En in Indonesië zit nu elementen in het dagelijkse leven dat beďnvloed word door dat domme gedoe van moslim zijn.
Ja daarin moet je, je eigen in berusten, maar het kan wel even een beetje te veel gesprek stof worden. Emoticon: Blush Emoticon: Smile Emoticon: Stupid Emoticon: So funny


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Socialisering gaat vanzelf als je er voor openstaat, en dit kan heel veel waarde aan je leven toevoegen!
Dat betekent niet dat je alle oude normen en waarden hoeft op te geven die je zijn ingegeven door ouders,kerk,school etc.
Zo moest ik ook leren, niet direct alles maar te zeggen,zeker niet bij mijn Indonesische vrienden, waarvan een aantal nog roots hebben uit Tempo Doeloe.
Zij hebben mij op een hele zachte manier een stukje opvoeding gegeven, die ik van mijn Nederlandse familie nooit heb gehad.
Natuurlijk ben ik hier ook beschaafd opgevoed, maar het gaat om kleine dingen,zoals bepaalde omgangsvormen.zieleffe
User
spacer line
 

Precies, omgangsvormen doe je daar ook.
Klaar, en dat is heel anders dan hier, maaaaaaaaaaaaaaaaar dan komt het.
moet je met hen ook meegaan als het vraagstuk voor doet, hygiëne b.v. die kamar keciel (WC) is soms maar een smerige bedoening, het schoon houden heeft daar wel wat meer inspiratie nodig.
Dit doet alles niets aan af of je gestudeerd hebt.
vooral die aangemoedigde sociologen, gedoe vind ik maar een niet te versmaden geld verslindenrij, die niet nodig is in een beschaafde samenleving.
Een dokter,huisarts had iets meer vertrouwen moeten hebben dat hij ze maatschappelijk aan kon pakken.
Maar je mag nu eenmaal niets meer in Nederland dan toe kijken, en dat gebeurd dan ook.
Dat is dan anders in die samenleving waar in we het allemaal over hebben,er wel is,
De sociale controle is weg, je mag niets meer, en daarom is het dat je nog niet eens weet dat je buurman al maanden dood in huis ligt.
Want je moet je eigen nergens mee bemoeien……..punt uit Emoticon: Stupid Emoticon: Frustrated Emoticon: So funnyVerdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 01-05-2008 09:35 zieleffe wrote:
Het zijn wel intersante, en lange verhalen die geplaatst is.
ik heb geprobeerd het te volgen.

Ja ze zijn in hun gedragingen wel soms zo dom , kijk om je heen, en leg die oogkleppen nou eens weg.
.


Alles wat in jouw ogen anders is, is meteen ook dom, Dan maar liever oogkleppen op dan constant alles bekijken door je westerse bril en het dan gaan veroordelen.


Het is gewoon van de gekke als je op vakantie bent, en je neemt in je opleidingen kwalificatie mee naar je vakantie omgeving.
Het werkelijke leven ziet er soms heel anders uit je kunt dan pronken met welk opleiding dan ook.


Je opleiding vormt o.a. een onderdeel van je persoon Zieleffe, net zoals bv. Je opvoeding. Kun je moeilijk thuislaten als je op vakantie gaat. En dat je ermee daar gaat pronken vind ik helemaal een belachelijke opmerking. Hoe stel je je dat dan voor? Denk je dat ik daar rondloop met op mijn borst een grote plaat met mijn beroep en opleiding erop?


Maar aanpassen is altijd een must, maar dan wel in een beschaafde vorm
Heel veel hebben dat wel, beschaving, zo erg is dat daar ook niet, maar hun kwalificatie heeft wel een andere norm dan wij gewend zijn.


Juist Zieleffe, en die beschaafde vorm is die norm die wij als westerling hanteren. Jij bepaalt wat beschaafd is.


Als ze dat niet willen in zien, ja dan begrijp ik de reacties van Jantje zeker heel goed.


Natuurlijk snap ik dat jij de reacties van jantje goed begrijpt. Jullie zitten gewoon op één lijn.


En in Indonesië zit nu elementen in het dagelijkse leven dat beďnvloed word door dat domme gedoe van moslim zijn.


Dus als je moslim bent, ben je dom.
Omdat de bevolking in Indonesië voor 80% uit moslims bestaat, voel je je natuurlijk een hele slimme vent als je daar op vakantie bent. Daar kun je nu eens echt mee gaan pronken.
Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Laugh out loudsapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 01-05-2008 11:34 zieleffe wrote:
Precies, omgangsvormen doe je daar ook.
Dit doet alles niets aan af of je gestudeerd hebt.
vooral die aangemoedigde sociologen-gedoe vind ik maar een niet te versmaden geld verslindenrij, die niet nodig is in een beschaafde samenleving.


