indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Heden is resultaat van het Verleden , en kan de Toekomst (mede)bepalen.

Men is soms geneigd om alleen maar op het Heden te kijken , en soms niet weet (of willen weten ) wat het Verleden is , die de huidige situatie(Heden) (mede) bepaald .
Als ik geconfronteerd werd om te gaan praten over Heden , probeer ik altijd het Verleden mee te betrekken.
Om het Heden beter te kunnen verklaren.
Zeker , Amerika zal ook een belangrijke rol gespeeld hebben , maar dan pas na de Eenzijdige proklamatie van 1945.
De Indonesiers hebben dat ook mss "afgekeken"van de Amerilanen , toen ze van Engeland los hebben gemaakt.
De Amerikanen hebben hun proclamatie ook mss afgekeken naar de oude proclamatie van de Nederlanders(Placaet van Verlatinghe).
Het losmaken van de Spanjaarden.
In de Time Line van de proces van nationale bewegingen hebben de 1ste generatie Indon.studenten al die feiten ook min of meer "afgekeken " toen ze na 1900 zoveel (vanaf ong 1910-11) kennis hebben gemaakt met de Europese samenleving en democratie .

In de Time Line was gewoon duidelijk dat de nwe generatie studenten hun koppen bij elkaar hebben gestoken en de geschiedenis van hun vaderland gewijzigd door samen te werken . - zie Sumpah Pemuda.
Dat in tegen stelling van wat hun ouders of grootouders ( de Oude Elite) van Indonesia hadden gedaan .
Toen waren de oudere generaties een gemakelijke prooi geweest , door de verdeel en heers tactieken van de Nederlanders.
Dat wilden ze na 1949 weer toepassen(deelstaten) , alleen trappen de nwe generatie Indonesiers niet meer.

Pas na 1945 , toen Nederland met bruut geweld ("Politionele Acties I en II ) gingen de Amerikanen mee bemoeien.
De VN had toen op de vingers van de Nederlanders getikt.

Mijn stelling is ondanks de bemoeienissen van USA , Australia , India en de U.N. hadden de Jappaners toch meer gedaan (als voorbeeld) en meegewerkt (het vormen van PETA , HEIHO en andere gewapende groepen )aan de strijd van de Indonesiers.
Ik geef toe dat Japan eigenlijk een dubbele agenda had , precies zoals de jongeren die met de Japnners hebben samen gewerkt.
Japan ging mee / ging om toen de kansen in de strijd met de geallieerden begin te verliezen.
Toen hadden ze ook vele PETA soldaten ingezet in de strijd tegen de geallieerden.
Ook niet vergeten van de inzet van de Romusha ( dwang arbeiders).
Uit de hele bezette gebieden van Zuid Oost Azie zoals Malaysia , Indonesia , Filipijnen zijn ed mensen ingezet om met de Japanners te vechten.
Dat heeft een heleboel leven gekost , ook in Indonesia.
Na de overgave van Japan , hebben de goed getrainde PETA en HEIHO soldaten hun plaats ingenomen om de strijd aan te gaan tegen de terug gekeerde Nederlanders.
. Vandaar dat ik de aandeel van de Jappaners meer belangrijker acht dan de rol / hulp van Amerika
Zonder de bemoeienis van Amerika (U.N) zal Indonesia hoe dan ook los komen van Nederland , de (bevrijde) geest kan men niet meer in de fles terug stoppen.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Oyibo, ja inderdaad in de eerste instantie de Nederlandse situatie, hoewel die heel erg onduidelijk was in die tijd, zowel het politieke standpunt als daadwerkelijk hulp bieden aan de opbouw.

