indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (1 reaction)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

http://www.metronieuws.nl/inde(...)nieuws&c=2&id=100056

Toen ik dat las zeg ik tegen mijzelf : zie je wel dat het soms anders was geweest .
Er zijn veel onbevestigde verhalen over de verhouding tussen Indonesia en Nederland.
Wordt vaak vertroebeld door vooroordeel , of omdat men niet over de juiste gegevens beschikten.
Ondanks dat hij een nationalist was had Soekarno een Nederlandse opleiding en vorming gehad . Voorzover ik me kan herrineren hebben de mensen uit zijn generatie of van de iets jongere leeftijd een redelijk positief houding hebben t.o.v de Nederlanders.
Dat geldt ook voor de mensen die ooit met de wapens tegen de Nederlandse bezetters hebben gevochten.

Er was een tijd geweest dat Soekarno de (indische) Nederlanders de Indonesische nationaliteit heeft aangeboden.Een klein deel hebben het aangenomen.
Door verslechterde relatie(Kwestie West Irian) en economische situatie zijn de meesten terug gegaan naar Nederland.
Ik weet nog dat ik met mijn buurjongens heb gespeeld.
De meesten zijn weg gegaan naar nederland.
Het is ook begrijpelijk dat hij dat deed , als jong natie heeft Indonesia te weinig goed geschoolde indonesiers.

Het is ook goed dat de jongere generatie Nederlanders en Indonesiers hun gezamenlijke verleden goen bestuderen.
Zijn ze niet zo beinvloedt door persoonlijke ervaringen..


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Stand van zaken in 1940 ,2 jaar voor de komst van de Jappaners.Kijk naar de cijfers , hoeveel Indonesiers een goede opleiding hebben gehad.
Lagere school met Nederlands als voertaal 88.223
Voorgezet onderwijs 10.021 + 5.990
Universitair = 637

En dat op een bevolkingsaantal van bijna 71.000.000


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

zieleffe
User
spacer line
 eerste sitaat in dit boek
Na de oorlog werd het beeld, dat men in Holland van Soekarno had of kreeg, verwrongen door een vloed van smaadschriften.

Volgende sitaat.
Maar ook nadat de meeste verwijten ongegrond gebleken waren, werd van Nederlandse zijde geen poging ondernomen tot een gefundeerd oordeel over de rol, en de betekenis van Soekarno te komen.

er staat veel in dit boek uit de eerst druk 1964.
Dus er is steeds toch in herkend, en over geschreven,dat hij hier een rol van betekenis erkend word.
Ja mijn broer is gevraagd om daar te blijven, door wie, zegt hij door de overheden en zijn suprioren, verders wilde hij niet over spreken.
Maar na de coup van Suharto is hij,(mijn wijlen broer) als spijt op tand terug gekomen.
Maar jaren later als tourist vaak naar Indoneise gegaan. Emoticon: Smile Emoticon: SmileVerdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

AnisJ
User
User icon of AnisJ
spacer line
 


sidia ,

Het is ook goed dat de jongere generatie Nederlanders en Indonesiers hun gezamenlijke verleden goen bestuderen.
Zijn ze niet zo beinvloedt door persoonlijke ervaringen.

Posted Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile. 20-09-2007 09:40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kijk naar de cijfers , hoeveel Indonesiers een goede opleiding hebben gehad.
Lagere school met Nederlands als voertaal 88.223
Voorgezet onderwijs 10.021 + 5.990
Universitair = 637

En dat op een bevolkingsaantal van bijna 71.000.000

Posted Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile. 20-09-2007 11:13" ...... j/u vergat te vermelden de invloed van het Javaansch Studiefonds ; dit werd overigens als voorbeeld genomen voor het Ambonsch Studiefonds ....... "

' ..... heeft Sukarno zijn hoge opleiding aan het Javaansch Studiefonds niet te danken ...... ???"


'Ahu kura ahia, mansia nia'

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Ik denk niet dat het voor de Inlanders (pardon , de Bumi Putera) er een studiefonds bestaat.Zeker in het begin van de 20ste eeuw.
Als je het boek In Het land Van De Overheersers leest ISBN 90 6765 201 6 zie je dat de meeste Inlandse studenten afkomstig waren van goede Indonesische huizen. In de meeste gevallen moeten ze dat zelf betalen.
Zoals Raden Soekarno , hij kon naar een Nederlandse Lagere school omdat zijn vader een Raden was en ook leraar van een H.I.S.
Hij werd later door Raden Haji Oemar Said Tjokroaminoto gesponsord om naar de HBS te gaan studeren.
Rd HOS Tjokroamnioto was 1 van de leiders van Sarikat Islam , zijn opa was Raden Mas Adipati Tjokronegoro.(een Regent).

