indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (3 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

keessie
User
spacer line
 

Mijn nederlandse vader is vorig jaar overleden in indonesie. Hij woonde daar, en was opnieuw getrouwd met een indonesische vrouw. Wij zijn 2 erfgenamen (zoon en dochter) en weten niet wat we moeten doen!
Bericht van notaris is heel onduidelijk over of het nu onder het ned. of ind. erfrecht valt. Wie kan ons helpen met informatie?
Alvast heel erg bedankt.
merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Het maakt niet uit waar uw vader is overleden en ook ,
van belang is de vraag of er een testament is gemaakt.
Als het een testament betreft dat de langslevende alles erft, dan zullen de kinderen moeten wachten tot zij is overleden.
Kinderen hebben recht op hun erfdeel, maar nogmaals bij een langst levende testament kan de overblijvende partner alles opmaken.
Je spreekt over een notaris, vertel er iets meer over.
Als er een testament in Nederland is opgemaakt valt dit uiteraard onder het Nederlandse notariele recht, dit kan beslist niet even ongedaan gemaakt worden.keessie
User
spacer line
 

In het kort komt het hier ongeveer op neer;
In nederland is geen testament gemaakt, in indonesie is dit niet duidelijk.
Eerst wordt door de notaris gezegd dat het niet duidelijk is onder welk erfrecht deze kwestie valt een zin later staat; Conclusie Ned. recht.

Het gaat mij om persoonlijke dingen die nog in nederland zijn.
Alles wat hij in indonesie heeft opgebouwd gaat wat mij betreft vanzelfsprekend naar zijn vrouw.
In de brief staat ook; gezien de feitelijke situatie is op het ned.vermogen het ind. huwelijksvermogensrecht van toepassing. Ieder behoudt in prive-bezit het vermogen dat bij aanvang van het huwelijk aanwezig was.
Volgens de notaris geldt voor het in ned. aanwezige vermogen het ned. recht.
Dus voor zijn vrouw, de langstlevende.

De vraag is eigenlijk of het slim is om een advocaat in te schakelen. Hoe groot is de kans dat dat lukt.
merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

jZoals je al zegt: er is in Nederland geen testament opgemaakt, dat maakt je juridische positie erg moeilijk.
De Indonesische wetgeving mbt erfrecht is onduidelijk.
Het is zeker de moeite waard een advocaat in te schakelen, maar wel een advocaat die op de hoogte is van de Indonesische wetgeving.
In de tussentijd: onderteken niets, voordat er duidelijkheid is!!sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Tjaa , ik denk (weet zeker) dat jullie 2 moeten gaan delen met zijn Indonesische vrouw (tenminste als ze rechtsgeldig getrouwd zijn).
En als jullie ook halfbroer of zusters hebben wordt de erfenis ook kleiner.
Volgens wet (ook internationaaal recht) is de 2de vrouw en zijn nakomelingen MEDEerfgenamen.
Salam dari OmSid


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Als er een rechtsgeldig huwelijk is, dan wordt het inderdaad delen.
er is wel een ontsnappingsclausule: bij verspilling en verduistering kun je een rechtzaak aanspannen.
Overigens, met alle respect voor je vader, maar hij had de zaken beter goed op papier kunnen zetten, dit voorkomt dit soort situaties.spacer line  

Ik zit met een soort gelijk probleem. Mijn opa (indonesier) is met mijn Nederlandse oma getrouwd (bewijs trouwboekje in bezit) dit huwlijk is nooit ontbonden. Uit dit huwelijk is mijn moeder geboren.(mijn oma is inmiddels overleden in 1981) In 1965 is mijn opa (islamiet) opnieuw getrouwd met een Indonesische vrouw en hieruit is ook een zoon geboren. Mijn opa is inmiddels overleden en mijn stiefoma claimt dat mijn opa niets had toe hij stierf. Er is een kapitaal huis, een vier sterren hotel en een reisburo, maar zij zegt dat het allemaal op haar naam staat. Hoe kun je nagaan op welke naam het huis staat, of het huwelijk ergens geregistreerd staat en op welke voorwaarden ze getrouwd zijn. Mijn ouders zijn nu in Indonesie en worden geen stap wijzer. Ze zijn al naar de ambassade geweest, maar biedt ook geen hulp.Hebben een lijst van een betrouwbare advocaat gekregen, die adviseerde met steekpanninen de belastingdient te benaderen voor info, maar dit heeft ook niet opgeleverd. Mijn stiefoma zegt dat er geen testament is en wil ook niet meewerken om van haar kant te "bewijzen" dat alles op haar naam staat. Hopelijk kan iemand mij aan informatie helpen......het is zo onwerkelijk dat je nergens iets kan vinden over eigendom huis, reisbuo, hotel etc. Alvast heel er bedankt voor suggesties....spacer line  

Mijn advies is informatie inwinnen bij een notaris , als het kan die ook gespeciailseerd is in de Hukum Waris Islam( Islamitische erfrecht).
Niet alle notarissen zijn naast de gewone Indonesische Erfrecht(ex BW) ook gespecialiseerd in de Hukum Waris Islam.

