indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Blog @ indonesiepagina.nl > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

open new topic | reply to this topic | newest topics | active topics | login
marcel70
User
spacer line
 

Gedeeltelijk gelijk..
Buitenlander die 2 pasporten aanhoudt mag niet stemmen...
Ik mag ook niet stemmen in Indonesia
Dat is wat indonesie wel goed doet...trouwens...
Ik neem ook deel aan de samenleving in Indonesie ...
Als ik me niet aanpas moet ook niemand me.
Je praat je zelf een beetje tegen vindt ik hoor...
Nou jij weer..
Becik ketitik olo Ketoro

zieleffe
User
spacer line
 

Oyibo
En we zouden ruimhartig om moeten gaan met de mensen die deelnemen in en aan onze samenleving. Ik ben het niet helemaal eens met YB dat de politiek verantwoordelijk is voor mensen als Fortuyn en Wilders. Het is de samenleving die derderangs burgers creert daar de politiek die volledig de plank misslaat in de oplossing van de problemen, en de uitvoerende ambtenaren de meest gekke dingen verzinnen.

neen dit vind ik te vrijblijvend, een goed betoog maar snijd geen hout.
Van af dat we boer Koekoek hadden met daarna Jan Maat noem ze maar op houd de politiekers scherp.
Anders maken ze er nog meer een potje van.
Ze moeten goede tegen argumenten krijgen in de kamer.
Zie de partij voor de dieren, met aan het roer Marianne Thieme .
Maar daar word totaal niet over gerept laat staan valt ze nog geenszins op in deze discussies.
Zij breng de belasting betaler wel even meer geld uit hun zakken.
Al voor 2 .1/2 miljard aan onkosten moeten maken.
Neen het is mij te vrijblijvend alles er zit totaal geen druk op de ketel als ik jullie zo zie schrijven.
Daar gaat het om de verantwoordelijkheid laat te wensen over.
Men zou eens druk moeten maken over dat beetje wat de ernst is, er gaat geen dag voorbij of er is een overval, een ongeluk of wat voor een ellende ook.
Och de mentaliteit van die samenleving die Oyibo noemt is verzekerd van wieg tot graf.
Maar wie betaalt de rekening….
Juist ja", niet de mensen die niet langs de kant staan, maar die eleke dag, op en neer, naar hun baasje gaan om geld te verdienen.
En die Gasbel levert wat op.
Totdat die leeg is en de Olie raakt ook al op .
Kijk problemen nu nog niet maar ze komen er aan.
Zeespiegel stijging, en noem het maar op, een en al ellende, dus Politiek kan niet met hun armen over elkaar blijven zitten.
"Neen", politieke vluchtelingen horen er eigenlijk helemaal er niet te zijn.
Je moet die landen die politieke vluchtelingen opleveren flink aan pakken niets is in de wereld die zo met elkaar verbonden zijn vrijblijvend meer, maar je moet een politiek bedrijven, dat ze hun land niet verwoesten.
Denk daar maar eens goed over na.
Zorg dragen dat er geen armoe meer is , is ook een vereiste, dus nog werk genoeg, dan er bij gaan staan te kijken, en zeggen, je komt maar hier heen hier is het goed vertoeven.
Alleen een beetje moeilijke mensen maar och die leggen der eigen wel bij neer.
Neen werk aan de winkel in de wereld, zoals de Australiërs doen met Timor helpende hand toe rijken……
Wie gaat dat doen met Indonesië…………………….
Als daar de peluris uitbreekt…………??????? Emoticon: Stupid Emoticon: So funny Emoticon: Eerie Emoticon: Frustrated Emoticon: Angry


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

Malam
User
User icon of Malam
spacer line
 


On 12-02-2008 16:03 marcel70 wrote:

Je praat je zelf een beetje tegen vindt ik hoor...
Nou jij weer..


Hahaha Marcel zou kunnen, ik ben een mens die in staat is mijn mening bij te stellen in de loop van een discussie, mits de ander met argumenten komt die steekhoudend zijn.
Vertel, maak is duidelijk op welke punten jij vind dat ik mij zelf tegenspreek?zieleffe
User
spacer line
 


On 12-02-2008 00:24 sapolidi wrote:

...