Om Sid, heb U begrepen, maar Toer was niet links[dat was de naam] maar vooruitstrevend en kritisch ten opzichte van het beleid na de onafhankelijkheid.
Ben inmiddels aan zijn 2e boek bezig:""corruptie""
Nimmer heb ik een schrijver zo goed en subtiel de politieke en sociale verhoudingen van die roerige tijd zien vertolken.sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Voor mij was Toer een Salon Communist of salon socialist.
Echt communist is hij ook niet . Vandaar dat ik hem als een opportunist ziet of salon socialist.
Maar ya , dat is mijn mening . Dat baseerde ik op zijn achtergrond , zijn geflirt met de communisten en de "linksen".
Dat kan je gewoon nalezen , of vragen bij oom Google.
WE gaan zwaar off topic. Emoticon: Wink


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Vervolg :
Het Heden probeer ik ook te verklaren uit bij mij bekende gegevens , de geschiedenis boeken , mijn ervaringen etc.
En ik ben ook gek op cijfers.
Vandaar dat ik ook in Indahnesia vaak het "verwijt" krijg met een roze bril sta te kijken.
Mijn "cijfers" heb ik ook gehaald uit statistieken , uit kranten(w.w.w) en uit gesprekken met vrienden / familie die in Indonesia wonen.
Ik kan alleen zeggen dat het nog steeds een groeiende lijn is.
Ik ontken ook niet dat er armoede , KKN of andere misstanden. Dat bestaat ook . Mijn mening werd alleen bepaald door de cijfers en wat ik in de afgelopen 30 jr heb gezien.
Wat de toekomst betreft , het kan alleen maar beter gaan .
MITS dat ze hun eenheidsstaat kunnen behouden.
Of het staks een Islamitische staat gaat worden (waar veel van onze mede users bang zijn) zal de geschiedenis laten zien.
We moeten ook niet vergeten dat Indonesia ondanks dat er heleboel "abangan"/ Islam KTP rondlopen , het al meer dan 6 eeuwen is dat de meerderheid v.d bevolking moslim zijn .
Als ze allemaal in jilbab of in gekke kleding willen rondlopen , moeten ze zelf weten. Zolang het maar democratisch gebeurd.Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

oyibo
Moderator
User icon of oyibo
spacer line
 

Sidia,

Deze discussie gaat over de rechtsstaat. Niet de vraag of deze samenleving al dan niet Islamitisch zou moeten zijn of blijven. Het geloof is wel een`onderdeel van deze discussie maar niet de vraag of een samenleving al dan niet Islamitisch zou moeten worden of blijven.

Ik begrijp de feiten die je brengt, en acht deze valide. Jouw kijk op het geheel. Van buitenaf zie ik bijkomende factoren die bepalend zijn voor wat er heden gaande is. En zie de gevolgen van corruptie en nauwelijks te rechtvaardigen wetten. Die ook nog eens misbruikt werden en nog steeds worden.

Ik ben niet bang voor het Islamitische geloof, ik zie alleen ernstige problemen met extremisten van elk geloof. Ook het Islamitische geloof zal zich ontwikkelen, en welvaart en globalisatie zijn aandeel hebben in deze ontwikkelingen.

Blijft de rechtsstaat hiermee nog steeds een last voor de Indonesische samenleving en zou stevig hervormd moeten worden. De problemen zijn wel gedefinieerd. Echter zolang het land niet democratisch is en de politiek zich niet inzet hier op aan te sturen. Zullen andere factoren zijn die de doorslaggevend zijn voor verandering.

Als de wal het schip niet keert, dan wel andersom.It's only kinky the first time.

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Oyibo,
Het is ook waar wat je in de posting van 00.29 schreef.
Rechtssysteem , waarden en normen etc werden medebepaald door externe factoren , zoals inmenging van uit buitenland , globalisatie (import van goederen-diensten , mensen , ideologie , terorisme etc etc).
Van binnen uit werd beinvloed door opleiding , (verbeterde)economie die ook vaak een basis is voor vooruitgang.

Terug naar de titel v.d topic en rechtssysteem in indonesia ,het werd ingevoerd en gevormd door de indonesiers zelf , in een lange proces van jaren werken , overleggen (democratie) met eventuele invloeden van buitenaf zoals de westerse ,islamitische, hindu en gewoonte recht die ook weer ouder is dan de eerste drie .
Het is normaal dat men de bruikbare onderdelen van andere rechtsystemen overnemen en gebruiken voor je eigen rechtsysteem.

