indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Jakarta, the Big Durian > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (1 reaction)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


22 Juni 2006.
Het is wel laat maar alsnog gefeliciteerd. Jakarta is jarig geweest en is nu 479 jaar oud.
Als een oud Jakartaner heb ik toch vraag tekens , Jakarta is is een stukje ouder .
Men gaat alleen terug naar de verovering van Sunda Kelapa , de eerste bekende naam van Jakarta .
Werd in 1527 door Falatehan uit de Sultanaat Demak (Islam) veroverd van de
Sundanese Koninkrijk Pajajaran.
De Hinduistische Pajajaran met de hoofdstad Pakuan(Bogor) heeft tot haar ondergang de zeggenschap gehad in heel West Java, inclusief Bantam en Tjirebon.
Demak (Oost Java) heeft besloten om Sunda Kelapa te veroveren omdat ze vinden dat Pajajaran ongeoorloofde betrekkingen gaan sluiten met de aartsvijand Portugees.De Portugezen zaten toen in Malaca vanaf 1511.
Dus Jaya Kerta (de Overwinning) werd de nieuwe naam van Sunda Kelapa.
Met andere woorden kan je zeggen dat Sunda Kelapa al ouder is , honderden jaren ouder .Ik dacht dat het al in de 13de eeuw al bekend als 1 van de vele haven van Pajajaran. Sunda Kelapa ligt aan de monding van de rivier TjiLiwung , precies zoals de andere havensteden van Pajajaran zoals TjiBanten, TjiSadane .Tjimanuk ,Tjitarum en Pontang.
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen , maar de kans is wel aanwezig dat ze ook ouder kan zijn dan de 13de eeuw.Pajaran is een afsplitsing geweest van de Sundanese Koninkrijk Taruma Negara , het is bekend dat ze in 435 al kontakten (afgezanten sturen) naar China .
En aangezien Tjengkareng nog lang niet uitgevonden wordt , moeten ze haast vertrekken uit 1 van hun haven.
Bantam , de grootste haven in de regio werd pas bekend bij de Nederlanders in 1600 , dus bijna 1100 jaar later.
Misschien zal de opgravingen in de toekomst meer kunnen vertellen hoe oud Jakarta , Batavia , of Jaya Kerta was.
Voorlopig is ze formeel 479 jaar oud.
Maar diep in mijn hart ben ik toch niet eens , want Jaya Kerta was een nieuwe naam van Sunda Kelapa geworden door de verovering van Falatehan.
Daarnaast kan je ook gaan kijken hoe Batavia is ontstaan, wie de oorspronkelijke bewoners zijn , en wat de toekomst van Jakarta is.

De Bewoners : Vandaag de dag is het een smeltkroes van Indonesiers uit alle gebieden van Indonesia.
In het verleden (ongeveer 50 jaar geleden) heb je een bevolkings groep dat prat gaat over hun afkomst , hun taal en cultuur.
Dat zijn de Orang Betawi , met hun eigen taal.
Ze zijn vlot in de omgang , goed in babel en denken soms dat hun Betawi de middelpunt is van Indonesia.
Ja dat is ook zo , Jakarta(Batavia-Betawi) is niet alleen de hoofdstad waar de ministerie en regering zetelt , maar ook een speciaal gebied .
Een dareh istimewa , de cewntrum van Indonesia, met een bevoliking van meer dan 10 miljoen.
Maar wat weten we over Jakarta , de Jakartanen. ?

wordt vervolgd.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Ges. van Jakarta II

De bouwer van Batavia is Jan Pieterz Coen , wilde eerst Nieuw Hoorn als naam geven , maar werd gedwongen(verordoneert) door de Heren XVII om de naam Batavia te geven. 4 maart 1621.

JayaKerta werd verwoest in 1619 en wederopgebouwd door JPC met behulp van de Chinese arbeiders.

Ze zijn zo goed dat er bij tekort aan werkkrachten diverse exoeditie werden gestuurd om Chinesen te gaan roven uit de kuststreken(o.a. Bontekoe , vriend stadgenoot van JPC).

De moderne Batavia is een copie van Hollandse bouw geweest , de naam was afkomstig uit Casteel Batavia , ter gedachtenis van de roemruchtige Bataven.