Zieleffe kan dan wel weer schreeuwen dat het de schuld was van links, maar vanaf 1979 tot 1989 hadden we toch heus een rechtse regering van CDA en VVD. De kabinetten van Agt I, II (was wel met de PvdA, maar viel al na één jaar) en III (met D’66) en daarna Lubbers I en II (met VVD) en die stonden toch niet zo bekend als supersoft. Weet je nog YB, de tijd van de burgerlijke ongehoorzaamheid? Kan me natuurlijk vergissen want YB is de echte specialist op dit gebied. Eindelijk eens een sociaal werker die hier op dit forum niet wordt uitgemaakt voor geiten-haren-wollen-sokken-drager met een naieve kijk op de wereld.
Het is natuurlijk maar wat je verkondigt.


...


De jaren 80 stonden toch bekend als de jaren van de economische achteruitgang? Werkeloosheid werd groter en de overheid bezuinigde op alles. Dus als YB aankomt met zijn praktische aanpak met daadwerkelijke doelen als huisvesting, werkgelegenheid etc. zal daar wel een prijskaartje aan gehangen hebben die voor de overheid één of twee bruggen te ver was. Je kunt wel praktische doelen hebben, maar die moeten op de eerste plaats wel financieel haalbaar zijn en je hebt de medewerking van allerlei instanties nodig. Dus als YB in die tijd van economische neergang als sociaal werker voor minderheden bezig was met hun huisvesting en werkgelegenheid zal denk ik niet alleen de overheid tegengestribbeld hebben, maar vooral de woningbouwverenigingen en het bedrijfsleven.

Wat schreef ik dan kijk eens goed en lees het nog maals....... Emoticon: Laugh out loud

Want er is eigenlijk de grootste partij de vroegere KVP, AR, CHU, gezamenlijk de grootste partij geworden.
De VVD had ook dat moeten, en kunnen doorzien, maar hebben een eind geschreeuwd, maar weinig wol gebreid.
En ze hebben na gelaten om zich in allerlei organisaties te gaan infiltreren, zodat de macht van hen versterkt zou kunnen worden.


Daar pleeg ik mee te zeggen, dat ze ook verantwoordelijkheid had moeten nemen, en dat hebben ze niet gedaan.
Zij hebben het ook zeker laten afweten.
Het was toen de P.vd. A die overal snel en adequaat, overal bemoeienissen meer gehad, dan wie dan ook.
Maar je hoort nu ook veel wat er fout is gegaan.
Vooral scholen heeft de afgelopen 20 jaar aan geknoeid............ Emoticon: Yeah right! Emoticon: Wink Emoticon: Shut up! Emoticon: SadleyVerdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 11-02-2008 15:32 marcel70 wrote:
Dan hadden we ook nog wiegel,ja die zei ook bijna precies het zelfde...
Het verschil is dat dat Linkse geknoei(Lekker sosial doen) dat heeft de problem gebracht .
Wiegel zie toen al dat er intergratie problem zouden komen.

MONGO!Wiegel stelde een Directie Minderheden in en was in 1981 eerste ondertekenaar van de Nota Minderhedenbeleid. Uitgangspunt daarvan was het tot stand komen van een samenleving waarin de in Nederland verblijvende leden van minderheidsgroepen afzonderlijk en als groep een gelijkwaardige plaats en volwaardige ontplooiingskansen hebben. Om dat te bereiken komt er een achterstandsbeleid, anti-discriminatiebeleid en beleid met betrekking tot participatie, emancipatie en cultuurbeleving (onder meer behoud van eigen cultuur en taal ).
Dat die man toen al waarschuwde voor integratie problemen haal ik niet echt uit deze uitspraken. Maar misschien lees jij tussen de regels een boodschap die ik niet kan ontdekken.
Dus wederom veel geschreeuw maar weinig wol. (heel erg weinig zelfs)


En op 11 oktober 2005 verklaarde deze zelfde Wiegel in Amersfoort dat 'in een land van minderheden verdraagzaamheid noodzakelijk is'. "Je mag zeggen wat je wilt", zei de oud-minister. "Maar het geclaimde recht om te beledigen, is verwerpelijk."


Ben zeker geen Wiegel fan, maar in deze uitspraak kan ik me goed vinden.BTW Zit je in het midden kader en werk je op een gemeente huis?