Al die voorbeelden in de TimeLine , de rol v.d Jappanners ,de oude indonesische elite etc heb ik opgevoerd omdat bij sommige users die weinig weten over de geschiedenis van indonesia soms de indruk bestaat alsof de indonesiers alle zegeningen zoals democratie , opleiding allemaal te danken aan de nederlanders.Je zou niet geloven , maar er lopen nog zat nederlanders met die koloniale manier van denken.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Hitami
User
spacer line
 

Sidia, als ik goed begrepen heb volgens jou is Indonesia bij de onafhankelijk al een eigen wetboek hebben. Waar haal je de kennis vandaan.
Zelfs tot nu toe, zijn er veel nederlandse woorden. het s niet voor niets dat er veel juristen hun doctoraal or master titel in Nederland haalde.

Zoals ik al eerder schrijf, De basis van de Indonesische wetboek is Nederlands. De uitgangspunt is om de Inlanders te onderdrukken. Vandaar de voorbeeld over subversief.Hitami
User
spacer line
 

Merapie, Pram is niet alleen kritisch ten op zich van Nederland maar sowieso voor de macht hebbers en zeker geen opportunist. Hij is ook bereid door zijn denken op te schrijven met als consequenties de gevangenis in.

Sidia, statistiek is al niet alles. Vrijwel iedere opinie kun je met statistiek onderbouwen. Jij ben een man van de cijfers maar toch niet Indonesische cijfers neem ik aan. Het vinden van cijfers materialen is al moeilijk genoegd laat staan de betrouwbaarheid. Hoezo autoritaire gevoelig ?

Emoticon: Stupidsidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Mas Hitami

Toen de Indonesiers in 1945 hun grondwet samenstelde gebeurde het volgens de gegevens hoogstens een paar maanden . (Binnen 1 jaar).
Totdat ze merdeka waren ken N.O.I 3 soorten wetten , De Nederlandse (voor de Nederlanders-Europeanen , van de vreemde oosterlingen en van de inlanders.
De Inlandse " wetten" /regelingen was altijd aanwezig geweest , eeuwen/ meer dan duizend jaar voordat de VOC in Batavia veroverde.
Ook ken men al sinds het onstaan van de Islamitische Sultanaten hun eigen wetten. Pas na 1945 hebben ze de beschikbare ex BW boek overgenomen , en ik neem aan dat de nadelige wetten werd verwijderd.
Vandaar dat het een pre is als indonesische rechtenstudent nederland beheersen.

Ik ben natuurlijk niet eens met je als je al die wetten gaat zien om te gebruiken als onderdrukmiddel .
Sommige wetten mss wel . De meeste is gewoon de romeinse recht , vandaar dat ze daar slaven er op na kunnen houden.
Zelfs kinderen met een inlandse vrouw/slaaf werd ook als slaaf gezien en verkocht.
Stel is voor je eigen (bastaard) kind(eren) verkopen als slaaf./slavin
Dat gebeurt vaak . Het is legaal.

Aanvulling :
Zoals je weet ik ben Sundanees/Jakartaans.Ben ook Indonesier en Islamiet.

Stel dat ik erfenis krijg (3000 euri) , mijn zuster is de 2de erfgename .
Volgens welke erfrecht wordt de erfenis verdeeld ?
Hoeveel euri krijg ik ?

Mijn buurvrouw kom uit Minangkabau , ze is ook islamiet en indonesische .
Volgens welke erfrecht gaat ze een erfenis met haar broer verdelen ?
De erfenis is ook 3000 euri .Hoe is de verdeling.?
Kan je hier antwoord geven ?


