indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (1 reaction)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

Hitami
User
spacer line
 

Indonesie als ontwikkelingsland met 220 miljoen mensen, 60 miljoen mensen leven onder de armoede grens, met zijn vele culturen en talen... waar democratie nog erg jong is, opleidingsniveau nog erg laag laat staan toegang tot informatie zoals bibliotheek, internet etc.

Dus het leveren van kritiek is erg gemakkelijk en confortabel.

Veel zinniger is de vraag wat doe je er mee met deze gegevens ?

Groetjes
HitamiVeer01
User
User icon of Veer01
spacer line
 

Zo is dat...wij zijn maar een klein landje hier. Emoticon: Bye bye4yoke4
User
User icon of 4yoke4
spacer line
 


On 07-09-2006 17:22 Hitami wrote:
Indonesie als ontwikkelingsland met 220 miljoen mensen, 60 miljoen mensen leven onder de armoede grens, met zijn vele culturen en talen... waar democratie nog erg jong is, opleidingsniveau nog erg laag laat staan toegang tot informatie zoals bibliotheek, internet etc.

Dus het leveren van kritiek is erg gemakkelijk en confortabel.

Veel zinniger is de vraag wat doe je er mee met deze gegevens ?

Groetjes
Hitami


Je vraagt wat we met deze gegevens moeten doen, er naar kijken, negeren, ontwikkelingshulp geven, geld sturen enz.
Zoals Veer zegt : "nederland is een klein land" we zouden er van alles aan kunnen doen, maar als klein land kunnen we nooit alleen IndonesiŽ en zijn arme bevolking een beter bestaan, onderwijs, werk enz. geven. Het is ook de taak van de regering daar om bijvoorbeeld het onderwijs te stimuleren en te zorgen dat er geld is om kinderen te laten leren. Sommige kinderen gaan niet naar school omdat er geen geld is voor een schooluniform of boekengeld.
Kinderen zijn de toekomst en als die hun niet geboden wordt dan blijft het een derde wereldland met alle gevolgen van dien. De studenten komen regelmatig in opstand maar of het veel helpt, ik weet het niet.
Ook aan de oudere mens wordt niet gedacht, als ze geen kinderen hebben dan kunnen ze verrekken of bijv. bedelen om een bordje eten bij andere familie.
Wat dat betreft is Nederland een welvaartstaat, van de wieg tot het graf verzorgt.
Niet allemaal gelijk, de rijken hebben het beter dan de armen maar niemand hoeft hier van armoede te sterven, laat staan door de familie verzorgt worden, daar hebben we sociale voorzieningen voor. Menselijk gezien worden hier oudere mensen soms in de steek gelaten en zitten soms dagen te wachten op het zien van een mens, dat is ook een bepaalde vorm van armoede.
Op dit forum zitten heel veel mensen die begaan zijn met het lot van de wat armere familieleden in IndonesiŽ en ze steunen ze, vaak letterlijk tot de dood. Het is echter water naar de zee dragen deze hulp op kleine schaal.

Wat ik nou graag zou willen weten van jou is welke hulp jij/u in gedachten hebt
misschien dat er hier weer een zinnige discussie kan ontstaan en dan zonder op foutief taalgebruik te letten.

Yoke


Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

Malam
User
User icon of Malam
spacer line
 

Dit is een prachtige topic,ik ga uitgebreid reageren hier op, helaas niet nu want het is 24.00 uur en Malam moet morgen om 6 uur weer in zijn tuig, dat is trouwens ŤŤn van de eerste items waar ik op terugkom.flipse
User
User icon of flipse
spacer line
 

Bravo Hitami!

Eindelijk zie ik iemand die ook vindt dat je iets kunt doen (behalve onze Om uit Zeeland natuurlijk!)

Ik ben een aantal jaren in de positie geweest om daadwerkelijk iets te kunnen doen en heb dat toen ook gedaan. Ik heb in de afgelopen 7 jaar handel opgezet met IndonesiŽ, waarbij winst het tweede doel was. Eerlijke handel, waarbij Indonesische producenten met goede sociale bedoelingen de kans kregen zich verder te ontwikkelen en daarmee werkgelegenheid te scheppen voor vele werknemers. Tegelijkertijd ondersteunde ik dat de kinderen van de werknemers naar school konden gaan. Helaas heb ik door andere omstandigheden dit niet kunnen voortzetten en kan ik de kostwinning voor zo'n 500 mensen niet meer verzorgen.
Mijn opzet was simpel, van iedere producent waar ik zaken mee deed moest ik de (controleerbare) garantie hebben dat de kinderen van de werknemers naar school konden gaan. Prijs en kwaliteit van de produkten moesten concurrerend zijn. En in zijn algemeenheid werkte dat prima.
Ik ben geen voorstander van zomaar geld storten naar ťťmn of ande rproject (sorry Umberto), alles probeer ik in economisch verantwoorde zaken te stoppen. Als ik de kans krijg zou ik dat meteen weer doen.