Je lijkt je maatje jantje wel. Die is ook al zo aan het gissen wat voor werk ik precies doe. Schijnt erg belangrijk te zijn voor jullie twee. Snap het natuurlijk wel, want dat is dan weer een dankbaar onderwerp waarop je je gifpijlen af kunt schieten. Trapt deze jongen niet in. Maar blijf vooral raden, niet geschoten is altijd mis. Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Laugh out loud


Deze week 36 uur werken of 32 uur?? wau echt iest om trots op te zijn
Dit zijn je eigen woorden toh


Klopt helemaal marcel. Ik lever qua salaris iets in en daarvoor krijg ik vrije dagen. Werk zodoende niet meer full-time, 36 uur haal ik vaak niet. Loop ook al tegen de 60, dus het mag onderhand ook wel. Om nou te zeggen dat ik er trots op ben is niet de juiste term, maar ik ben er wel blij mee. Ben van dat type dat niet “leeft om te werken” , maar “werkt om te leven” . Lijkt me een gezonde levenshouding. Hou op deze manier tijd over voor mijn gezin en andere leuke dingen. Moet jij misschien ook doen marcel. Je kijk op de wereld en je medeburgers wordt er veel positiever door. Misschien ga je Indonesië dan ook wel door een andere bril bekijken en er meer van genieten. Niets is onmogelijk toh? Emoticon: Yes!


Je krijgt het nog druk trouwens ook Sal.
Er zijn meer mensen die het niet eens zijn met je..


Maakt niet uit mars, hoef niet met iedereen vriendjes te zijn. Voel me trouwens ook niet verplicht om op alles te reageren. Ga selectief te werk.

BTW. Wat is trouwens de betekenis van Mongo, waarmee je jouw postings afsluit?
Emoticon: Bye byesapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 12-02-2008 14:49 oyibo wrote:

Vrijheid van mening uiting is een groot goed. We beschouwen het als 1 van de verworven rechten van de westerse wereld. We vergeten alleen dat aan die rechten ook verplichtingen zitten. Want het recht hebben schept automatisch ook de plicht dat je daar op een fatsoenlijke manier mee omgaat. En niet elke Nederlander hoeft diplomaat te zijn. Maar er zijn weldegelijk grenzen ook aan deze verworven vrijheid. En die grenzen zijn ruimschoots overtreden, en zeker door Wilders. Gevolg daarvan is een sterke polarisatie in de Nederlandse gemeenschap. Dit kan mijns inziens niet het doel zijn van enig verworven recht.


Was toevallig vandaag nog op het nieuws oyibo.

Oud-minister Winnie Sorgdrager die namens Nederland in de ECRI (Europese Commissie tegen racisme en Intolerantie) zit, ziet de veranderingen in de samenleving. "De angst die in het politieke debat worden bevestigd, discriminatie van moslims op de arbeidsmarkt en problemen bij het zoeken van woningen. Het klimaat voor moslims is de laatste jaren niet beter geworden."
De media en de politiek krijgen van de Europese waakhond een veeg uit de pan. Hun toon over integratie en andere minderhedenkwesties is veranderd. Vrijheid van meningsuiting wordt wel heel ruim geïnterpreteerd en betekent soms ook het recht om opzettelijk te kwetsen. Het leidt vooral, zegt de ECRI, tot verbittering en vijandschap. Moslimorganisaties vinden het bijvoorbeeld kwetsend dat ze telkens worden gedwongen anti-terroristische standpunten te steunen, alleen omdat ze moslim zijn. Ze ergeren zich ook aan het willekeurige gebruik van de term allochtoon, die in Nederland wordt gebruikt als een verzamelnaam voor ‘de ander'.
De ECRI wijst ook met beschuldigende vinger naar de politiek. Politici zouden de afgelopen jaren niet zijn teruggeschrokken voor ‘stereotyperende, stigmatiserende en soms ronduit racistische' uitspraken over moslims. Ze spraken bijvoorbeeld over invasies van moslims die het land overspoelden en een bedreiging vormden voor de nationale veiligheid en identiteit. Ook werden moslims neergezet als dragers van achterlijke waarden die grotendeels onverenigbaar zouden zijn met democratie en de waarden van westerse samenlevingen.


sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 12-02-2008 18:07 zieleffe wrote:
Wat schreef ik dan kijk eens goed en lees het nog maals....... Emoticon: Laugh out loud

Het was toen de P.vd. A die overal snel en adequaat, overal bemoeienissen meer gehad, dan wie dan ook.