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Zoals jullie weten heb de tijd van Pram totaal niet meegemaakt.
Maar ik werd gegrepen door zijn openhartigheid ,eerlijkheid en menselijkheid.
Ik geef Hitami gelijk:Toer keurde het Ned. kolonialisme af, het communisme en bung Karno, omdat in zijn ogen alles neerkomt op macht en geld maar niet het welzijn van de bevolking.En er na die vreselijke bersiaptijd weinig veranderde.
Zelden heb ik een schrijver [voor mij totaal onbekend tot voor kort] zo indringend en gevoelvol zijn gevoelens en observaties over die tijd gelezen.
Toer was een man die glashelder nadacht , het feit dat zijn boeken verboden werden zegt al genoeg.
In feite gaf hij al een waarschuwing tegen corruptie; helaas werd het zn ondergang.
Ik ga meer boeken van hem lezen! niet vanwege zijn politieke opstelling maar om een goed tijdsbeeld te krijgen.
Selamatmerapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Om Sid,
Als U goed Toer heeft gelezen dan is het duidelijk dat hij geen flirt zocht met de Roden, maar juist een vrije staat beoogde.
De haat tegen de meeheulerij met de Nederlanders,de Jappen,de communisten, maar ook de Indonesische regering springt er uit.
Op het laatst geeft Toer dan ook toe:geld en corruptie leidt tot de ondergangsidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Even googlen , keywords Pramudya Ananta Tur (Toer) , Lekra , Manikebu.
Zijn strijd tegen andersdenkenden , andere mensen die hij als rechts bestempelde.Hij dweept ook met de PKI , in ieder geval hij heefy meer sympathie en kontakten met de PKI=oranisatie in plaats van met de Socialisten partij , die door de " communisten" zijde werd bestreden.
Was hij meer socialist georienteerd dan zou hij bij de Partai Sosialis Indonesia of bij 1 v.d organisatie van PSI aangesloten zijn.
ik heb zijn oude werken gelezen voordat hij meegezogen werd in de val van de PKI.
Klopt hij is tegen de uitbuiting door de oude kolonialen(Nederlanders) en de Neo Kolonialen (volgens hem) , de orde baru.
Klopt ook dat hij" hart" had voor de noden van de kleine (uitgebuitte / machteloze) man .
Alleen zijn manier / middellen zijn anders , hij heeft op de verkeerde paard gewed. Hij werd een knuffelschrijver van het westen sinds hij uit Buru eiland terugkwam. En eerlijk is eerlijk Emoticon: Yes! , er zijn ook indonesiers die met hem dwepen .
Zoals ik geen fans ben van hem. Emoticon: Smile


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Ja Om Sid, met de neo-kolonialen bedoelde Toer de Amerikanen, waarschijnlijk?= daar geeft hij ook op af.
Toer is in hart en nieren een nationalist en socialist, vooral het laatste komt enorm naar voren, daarom wilde hij zich aan geen enkele partij binden: hij doorzag het hele systeem en weigerde te zwijgen.
Vandaar zijn parodie verhalen:waaien met de wind mee: welk regime dan ook.., als het maar voordeel oplevert.
Dat was zijn kritiek.
Je hoeft geen fan van Toer te zijn, maar het knappe is dat hij beschrijft dat een ondoorzichtig,dubieus rechtsstelsel gedoemd is te gronde te gaan, ongeacht de cultuur en dat er weer Emoticon: Nooo Emoticon: Nooo Emoticon: Nooo Emoticon: Worship Emoticon: Worship andere uitzuigers opstaan.

Nee hoor Om Sid, ik dweep niet met Toer, maar zijn boeken zijn van hoog niveau.
Gelukkig is Nederland een land van vrije meningsuiting en dat moet blijven.sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 04-02-2008 22:15 merapi wrote:
Ja Om Sid, met de neo-kolonialen bedoelde Toer de Amerikanen, waarschijnlijk?= daar geeft hij ook op af.
Toer is in hart en nieren een nationalist en socialist, vooral het laatste komt enorm naar voren,

Beste M.