Salam dari Flip


www.merapi.nl als het hagelt en sneeuwt in Mei... is April al weer voorbij

zieleffe
User
spacer line
 

Ja hier ben ik met Hitami mee eens en ook tante Yoke.
Veer01 was het een beetje zienies bedoeld? Klein land ja.
De mening van Yoke is duidelijk ook wij hebben hier mensen die arm zijn en de touwtjes aan elkaar knopen spreek woordelijk gezegd, en ondanks dat wij bekend staan in het buitenland als een klein rijk landje?
Maar dat rijk is eigenlijk niet duidelijk ja rijke mensen die te veel hebben.
De banken hebben veel de bedrijven hebben er ook wel wat.
Maar ik denk dat het ook veel beursgeld is, die zomaar op kan drogen?
En is geld dat wel en niet bestaat.
En dat denken de meeste mensen in IndonesiŽ dat wij geld hebben, en er gemakkelijk er aan kan komen.
Maar ze vergissen zich, dat beeld is ontstaan door lieden die met geld smijten, en een groot doener willen zijn.
De zusters in ziekenhuis hebben 350.000 rp per maand.
Maar als ik ze uitlegt dat een zuster in Holland 2 juta hebben , dan help ik hen gelijk uit hun beeld vorm, en vertelt er bij dat zij ook meer moeten uitgeven, meer dan in IndonesiŽ.
Ik hoef dan hier niet uit te leggen wat de onkosten zijn van het leven in Nederland.
Kijk het beeld heeft zijn weg bewandelt, en is een leven gaan lijden door mensen die schijnbaar te veel centen hebben, en het verspreiden op een wijze die niet het gemiddelde van de Hollanders is die daar komen.
En zo worden wij geripd, en gemangeld, in IndonesiŽ, als je niet beter weet trap je er in.
Dit is mijn indruk, en het verschil, vergelijken met Nederland, wat eigenlijk niet te vergelijken is. Emoticon: Talk to the hand Emoticon: NoooVerdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 08-09-2006 01:15 zieleffe wrote:

Maar als ik ze uitlegt dat een zuster in Holland 2 juta hebben , dan help ik hen gelijk uit hun beeld vorm, en vertelt er bij dat zij ook meer moeten uitgeven, meer dan in IndonesiŽ.

2 juta of tussen 15 juta tot 20 juta of meer ??


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

flipse
User
User icon of flipse
spacer line
 

Hť Om Ziel, ik dacht dat de hardwerkende mensen die overdag minder tijd hebben rond dit tijdstip op het forum zaten... Susah tidur?

On topic, ik begrijp niet helemaal wat u nu wilt zeggen. De meesten op dit forum weten wel dat zowel kosten als levensonderhoud in NL zo'n 15 x hoger liggen dan in de RI. En ook dat de gemiddelde tourist twee keer zoveel betaalt voor taxi of souvenir dan wij zouden doen. Maar om je dan meteen als slachtoffer geript te voelen, dat gaat mij mijlen te ver.

Salam dari Flip


www.merapi.nl als het hagelt en sneeuwt in Mei... is April al weer voorbij

zieleffe
User
spacer line
 


On 08-09-2006 01:20 sidia wrote:

...

2 juta of tussen 15 juta tot 20 juta of meer ??

Die Flipse laat ik maar flippen.
Bapak Sidia u kan gelijk hebben maar ik dacht in netto en u in Bruto.???
Pak Sidia van middag een dutje gedaan zeker dat u nog zo laat bezig bent," ik wel", tevens het antwoord aan Flipje Emoticon: Nooo Emoticon: Puh!Ja wel te rusten, en toch maar tot de volgende keer, wie de bal gooid kan hem terug verwachten??


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

flipse
User
User icon of flipse
spacer line
 

Om Ziel, ik denk dat ik volgens uw normn en waarden voldoende postings heb gedaan en lang genoeg forum lid ben om een uitleg te krijgen?