Bij de Ambonese bevolkingsgroep was er een jarenlange samenwerking met de Nederlanders(Kompeni) , of ze zijn werkzaam bij de KNIL , of als Ambtenaar en in de meeste gevallen zijn ze ook vaak Christenen.
Bij de Ambonese bevolkingsgroep bestat ook al honderden jaren vermenging met de Nederlanders . Zoals je weet zijn er tig rijke Ambonese families die fortuin hebben gemaakt.
De rassenscheiding is bij de Molukse eilanden anders geregeld dan op Java.
(Zie voorbeeld van Ir . J. Manusama ).

Bij de indonesiers is het anders geregeld , alleen de kinderen van de elite kunnen doorstoten naar Hollandse scholen . Ken ook een paar families uit die tijd waarvan hun kinderen genoodzaakt waren om met hun studie te stoppen als de kostwinner wegvalt .


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Foto van Raden Mas Pandji Sosrokartono geboren 1877.
Zoon van een Regent uit Djepara
Na zijn HBS ging hij studeren in Holland.
Hij sprak op 29 -08-1899 op het 25ste Nederlandsch Taal en Letterkundig Congres.
In het congresverslag werd vermeld dat "een Javaansch prins lid van onze verbond in eene zeer zuivere taal eenige inlichtingen over den toestand onzer taal op Java geeft ".


Hij was de oudere broer van Raden Adjeng Kartini.Hij signaleert dat drie zoons van Pangeran Ario Mataram in Den Haag en 2 zoons van de sultan van Kutei in een Voorburgse kostschool verbleven om Nederlands goed te kunnen beheersen.
Hij wees op de ontaarding van het Nederlands tot het in Indie algemeen gebruikte "Indisch Hollands".
Dus ABN leren , Algemeen Beshaafd Nederlands i.p.v Bahasa Gaul.

Een andere bij jou mss bekende naam is van Raden Hoesein Djajadiningrat (Prof.Dr . Pangeran Ario ) .Zoon van Raden Bagoes Djajawinata , de Wedana(Hoofddistrict) van Kramat Watu en Regent van Serang(Banten-West Java).
Zijn oudere broer Raden Achmad ging ook na zijn ELS naar de HBS.
Van zijn Nederlandse leraar kreeg hij de naam Willem van Banten.
Hoesein Djajadiningrat was de 1ste "Indier"die aan de Leidse universiteit zijn Doctorstitel haalde in 1913.
Ook was hij verbonden bij de Bataviaasch Genootschap.
Het Boek In Het Land van de Overheersers laat zien wie de voorlopers van de Indonesische foundingfathers zijn en uit welke huize ze kwamen.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Om Sid,heb pas het boek gelezen van de Opheffer[Gonggrijp] deze resident te Rembang had een intensieve briefwisseling met Jan Fabricius, destijds hoofdredacteur van het Bataviaasch Handelsblad.
Uit die briefwisseling blijkt al dat de bevoorrechte groep beslist niet beperkt werd door de Nederlanders, maar ook door de Javaansde adel: wie geld had en een familie met naam kon gewoon een uitstekende opleiding krijgen in Nederland.
In die tijd had eigenlijk meer aandacht besteed moeten worden aan de Javaanse cultuur,onderwijs etc.
Vaak werden de Radens als speelbal gebruikt onder het Nederlands regime:
mooi voorbeeld is Raden Saleh, de beroemde kunstschilder: de schilderkunst kwam op de 2e plaats[hoewel hij zeer begaafd was] maar belangrijker dan zijn aangeboden schildersopleiding in Europa was de salonspion uit te hangen.
Raden Saleh kreeg een luizenleven aangeboden, daar zou Verdonk,Balkenende,Bos en Rutte niet aan kunnen tippen..in deze tijd.
Alleen een ding hebben de Hollanders nooit begrepen:een Javaan weet wanneer hij zwijgen moet Emoticon: Worship Emoticon: Worship Emoticon: Emoticon: Nooomerapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Een ding moet mij van het hart:
als je zo""n Raden ziet, het lijkt wel of ze bij de geboorte al iets adellijks hebben, hun uitstraling heeft iets mysterieus, maar bovenal mooisidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 20-09-2007 22:58 merapi wrote:

*In die tijd had eigenlijk meer aandacht besteed moeten worden aan de Javaanse cultuur,onderwijs etc.

