indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (3 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

rspelmink
User
spacer line
 

goede avond,

ik zoek wat meer informatie en ervaringen met het inburgeringsexamen voor het mvv. Mijn vrouw is bezig om de nederlandse taal te leren en is al druk aan het oefenen met het pakket "Naar Nederland". De volgende stap is het Examen. Mijn vragen nu hoe dit verloopt en wat er mogelijk is?

Moet ze perse naar Jakarta afreizen? (het examen wordt toch via telefoon afgenomen? dan zou het toch ook in het consulaat in surabaya moeten kunnen. daar woont ze nu. Om voor 1 telefoontje helemaal naar jakarta af te reizen vind ik nogal wat.)
Hoop dat er mensen wat ervaringen/adviezen hebben. Emoticon: Confused Emoticon: ConfusedJeroen
Administrator
User icon of Jeroen
spacer line
 

Het onderwerp is verplaatst naar 'Algemene Indonesië-praat'Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Heeft uw vrouw wel eens van het fenomeen telefoon gehoord? Dan belt ze gewoon op naar de ambassade om te vragen hoe het in z'n werk gaat. Als ze al niet in staat is op het idee te komen te telefoneren, dan zie ik het slagen voor het examen met een hard hoofd in.
Wat zeker is dat het niet kan op de consulaten.
merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

In de regel wordt de inburgeringscursus in het land van vestiging gedaan, dus Nederland.
En dat het examen per telefoon wordt afgenomen is echt onzin!
en inderdaad wat Yogya zegt: dit kan niet op consulaten.
De gemiddelde inburgeringscursus in Nederland duur 1 a 2 jaar, pas dan maak je kan op een verblijfsvergunning4yoke4
User
User icon of 4yoke4
spacer line
 

Voor Merapi,
Hierbij een beetje informatie over inburgeren in het land van herkomst.
Lees het maar even door misschien heb je er wat aan.


Overigens het zijn geen teksten van mijzelf, je kunt ook alle onderstaande www.'s doornemen om je verder in te lezen.

Hieruit blijkt echter wel dat je in het land van herkomst moet starten met een inburgeringscursus, vervolgens in Nederland verder inburgeren d.m.v. scholing op diverse niveaus en dat duurt langer als 1 of 2 jaar.

Nederlands

Voor wie?

Het examen

Kennis van de Nederlandse samenleving

Vaardigheden in de Nederlandse taal

Het oefenpakket

Een extra pakket oefentoetsen

De film Naar Nederland

Het fotoboek en de audio-cd

Bestellen

Oefenen voor het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving

Oefenen voor het
examen taalvaardigheid

Aanmelden voor het examen

Raadplegen uitslag
oefentoets

Veelgestelde vragen

Nuttige links

Contact

English

Colofon


Het examen
Het basisexamen inburgering bestaat uit twee delen:

Kennis van de Nederlandse samenleving, en
Vaardigheden in de Nederlandse taal
U legt het examen af via een telefoon die in directe verbinding staat met een sprekende computer. U hoort de vragen die de computer stelt via een hoofdtelefoon. U moet daarop antwoord geven via een microfoon die aan de hoofdtelefoon vastzit. U kunt deze computer géén vragen stellen. Als u vragen hebt, moet u die stellen voordat het examen begint. Als het examen eenmaal is begonnen, kunt u geen vragen meer stellen.
Uw antwoorden worden automatisch beoordeeld door een examencomputer.

Het examen wordt afgenomen bij de Nederlandse ambassade in uw land. U hoeft tijdens het examen NIET te lezen of te schrijven.

Misschien is dit ook interessant voor RSpelmink!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Laatst gewijzigd op 13 apr 2006

WWWW-Model

Wat is het probleem?

Wet Inburgering in het Buitenland.
De regering heeft een wet vastgesteld die eist dat “vreemdelingen” in het Buitenland een intergratie cursus moeten doen voordat ze Nederland binnen mogen komen. Ook zijn de eisen die worden gesteld aan de partner die in Nederland woont verscherpt waardoor het minder makkelijk is om een partner naar Nederland te laten komen.

Wie er bij betrokken?
- De vreemdeling (zie bijlage 1)
- Minister Verdonk in haar functie (zie bijlage 2)
- De Eerste en Tweede kamer (zie bijlage 3)
- Partner in Nederland

Waarom houden zij zich met dit probleem bezig?
Minister Verdonk:
Zij bracht de Wet Inburgering in het Buitenland tot stand, met behulp van haar adviseurs. (zie bijlage 4)

De vreemdeling:
Deze wordt verplicht gesteld zich hiermee bezig te houden als hij / zij naar Nederland wil komen.