Dat jij een hekel hebt aan mensen die gestudeerd hebben, heb je al een paar keer laten blijken Zieleffe. In jouw ogen is dat allemaal geldverspilling. Maar juist in een dynamische en gespecialiseerde samenleving als de onze, heb je mensen nodig die goed geschoold zijn. We kunnen niet allemaal met onze 14 jaar al het arbeidsproces induiken zoals jij dat graag gezien had.

Btw. Als je mijn posting goed gelezen hebt dan staat er duidelijk in dat ik die studie maar een paar jaar gevolgd heb. Ben dus geen socioloog .
Jammer he Zieleffe, heb je nu toch even voor niets dat beroep op de korrel genomen. De volgende keer beter zal ik maar zeggen. Emoticon: Laugh out loud
zieleffe
User
spacer line
 

Antwoord aan Sapolidi
Alles wat in jouw ogen anders is, is meteen ook dom, Dan maar liever oogkleppen op dan constant alles bekijken door je westerse bril en het dan gaan veroordelen.

Je haalt de tekst uit zijn verband mijn beste, je hebt een overige oeuvre (http://www.man-oeuvre.be/) aanleg van je eigen.


Je opleiding vormt o.a. een onderdeel van je persoon Zieleffe, net zoals bv. Je opvoeding. Kun je moeilijk thuislaten als je op vakantie gaat. En dat je ermee daar gaat pronken vind ik helemaal een belachelijke opmerking. Hoe stel je je dat dan voor? Denk je dat ik daar rondloop met op mijn borst een grote plaat met mijn beroep en opleiding erop?

Opleiding in de zin een vak kiezen heeft voor mij veel meer waarde dan een vak te kiezen om het gedrag van anderen te mogen bepalen.
Tenslotte zijn ze er nu wel achter dat ervaringen beter zijn dan scholing.
Niet dat scholing niet hoef , ja om je algemeen ontwikkeling is scholing erg belangrijk
Maar vakbekwame scholingen en dan je eigen opwerken in de praktijk, lijkt beter aan te sluiten dan theorie


Juist Zieleffe, en die beschaafde vorm is die norm die wij als westerling hanteren. Jij bepaalt wat beschaafd is.

Dat bepaal ik helemaal niet, dat doet mijn omgeving....

Natuurlijk snap ik dat jij de reacties van jantje goed begrijpt. Jullie zitten gewoon op één lijn.

Hoe kom je daar nu bij er zijn nog heel veel verschillen, dus uw constatering heeft maar een ding voor ogen, stoken, en rellen uitlokken, dat lijkt bij uw profiel passen.


Dus als je moslim bent, ben je dom.
Omdat de bevolking in Indonesië voor 80% uit moslims bestaat, voel je je natuurlijk een hele slimme vent als je daar op vakantie bent. Daar kun je nu eens echt mee gaan pronken.


Is dat Zo!!!!
Ja daar hebben we het al zo veel over gehad!!! daar ga ik niet meer op in.
herhalen, is niet mijn opdracht aan mij zelf.....


Dat jij een hekel hebt aan mensen die gestudeerd hebben, heb je al een paar keer laten blijken Zieleffe. In jouw ogen is dat allemaal geldverspilling. Maar juist in een dynamische en gespecialiseerde samenleving als de onze, heb je mensen nodig die goed geschoold zijn. We kunnen niet allemaal met onze 14 jaar al het arbeidsproces induiken zoals jij dat graag gezien had.

Btw. Als je mijn posting goed gelezen hebt dan staat er duidelijk in dat ik die studie maar een paar jaar gevolgd heb. Ben dus geen socioloog .
Jammer he Zieleffe, heb je nu toch even voor niets dat beroep op de korrel genomen. De volgende keer beter zal ik maar zeggen.


Nou een hekel aan mensen heb ik totaal niet dat ligt niet in mijn aard.
Kan nog met iedereen op schieten, zelfs misschien nog wel met u, want we kennen elkaar niet eens goed.
Er zijn opleidingen die voor mij een kwalificatie krijgen als geld verspilling.
En socioloog is daar een onder deel van mensen met ervaringen kunnen beter om gaan met sociale aspecten, daar hoef je geen opleiding voor te kennen.
De weg van de natuurlijke wijsheid lost vele problemen op.
Eén Turk zal beter het sociale aspect kunnen oplossen in zijn eigen gemeenschap, dan een gestudeerde Hollander, er mee gaat bemoeien.
Dat geld voor alle culturen.
Ik hoop dat u mijn uitleg niet gaat bagatelliseren, of uit zijn verband gaat trekken.
Mogen er ook mensen zijn die gewoon doen, en niet zich laten verleiden door voor opleidingen laat staan van vooroordelen Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Wink Emoticon: Shiny