P.A Toer was de knuffelschrijver van de " linkse" , progressieve mensen van Europa.
Werd " pas" bekend("geadopteerd") en later bewirookt na zijn terugkomst uit Buru , waar hij door de OrBa (regering van Soeharto) werd verbannen.
De Neo Kolonialen waren dan de OrBa, die het volk uibuitte(heeft hij enigzins gelijkt).
Voordien was hij ook niet zo erg bekend bij de Indonesiers :
reden 1. Wij zijn toen nog niet zo lezerig .
2.zijn werken was min of meer besmet (door zijn geflirt met de PKI).
Hier praat ik over de tijd voor 1965-1967.
Heb toen (mijn SMP-SMAtijd) zijn boeken ook gelezen.
Na 1967 (?) zat hij al op eiland Buru . Logisch dat zijn werken verboden en niet gelezen werd door de indonesische jeugd(na mij).
Ik heb nog meegermaakt (gelezen-gevolgd) over zijn bedenkelijke rol in de Lekra en hoe hij andersdenkenden , andere indonesische schrijvers / artiesten " vervolgde" .
Zie Manikebu affaire.!!!!!!
Als hij een echte(meer ) socialist was ipv " communist" zou hij dan lid worden of gelieerd werden met de Partai Sosialis Indonesia.
Of lid worden van de Partai Murba .Juist de PKI ging in strijd tegen de PSI en Murba.
Zie ook de rol van Roestam Effendi , oud kamer lid voor CPN in Nederland.
R.Effendi werd later ook lid van de Murba .
De vraag is waaromkies die opportunist P.A Toer de zijde van PKI ipv PSI of Murba ? .
Waarom werd hij gelieerd met LEKRA(mantelorg. van PKI).?

Roestam Effendi : http://www.antenna.nl/wvi/nl/ic/pi/effendibio.html

Daarom zie ik hem Niet als een salon communnist maar meer als een opportunist (mijn mening)..
Toen was de ster en de macht van PKI rijzende.
De jongere westerlingen werden natuurlijk op de verkeerde been gezet , xze kennen P.A.Toer als slachtoffer van de corrupte OrBa en hij schrijft mooie boeken (vooruit dan maar) , en schrijft ten gunste van het onderdrukte volk(dat heeft hij gedaan) ivandaar dat hij geadopteerd en geknuffeld werd.

Als je de politieke situatie en verhoudingenweet van de sleutelfiguren(de oude elite) zou je meer begrijpen en meer kunnen verklaren waar de plaats of wat de rol meneer X of Meneer Y is .
Kijk gerust wie de leidende rol hebben in de verschillende politieke partijen van voor 1950 , de persoonlijke relaties etc.
In de artikel over Roestam Effendi leest je ook bekende namen , van de generatie / level van Soekarno .
En die namen zijn op 1 of andere manier verrbonden met elkaar .
Daaruit kan je ook lezen dat ze al een tijdje bezig zijn met de Merdeka gedachten , met de opbouw van hun toekomstige staat , dus ook met de opbouw van hun wetten .Dat het een proces van tientallen jaren was geweest.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Hitami
User
spacer line
 

Sidia,
wat mij opvalt is dat je altijd de zelfde mening verkondigd als de overheid of de autoriteit.sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 05-02-2008 02:35 Hitami wrote:
Sidia,
wat mij opvalt is dat je altijd de zelfde mening verkondigd als de overheid of de autoriteit.

WAT wil je dan suggereren ?

Allereerst zou ik maar inhoudelijk EERST op de punten wat ik schreef over LEKRA , Manikebu , geflirt met de PKI(Lekra) , zijn aanvallen tegen andersdenkende indonesische schrijvers , artiesten etcs reageren.
Graag jou mening , is dat waar of niet waar .?
Hoe was P.A.T bij de Indonesiers van toen overgekomen.?
Bij indonesiers bedoel ik scholieren , studenten , ambtenaren , en gewone andere indonesiers die boeken en kranten lezen.
En die niet tot de "vijanden"van Lekra behoorden , de groep mensen waar Menir PAT ageerde.
Die zijn logisch gezien niet "gecharmeerd"van de linksen (agitprop)*
Dus gewoon de doorsnee indonesiers die niet tot bepaalde kamp (links of rechts of (betaald door) de overheid .
PAT werd door de ORBA als lastig(veel terechte kritiek) gezien.
Dus zoals een aankomende student zoals OmeSid en zijn generatie , gewoon de neutralen , als ik naar mij zelf en sommige van mijn vrienden kijkt zijn we politiek gezien haast nihilisten. Zo kleurloos als wat.
Wat bleek , veel van die kleurlozen waren toch opgestaan tegen de gevestigde orde van Soekarno . Het soort gevestigde orde waar PAT er tegenstreed.Die later weer vervangen werd door corrupter regiem.