Graag hiervan wat voorbeelden. Emoticon: Bye byeYogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Uit RNW-nieuws:

"Politie: aanslag op cartoonist verijdeld

De Deense politie heeft drie mannen opgepakt die een aanslag zouden hebben willen plegen op een van de tekenaars van de gewraakte Mohammed-cartoons. De arrestaties zijn verricht in de stad Arhus. De verdachten zijn een Deen van Marokkaanse komaf en twee Tunesiers. Ze zouden het hebben gemunt op de 73-jarige cartoonist Kurt Westergaard, die de profeet Mohammed tekende met een bom in diens tulband.
De twaalf Mohammed-spotprenten die de Deense krant Jyllands-Posten fdrukte, maakten twee jaar geleden woedende en gewelddadige reacties los in islamistische landen. Bij het geweld werden 150 mensen gedood."

Wilders is een gevaarlijke gek maar dat zijn deze 3 idioten ook. Nu geen demonstraties en bedreigingen met sweepings tegen Marokkanen en Tunesiers??? Nee, dat mag alleen maar van de gekrenkte kant komen.
Als we geen kortzichtigheid van de westerse kant tolereren dan ook niet van de andere kant.
Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Ook uit RNW-nieuws:

" 'Islamofobie in Nederland groeit'

Moslims in Nederland hebben steeds meer te maken met geweld en discriminatie, en islamofobie wint terrein. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, die onderzoek doet in de 47 lidstaten van de Raad van Europa.
Volgens de commissie zijn de spanningen tussen bevolkingsgroepen opgelopen sinds de aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh in 2004. In het debat over integratie en etnische minderheden is de toon dramatisch verslechterd, staat in het rapport. De commissie heeft
verder felle kritiek op de politiek en de media: politici bezigen soms ronduit racistische taal over moslims en de media zijn bevooroordeeld."

De andere kant van de zaak. Verre van moo, maar waar er 2 kijven, zullen er ook 2 schuldigen zijn.
Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Nog 1 uit het RNW-nieuws:

" Rijk vordert miljoen van islamitische school

Staatssecretaris Van Bijsterveldt eist ruim een miljoen euro terug van een islamitische school. Ze vindt dat de Ibn Ghaldoun-school in Rotterdam het geld onrechtmatig heeft besteed. Volgens Van Bijsterveldt heeft de school onderwijsgeld gebruikt voor reizen naar Saoedi-Arabie. Ook zouden er twee mensen op de loonlijst staan, die niet echt voor de school of voor het bestuur hebben gewerkt. De staatssecretaris zegt verder dat de school vijf jaar geleden bussen heeft gekocht waarmee in eigen beheer leerlingen werden vervoerd.
Eind vorige maand bleek dat een islamitische scholengemeenschap in Helmond voor 800.000 euro had gesjoemeld met onderwijsgeld."

Hoewel niet direct met WIlders of andersoortige bedreigingen te maken, zal ook dit weer stof doen opwaaien en is verre van positieve reclame voor de moslimgemeenschap in NL. Ik zie dat hier al gebeuren bij een christelijke school hier in RI ..... een goede reden voor de hardliners een dergelijke school met directe ingang te sluiten dan wel te vernietigen.
sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 13-02-2008 02:52 Yogya-Bali wrote:
Ook uit RNW-nieuws:

" Islamofobie in Nederland groeit

Moslims in Nederland hebben steeds meer te maken met geweld en discriminatie, en islamofobie wint terrein. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, die onderzoek doet in de 47 lidstaten van de Raad van Europa.
Volgens de commissie zijn de spanningen tussen bevolkingsgroepen opgelopen sinds de aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh in 2004 . In het debat over integratie en etnische minderheden is de toon dramatisch verslechterd, staat in het rapport. De commissie heeft
verder felle kritiek op de politiek en de media: politici bezigen soms ronduit racistische taal over moslims en de media zijn bevooroordeeld."

De andere kant van de zaak. Verre van moo, maar waar er 2 kijven, zullen er ook 2 schuldigen zijn.


In mijn ogen zijn de schuldigen degenen die de aanslagen van 11 september beraamd en uitgvoerd hebben en de persoon die van Gogh heeft neergeschoten. En als je goed leest heeft de ECRI het over het feit dat men hiervoor in Nederland de hele moslimgemeenschap verantwoordelijk stelt. Ze hebben het over het stigmatiseren van moslims YB. Als iemand die sociale wetenschappen heeft gestudeerd moet jij toch zeker weten dat een gemeenschap nooit veranttwoordelijk kan worden gesteld voor de daad van één individu of een groep.
Dat er uit beide partijen schuldigen aan te wijzen zijn ontken ik ook niet.
Toen Fortuyn werd neergeschoten door Volkert van der G. werden toch ook niet al de dierenactivisten aan het kruis genageld? Er zit nu zelfs een partij in de tweede kamer die expliciet uitkomt voor het welzijn van de dieren.Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 13-02-2008 03:16 sapolidi wrote:

...


dat een gemeenschap nooit veranttwoordelijk kan worden gesteld voor de daad van één individu of een groep.