Selamat tidur dari Flip


www.merapi.nl als het hagelt en sneeuwt in Mei... is April al weer voorbij

Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 07-09-2006 17:22 Hitami wrote:
Indonesie als ontwikkelingsland met 220 miljoen mensen, 60 miljoen mensen leven onder de armoede grens, ... waar democratie nog erg jong is, opleidingsniveau nog erg laag laat staan toegang tot informatie zoals bibliotheek, internet etc.
Veel zinniger is de vraag wat doe je er mee met deze gegevens ?


Ik doe al jaren iets via mijn verschillende werkzaamheden die vrijwel allen t.b.v. de bevolking zijn maar na meer dan 15 jaar hier werken ben ik behoorlijk cynisch geworden. Het is in veel gevallen Water naar de zee dragen, Paarlen voor de zwijnen gooien, en nog een paar van dat soort spreekwoorden.

Ad. democratie -> die wordt momenteel aardig om zeep geholpen door de reli-fascisten en de steeds corrupter wordende kliek aan de top.

Ad. opleidingsnivo laag -> klopt maar met hun culturele achtergrond en feodale inslag zal dat nooit veranderen. Het is niet altijd een kwestie van geld, maar meer van (on)wil. Met name de Javanen kunnen moeilijk hun culturele bagage van zich afwerpen en zullen dus ook zelden tot goede docenten kunnen uitgroeien. Daarnaast is de fatalistische instelling van de islam (Insyah' Allah) ook debet aan het niet ontwikkelen tot enig zelfstandig gedrag dan wel verantwoordelijkheidsgevoel of kritische houding.

Ad. toegang tot informatie zoals bibliotheek, internet, etc. -> deze toegang is er wel degelijk maar men leest liever roddel- en reli-bladen i.p.v. nuttige documentatie of een goed boek. Toegang tot het internet is er ook (en nog goedkoop ook) maar dit medium wordt doorgaans gebruikt om porno te bekijken, en als men al informatie zoekt, is dat doorgaans die informatie die een bevooroordeelde, vooringenomen mening over iets bevestigt, versterkt maar niet kritiseert.

Het grote probleem in Indonesia is de cultuur en de religie: geen kritiek kunnen incasseren (want kritiek is "not done" en staat haaks op de Javaanse cultuur van geen gezichtsverlies lijden), geen verantwoordelijkheid durven nemen (feodale structuur overgehouden uit de (pre-) hindoeperiode), discussies zijn op vele terreinen taboe, geen initiatief durven tonen want men zou wel eens gezichtsverlies kunnen lijden, geen kritiek op religie want dat is blasfemie (met gevangenisstraf als gevolg.
Al dat gemekker over de koloniale periode die de oorzaak van de achterstand zou zijn, is "bull-shit", een dooddoener. Het gros van de Indonesiers (en dus ook de Javanen) hebben vrijwel nooit iets met het koloniale systeem te maken gehad. De feodale structuur en houding was er al lang voor de Nederlanders een voet aan wal zetten (die hebben er uiteindelijk alleen maar van geprofiteerd). Het is de zgn. slachtofferrol spelen om eigen tekortkomingen te bedoezelen en bedekken.

Indien men echter de eigen cultuur wil behouden (een goed recht van elk volk) moet men wel aan de andere kant kunnen accepteren dat met deze cultuur als bagage de natie nooit zal kunnen meekomen in de materiele race en de globalisatie. Dan zal er altijd ongelijkheid blijven en een grote groep die onder de armoedegrens leeft. De huidige wereldeconomie heeft geen boodschap aan dergelijke culturele waarden die het kennisnivo van haar bevolking afremt dan wel tegenwerkt.

Dus voor Indonesiers is de keuze tussen behoud van eigen waarden maar daardoor niet mee kunnen doen in de materiele race, of de eigen waarden en religie ter discusiie stellen en daarmee educatie en economie de gelegenheid geven zich te ontwikkelen ter bestrijding van armoede.Jantje
User
spacer line
 

Hi YB,

Wij zitten op dezelfde golflengte. Ik zou het zelf geschreven kunnen hebben. Emoticon: Yes!

Groeten,

JantjeYogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 07-09-2006 20:55 4yoke4 wrote:

...
Het is ook de taak van de regering daar om bijvoorbeeld het onderwijs te stimuleren en te zorgen dat er geld is om kinderen te laten leren. Sommige kinderen gaan niet naar school omdat er geen geld is voor een schooluniform of boekengeld.
Kinderen zijn de toekomst en als die hun niet geboden wordt dan blijft het een derde wereldland met alle gevolgen van dien. De studenten komen regelmatig in opstand maar of het veel helpt, ik weet het niet.