*Vaak werden de Radens als speelbal gebruikt onder het Nederlands regime:
mooi voorbeeld is Raden Saleh, de beroemde kunstschilder:


Op dat moment zijn alleen een paar Inlandersvrienden bekend onder andere Van Deventer (Van Deventerschool) , Abendanon (bekend van de brieven van Rd Adjeng Kartini , en de Opheffer . Het is niet zo veel .
In het begin was men(de koloniale regering) huiverig om de kinderen van de Inlanndse Hoofden en Grooten(zoals ze dat zeggen) een Nederlandse opleiding te geven.

Men is als de dood voor de opkomst van de Indonesische onderwijs(domme inlanders is minder gevaarlijk).Dat is de reden waarom de Inlanders hun eigen scholen gingen organisren (zie Sarikat Islam , Muhamaadyah , Taman siswa etc). Omdat de Nederlanders bang werden voor de toegenomen Inlandse onsderwijs ging men de Hollands Inlands School oprichten.
Idem dito met de oprichting van HCS , Hollands Chinees School , dat kwam toen de de Chinese regering(nationalisten) hun eigen Chinese scholen hebben opgericht.De regering ging zelfs een zgn Wilde Scholen Ordonantie instellen .Men probeerde de Indonesische scholen te dwarsbomen.
(Ik zie ook parralelen met de huidige situatie , Den Haag wil ook invloed uitoefenen bij Islamitische scholen , gedeeltelijk terecht (als het een slechte school is) en gedeeltelijk door angst voor "vreemde" invloeden).

*Ik denk dat je het mis hebt dat de Radens een speelbal waren van de regering.
Juist zij zijn de motor van de kemerdekaan beweging.
Ik kan honderden namen opsommen , van gewone Raden t/m Prinsen van Kon.bloede die actief zijn bij de vrijheidsbeweging.

De mythe dat ze geheuld hebben met de Nederlanders (versie Multatuli) was gewoon niet waar.
Sommigen hebben de keuze / bescherming genoten van de Nederlanders.
De meesten zijn toch geen fans van de Nederlanders , de Nederlanders waren de bezetters , indringers die de sociale verhoudingen en de oude prvileges heeft verstoord.
Wat Raden Saleh betreft , is n.m.m geen echte Raden , zijn vader was van een Arabische afkomst als ik me niet vergist.
De Raden titel(de laagste eigenlijk) is voorbehouden voor Indonesiers op basis van bloedlijn.(zie Encyclopedie van Nederl.Indie)


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

marcel70
User
spacer line
 

Slmt siang tuan Sid,
Apa Maksudnya?
Wat is de bedoeling van dit verhaal?
Sudah 17 augustus!!
Becik ketitik olo Ketoro

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Selamat Pagi.
Dat moet je aan de Nederlandse kranten vragen die het bericht hebben geplaats.
Kennelijk is het belangrijk genoeg dat de nieuwe generatie (jonge) Nederlanders een onderzoek hebben gedaan.
En het is niet zo maar een omong kosong in een site (lekker gezellig O.H) maar van iemand die een titel haalt op een Nederlandse universiteit.

Het is belangrijk om je eigen geschiedenis te weten , als de Nederlanders toen niet door de regering werd belazerd zou er waarschijnlijk een betere relatie voortgekomen tussen beidere volkeren.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Selamat Pagi en Selamat Siang (voor vrienden die op dit moment in het land van kroncong en gamelan wonen)

Zoals ik boven heb geschreven is het belangrijk dat jonge historici , (cultureel) antroplogen (en andere --logen) een wetenschappelijke studies verrichten.
Daar kan je echt om dicussieren en niet alleen baseren op allerlei omong kosongen a' la Ome Sid en andere goed bedoelende kletsologen.