De Eerste en Tweede kamer:
Deze hebben gestemd of de Wet Inburgering in het Buitenland van kracht moest komen.

Partner in Nederland:
Deze kan niet meer zomaar met iemand uit het buitenland trouwen. Hij/ zijn moet zelf voldoen aan een aantal eisen. De leeftijdsgrens van deze is een minimumleeftijd van 21 jaar en deze moet ook een minimaal inkomen hebben van 120% van het wettelijk minimumloon.

Welke opvattingen hebben de betrokken?
Minister Verdonk:
Het plan komt van minister Verdonk af dus zij vindt t juist goed dat deze Wet van kracht is geworden. Deze wet heeft zij bedacht (met behulp van haar adviseurs) om integratie en gezinsvorming te bevorderen. Gezinsvorming wil zij combineren met een goede intergratie en daarom heeft zij de vereisten aangescherpt, zoals een leeftijdsgrens van 21 jaar en een inkomenseis van 120% van het wettelijk minimumloon. (zie bijlage 5)

De vreemdeling:
Voor de vreemdeling is het zeer vervelend want deze zal een inburgeringscursus moeten volgen in het land van herkomst voordat deze met de partner kan zijn. Deze inburgeringscursus kost ook minimaal € 350,- (zie bijlage 6), wat in sommige landen een salaris van 3 maanden kan zijn.

De Eerste en Tweede kamer:
Het voorstel is op 5 april 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2005 aangenomen.
GroenLinks en SP stemden tegen.
Dat wilt zeggen dat niet heel de politiek er mee eens is maar in de politiek is het “meeste stemmen geleden” waardoor de Wet Inburgering in het Buitenland toch van kracht is gegaan.

Partner in Nederland:
Voor deze is het heel vervelend want hij / zij kan niet zomaar met iemand trouwen uit een bepaald land (bijvoorbeeld Marokko) wanneer hij / zij dat wilt (onder de 21 jaar).

Tekst 1

DEN HAAG - Alle nieuwkomers in Nederland moeten van nu af aan verplicht een inburgeringscursus volgen.
Ook de mensen die hier al langer wonen en afhankelijk zijn van een uitkering worden verplicht een dergelijke cursus bij te wonen. De cursus wordt afgesloten met een examen.

De regering heeft de eisen voor gezinshereniging en trouwen met een partner uit het land van herkomst aangescherpt. Het inkomen van de partner moet 120 procent van het minimumloon zijn en hij of zij moet garant staan voor de nieuwkomer.

In 2003 heeft minister Verdonk aangekondigd dat zij onderzoek ging starten naar de mogelijkheid om een inburgeringstoets in het land van herkomst in te voeren.

Samenvatting
Het krantenartikel is maar een klein stukje tekst maar het gaat over dat alle nieuwkomers in Nederland van 15 maart jl verplicht een inburgeringscursus moeten volgen. Mensen die hier al langer wonen en afhankelijk zijn van een uitkering worden ook verplicht gesteld zo’n cursus bij te wonen. De cursus wordt afgesloten met een examen.
Ook degene die garant staat voor de vreemdeling moet aan strengere eisen voldoen. Het inkomen moet bijvoorbeeld minimaal 120% zijn van het minimuminkomen en hij / zij moet ook de minimumleeftijd van 21 jaar hebben.

Ik ben het er in principe eens met deze eisen maar ik vindt dat er in uitzonderlijke gevallen wel een uitzondering mag worden gemaakt. Als mensen van een jaar of 21 trouwen met iemand uit het buitenland vindt ik wel dat ze die persoon moeten kunnen onderhouden, dus werk hebben. Maar iemand die al 55 is en geen werk kan vinden, vindt ik wel dat voor deze een uitzondering gemaakt mag worden.
Ik ben het er ook mee eens dat wanneer iemand in Nederland komt wonen, over de Nederlandse taal moet beschikken. Maar ik vindt dat, dat dan wel voor iedereen moet gelden. Dus ook al kom je uit een land uit bijvoorbeeld de Europese Unie, dan vind ik dat je dan ook een inburgeringscursus moet volgen. (zie bijlage 7)

De regering heeft de eisen voor gezinshereniging en trouwen met een partner uit het land van herkomst verscherpt. Dat houdt in dat “de vreemdeling”

Conclusie

Na alle informatie die ik heb gevonden en doorgelezen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik absoluut niet voor het intergratie beleid van minister Verdonk ben.
De inburgeringsplicht is, wordt gezegd, voor alle nieuwkomers in Nederlands. Het tegendeel blijkt waar te zijn. Als je kijkt naar de bijlage “Voor wie geldt het toelatingsvereiste uit de wet inburgering in het buitenland?” (zie bijlage 1) en naar de bijlage “Worden er voor de Wet inburgering in het Buitenland vrijstellingen verleend?” (zie bijlage 7) dan zie je dat er mee uitzonderingen zijn als buitenlanders die daadwerkelijk de inburgeringscursus moeten doen.