Er zijn andere instanties die informatie kunnen verschaffen zoals :
1. De kadaster , heet tegenwoordig Biro Pertanahan Nasional (eveen informeren).
2. De Notaris(sen) waar men vroeger de eigendomspapieren bij koop cq verkoop van onroerend goed laat paseren.
De Notaris P.P.A.T of in sommige gevallen de Camat ( Hoofddistrict).


De huwelijken in Indonesia werden in de meeste gevallen gesloten op basis van" In Gemeenschap van goederen ".
En toch bestaat de mogelijkheid dat ieder zijn of haar eigen vermogen meenemen in het huwelijk.
In zo'n geval behoudt betrokkene zijn of haar eigen vermogen.Die gaan dan "terug"naar de wettelijke erfgenamen.
Alle in het huwelijk verworven vermogen wordt dan de gemeenschappelijke eigendom.

Jullie kunnen ook naar de rechter stappen , daar heb je de hulp van een advokaat , en de advies van een Notaris PPAT (met kennis van de Islamitische erfrecht).
Voor zelfonderzoek , koop boeken over Hukum Waris (ex BW) en Hukum Waris Islam.
Bij Gramedia kost het een paar euro.

Een belangrijke vraag : Wat is de nationaliteit van opa ?
Opmerking:
De Indonesische erfrecht heeft veel overeenkomsten met de Nederlandse Erfrecht, vandaar dat ze Ex BW genoemd wordt.
Vroeger was het een copie van de Nederlandse wet , aangevuld / gewijzigd met Adatrecht (zelden) en Islam Erfrecht .
Men kan zelf kiezen welke recht ze willen toepassen.
bisa dicek of makemyday .

Yerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 

Een bedrijf moet geregistreerd zijn bij diverse instanties (lokale, regionale, provinciale, nationale overheden), dus als je een naam/adres weet, dan is er vast wel iemand dit dit bij de autoriteiten kan nagaan Je hoeft hier alleen voor langs het Ministerie van Handel (grote bedrijven) en de lagere overheid (provinciehuis,stadhuis) voor kleinere bedrijven. Echter denk ik dat je uiteindelijk kort gezegd aan het kortste eind zal trekken... waarom?

Dit is Indonesie, waar niet de wet wint, maar diegene met het meeste geld, en dat lijkt je stiefoma te zijn, met een kapitaal pand, reisbureau en wat nog meer. Natuurlijk zal ze geen enkele moeite ondernemen om jullie te helpen. Dat kost haar tijd en kan alleen negatief voor haar uitvallen.

Eigendom van het huis kan bewezen worden door de onroerend-goed aangifte. Je zou hiervoor het regionale belastingkantoor moeten benaderen (via wellicht een grijze weg) om te laten controleren of deze mevrouw wat op haar naam heeft staan. Zo ook het bedrijf en het hotel (wat wel bij het reisbueau zal horen als 'overkoepelende' organisatie).

En als ze echt veel geld heeft en vermoed dat er mensen aan het hengelen zijn, dan heeft zij de belastingdienst al ingelicht/betaald zodat jullie nooit, ik herhaal NOOIT, de waarheid te weten zullen te komen. Het spijt me zeer, maar zo werkt het hier in grote lijnen.

Al zou je achterhalen wat ze bezit (als ze slim is heeft ze het inmiddels overgeschreven op een willekeurig ander persoon natuurlijk) wat wil je dan doen? Je kunt in Nederland geen zaak beginnen natuurlijk, je zou dan naar een Indonesische rechtbank moeten om je gelijk te halen. Dat kost je zoveel geld eer dat je een stapje verder bent dat het uiteindelijk wellicht geen drol oplevert, want dat huis wat zoveel waarde heeft, wordt dan tegen executieprijs verkocht aan een ander familielid en niet aan jullie, want jullie mogen niets bezitten als buitenlanders. Zo ook het hotel en het bedrijf.. dus als het in jullie handen zou komen, zou je het nooit weer kunnen verkopen en vervalt het aan de staat.