Dit is een "mistake" die ook Soekarno maakte; voor hem was het van belang dat binnen korte tijd de Indonesische bevolking zou worden opgelicht uit haar "ignorancy" en analfabetisme. Dat laatste is hem aardig gelukt maar wel ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. En dat is na al die jaren nog steeds bedroevend slecht. Nog steeds het top-down systeem waarbij de docent alles weet en de machtige is, en de student uitsluitend als ontvanger fungeert en niet als participant in het leerproces.
Het is echt geen kwestie van geld maar - wederom - een kwestie van eigen culturele waarden en normen die een goed leersysteem in de weg staan. Ook al pomp je nog zoveel geld in het onderwijs in Indonesia, zolang de (ver-)houding van docent en leerling niet verandert, is het weggegooid geld.sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 08-09-2006 08:32 Yogya-Bali wrote:

...


Al dat gemekker over de koloniale periode die de oorzaak van de achterstand zou zijn, is "bull-shit", een dooddoener. Het gros van de Indonesiers (en dus ook de Javanen) hebben vrijwel nooit iets met het koloniale systeem te maken gehad..


Veel Ollander hierO hebben nog last van de duiste overheersing van 1939-1945 . Als het woord Nazisme valt krijgen ze al post traumatische klachten.
Ze kwekken ook over de foute NSB ers , hun landgenoten. en zelfs hun kinderen of klein kinderen hebben nog " iets" van overgehouden.
Praten nog over hun foute papie of opa .
En dat voor 6 jaar bezetting ???.
Stel is voor dat je het gaat vergelijken met de Indonesiers , waar sommige gebieden bezet en geroofd werden.Wah , ik heb trauma want jakarta (pardon batavia, pardon Sunda Kelapa) werd door JPC verwoest en bezet tot 1949 .

Hoeveel trauma en ellende heeft dat veroorzaakt voor de sundanese jakartanen ?Kan ik ook vangen ? Wegens geleden trauma' s ?
Hollandse wiedergutmachung of zoiets ?


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Jantje
User
spacer line
 


On 08-09-2006 08:51 sidia wrote:

...


Kan ik ook vangen ? Wegens geleden trauma s ?
Hollandse wiedergutmachung of zoiets ?


Hey..... toch een geldwolf? Emoticon: ShinyYogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Zoals Soekarno ooit heeft gezegd: De invloed van de Hollandse kolonisatie van Indonesie hebben niet meer betekend dan wat krassen op een rots.Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

En ga nu van de lijn af want er moet weer worden gewerkt t.b.v. de Indonesische bevolking (en mijzelf uiteraard).

Groeten Jantje, alles goed in Semarang?sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 08-09-2006 09:02 Jantje wrote:

...


Hey..... toch een geldwolf? Emoticon: Shiny


Aangezien ik geen turis ben , en daarO ook niet met " verkeerde" mensen omga , en omdat ik in Olanda ook zelf mijn eigen vrienden, kennissenkring kies , ken ik dat gekwek over geld , geript zijn of voelen , " dompet hidup" etc niet.
Pas 1 jaar(na mijn kennismaking met Indahnesia) komen zulke vreemde en materialistische en soms al te positieve eigenbeeld van sommige medeusers in mijn vocabulaire / wereld ingeslopen. Een nieuwe Emoticon: Smile wereld werd geopenbaard.
Kwekken over uang(geld) is ordinair , je hept het of je hept het niet.
Ik heb het niet . Maar kan nog steeds me redden .Kan altijd nog bij Aldi en Lidl inkopen doen.
Mijn Lada rijdt nog. Emoticon: Puh!


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

zieleffe
User
spacer line
 


Had ik op een ander topic er al over gehad, de crisis van IndonesiŽ met hun Identiteit, word in de kranten daar al over gediscussieerd.
Ik heb hel bericht bewaard maar ik kan het niet in JPG omzetten.
Om dat het een hele pagina er aan geweid is.
Dus ze durven er wel over te hebben,wat moeten ze met de globalisering.
Ze worden wel beperkt door het begrip, niet storend over te willen komen, voor een bepaalde doel groep Emoticon: Wink Emoticon: Yes! .Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

4yoke4
User
User icon of 4yoke4
spacer line
 


On 08-09-2006 09:20 sidia wrote:

...


Kwekken over uang(geld) is ordinair , je hept het of je hept het niet.
Ik heb het niet . Maar kan nog steeds me redden .Kan altijd nog bij Aldi en Lidl inkopen doen.
Mijn Lada rijdt nog. Emoticon: Puh!