Bijlage 1

Voor wie geldt het toelatingsvereiste uit de wet inburgering in het buitenland?
U moet voldoen aan het inburgeringsvereiste als u op of na 15 maart 2006 een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) indient. Heeft u voor 15 maart 2006 uw aanvraag ingediend op een van de Nederlandse ambassades of heeft u of uw partner een adviesaanvraag (dit is de referentenprocedure) over de afgifte van een MVV bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ingediend, dan geldt het nieuwe inburgeringsvereiste niet voor u.
Toepasselijkheid
Het toelatingsvereiste uit de wet inburgering in het buitenland geldt voor mensen van 16 tot 65 jaar die:
• om naar Nederland te kunnen komen een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) moeten hebben, en
• die nadat zij in Nederland zijn aangekomen als nieuwkomer volgens de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) verplicht zijn in te burgeren.
Alleen deze groep mensen heeft de plicht om voor de komst naar Nederland het basisexamen inburgering te doen.
Gezinsvorming
Het gaat vooral om mensen die een gezin willen vormen (bijvoorbeeld trouwen) met iemand in Nederland of die zich willen herenigen met familieleden die al in Nederland wonen.
Geestelijke bedienaren
Ook geestelijke bedienaren die voor werk in loondienst naar Nederland komen, zullen het basisexamen inburgering moeten doen.
Leerplichtige jongeren
Jongeren vanaf 17 jaar vallen onder de Wet Inburgering Nieuwkomers en zullen daarom ook het basisexamen inburgering moeten doen. Jongeren van 16 jaar hoeven alleen het basisexamen inburgering te doen als zij maar voor een deel leerplichtig zijn.
Tijdelijk naar Nederland
De Wet Inburgering Nieuwkomers geldt niet voor vreemdelingen die slechts tijdelijk naar Nederland willen komen, zoals studenten, au pairs en arbeidsmigranten. De wet inburgering in het buitenland geldt dus ook niet voor hen. Zij hoeven dus geen basisexamen inburgering te doen in het land van herkomst.
Nederlandse nationaliteit en buiten Nederland geboren
De wet inburgering in het buitenland geldt niet voor mensen met de Nederlandse nationaliteit die buiten Nederland zijn geboren (bijvoorbeeld Antillianen). Deze mensen hoeven dus geen basisexamen inburgering te doen. De Vreemdelingenwet 2000 is namelijk niet op hen van toepassing.

Bijlage 2

Wat is het werkterrein van de minister?
De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is verantwoordelijk voor de toelating van reguliere vreemdelingen en asielzoekers, voor de opvang van asielzoekers gedurende de aanvraagprocedure, voor het tegengaan van illegaal verblijf, voor het bevorderen van terugkeer en naturalisatie.
Minister Verdonk houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen van een nieuw inburgeringsbeleid voor nieuw- en oudkomers. Daarnaast werkt ze aan snellere asielprocedures, daadwerkelijke terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen en integratie van personen met een verblijfsvergunning.
Het vreemdelingenbeleid raakt de beleidsterreinen van bijna alle andere ministeries (bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken vanwege het terugkeerbeleid), waardoor tussen de ministeries onderling nauw wordt samengewerkt. Meer informatie over het werkterrein van de minister vindt u in het introductiedossier en in het onderdeel speerpunten.