Ik heb in een roddelrubriek in een kleine intieme forum iets gelezen , waarvan citaat:
=====
Op pagina 32 van de biografie 'Sukarno' Emoticon: Shiny door Cindy Adams opgetekend staat :

“Ik werd geboren in armoede en groeide op in armoede, net als David Copperfield. Ik moest me wassen in de rivier. Van lepels en vorken had ik nog nooit gehoord. Een dergelijke armoede kan een klein jongetje erg bedroefd maken”
========
Tya , daar wordt ik echt verdrietig van .
Toentertijd kon men zulke O.H verhaaltjes vertellen.
Er werd soms mythe gevormd , zoals de verschillende mythe over Soekarno's , geschreven door Nederlanders.
Dat het anders kan werd bewezen door nieuwe studies van jonge Nederlandse wetenschappers.

Ik ben een tukang omong kosong , zelfs ik vind vreemd wat meprau Cindy schreef.
Reden :
1. Raden Soekarno was een zoon van Raden Soekemi Sosrodihardjo met een Balinese uit de Brahmaan kaste.
Niet zo maar een gewone Inlander. (sorry dat werd zo gezwegd in die tijd).

2.Zijn vader was een leraar van een HIS .
Dus verdient hij redelijk goed in vergeleken met de gewone tani-man(boer).
Bij benadering weet ik hoeveel een leraar HIS uit die tijd verdiend , dat is behooolijk veel(banyak sekali= bisa dicek Emoticon: Yes! ) in vergelijking met de dag of maandinkomen van de wong cilik.
Er werd gesproken dat de wong cilik alleen maar een paar benggol perdag verdiend.
1 benggol is 5 cents.
Stel is voor dat de info niet klopt dat zijn vader geen leraar HIS was .
Kan gebeuren , en toch verdiend een leraar van een gewone Inlandsche shool ook relatief goed.Zeer goed zelfs.
De H.I.S was de nieuwe naam van de 1ste klasse school waar men ook Nederlands kreeg als voertaal.
Je kan niet zomaar leraar worden op een HIS .
Daarnaast heb je de 2de klas school , bestemd voor de gewone Inlanders.
Dat wordt weer onderverdeeld .

Dat citaat is een leuke p.r verhaal.
Zoals wij weten was Soekarno populair bij de gewone volk , ook zijn leer (Marhaenisme) is populair bij veel Javanen en de Wong Cilik.
Denk je echt dat het boekje voor zijn grote aanhang bedoeld werd ?
Denk niet dat een Wong Cilik daarO weet wie Dapit Kopperpielt is.
Zou hij een artis/seleb kunnen zijn zoals Hans Kazan ???
Heb dat boekje ook gelezen, ook zijn boek Dibawah Bendera Revolusi
(collector item, heb van mijn oude heer gekregen toen ik de SMA zat)
Mijn oude heer was een paar jonger (9 jr) dan Soekarno , en een grote fan geweest.
Ikke niet Emoticon: Yes! , ehwaar

Soekarno heeft ook een titel gekregen : Penyambung Lidah rakyat .
(ik zou met mijn beperkte kennis van bah. belanda vertalen als people speaker of zoiets).
Marhaen bestaat ook echt , het is namelijk een Sundanese boer , die economisch onafhankelijk is . Heeft zijn eigen bestaanmiddelen , een stuk grond(sawah) en zijn pacol.
Zoals we weten was Soekarno ook een voorvechter van de kleine man , een socialist in hart en nieren.Sommige boze tongen verdenken hem dat hij ook een beetje " rode" ideeen had.
Wordt als voorbeeld zijn flirtage met de Nasakom gedachte .
Dat is ook makelijk te verklaren .
Hij was in de LEER geweest bij Raden HOS Tjokroaminoto(Sarikat Islam) , later ging hij zijn ideeen uitwerken in zijn studententijd in Bandung.
Waar hij trouwde met zijn (2de) Sundanese vrouw.
Het idee van Marhaen(isme) heeft hij daar ook ontwikkeld.

Salam dari OmSid


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

marcel70
User
spacer line
 

Tuan Sid,
Is soekarno geplaatst door de Amerika??
Ik hoor graag uw visie


Becik ketitik olo Ketoro

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile. Marcel
Denk ik niet , tot nu toe heb ik nog steeds niet kunnen lezen of horen(gossip) of het zo is.
Mss heb je hem met zijn opvolger door elkaar gehaald.
Daar zijn veel (gossip) verhaaltjes geschreven.Of het waar is ???

Wat wel waar is heeft de C.I.A wel geprobeerd om mensen te ronselen , dat is bekend , ook doen soortgelijke organisaties uit andere landen mee om mensden mert speciale posities te ronselen.
Ook de Nederlandse ??