Bezint eer ge begint. Dit probleem moet geen probleem zijn, want dit gaat nooit opgelost worden. Sorry dat het allemaal zo hard klinkt. Vanuit het buitenland is het zeer moeilijk oordelen over hoe dingen hier gaan in de praktijk.


Ho Lee Fuk

spacer line  


On 03-07-2011 12:14 Yerun wrote:

Dit is Indonesie, waar niet de wet wint, maar diegene met het meeste geld, en dat lijkt je stiefoma te zijn, met een kapitaal pand, reisbureau en wat nog meer. Natuurlijk zal ze geen enkele moeite ondernemen om jullie te helpen. Dat kost haar tijd en kan alleen negatief voor haar uitvallen.


Flauwe kul.
Ondanks incompetentie en soms of vaak corrupte ambtenaren is Indonesia nog steeds een rechtstaat.
De kunst is of je echt lange adem hebt en goed geinformeerd en de goede mensen(advocaat-notaris ) hebt.

Het overschrijven/overdragen van eigendommen die niet rechtmatig in bezit zijn is een delict.
Het is ontvreemding van delen van de erfenis .Is strafbaar ,
ook in Indonesia.


bisa dicek of makemyday .

Yerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 

Ja Surya, het zal wel flauwe kul zijn. Feit is dat deze Nederlanders nooit een cent zullen zien van de erfenis. Jij weet ook wel hoe dat werkt hier, beetje jammer dat je mijn teksten afdoet als flauwe kul, want dat heeft hoop en die hoop is gewoon NIET terecht helaas.

De hoeveelheid energie, tijd, geld, slinksheid die je erin moet stoppen om van een Indonesisch persoon die nul medewerking verleent te winnen is gewoon te groot. En stiefoma wordt echt niet veroordeeld voor het onvreemden van een erfenis. Zo ook niet de familie van stiefoma die zich inmiddels absoluut al verrijkt hebben aan deze situatie.


Ho Lee Fuk

spacer line  


On 03-07-2011 12:14 Yerun wrote:
Zo ook het hotel en het bedrijf.. dus als het in jullie handen zou komen, zou je het nooit weer kunnen verkopen en vervalt het aan de staat.

.

Niet waar .
Iedereen , ook buitenlander kan altijd een erfenis krijgen.
Ondanks dat ze in het buitenland wonen ( in dit verhaal in Nederland).
En belastingvrij Emoticon: Party! .

Je bent wel verplicht om binnen 1 jaar je erfenis ( onroerend goed) te verkopen.
De opbrengst kan je na aftrek van de advokaatkosten , overdrachkosten van eigendoms bewijs etc laten storten ( en belastingvrij !!! Emoticon: Yes! ) in Nederland .


bisa dicek of makemyday .

Yerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 

dat laatste dus, je bent verplicht het te verkopen, aan een Indonesische partij. Zoals ik al zei dus, van dat kapitale pand, het hotel en het bedrijf blijft dus NIETS over, want het zal in dat jaar tijd kaalgeplukt worden door de Indonesiers die het verloren hebben. En er als Nederlander bij blijven zitten mag niet zonder werkvergunning. Mensen zoeken om dat te doen werkt ook niet, want die worden gepaaid door de verliezende Indonesiers.

Nee, dit is een onoplosbaar iets als je je hier in wil vastbijten.


Ho Lee Fuk

spacer line  


On 03-07-2011 12:26 Yerun wrote:
Ja Surya, het zal wel flauwe kul zijn. Feit is dat deze Nederlanders nooit een cent zullen zien van de erfenis. Jij weet ook wel hoe dat werkt hier, beetje jammer dat je mijn teksten afdoet als flauwe kul, want dat heeft hoop en die hoop is gewoon NIET terecht helaas.

De hoeveelheid energie, tijd, geld, slinksheid die je erin moet stoppen om van een Indonesisch persoon die nul medewerking verleent te winnen is gewoon te groot. En stiefoma wordt echt niet veroordeeld voor het onvreemden van een erfenis. Zo ook niet de familie van stiefoma die zich inmiddels absoluut al verrijkt hebben aan deze situatie.

Dan heb je verschil van mening met mij , dat kan.
Ik volg alleen de erfrecht wetten van Indonesia.
Uiteraard als je helemaal nikss doet gaat de erfenis geruisloos over naar de "tegenpartij".

Als het over een paar rupie gaat dan moet je niks doen .