Klopt 100% maar je hoort geen enkel veroordelend geluid uit de moslim-hoek. Wie zwijgt, stemt toe? Het zou de moslims toch wel eens passen tegen dit soort uitwassen van geloofsgenoten de straat op te gaan.
Hier in RI hoorde je geen enkele veroordeling van de moslimzijde na de bommen op Bali. Ergo, er werd beweerd dat die buitenlandse slachtoffers dat zich aan zichzelf hadden te danken omdat ze zo zich zo "zondig" gedroegen. Zelfs de Indonesische slachtoffers werden in 1x meegenomen: die hadden daar niet moeten zijn of werken want dat gaf aan dat ze met de zondaars eens waren. Ik heb geen moslim demonstrerend op straat gezien. Heel wat anders toen de hel uitbrak tussen christenen en moslims op Ambon. De betogingen, steunbetuigingen, inzamelingen ten gunste van de moslims en ten nadele van de christenen waren legio, m.n. in mijn eigen woonplaats.
Jantje
User
spacer line
 

sapolidi quotte:
Ook werden moslims neergezet als dragers van achterlijke waarden die grotendeels onverenigbaar zouden zijn met democratie en de waarden van westerse samenlevingen.


En dit is dus een waarheid als een koe. Moet ik nou een lijstje gaan maken van deze achterlijke waarden en omschrijven waarom dit niet verenigbaar is met de westerse samenleving?

Heb je dat verhaal gelezen van aartsbisschop van Canterbury? Die wil de sharia in GB invoeren. Deze idioot is al heel ver heen.
sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 13-02-2008 02:55 Yogya-Bali wrote:
Nog 1 uit het RNW-nieuws:

" Rijk vordert miljoen van islamitische school

Staatssecretaris Van Bijsterveldt eist ruim een miljoen euro terug van een islamitische school. Ze vindt dat de Ibn Ghaldoun-school in Rotterdam het geld onrechtmatig heeft besteed. Volgens Van Bijsterveldt heeft de school onderwijsgeld gebruikt voor reizen naar Saoedi-Arabie. Ook zouden er twee mensen op de loonlijst staan, die niet echt voor de school of voor het bestuur hebben gewerkt. De staatssecretaris zegt verder dat de school vijf jaar geleden bussen heeft gekocht waarmee in eigen beheer leerlingen werden vervoerd.
Eind vorige maand bleek dat een islamitische scholengemeenschap in Helmond voor 800.000 euro had gesjoemeld met onderwijsgeld."

Hoewel niet direct met WIlders of andersoortige bedreigingen te maken, zal ook dit weer stof doen opwaaien en is verre van positieve reclame voor de moslimgemeenschap in NL. Ik zie dat hier al gebeuren bij een christelijke school hier in RI ..... een goede reden voor de hardliners een dergelijke school met directe ingang te sluiten dan wel te vernietigen.


Scholen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs hebben in totaal 96 miljoen euro teveel aan overheidsgeld ontvangen. Dat is de conclusie van de commissie-Schutte, die vandaag het eindverslag in het onderzoek naar fraude bij onderwijsinstellingen presenteerde. Staatssecretaris Mark Rutte (VVD) van Onderwijs gaat dit bedrag terugvorderen.
Dit was in 2005. Frauderen komt dus in alle gezindten voor.sapolidi
User
User icon of sapolidi
spacer line
 


On 13-02-2008 03:56 Jantje wrote:
sapolidi quotte:

En dit is dus een waarheid als een koe. Moet ik nou een lijstje gaan maken van deze achterlijke waarden en omschrijven waarom dit niet verenigbaar is met de westerse samenleving?


Als dat oplucht mag je dat van mij jantje, hoewel ik het al tig-keren gelezen heb. Van-je af-schrijven is nooit fout, schijnt een therapeutisch effect te hebben. Of ik het lees is natuurlijk een tweede.