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

De biographies van Soekarno.
De bekende is de spraakmakende boekje van meprau C.Adams.
Dat is de bekendste in het Westen , geschreven toen Soekarno op zijn hoogtepunt van zijn carrière stond.
Hij stond in schijnwerpers in het Westen , vlak na de overdracht van West Irian. En tijdens de politieke gebeurtenissen met de Malaysia confrontatie (Ganyang Malaysia 1962-1966).
Dus alle ogen van het Westen werd gericht op Soekarno , ze wilden weten wie Soekarno. is .
Geen wonder dat het boekje van Meprau C.A. veel gelezen werd door de westerlingen.
Het boekje heet dan Sukarno An autobiography as told to Cindy Adams.
In die tijd is het een “verplichte” boek voor bijna alle (hoge)ambtenaren , zijn aanhangers en jonge goed opgeleide Indonesiers. Er zijn 2 versies , de Engelse en de Indonesische. Soms werd het echt gelezen , soms is het alleen maar voor de sier .Leuk voor de heb , staat ook leuk op de boekenplank in je studeerkamer.
Vlak na de engelse uitgave kwam ook de Indonesische uitgave met de titel BUNG Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.Uitgegeven door Gunung Agung Djakarta.
Ik heb waarschijnlijk de Indonesische uitgave doorgebladerd gelezen .
De Engelse is voor mij te moeilijk (No habla ingles)

Een nieuwere uitgave is van Lambert Giebels (1 v.d andere schrijvers) , een Nederlandse uitgave.
2 dikke pillen , heb doorgebladerd (geleend van de OBA) . Door zijn vakgenoten werd de 2 boeken van Giebels als oppervlakkig gezien en te veel uit de Nederlandse perspectief gezien.

Om Soekarno een klein beetje te leren kennen is men dan bijna verplicht om de verschillende biografieën te lezen , van C.A is een beetje eenzijdig Zoiets zoals je een boek leest van een sterschrijfster van een weekblad Story of Prive .
Van Lambert G. is oppervlakkig , en mocht er ook Indonesische schrijvers er over schrijven kan het ook verschillende invalshoeken hebben , is de schrijver een fan/aanhanger of is hij een tegenstander ?

Dat werd ook duidelijk als je een artikel leest van iemand uit de Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia dat in de latere herdrukken van de Indonesische versies een paar veranderingen werd ontdekt , die niet in de originele boek van C.Adams stond.

*Alinea tambahan* >> >> Dalam diskusi yang diselenggarakan Yayasan Bung Karno di Gedung Pola >> tahun 2006, Prof Sjafii Ma’arif, mengutip buku Cindy Adams, >> mengatakan, Soekarno amat melecehkan Hatta karena menganggap perannya >> tidak ada dalam sejarah Indonesia. Karena itu, ketika buku ini akan >> diterbitkan ulang saya meminta kepada Yayasan Bung Karno untuk >> mengecek kembali terjemahan buku ini. Sebetulnya bagaimana bunyi asli >> dalam bahasa Inggris pernyataan yang merendahkan Hatta. Yayasan Bung >> Karno kemudian menugasi Syamsu Hadi untuk menerjemahkan ulang buku itu. >> >> Yang mengagetkan, pada temuannya, selain ada kekeliruan terjemahan >> adalah dua alinea tambahan dalam edisi bahasa Indonesia sejak tahun >> 1966. Padahal kedua alinea itu tidak ada dalam edisi bahasa Inggris.

Even Time Out :

http://youtube.com/watch?v=XH3vvXi8k8M

Je zal natuurlijk vragen waarom Ome Sid een youtube filmpje van C.Lauper plaats.
Te veel kopi tubruk gedronken in combinatie met kretek .?

De reden is omdat ik liever naar een mevrouw Lauper kijk i.p.v naar Meprau Cindy Adams.Trouwens wie is Cindy Adams eigenlijk ?
Is het niet die Amerikaanse Gossip Journaliste ?.
Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Soekarno: intervieuw met Cindy Adams

http://youtube.com/watch?v=JmSuCSNUn8A

http://youtube.com/watch?v=tPx(...)mode=related&search=

http://youtube.com/watch?v=5lg(...)mode=related&search=

Pengalaman dimasa yang lampau dan jurusan untuk masa yang akan datang.

(m.a.w : Je moet naar het verleden kijken om uit je ervaringen te leren opdat je in de toekomst de goede richting kan kiezen.)