Tweede :Moet je dan niet afvragen : waarom PAT de zijde van PKI koos ?
I.p.v aansluiten bij andere progressieve groepen zoals PSI (socialisten) , MURBA (proletarische partai) , Masyumi(ISLAM) etc etc .
Mijn oom was lid van de PSI , sommige van onze familie waren lid van Masyumi , sommigen van N.U .

Was PAT dan een opportunist (zoals ik denk) , of heeft hij op de verkeerde paard gewed ? .

3. Zou je dan niet eerst jou P.R(huiswerkje gaan doen ) , desnoods googlen ?
Alles Bisa diCek Mas Emoticon: Smile
Voordat je OmeSid in een bepaalde hok duwt ?

Graag je reactie.
*AgitProp= Agitasi dan Propaganda .
Indonesiers houden veel van zelfs gemaakte afkortingen (zie andere topic).


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Hitami
User
spacer line
 

Als schrijvers over onderdrukking of rechtvaardigheid is het logisch dat je een uitnodiging om te spreken en of je krijg lidmaatschap aangeboden van een club. Maar dat alles ben je nog geen communist.

De verhalen die je schrijf, dat is de versie van de autoriteit.

En zelf als hij een communist dan kun je toch nog van leren uit zijn boek. Net zo goed als das kapitalisme, kun je ook leren. Daarbij hij schrijf erg goed, is niets voor niets genomineerd voor de nobel prijs.

Google heeft niet DE WAARHEID in pacht. Je moet niet alles geloven wat er staat geschreven.sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 05-02-2008 13:40 Hitami wrote:
Google heeft niet DE WAARHEID in pacht. Je moet niet alles geloven wat er staat geschreven.


YAHOOR ,niemand (ik in ieder geval niet) heeft hier beweerd dat Mbah Google de waarheid heeft.
Het is om even dieper na te denken.
Dat hij voor de onderdrukten(indonesische volk) heeft gepleit , geschreven , en ook in de gevangenis kwam STAAT buiten kijf.
Daar heeft hij ook een bepaalde krediet van mij gekregen.
Alleen zijn methoden beval me niet , en hij was ook echt te keer gegaan tegen andere indonesische schrijvers en artiesten.
Het feit dat hij een donkere plek(verleden) heeft moet je ook niet gaan ontkennen.
Of komt het je niet goed uit ?
Kom met inhoudelijke voorbeelden of bewijzen , wat staat er in de buitenlandse bronnen.Van universiteiten bijvoorbeeld.
Zijn we hier dan selectief bezig.?

Trouwens ik beweer ook niet dat hij komunist is of socialist , hoogstens salon komunist (een nepperd).
Persoonlijk zie ik hem als een opportunist die op de verkeerde paard heb gewed en verloren.En op de blaren moet zitten(BURU etc)Want er zijn ook wel andere indonesische intelectuelen dieook tegen soekarno en later tegen soeharto hebben verzet en ook in de gevangenis belanden.
En ze hebben niet aangesloten bij de PKI of de mantelorganisaties PKI , en dat heeft meneertje Pram wel gedaan.
*AgitProp m.z. AgitProv=Agitasi dan provokasi.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.94,716,369 topic views - 242,044 posts - 13,758 topics - 35,455 members - last post @ 20-10-2021 20:21 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

154,443,369 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com