U bent een gelukkig mens Om Sid. Emoticon: Yes!
U heeft toch niet toevallig een kortingpasje van de Lidl en Aldi, want dan wil ik die ook wel, beetje uang uitsparen om daar weer te helpen.
En inderdaad, ik schreef het al niemand hoeft hier van honger en zonder zorg dood te gaan.
Kwekken over uang hier is onder rijken ook not done, iedereen mag raden hoeveel ze verdienen, maar niet hoeveel ze in het buitenland hebben.
Velen met sociale uitkering klagen hoe weinig ze hebben, maar niet hoeveel huursubsidie ze krijgen en zorgtoeslag, ontheffing van belastingen enz. ( oei, oei, ik hoop niet dat ik hiermee iemand voor het hoofd stoot )
Hier is de sociale controle soms bedroefend, dagen dood in huis liggen en niet weten hoe je buurman heet, dat is ook armoede of een onterende toestand.

Een aantal mensen hier op het forum probeert wat aan de armoede daar te doen maar, er komt weer een spreekwoord, het is een druppel op een gloeiende plaat.

Het echte ontwikkelingswerk moet in Indonesia gebeuren en zoals YB zegt dan moet daar eerst een heleboel veranderen.

Groeten Yoke


Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

Hitami
User
spacer line
 

Beste mensen,

Laat dan zien hoe het moet dan kunnen we ook van leren. Uiteindelijk moeten we leren van succes niet van een mislukking. Alleen van kritiek hebben wij niets aan.

Groetjes.
Hitami4yoke4
User
User icon of 4yoke4
spacer line
 


On 08-09-2006 11:42 Hitami wrote:
Beste mensen,

Laat dan zien hoe het moet dan kunnen we ook van leren. Uiteindelijk moeten we leren van succes niet van een mislukking. Alleen van kritiek hebben wij niets aan.

Groetjes.
Hitami


Hitami, woont U hier of daar, omdat U schrijft :"uiteindelijk moeten we leren van succes en niet van mislukking"

Wat verwacht U dan voor "hulp" van Nederland of elk willekeurig ander land eventueel.

Als mijn man daar gesprekken heeft met de jeugd in hun eigen taal ( zoveel bahasa beheers ik nl. nog niet) dan weten ze helemaal niets van vroeger maar ook niets van de gewoonten in Nederland ,bijv. ze zijn alleen maar geinteresseerd in de hoeveelheid geld die we hier verdienen maar niet dat er hier ook hard voor gewerkt moet worden en dat je daarvoor eerst een opleiding moet hebben. Ik generaliseer misschien een beetje, bedoel dus niet de mensen die er wel wat van af weten of gestudeerd hebben en verder kijken dan hun neus lang is ( ha, ha, de neuzen zijn daar niet zo lang )

Als U de Indonesische nationaliteit hebt en IndonesiŽ wilt helpen opbouwen wat verwacht U dan.( nogmaals dus! )
Yoke


Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

4yoke4
User
User icon of 4yoke4
spacer line
 

Kijk even naar het nieuws op de TV, hoor net dat er in Jakarta een afvalberg is ingestort in Jakarta en er mensen onder bedolven liggen op zoek naar afval om te overleven.!!!!!!!!!!!!!!!! Emoticon: Confused

Yoke


Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

zieleffe
User
spacer line
 

Dit is weer echt Indonesie, een afval berg van meters hoog.
Ik vroeg aan mijn vriendin hebben ze dan nog geen afval oven om het te verbranden, en dan te verwerken.
Ze zei dat ze er wel zijn, maar ze gebruiken het te weinig of te veel aanvoer om door een oven te laten verwerken.
Komt u ook wel eens door die straat in Bandung Sajur Pasar wat tegen de avond begint met al die petriolie lampen, en de hele nacht duurt.
Zie hoe snel er een afval berg ontstaat die de gehele dag blijft liggen, en de volgende dag pas wanneer er een nieuwe markt gehouden ,word weggehaald. Emoticon: Confused Emoticon: Cry


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 08-09-2006 12:50 zieleffe wrote:
Dit is weer echt Indonesie, een afval berg van meters hoog.

Afvalberg in indosenia is ook bron van inkomsten voor the have nots.
Hept je ook in de nederlandse markten gezien hoe de minderbedeelden van onze samenleving gaan graaien in de dag "afval" van de markten.
Zeg maar tegern 4 uur s'middags.
Zijn niet alleen maar buitenlanders maar ook gewoon autochtonen.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.82,340,031 topic views - 239,285 posts - 13,720 topics - 31,175 members - last post @ 27-05-2020 16:54 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2020
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

134,225,657 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com