Bijlage 3

De Eerste en Tweede Kamer
In de Eerste en Tweede Kamer zitten in onze volksvertegenwoordiging zitten. We noemen de beide kamers samen ook wel Staten-Generaal. Deze naam heeft met de geschiedenis te maken. 'Staten' was vroeger de naam voor de provincies van Nederland en 'generaal' is een ander wordt voor algemeen, iets waar iedereen bij betrokken was. Het was dus een groep mensen uit verschillende provincies die met elkaar kwamen vergaderen.
Tegenwoordig wordt de Tweede Kamer eens in de vier jaar (meestal) door de inwoners van Nederland gekozen. Die Tweede Kamer bestaat uit 150 mensen van verschillende politieke partijen. Zij regeren samen met de ministers het land. Zij beslissen of een plan van de minister (wetsvoorstellen) goed of af wordt gekeurd dmv “meeste stemmen geleden”
De Eerste Kamer wetsvoorstellen alleen verwerpen of aannemen De Eerste Kamer wordt op een heel andere manier gekozen. Eens in de vier jaar wordt er ook gestemd voor de Provinciale Staten (mensen die de provincies besturen). En die mensen kiezen dan de leden van de Eerste Kamer. In die Eerste Kamer zitten 75 mensen, ook van verschillende politieke partijen.

Bijlage 4

Wat houdt het wetsvoorstel 'Inburgering in het buitenland' in?
Het wetsvoorstel betekent dat de regering voorstelt dat er in de Vreemdelingenwet 2000 een nieuwe voorwaarde (toelatingsvereiste) wordt opgenomen voor het krijgen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. Deze nieuwe voorwaarde houdt in dat mensen voordat ze naar Nederland komen basiskennis moeten hebben van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Dit wordt getoetst door examen te doen in het land van herkomst.
Het toelatingsvereiste geldt alleen voor mensen die:
1. om naar Nederland te kunnen komen een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) moeten hebben, en
2. die nadat zij in Nederland zijn aangekomen als nieuwkomer volgens de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) verplicht zijn in te burgeren.
Het gaat hier om een wetsvoorstel. De beoogde ingangsdatum is 15 maart 2006, dit wetsvoorstel is goedkeuring door Tweede en Eerste Kamer

Bijlage 5

Waarom zijn de regels voor gezinsvorming strenger geworden?
Het Vreemdelingenbesluit 2000 is met ingang van 1 november 2004 gewijzigd, om integratie te bevorderen en van wege het niet onbeperkte maatschappelijke draagvlak voor de opneming van nieuwe migranten. Om gezinsvorming te combineren met goede integratie zijn daarom de vereisten aangescherpt, zoals een leeftijdsgrens van 21 jaar en een inkomenseis van 120% van het wettelijk minimumloon.
Deze wijziging houdt in dat (huwelijks)partners uit het buitenland alleen naar Nederland mogen komen als ze 21 jaar of ouder zijn. Hun partner in Nederland moet eveneens 21 jaar of ouder zijn. Deze leeftijdsgrens was tot nu toe 18 jaar. Ook geldt er voortaan een inkomenseis van 120% van het minimumloon. Voor de precieze hoogte van het bedrag aan inkomen dat men voor gezinsvorming moet ontvangen, wordt verwezen naar de site van de IND.

Bijlage 6

Hoe kan ik me aanmelden voor het basisexamen inburgering en wat kost het examen?
U kunt zich voor het basisexamen inburgering aanmelden via de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De kosten voor het basisexamen inburgering zijn € 350,-.
Aanmelden via de website IND
Aanmelden via de website van de IND gaat als volgt:
• ga naar het aanmeldingsformulier via de webiste van de IND. Zowel u als uw referent kan dit formulier invullen;
• op het ingevulde e-mailadres komt automatisch een bericht waarin de betalingsgegevens en een uniek referentienummer worden vermeld;
• u of uw referent maakt het examengeld van € 350,- over op de bankrekening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Let op: het is belangrijk dat het referentienummer én de naam van degene die het basisexamen gaat afleggen bij de betaling worden vermeld;
• na ontvangst van betaling ontvangt u op het ingevulde e-mailadres een ontvangstbevestiging waarin tevens wordt vermeld dat u, voor het maken van een afspraak, contact kunt opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar het examen moet worden afgelegd.
Schriftelijk aanmelden
Het is ook mogelijk om u schriftelijk aan te melden voor het basisexamen inburgering. Via de publieksvoorlichting van de IND kunt u het aanmeldingsformulier aanvragen. Deze procedure neemt meer tijd in beslag dan de digitale procedure