Heb je dat verhaal gelezen van aartsbisschop van Canterbury? Die wil de sharia in GB invoeren. Deze idioot is al heel ver heen.


ja, dat verhaal ken ik en ook dat de RK kerk in Brabant de vastenmaand als een soort ramadan willen gaan betitelen om de gelovigen erop te wijzen dat onthouding een louterende werking kan hebben op je geest en lichaam.
Ik zou zeggen jantje, ga de straat op en laat je afkeuring maar eens goed merken. Je kent het gezegde: "Wie zwijgt stemt toe". Succes ermee beste man. Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Laugh out loudmarcel70
User
spacer line
 


On 13-02-2008 03:29 Yogya-Bali wrote:

...


Klopt 100% maar je hoort geen enkel veroordelend geluid uit de moslim-hoek. Wie zwijgt, stemt toe? Het zou de moslims toch wel eens passen tegen dit soort uitwassen van geloofsgenoten de straat op te gaan.
Hier in RI hoorde je geen enkele veroordeling van de moslimzijde na de bommen op Bali. Ergo, er werd beweerd dat die buitenlandse slachtoffers dat zich aan zichzelf hadden te danken omdat ze zo zich zo "zondig" gedroegen. Zelfs de Indonesische slachtoffers werden in 1x meegenomen: die hadden daar niet moeten zijn of werken want dat gaf aan dat ze met de zondaars eens waren. Ik heb geen moslim demonstrerend op straat gezien. Heel wat anders toen de hel uitbrak tussen christenen en moslims op Ambon. De betogingen, steunbetuigingen, inzamelingen ten gunste van de moslims en ten nadele van de christenen waren legio, m.n. in mijn eigen woonplaats.


Moet er nog meer gezegd worden!!!!!!!!!!


Becik ketitik olo Ketoro

marcel70
User
spacer line
 

Sappoldi
Komt gij weleens in Indonesie eigenlijk??

Gissen wat je precies doet hoeft niet,,het is zeker geen middenkader..
Rechtvaardig dat je salaris gekort wordt want ik vind nog
steeds salaris naar prestatie toh
Minder als 32 uur werken ik zou er haast jaloers op worden...
Emoticon: Yawn Emoticon: Yawn Emoticon: Yawn Emoticon: Yawn Emoticon: Yawn Emoticon: Yawn Emoticon: Yawn Emoticon: Yawn Emoticon: Yawn


Becik ketitik olo Ketoro

Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 13-02-2008 04:01 sapolidi wrote:

...

Dit was in 2005. Frauderen komt dus in alle gezindten voor.


Dat neemt nog steeds niet weg dat het verre van positieve reclame is. Gewoon lezen wat er staat: "Hoewel niet direct met WIlders of andersoortige bedreigingen te maken, zal ook dit weer stof doen opwaaien en is verre van positieve reclame voor de moslimgemeenschap in NL."sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 13-02-2008 02:22 sapolidi wrote:

...Het leidt vooral, zegt de ECRI, tot verbittering en vijandschap. Moslimorganisaties vinden het bijvoorbeeld kwetsend dat ze telkens worden gedwongen anti-terroristische standpunten te steunen, alleen omdat ze moslim zijn.

Dat kan ik best voorstellen , en zeker als men niet assertief genoeg is om om te reageren .
Zelfs als men dat wil wordt toch altijd van te voren ingepeperd dat ze een achterlijke geloof hebben , van te voren beledigt te worden etc.
Hoe kan of wil men dan in dialoog gaan , elkaar leren kennen , begrip kweken en met elkaar samen wonen en leven ?
Dat is toch bijna onmogelijk.?

De rapport laat ook zien de rol van de politiek , van sommige politici , van de media en niet vergeten van vele individuen .
Het is bekend dat bijna 60-70% van de Nederlanders (een beetje) angst hebben van de Islam. Dankzij de politiek en media.
Ik vraag me af of sommige van die individuen die de Islam en Moslim keer op keer beledigen (aanvallen) echt willen.?
Het is te zot voor woorden dat (een ) Moslim(s) gelijk aangesproken wordt , om reactie gevraagd wordt etc als er een gek(een paar gekken) die toevallig moslim is en ergens op een plek op de planeet aarde gekke dingen doet.

Wat grappig is (dijenkletser ) gebeurt in deze forum ook .Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

En wat ook grappig is (eigenlijk is het echt pijnlijk) , dankzij Nederlandse politiek en media , de politieke kleur van Nederland(eigenlijk regering) die braaf achter Big Brother aanloopt inzake Irak oorlog , de ambivalente houding van de Nederlanders mbt de 2 waarden in hun grondwet , kan de wereld kennis maken met Nederland.
In negatieve zin dan , waar is hun tolerantie gebleven ?
Is het waar dat Nederland een migratie land is (of was) ?
Dankzij Meprau Ayaan , de Van G moord , en nu mss de Laster(Fitnah) film van Ome Wilders .