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

elsbeth
User
spacer line
 

Tja, Zieleffe, nou ga ik toch even met een filosoof op de proppen komen. Immanuel Kant (ik meen althans dat hij het was..)schreef: wir sehen die Welt nicht wie sie ist, sondern wie wir sind. We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn.
Ik vind het een hele rake uitspraak: iedereen bekijkt de wereld volgens zijn eigen referentiekader, vanuit zijn eigen "zijn". Dat betekent dat jij diezelfde wereld heel anders waarneemt en interpreteert dan ieder ander dat doet. Je bent gevormd door je opvoeding, de kansen die je hebt gehad, de (ja, toch ook) de studie die je hebt gevolgd. Dat je een studie hebt gevolgd (om even in te gaan op jouw posting), maakt je natuurlijk geen beter mens, wel een ander mens. Het betekent niet dat je niet je mening mag geven over een onderwerp, maar het lijkt er soms op dat nogal wat personen zich totaal niet bewust zijn van het feit dat hun waarneming helemaal geen objectieve waarneming is. Denk eens aan deze uitspraak van Kant als je het hebt over beschaving, domheid etc.

Groet elsbethzieleffe
User
spacer line
 

Ja elsbeth , dat kan wel, ik ben zelf ook vaak aan het filosoferen, maar de waarneming is voor mij althans, wat je ziet, en je waardeoordeel daarover geeft.
dat gaat gepaard, met en bepaalde leerproces,wat je hier ook opdoet.
Elke dag leer je wat, en je lees eens wat, zo bepaal je de mening die altijd bijgestuurd kan worden.
Opleiding is bepalend voor je uitdrukking, het begrijpend lezen, en schrijven.
Maar dat wil niet zeggen dat je geen mening mag hebben.
Mijn probleem is het goed te beschrijven wat ik meen, en dat met goede bedoelingen.
Eens een professor horen zeggen, de gewonen vrouw/man geeft ons soms iets aan, waardoor we verder op kunnen borduren (participeren) schrijf ik het zo goed? Emoticon: Laugh out loud Emoticon: WorshipVerdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

elsbeth
User
spacer line
 

Hai Ziel, je hebt participeren goed geschreven, maar ik denk dat je bedoelt: anticiperen. Participeren betekent deelnemen aan, terwijl anticiperen meer de betekenis heeft van ergens op voort borduren, iets bijsturen, ergens op in spelen. Ik zie uit je postings wel dat het soms moeilijk is je uit te drukken, zoals je zelf aangeeft. Des te mooier dat je het toch doet!!! Ik twijfel niet aan je goede bedoelingen, hoor, maar die uitspraak van Kant speelt vaak door mijn eigen hoofd: wat is het in mijzelf dat ik ergens boos over word, me ergens aan erger, of ergens niet tegen kan. Dat zijn heel vaak dingen die binnen jezelf liggen.
Oke, Ziel, lekker door blijven posten.
Groet Elsbethzieleffe
User
spacer line
 

Bedank Elsbeth ja dat bedoelde ik schijnbaar ook.
Maar u begrijpt mij, met mijn 8 jarige school opleiding mis ik dat wel heel erg.
Maar zoals ik al schreef, leer elke dag bij.
Soms kom ik wel eens te veel hier, maar soms is de wisellende stemming ook dat het even genoeg geweest is.
Ja ik ben nu eenmaal aan een Indische vrouwtje aangelopen , en dan kan het zo gaan in het leven.
Daarom heb ik wel een gevoel van hoe het er aan toe gaat met mij samen diegene die nu daar zijn probeer ik ook mee te doen in het geheel.
Alleen ik laat mijn niet verleiden, met medeleidende gevoelens.
Daar sta ik boven, het rationele, en assertieve gevoelens hebben bij mij meer kans, het te geloven wat ze schrijven................. Emoticon: Yes!
Niemand is gebaad met medelijden en slachtoffer rol te spelen......... Emoticon: Wink Emoticon: ShinyVerdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