Bijlage 7

Worden er voor de wet inburgering in het buitenland vrijstellingen verleend?
De volgende groepen mensen zijn vrijgesteld van het basisexamen inburgering (toets Nederlandse taal en Kennis van de Nederlandse Samenleving):
• personen met de nationaliteit van Australië, België, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika, Zweden, Zwitserland;
• personen met de Surinaamse nationaliteit die tenminste lager onderwijs in de Nederlandse taal hebben gevolgd in Suriname of Nederland en dit kunnen aantonen door middel van schriftelijk bewijs (verklaring, getuigschrift) afgegeven en geauthentiseerd door het Surinaamse ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling;
• personen die voor een tijdelijk doel naar Nederland komen, zoals studie, au pair, uitwisseling, medische behandeling;
• personen met een werkvergunning, zelfstandigen en kennismigranten;
• gezinsleden van een persoon die een verblijfsvergunning asiel heeft.
Deze groepen vreemdelingen hoeven dus geen basisexamen inburgering te doen. Maar als zij volgens de Wet Inburgering Nieuwkomers wel nieuwkomer zijn, zullen ze wel nadat zij in Nederland zijn aangekomen (de rest van) het inburgeringstraject in Nederland moeten volgen.

Bronnenlijst

http://www.ind.nl

http://www.postbus51.nl

http://www.parlement.com

http://www.eerstekamer.nl

http://www.justitie.nl

http://www.telegraaf.nl

http://www.ned3.nl/nova

http://www.google.nl

Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Netjes uitgelegd Yoke. Het is toch mooi van Verdonk dat ze al die loosers die hier een of andere half ongeletterde pembantu, waitress of snol opduiken, eerst een test laten doen. Zo scheidt het kaf zich van het koren.
Als ze slim genoeg zijn slagen ze zo (voor deze belachelijk simpele test). Als ze niet slagen weet je bij voorbaat dat ze nooit zullen slagen in het leven (niet hier in RI en zeker niet in NL).
Alhoewel ik verre een fan van Verdonk ben, kan ik haar gedachtengang in deze zeker wel steunen. Kijk eens om je heen wat voor een "trash" de meeste Hollanders mee trouwen; daar zou de gemiddelde middenklasse Indonesier nog geen kaas van lusten.
4yoke4
User
User icon of 4yoke4
spacer line
 


On 28-04-2007 19:32 Yogya-Bali wrote:
Netjes uitgelegd Yoke. Het is toch mooi van Verdonk dat ze al die loosers die hier een of andere half ongeletterde pembantu, waitress of snol opduiken, eerst een test laten doen. Zo scheidt het kaf zich van het koren.
Als ze slim genoeg zijn slagen ze zo (voor deze belachelijk simpele test). Als ze niet slagen weet je bij voorbaat dat ze nooit zullen slagen in het leven (niet hier in RI en zeker niet in NL).
Alhoewel ik verre een fan van Verdonk ben, kan ik haar gedachtengang in deze zeker wel steunen. Kijk eens om je heen wat voor een "trash" de meeste Hollanders mee trouwen; daar zou de gemiddelde middenklasse Indonesier nog geen kaas van lusten.


Y-B liefde maakt blind en de indonesische partner denkt dat hij of zij in luilekkerland terecht komt, eenmaal hier gaan de ogen open en zien ze dat er ook hard gewerkt moet worden voor een inkomen en alle vaste lasten die er af gaan. Ik ken een aantal personen die het echt goed doen, hard werken, meeverdienen en zich aanpassen, maar heb ook een aantal de mist in zien gaan die na een aantal jaren samenwonen dachten we gaan het alleen doen en dan pas tot inzicht komen dat het niet eens zo gek was bij die partner in huis die een inkomen had en alles betaalde.
Heel soms klikt het niet tussen partners en dan kunnen ze inderdaad beter uit elkaar gaan, degenen die ingeburgerd zijn redden zich dan ook wel.
Verder ben ik het op een groot aantal punten met jou eens wat min. Verdonk betreft. Ik zou alleen niet iedereen trash willen noemen, er zijn ook wel lager opgeleiden die het hier goed doen.


Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

4yoke4
User
User icon of 4yoke4
spacer line
 


On 27-04-2007 19:20 rspelmink wrote:
goede avond,

ik zoek wat meer informatie en ervaringen met het inburgeringsexamen voor het mvv. Mijn vrouw is bezig om de nederlandse taal te leren en is al druk aan het oefenen met het pakket "Naar Nederland". De volgende stap is het Examen. Mijn vragen nu hoe dit verloopt en wat er mogelijk is?

Moet ze perse naar Jakarta afreizen? (het examen wordt toch via telefoon afgenomen? dan zou het toch ook in het consulaat in surabaya moeten kunnen. daar woont ze nu. Om voor 1 telefoontje helemaal naar jakarta af te reizen vind ik nogal wat.)
Hoop dat er mensen wat ervaringen/adviezen hebben. Emoticon: Confused Emoticon: Confused


Zie mijn reactie aan Merapi, misschien staat er iets bij wat het weten waard is, bijv. dat het op de ambassade moet en die zit in Jakarta.


Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 28-04-2007 21:08 4yoke4 wrote:

...


er zijn ook wel lager opgeleiden die het hier goed doen.

Zoals OmSid ? Emoticon: Blush


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Veer01
User
User icon of Veer01
spacer line
 

Het gaat er natuurlijk gewoon om om de nieuwkomers voorbereid ons land in te laten komen en niet op een verkeerde kennis hierheen te laten komen.er zijn er al teveel teleurgesteld hier en teruggegaan of in het ergste geval is de relatie stukgelopen.Wel vind ik ons land streng in zijn beleid maar zo hou je wel het deel buiten dat met verkeerde bedoelingen hierheen wil.Zelf hebben we aan den lijve ondervonden hoe steng maar rechtvaardig Holland is in het vreemdelingenbeleid,maar ik moet zeggen,dat als je zorgt dat je zaakje op orde is,dat ook IND en Vreemdelingenpolitie netjes handelt.Tot slot,om nu iedere dame als trash te bestempelen gaat me wat ver,kijk ook eens wat er in eigen land en onder eigen volk aan mensen hier zit wat zich beetje ordinair gedraagt. Emoticon: Talk to the hand4yoke4
User
User icon of 4yoke4
spacer line
 


On 28-04-2007 21:45 sidia wrote:

...

Zoals OmSid ? Emoticon: Blush


Vissen naar een complimentje Om Sid?
Ik dacht dat u 40 jaar geleden al naar Nederland was gekomen om "hoger opgeleid" te worden of heb ik dat verkeerd begrepen. Emoticon: Stupid
Maar Uw Istri belanda weet vast wel van wanten Emoticon: Devil om U op het rechte pad te houden.

Salam dari Tante Emoticon: Bye bye


Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

merapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Bedankt Yo, voor de informatie.Hoef zelf niet ingeburgerd te worden,haha.
Den Haag heeft er een nieuw probleem bij Emoticon: Puh! olen die onverzekerd zijn,zwaar alcoholist en die grijpen naar de spritusfles.
Inmiddels zijn er 4 doden.
) 0 Den Haag!Malam
User
User icon of Malam
spacer line
 


On 28-04-2007 19:32 Yogya-Bali wrote:

Als ze slim genoeg zijn slagen ze zo (voor deze belachelijk simpele test). Als ze niet slagen weet je bij voorbaat dat ze nooit zullen slagen in het leven (niet hier in RI en zeker niet in NL). Kijk eens om je heen wat voor een "trash" de meeste Hollanders mee trouwen; daar zou de gemiddelde middenklasse Indonesier nog geen kaas van lusten.

Ik vind dit toch wel keiharde uitspraken.
Allereerst wil ik vermelden dat ik met een aantal collega`s de test heb gedaan en dat we stuk voor stuk de bietenboot in gingen, zo eenvoudig is de test niet, zeker niet als je Nederlands niet optimaal is.
Mijn vrouw is met haar overledenman in 1967 naar Nederland geemigreerd, de man had in Indonesië gesolliciteerd bij een bedrijf in Nederland, die hem heeft aangenomen en de overtocht betaalde die hij in de loop van de jaren van zijn salaris moest terug betalen, overigens was hij niet hoog opgeleid en was het een eenvoudige baan bij Troost Pernis.
De reden was de onstabiele situatie in Indonesië en hij wilde zijn kinderen een goede toekomst bieden.
Zo als YB noemt gelukzoekers dus, mijn vrouw behoorde tot wat YB noemt het laagopgeleide Indonesische trash.
De man sprak bij aankomst op Nederlandse bodem de wijze woorden, vanaf nu spreken we Nederlands, binnen twee weken had hij een lerares voor zijn vrouw geregeld die mijn vrouw de Nederlandse taal heeft bijgebracht.
Grammaticaal kan ze mij nog een lesje leren, de kindren spreken geen Indonesisch, de oudste is chef inkoper, de tweede is account manager en de derde is politieagente.
Zo zie je YB ook uit trash kan veel goeds voortvloeien, ik heb vaak de indruk dat je jouw mening te veel laat afhangen van je eigen negatieve ervaringen in Indonesië.
Groet Malammerapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Malam, hoor niks van je ben je boos ivm met de vergoeding van De Garoeda??Malam
User
User icon of Malam
spacer line
 


On 29-04-2007 14:20 merapi wrote:
Malam, hoor niks van je ben je boos ivm met de vergoeding van De Garoeda??