En dan staan "ze" (dat ziet de buitenwereld zo) nog steeds te roepen dat het een onvervreemdbare recht is om je mening vrij te uiten.

Tot elke prijs ????


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 13-02-2008 03:29 Yogya-Bali wrote:

...


1.Hier in RI hoorde je geen enkele veroordeling van de moslimzijde na de bommen op Bali. Ergo, er werd beweerd dat die buitenlandse slachtoffers dat zich aan zichzelf hadden te danken omdat ze zo zich zo "zondig" gedroegen. Zelfs de Indonesische slachtoffers werden in 1x meegenomen: die hadden daar niet moeten zijn of werken want dat gaf aan dat ze met de zondaars eens waren. Ik heb geen moslim demonstrerend op straat gezien.

2.Heel wat anders toen de hel uitbrak tussen christenen en moslims op Ambon. De betogingen, steunbetuigingen, inzamelingen ten gunste van de moslims en ten nadele van de christenen waren legio, m.n. in mijn eigen woonplaats.


1.Ik dacht Emoticon: Smile dat de officielle vertegenwoordigers van de Moslim (de M.U.I) een duidelijke fatwa heeft uitgevaardigd (Bisa diCek).

Ik geef toe dat sommige fundamentalisten (niet de abangan /KTP - de "sidia's") er zo over denken . Maar dan moet je alle Indonesische Muslim onder 1 kam scheren.

2. Ik dacht dat de conflict in de molukken gebaseerd werd op politieke redenen , soms is het zelfs te leiden op ordinaire ruzies tusen 2 individuen die toevallig 2 verschillende achtergrond hebben .
Het is geen conflict tussen Islam en Christenen. Het werd zo uitvergroot , door politiek en media.
En voordat de fundamentalistische (eigenlijk meer politisch )gebaseerde Laskar Jihad naar de Molukken inscheepten om hun Moslim broeders te "helpen"was er al een ethnische cleansing aan de gang geweest.
Waar BBM ers (lees niet Christenen) door sommige Mollukse "christenen"werden verjaagd. (bisa dicek)


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

zieleffe
User
spacer line
 


On 13-02-2008 02:27 sapolidi wrote:

...


Graag hiervan wat voorbeelden. Emoticon: Bye bye


Dat is goed uit te leggen hoor.
beginnen met de Fusie NKV, en MVV tot de FNV.
Daarna hadden ze via hun linkse georiënteerde achterban een opening naar de P,vd,A als anders om.
Door toe doen van lieden in de katholiek gemeenschap, is voor een vakbond, dit niet meer paste in het neutraliteit, een vakbond moest zijn voor alle gezindten.
Verders kwamen zij het meest opdraven als het ging over iets waardoor er commissies werden in het leven geroepen.
Neen nog meer voorbeelden Sapolidi de links georiënteerde mensen staken hun hoofden over flink uit .
Ik heb ook ooit een streid geleverd, maar het op een lopen gezet.
de gematigde werden na een tijd er gewoon uit gepest...... Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Yeah right! Emoticon: Stupid Emoticon: Cooool


ja, dat verhaal ken ik en ook dat de RK kerk in Brabant de vastenmaand als een soort ramadan willen gaan betitelen om de gelovigen erop te wijzen dat onthouding een louterende werking kan hebben op je geest en lichaam.
Ik zou zeggen jantje, ga de straat op en laat je afkeuring maar eens goed merken. Je kent het gezegde: "Wie zwijgt stemt toe". Succes ermee beste man.

Ja er zijn weer heel enkele priesters onder aanvoering Bisschop Hurkmans. een zeer conservatieve beleid aan het voeren.
Gezien dat er een grote leeg loop in de kerk plaats vind niet vreemd.
In de Parochie van Waalwijk Sint Jan is het bestuur opgestapt zijn bijna alle vrijwilligers naar huis gestuurd, en heeft de Pastoor nu een kerk die bestaat uit enkele oudjes,
Er is veel over en weer openlijk gediscussieerd in de plaatselijke kranten.
Tot een spandoeken actie, en toto het dicht lijmen van de deuren.
Nou Sapolidi zie hier het resultaat, nihil, had je bij een moskee moeten doen, wat zou er dan geworden zijn, dat durven die bangeriken niet, zoiets kan dat volkje daar niet tegen, en roepen gelijk dood hen die het maar ook het lef hebben, kritiek te uiten. Emoticon: Stupid Emoticon: Cry Emoticon: Confused Emoticon: Blush Emoticon: Frustrated


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 13-02-2008 09:10 sidia wrote:

...