elsbeth
User
spacer line
 

Medelijden hebben is iets anders dan je verplaatsen in iemand, dingen in de juiste proportie zien, je proberen voor te stellen waarom iemand bepaalde dingen doet.
Je bent dus zelf niet van Indonesische afkomst? Ach, ik loop nog niet zo vreselijk lang op dit forum rond, dus beetje bij beetje weet ik wat meer van mensen, ik vind het wel interessant. En leerzaam is het zeker. En wat je opleiding betreft: ik kijk absoluut niet op tegen mensen die meer opleiding hebben dan ik, maar ook niet neer op diegene die minder opleiding hebben. Het gaat erom hoe je je opstelt tegenover de medemens. Doe/schrijf wat je gevoel je ingeeft en probeer te leren en na te denken over wat anderen zeggen/schrijven, sta open voor kritiek van anderen. Volgens mij heb je daar geen problemen mee. Nou, fijn weekend en tot de volgende keer maar weer.
Dag, ElsbethYogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 01-05-2008 07:01 oyibo wrote:
Laat ik eens beginnen met het volgende, expats zijn doorgaans goed ingelicht over het land waar ze naar toe gaan. Ze nemen aan meerdere sessies bij bijvoorbeeld het tropeninstituut......

Waar YB op doelt in deze discussie zijn de Nederlanders die zich in een avontuur storten metname op Bali en na een aantal maanden, of zelfs jaren met een ervaring rijker en een illusie armer huiswaarts keren. Vaak met de bijbehorende gevoelens van onbehagen. Deze mensen gingen inderdaad volledig zonder voorbereiding een nieuw leven aan. Als je wilt intergreren zul je toch alleerst moeten beseffen waar je aan begint alvorens het vliegtuig te nemen. Ervaring blijkt een harde leerschool in dergelijke gevallen. Het emigratie proces,door YB anders genoemd gaat inderdaad met fasen. Dat moet je kunnen doorzien. Die stadia komen, alleen niet voor iedereen gelijk.


Ik haak even aan bij een reactie van Oyibo omdat hij exact begrijpt waar het omgaat.
Voor Sapolidi: ik heb de verkeerde term gebruikt: het moet geen socialisatieproces zijn maar acculturatieproces - of zoals Oyibo het emigratieproces noemt . En als men aan sessies aan het Tropeninstituut meedoet ter voorbereiding van vertrek naar een andere land (veelal een 3e Wereld land) dan wordt dit ook onderwezen (bij elke acculturatiecursus). Echter het volgen van een dergelijke voorbereidingscursus is nog geen garantie dat men niet in 1 van de fases van vervreemding of afkeer van het gastland blijft steken (zoals een forumlid zich nu in die fase bevindt), maar het zal zeker vaker voorkomen bij de "avonturiers". De mensen die op eigen houtje komen, komen doorgaans niet in een gespreid bed terecht en moeten harder knokken dan de uitgezonden expats. Dat brengt ook met zich mee dat hun opvangbuffer dunner is en vaak geen personen of organisaties achter zich hebben die hen kunnen dekken in noodzakelijke gevallen.

Het feit, beste Sapolidi, dat ik niet heb geregareerd op bepaalde uitspraken van Nemesis (of van anderen) is gelegen in het feit dat ik maar weinig tijd heb om op dit forum rond te hangen en dus niet alle reacties op een bepaalde topic kan lezen, vnl. alleen de laatste pagina. En dan loop je uiteraard nog wel eens een aantal reacties mis. Dat neemt niet weg dat de manier waarop er op Nemesis werd gereageerd ook behoorlijk beneden peil was, ongeacht haar eerder gedane uitspraken.

Dan mijn uitspraak over de "duur" van verblijf van expats op Bali (ondanks dat u op Bali-forums andere info tegenkomt) is naast mijn eigen bevindingen ook gestoeld op pure statistische cijfers. Ik heb geen zin om uit de doeken te doen wat voor werk ik allemaal doe maar toegang tot cijfers bij de immigratie in Bali en de Nederlandse vertegenwoordiging heeft mijn gelijk ten volle aangetoond; ook de relaties die ik onderhoud met premans op Bali beamen mijn gelijk in deze. De Balilovers hebben nog hogere verwachtingen dan de "avonturiers" waarover we het hier boven hadden en de kans dat ze "op hun bek gaan" dus vele malen groter; ook om de reden dat de meeste Balilovers niet door hebben dat Bali een deel van RI is met exact dezelfde wijze van corruptie, misstanden en gedrag van autoriteiten als op de andere eilanden. Komt daar nog bij het kastesysteem dat vele Balinezen frustreert en waar men op allerlei manieren tracht onderuit te komen, en de bodem is gelegd voor je toekomstige "Eiland der demonen" i.p.v. "Eiland der goden".

You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.94,652,977 topic views - 242,021 posts - 13,760 topics - 35,453 members - last post @ 17-10-2021 12:49 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

154,306,466 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com