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

AnisJ
User
User icon of AnisJ
spacer line
 


sidia

 • Pengalaman dimasa yang lampau dan jurusan untuk masa yang akan datang.
  (m.a.w : Je moet naar het verleden kijken om uit je ervaringen te leren opdat je in de toekomst de goede richting kan kiezen.)

  Posted Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile. 24-09-2007 10:36


 • Is het lasterpraat of Nederlandse propaganda ..... ada orang bilang katanya B. Karno turunan belanda .... itu benar apa tida ??? / .... er zijn mensen die beweren dat B. Karno óók van Nederlandse komaf was, is dit waar ???  'Ahu kura ahia, mansia nia'

  henky
  User
  spacer line
   

  Soekarno van Nederlandse komaf?
  Er werd wel eens gezegd dat Soekarno een halve Nederlander was. Dit is meer figuulijk bedoeld en had te maken met het feit dat hij de status had van Nederlandse onderdaan gedurende een groot deel van zijn leven, door het Nederlandse onderricht dat hij genoot, zowel op de lagere school, de HBS en de TH en omdat hij zijn hele leven in het Hollands bleef denken en deze taal ook graag sprak.
  Dus het antwoord is niet waar.  sidia
  User
  User icon of sidia
  spacer line
   

  Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile. Om Anis.
  Ik denk dat het kwaadsprekerij is van de Nederlandse zijde (zoals collaborateur )

  Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile. Om Henky.
  Het is duidelijk dat Soekarno een inlandse kind is (vader Javaan - moeder balinees).Dus kan hij geen half Nederlander of Indo of Indisch nederlander zijn.
  Jou redenatie klopt niet.
  Het heeft niks te maken met zijn Nederlandse opleiding en vorming.
  Het werd door de wet bepaald.
  Wet Nederlandschap van 1850 en 1892.Weet niet welke aanpassingen er na komen.
  Een Nederlander is een kind geboren (erkend) uit Nederlandse vader(ouders).
  En in Holland geboren.
  Dat geldt ook voor de kinderen die geboren zijn uit Nederlandse ouders in het Koninkrijk der nederlanden (N.O.I-Suriname en A.B.C eilanden).
  Behalve West Guinea.
  Per defenitie zal alle inlanders*(bevolking van N.O.I) een Nederlandse Onderdaan zijn.Tot 1945 of 1949 .
  Maar geen Nederlander.

  effe of topic.
  Als Soekarno Nederlands onderdaan was danwaren de ouders van Ome Sip ook Nederlandse Onderdanen , met Nederlandse vorming en opleiding.
  Gaat men dan Ome Sip ook Nederlands onderdaan noemen ??

  Je Zus nog aan toe , wat eng seh. Emoticon: Yes!


  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  zieleffe
  User
  spacer line
   

  beste mensen de Nederlander bestaat niet.
  Uit spraak van Máxima...
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/71575381/Máxima:_verscheidenheid_geeft_Nederland_kracht.html?p=11,1
  Ik vraag mij nu toch af wie ik dan wel ben.
  Ik denk dat ik mij maar Tukker noem, en de staat der Nederlanden wat vroeger op het geldpapier gedrukt stond ook maar weg moet.
  De provincies eigen staten worden, en dan laten regeren door de verenigde staten van de laagelanden.
  Kunnen wij gelijk er een republiek er van maken.
  Want dan hoef het koninklijke van Nederland ook niet meer.....
  Dit terzijde ff offtopic, of Soekarno ooit Nederlander zou kunnen zijn als wij het ook niet meer zijn, volgens die Máxima, en de WRR,er zo over denken...
  http://www.hetvrijevolk.com/?p(...)rlander_bestaat_niet
  http://www.hetvrijevolk.com/?p(...)_weg_met_ons_complot


  Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

  henky
  User
  spacer line
   

  Sidia,
  Als u mijn woorden goed leest staat er "figuurlijk" ! Ik zou u de volgende boeken willen aanbevelen:
  Soekarno. Nederlandsch onderdaan 1901-1950 en Soekarno. President een biografie van 1950-1970. Beide boeken zijn geschreven door Lambert Giebels. Niet de eerste de beste. Wellicht dat u dan meer op de hoogte bent van de stand van zaken.
  Ook uw opmerking dat je in Holland geboren moet zijn om Nederlander te zijn klopt van geen kant!  sidia
  User
  User icon of sidia
  spacer line
   


  On 24-09-2007 21:39 henky wrote:
  Soekarno van Nederlandse komaf?
  Er werd wel eens gezegd dat Soekarno een halve Nederlander was. Dit is meer figuulijk bedoeld en had te maken met het feit dat hij de status had van Nederlandse onderdaan gedurende een groot deel van zijn leven, etc antwoord is niet waar.