Gaat het om relatief groot geld (een paar M bijvoorbeeld ) , dan moet je wel gaan procederen , wel de juiste mensen inschaekelen..


bisa dicek of makemyday .

spacer line  


On 03-07-2011 12:30 Yerun wrote:
dat laatste dus, je bent verplicht het te verkopen, aan een Indonesische partij. Zoals ik al zei dus, van dat kapitale pand, het hotel en het bedrijf blijft dus NIETS over, want het zal in dat jaar tijd kaalgeplukt worden door de Indonesiers die het verloren hebben. En er als Nederlander bij blijven zitten mag niet zonder werkvergunning. Mensen zoeken om dat te doen werkt ook niet, want die worden gepaaid door de verliezende Indonesiers.

Nee, dit is een onoplosbaar iets als je je hier in wil vastbijten.

Om te voorkomen dat het kaal geplukt werd moet men gelijk beslag leggen .
Procedures zijn bij deskundigen bekend.
Heet tanah of rumah sengketa.
Geen "hond"kan het legaal kopen.Illegale aankoop kan door de rechtbank terug gezet worden.
Dezelfde verhaal zoals in Nederland .

Trouwens de Nederlandse erfgenamen hadden niet aangegeven dat ze hun erfenisdeel willen behouden, ze willen alleen hun legitieme portie.
En dat staat duidelijk beschreven in de wet , ook Indonesische wet.

Aanvulling:
Ik heb weinig verstand van Indonesische erfrecht.
Wel heb ik de Nederlandse en Indonesische erfrecht redelijk bestudeerd , ook in verband met erfenis uit Indonesia.


bisa dicek of makemyday .

Yerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 

Ja, wettelijk gezien allemaal leuk en aardig inderdaad. Je hebt gelijk. Emoticon: Smile


Ho Lee Fuk

spacer line  

Bedankt voor jullie reakties.

Mijn opa heeft de indonesische nationaliteit. Ik heb mijn ouders net gesproken en het blijkt dat de bewijslast bij mijn ouders ligt. Zij moeten bewijzen dat het huis ook op naam van mijn opa staat, ook het hotel en het reisburo, dat is vrijwel onmogelijk als mijn stiefoma niet wil meewerken.
Via de bastingdienst is inderdaad niet (meer) mogelijk omdat nu blijkt mijn stiefoma, daar al het hele kantoor heeft omgekocht!

Wat ze nu moeten achterhalen is waar ze getrouwd zijn want dan zullen ze daar geregistreerd staan en hopelijk in gemeenschap van goedere gehuwd, dan maakt het niet meer uit op wiens naam het staat.

Langs gaan bij het ministerie van handel is een goede suggestie, ik geef het door.
Ze hebben destijds geld geleend via de Wereldbank wellicht is ook via die weg te achterhalen op wiens naam het hotel staat.

Het gaat inderdaad om heel veel geld, dus wel de moeite waard om alles te proberen en niet je legitieme portie door je neus te laten boren!

Alle suggesties zijn dus zeer welkom!Yerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 

petramantiel, als ze de belastingdienst al omgekocht heeft, dan weet ze dus dat er stront aan de knikker is. Denk je zelf dan nog dat het huis, bedrijf e.d. op haar naam staan? Zoals ik zei; begin zonder einde.

Het mag om veel geld gaan, dat neem ik zonder meer aan, maar wat is het waard als je er toch niet aan kan komen, je nog wel een paar messen in je rug kan verwachten en vervolgens uiteindelijk toch met diezelfde lege handen blijft zitten?


Ho Lee Fuk

spacer line  

Yerun, ik acht de kans ook klein dat ze iets gaan erven. De familie van mijn stiefoma is ook zeer welgesteld en zelf heeft ze dus 1 zoon en kleinkinderen. Veel mensen die achter de erfenis aan zitten zijn er dus niet.

Naar alle honderden "gasten" die bij de 8e, 40e en de honderdste slamat waren werd natuurlijk niet gerept dat mijn opa geen cent op zijn naam zou hebben.

Misschien dan toch nog leuk om in het kader van hun "shame culture" zoveel mogelijk "bekende mensen" inlichten dat mijn opa straatarm gestorven is. Denk niet dat ze daar blij van wordt.

Dit is wellicht voor ons een schale troost...spacer line  


On 03-07-2011 13:55 Petramantiel wrote:
Bedankt voor jullie reakties.

Mijn opa heeft de indonesische nationaliteit . Ik heb mijn ouders net gesproken en het blijkt dat de bewijslast bij mijn ouders ligt. Zij moeten bewijzen dat het huis ook op naam van mijn opa staat, ook het hotel en het reisburo, dat is vrijwel onmogelijk als mijn stiefoma niet wil meewerken.
Via de bastingdienst is inderdaad niet (meer) mogelijk omdat nu blijkt mijn stiefoma, daar al het hele kantoor heeft omgekocht!