Het is te zot voor woorden dat (een ) Moslim(s) gelijk aangesproken wordt , om reactie gevraagd wordt etc als er een gek(een paar gekken) die toevallig moslim is en ergens op een plek op de planeet aarde gekke dingen doet.

Wat grappig is (dijenkletser ) gebeurt in deze forum ook .


Vertaling naar het onderwerp: "Het is te zot voor woorden dat (een) Nederlander(s) gelijk aangesproken wordt , om reactie gevraagd wordt etc als er een gek (Wilders) die toevallig Nederlander is en ergens op een plek op de planeet aarde gekke dingen doet."
Het zijn je eigen woorden Sid, alleen draaien we het nu terug naar waar het hier over gaat, de ev. bedreiging van landgenoten overal ter wereld (en m.n. in moslimlanden). Wij (Nederlanders maar ook Denen) hebben hier al een paar keer te maken gehad met dreigingen van sweepings. Is dat in NL al ooit eens gebeurd richting moslims? Dacht het niet. U draait de boel om. Maar ik hoop dat het zover niet zal komen; dat zou het Indonesische volk sieren.Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 13-02-2008 09:37 sidia wrote:

...


1.Ik dacht Emoticon: Smile dat de officielle vertegenwoordigers van de Moslim (de M.U.I) een duidelijke fatwa heeft uitgevaardigd (Bisa diCek).
..............
Het is geen conflict tussen Islam en Christenen. Het werd zo uitvergroot , door politiek en media.
En voordat de fundamentalistische (eigenlijk meer politisch )gebaseerde Laskar Jihad naar de Molukken inscheepten om hun Moslim broeders te "helpen"was er al een ethnische cleansing aan de gang geweest.
Waar BBM ers (lees niet Christenen) door sommige Mollukse "christenen"werden verjaagd. (bisa dicek)


Het feit dat 30% van de Indonesische bevolking wel begrip kan opbrengen (is al meerdere malen gepubliceerd) voor de bomaanslagen in RI zegt mij meer dan een fatwa van de MUI.

Ik kies niet graag zijde in het Ambonconflict omdat aan beide zijden ook vrienden van mij slachtoffer zijn geworden, maar dit zijn de horror stories (etnic cleansing) die mijn islamitische Molukse vrienden in NL ook aan mij vertelden. Wat inmiddels is geloochenstrafd door wetenschapper George Aditjondro en ook door verhalen van kennissen uit Ambon, zowel van moslim als christen zijde. Tevens is een onpartijdige wetenschapper uit NL (ook Molukker en zeer goede vriend) al een paar keer na het conflict op Ambon geweest en kwam tot de conclusie dat er onevenredig veel slachtoffers aan de christelijke zijde zijn gevallen en beestachtige verhalen over de Laskar Jihad kreeg te horen. Ik ben zelf in 2005 nog op de Seram laut eilanden en Banda geweest en kreeg soortgelijke verhalen te horen over de Laskar Jihad.
Maar het ging mij niet zozeer om de onlusten op Ambon alswel de reactie erop elders. En dat was hier in Yogya allemaal pro-islam en pro-Laskar Jihad. Toen ik een keer een woordenwisseling met een Laskar Jihad lid hierover kreeg (omdat ik vond dat iemand die de situatie in Ambon niet kent, ook er niet over moet oordelen), kon ik hollen (niet openstaan voor andere meningen en ronduit agressief).
zieleffe
User
spacer line
 

Zal ik u helpen, en met u mee dromen Om Sid ..........
Stel je eens voor dat hier een sharia word afgeroepen, weet u wat we gaan doen.......
Met de boot naar Krakatau Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Yummie! Emoticon: Yeah right! Emoticon: Shiny Emoticon: Shiny Emoticon: Party!
Ik kan het niet beter vertalen dan wat Yogya het juist dichtbij de waarheid zit... Emoticon: Laugh out loud


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.


open new topic | reply to this topic | newest topics | active topics | login

94,672,610 topic views - 242,035 posts - 13,758 topics - 35,453 members - last post @ 19-10-2021 12:33 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

154,376,533 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com