  Klopt , heb niet goed gelezen . Het is ook figuurlijk bedoeld .
  Aan de andere kant staat ook het woord en plus de verschillende opgesomde punten waarvan men kan denken dat het toch mss waar kunnen zijn .
  In die tijd kan ook gebeuren dat een Nederlander bij een inlandse vrouw een kind kan krijgen .Al dan niet met de medeweten van haar man .
  Het kindje wordt dan door zijn "pappie"naar een Hollandse school gestuurd.
  Komt toen vaak voor.
  Dus het kan ook een letterlijk betekenis hebben.
  .
  De status van Nederlandse onderdaan is ook van toepassing bij alle "inlanders" die
  1. dezelfde nivo of "privileges "hebben als Soekarno.
  2. en de andere arme inlanders , die niet dezelfde millieu hebben zoals Soekarno .

  De WET Nederlandschap van 1892 werd later gewijzigd / aangevuld in 1907 , 1910 etc.
  EEn inlandse kind met inlandse ouders (zoals Soekarno) kan alleen maar de status van Nederlands Onderdaan krijgen .
  Een kind van Nederlandse ouders die in NOI of Suriname geboren zijn hebben de status Nederlander.

  Persoonlijk zie ik als lasterpraatjes , om Soekarno zwart te maken.
  In die tijd kan een inlandse kind niet zo maar naar een ELS gaan , Je moet een Nederlandse kind zijn (of Indo europeaanse kind) OF een kind uit de indonesische elite.
  Zelfs een kind van een gewone Raden kon ook niet zo maar naar de ELS .

  Zie :Gouvernement Besluit 14 juli-1864
  Toelating van zonen van regenten en van andere voorname Inlandse Hoofden en grooten op de Gouv. Lagere scholen voor Europeanen.
  In 1900 was het ongeveer 430 kinderen  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  zieleffe
  User
  spacer line
   

  Hier een pagina van kompas en er staat ook iets van Soekarno in over bescherming U kijkt zelf maar voor de liefhebbers  http://community.kompas.com/in(...)home.detail&id=49325§ion=92
  Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis is dit misschien wel uw pagina.
  Het is nog al lang en ook nog op Behasa
  Een zeer interessant pagina van Kompas Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Yeah right! Emoticon: Yes! Emoticon: Nice Emoticon: Shiny


  Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

  sidia
  User
  User icon of sidia
  spacer line
   


  On 06-11-2007 10:58 zieleffe wrote:
  Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis is dit misschien wel uw pagina.
  Het is nog al lang en ook nog op Behasa
  Een zeer interessant pagina van Kompas Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Yeah right! Emoticon: Yes! Emoticon: Nice Emoticon: Shiny

  Het is een forum waar indonesiers uit de " hele wereld" mee kaan praten.
  Zoiets zoals de rubriek van Wat U zegt in Telegraaf , of de weblog van Volkskrant .

  Dus geen specifiek een Sejarah forum of website.

  Wat interresant kan zijn is de rubriek Maples en Jalan Sutera.
  Daar zie je reportages van (relatief )goede indonesische keuken vanaf het nivo WarTeg (warung tegal) tot en met een 5* Indonesische Restaurant in New York of California of Thailand.
  Van Jalan Sutera is bekend de reizende proever Bondan Winarno.
  Ze hebben zelfs een groep opgericht , de lekkerbekken/ proever indonesiers die reportages maken van allerlei soorten restaurants in de hele wereld.


  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  zieleffe
  User
  spacer line
   

  Half weg is deze informatie te lezen kan alleen de tekst niet kopiëren.
  Suber: Harian De Telegraaf “ Historie na 60 jaar ontrafelt Soekarno nam Nederlanders in bescherming (27-10-2007 Koleksi foto Radboud Universiteit


  Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen


  You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
  If you do not have an account yet, you can register yourself here.  82,340,031 topic views - 239,287 posts - 13,720 topics - 31,189 members - last post @ 28-05-2020 05:52 CET

  Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2020
  Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

  134,232,272 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com