Tuurlijk niet Merapi, we zijn ziek geweest, lees Vrouw aangeboden.rspelmink
User
spacer line
 

al die algemene informatie over de visa aanvraag is alleen bekend. sorry, maar altijd handig om ze nog eens na te lezen!

EDIT Yogya: Natuurlijk hebben wij het consulaat gebeld. En zij verwijzen ons lekker door naar Jakarta. En het echte inburgeren begint in NL ja. dat wel. Maar er moet in het buitenland wel degelijk een test gedaan worden. En ons wordt verteld dat het telefonisch gebeurt... hoezo dan perse in Jakarta..dat is mijn vraag en wil ik graag ECHTE ervaringen horen!!!!!!

Precies zoals Malam beschrijft. die test/cursus is niet direct het makkelijkst. een goede voorbereiding is belangrijk.... en die is in Surabaya ook niet echt goed te vinden... De docenten maken het mijn vrouw eerder moeilijk dan dat ze snel wat leert!

(trouwens mijn pakket "Naar Nederland" is na ruim 22dagen de wereld overvliegen eindelijk aangekomen.... pfffffff.... stap 1 is alvast gelukt! Emoticon: Party!4yoke4
User
User icon of 4yoke4
spacer line
 


On 27-04-2007 19:20 rspelmink wrote:
Moet ze perse naar Jakarta afreizen? (het examen wordt toch via telefoon afgenomen? dan zou het toch ook in het consulaat in surabaya moeten kunnen. daar woont ze nu. Om voor 1 telefoontje helemaal naar jakarta af te reizen vind ik nogal wat.)
Hoop dat er mensen wat ervaringen/adviezen hebben. Emoticon: Confused Emoticon: ConfusedRSpelmink ik bedoelde dit gedeelte wat over het examen gaat!!!!!!!!
Ze moet dus naar de Ned. ambassade in Jakarta!!!!!

Het examen
Het basisexamen inburgering bestaat uit twee delen:

Kennis van de Nederlandse samenleving, en
Vaardigheden in de Nederlandse taal
U legt het examen af via een telefoon die in directe verbinding staat met een sprekende computer. U hoort de vragen die de computer stelt via een hoofdtelefoon. U moet daarop antwoord geven via een microfoon die aan de hoofdtelefoon vastzit. U kunt deze computer géén vragen stellen. Als u vragen hebt, moet u die stellen voordat het examen begint. Als het examen eenmaal is begonnen, kunt u geen vragen meer stellen.
Uw antwoorden worden automatisch beoordeeld door een examencomputer.

Het examen wordt afgenomen bij de Nederlandse ambassade in uw land. U hoeft tijdens het examen NIET te lezen of te schrijven.

Het is dus niet een gewone telefoonlijn!!!!!!!


Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 29-04-2007 13:20 Malam wrote:

...

Allereerst wil ik vermelden dat ik met een aantal collega`s de test heb gedaan en dat we stuk voor stuk de bietenboot in gingen, zo eenvoudig is de test niet, zeker niet als je Nederlands niet optimaal is.

Dat is ook mijn ervaring.
Heb voor de lol een test gedaan (via internet), weet niet of het dezelfde test is.
Ben ook lekker gezakt.
En dan woon ik al bijna 40 jr in Nederland. Emoticon: Party!
Gelukkig maar dat het voor de lol is , anders moet ik mss terug gaan naar mijn land pan erkomst. Emoticon: Cry Emoticon: Cry


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Eddepet
User
spacer line
 

Hallo RSpelmink,

Mijn vriendin (toekomstige vrouw), heeft het inburgeringsexamen gedaan en gehaald. De test bestaat uit twee gedeeltes nl. Antwoord geven op de foto's die in het boek staan en de beheersing van de Nederlandse taal.
Het eerste kun je goed leren. Het tweede wordt wat lastig.
Ik zelf heb het geluk dat zij in Jakarta woont en daardoor bij ETC te recht kan.
Verder heb ik haar geholpen met de taal spreken door haar regelmatig te bellen.
Je moet dan wel sterk in je schoenen staan om niet engels te gaan praten.
Ook hebben wij veel oefeningen gedaan met het nazeggen van zinnen.
Ook staan er in het boek drie codes waarmee zij kan oefenen.
De resultataten zijn dan later op het internet terug te lezen.