Dat is belangrijk , betekent dat hij zo goed als zeker (mede) eigenaar kan zijn(mits ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd .
Op zijn minst is het 50-50 .

Al zou je het hele kantoor heb omgekocht ( niet onmogelijk) kan je naar een hogere echelon gaan . Desnoods de instantie die de koruptie geacht te bestrijden.

Voor mij is het geen uitgespeelde zaak.
Wat belangrijk is of opa zijn Hollandse erfgenamen had onterf .
Zelf dat geeft nog bepaalde aanspraken.

Om win win situatie te behalen kan men proberen tot een vergelijk te komen , zonder de hoge kosten.
Ik weet niet of ze daar de zgn no cure no paysysteem hanteren , dit in geval als je een gerenomeerde advocaten kantoor gaat inschakelen .


bisa dicek of makemyday .

spacer line  


On 03-07-2011 13:55 Petramantiel wrote:
Bedankt voor jullie reakties.

Mijn opa heeft de indonesische nationaliteit. Ik heb mijn ouders net gesproken e n het blijkt dat de bewijslast bij mijn ouders ligt. Zij moeten bewijzen dat het huis ook op naam van mijn opa staat, ook het hotel en het reisburo, dat is vrijwel onmogelijk als mijn stiefoma niet wil meewerken.

Hoe zo ?

De Nederlandse erfgename kan bij de mede erfgenamen ( weduwe en zoon ?) haar legitieme portie vorderen.
De enige bewijs is dat ze de Nederlandse dochter van haar Indonesische vader.
Notaris , geboorte acte etc .

Mijn inziens is dat de bewijstlast nu bij de andere erfgenamen zit , dat erflater niks heeft achter gelaten.


bisa dicek of makemyday .

marcel70
User
spacer line
 


On 03-07-2011 14:37 Petramantiel wrote:
Yerun, ik acht de kans ook klein dat ze iets gaan erven. De familie van mijn stiefoma is ook zeer welgesteld en zelf heeft ze dus 1 zoon en kleinkinderen. Veel mensen die achter de erfenis aan zitten zijn er dus niet.

Naar alle honderden "gasten" die bij de 8e, 40e en de honderdste slamat waren werd natuurlijk niet gerept dat mijn opa geen cent op zijn naam zou hebben.

Misschien dan toch nog leuk om in het kader van hun "shame culture" zoveel mogelijk "bekende mensen" inlichten dat mijn opa straatarm gestorven is. Denk niet dat ze daar blij van wordt.

Dit is wellicht voor ons een schale troost...


The shame culture daar kan je ze heel hard mee raken.
Maar wel het laatste redmiddel


Becik ketitik olo Ketoro

marcel70
User
spacer line
 


On 03-07-2011 13:55 Petramantiel wrote:
Bedankt voor jullie reakties.

Wat ze nu moeten achterhalen is waar ze getrouwd zijn want dan zullen ze daar geregistreerd staan en hopelijk in gemeenschap van goedere gehuwd, dan maakt het niet meer uit op wiens naam het staat.

Alle suggesties zijn dus zeer welkom!


Goed idee,je moet zo snel mogelijk naar het cat civil gaan of de kua.
Daar kan je er achterkomen hoe of wat.allicht met wat geld.
DOEN.


Becik ketitik olo Ketoro

spacer line  

Marcel, ik had ook al eerder op het forum gehoord over de KUA, dat is toch waar islamitische huwelijken worden geregistreerd? Wat ik begreep is dat je precies moet weten waar ze getrouwd zijn, omdat ze alleen daar geregistreerd zijn. Mijn opa en stiefoma zijn hoogst waarschijnlijk getrouwd in Jakarta, Bandung of Lembang. Weet iemand of er 1 KUA is per stad of zijn dat er tientallen?

De bewijslast ligt ook volgens de advocaat van mijn ouders bij mijn ouders, heel vreemd want dat is natuurlijk nu ook blijkt in Indonesie bijna onmogelijk. Terwijl het voor mijn stiefoma juist heel gemakkelijk is om aan te tonen, dat alles op haar naam staat. Tenzij dat natuurlijk niet het geval is.....

Als iemand meer weet over KUA heel graag!spacer line  
bisa dicek of makemyday .


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.88,040,793 topic views - 240,760 posts - 13,734 topics - 34,238 members - last post @ 19-01-2021 18:38 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

143,393,382 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com