Wat de plek van examen doen betreft kan ik je het volgende mededelen:
Bij mijn weten is dit inderdaad alleen maar mogelijk om dat in de ambassade te doen. Dit omdat de spraakcomputers in Nederland staan. Er is dus een goede telefoonlijn nodig om met Nederland contact op te nemen. Bij mijn weten heeft Nederland deze lijnen alleen maar bij de ambassade neergelegd.
Ook hebben zij daar speciale ruimtes ingericht om het examen af te leggen.
Inclusief de controle en biometrie apperatuur.

Ik wens je heel veel sterkte en succes.

Groetjes, Edwin Verweijpak ronald
User
User icon of pak ronald
spacer line
 

http://www.zoz.nl/nlquiz.htm

Met verve gezakt!!


Ga staan waar geen plek is om te staan.

rspelmink
User
spacer line
 

dankdank edwin voor de ervaring. Juist wat ik zoek.
Ik bel mijn meisje iedere dag, en ja er wordt veel engels en bahasa indonesia gesproken dan. Maar ze heeft nu 3x per week nederlandse les en daarna oefenen we ook wel iets via de telefoon. Maar de discipline is idd lastig.

Lijkt dat er niets anders op zit dan dat we een tripje naar Jakarta plannen. Misschien zou mijn meisje/vrouw uw vriendin(toekomstige vrouw) eens kunnen contacten om de ervaringen door te nemen?? Emoticon: Blush

4yoke4
User
User icon of 4yoke4
spacer line
 


On 30-04-2007 20:59 pak ronald wrote:
http://www.zoz.nl/nlquiz.htm

Met verve gezakt!!


9 goed, ik mag blijven maar als dit werkelijk de vragen zijn die gesteld worden op een inburgeringscursus dan begrijp ik niet wat dat met inburgeren te maken heeft en ik denk dat de overgrote meerderheid van de nederlanders grandioos zakt omdat ze het ook niet geleerd hebben.
Wat hebben ze hier nou aan om dit te weten vóór dat ze in Nederland komen, als ze interesse hebben in de "vaderlandse" geschiedenis kunnen ze dit ook nog leren als ze al ingeburgerd zijn.
Veel belangrijker is te weten hoe het er in het dagelijks leven aan toe gaat in Nederland. Wie maakt deze examen vragen eigenlijk ?Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

Richy
User
User icon of Richy
spacer line
 


On 30-04-2007 23:21 4yoke4 wrote:

...

Wat hebben ze hier nou aan om dit te weten vóór dat ze in Nederland komen, als ze interesse hebben in de "vaderlandse" geschiedenis kunnen ze dit ook nog leren als ze al ingeburgerd zijn.
Veel belangrijker is te weten hoe het er in het dagelijks leven aan toe gaat in Nederland. Wie maakt deze examen vragen eigenlijk ?


Klop eens aan in Den Haag want ik durf te wedden dat het gros van Nederland er zo over denkt. Je verandert er alleen niets aan... want dit is nu eenmaal het beleidt. Zo zou ik nog pagina's kunnen volschrijven over de MVV procedure van Nazi (spreek uit Natie) Nederland. Je schiet er alleen niets mee op.

M'n meisje heeft deze test vorige maand gedaan en is zonder problemen geslaagd Emoticon: Party! Haar niveau staat nu al gelijk aan het niveau wat je nodig hebt na de inburgeringscursus in Nederland.


"Veel mensen hebben een te hoge dunk van wat ze niet zijn, en een te geringe dunk van wat ze wel zijn".

Eddepet
User
spacer line
 

Hallo RSpelmink,

Als jij mij een emailtje stuur dan zal ik jou een emailtje sturen met een aantal opdrachten die ik van haar heb gekregenom te oefenen.
Dan heb je in ieder geval iets dat je kan gebruiken om het Nederlands te toetsen. Ook heb ik mijn vriendin een SMSje gestuurd met het verzoek of jou vriendin contact met haar kan opnemen.

Mocht ik je met nog iets kunnen helpen dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Edwin Verweijmerapi
User
User icon of merapi
spacer line
 

Glorieus gezakt!
Precies wat Yoke zegt: wat heeft dit met inburgeren te maken?
Weet zeker dat de meeste Nederlanders deze vragen niet weten.
Ik miste nog een vraag:""hoe worden oliebollen gebakken"""?
tjonge wat een oubollige vragen! Emoticon: Nice Emoticon: Nice Emoticon: Nice Emoticon: Bye bye
You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.88,176,956 topic views - 240,778 posts - 13,734 topics - 34,296 members - last post @ 26-01-2021 21:34 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

143,681,923 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com