De eerste inwoners waren een handjevol totoks , VoC dienaren en ex dienaren, slaven , mestiezen uit Coromandel, Molukken , Mardijkers en andere overwonnen volkeren zelfs de bijna uitgeroeide Bandanezen.

De grootste bevolkingsdeel waren de Chinezen, al dan niet illegale Chinezen , en ze worden zo machtig en bedreigend dat het tot de Chinezenmoord in 1740 leidde.

Daarnaast heb je ook een handjevol Vreemde Oosterlingen , de Arabieren en Moren.

Pas laat in de 18de eeuw komen de Javanen en Sundanezen in aanbod.

In de beginjaren van de VOC werden ze geweerd uit de binnenmuren van Batavia .Ze zijn onbetrouwbaar omdat ze een gevaar leveren als Paard van Troje.

De Javanen zijn de nakomelingen van Javaanse soldaten met de Sundanese bevolking , ze werden toen ingezet bij de belegering van Batavia door Sultan Agung van Mataram 1628-1629.(JPC overleed tijdens de 2de belegering).

De Sundanesen , de oorspronkelijke bewoners van Sunda Kelapa hebben in het begin ook weinig bemoeienis met de ongezonde Batavia.

Het was een moerasachtig gebied geweest , werd in cultuur gebracht door Chinezen en later na 1870 door de Particuliere(Nederlandse) ondernemingen.Gelukkig maar anders werden ze ook als slaven verhandeld , daarom werden ze ook de Vrije Inlanders genoemd.

Dus laat in de achtiende eeuwJPC (dus VOC) had in begin 2 factotijen , loge , een pakhuis en kantoor , namelijk in Bantam en Batvia.

Men was naar Batavia geweken door dat ze problemen hebben , ze werden eruit gezet.Daarom zijn ze geweken naar de kleine Sunda Kelapa, waar ze een loge mogen bouwen van de leenheer.

Jaya kerta was een gebied van Bantam , dat gebeurde toen de Pajajaran ten onder ging.

De problemen kwamen door de manieren van de Nederlanders.

"Sprong in het wild en woest uit de band , liep kroeg in en kroeg uit.Maak schandaal en geweld , molesteerden de mensen , en luisterde naar niemand , ternauwernood naar de admiraal zelf(Matelief)als die er met zijn stok achter hen aanzaten.

Op Ambon is het ook zo ,Het is waarschijnlijk geen wonder , dat den Inlander den neus toeknijpen als hij ons voorbijkomt"

"Geen fatsowenlijk Inlands meisje wil met een ghollandsche soldaat trouwen, en dat wel om hunne beestachtige dronkenschap en liederlijk bestaan.Alleen het allervouilste uitschot laat zich er voor vinden"

Dat zijn dan de redenen dat VOC moet gaan wijken naar Sunda Kelapa.

En hoe ze daar door kunnen vestigen wordt in 3de deel verteld.

(door list en bedrog)


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Ges. Jakarta III
Het valt tegen om een stukje te schrijven.
Het is toch leuker en makelijker om komentaren te geven .
Als je zelfs schrijft moet je rekening houden met je taal gebruik, stijl etc , en niet iedereen kan dat (Soesah dese).Ook al s je te langzaam tijpt , je geheugen je geheugen in de steel laat , je krijgt krampen en , en als je teveel je fantasie (grote duim) te veel raadpleegde.

JPC bouwde eerst een Loge , maar omdat hij dev aanwezigheid van de engelsen als bedreigend voelde gaat hij zijn loge(Pakhuyis) stiekem versterken.Dat doet hij ook bewust want hij wil kost wat kost een nederzeting bouwen.Dat werd ook gelegimiteerd door de articel 35 van de Octrooi van VOC."mette Princen ende Potentaten verbintenissen ende contracten te maken op ten naem van de Staten-Generaal de Verenigde Nederlanden, om aldaer eenige fotressen te bouwen , om daar gouverneurs , vol de van oorloge ende Officuers van justitie ende tot andere nodelijcke diensten te stellen "
De leenheer maakte bezwaren , zelfs de Regent van Bantam(de eigenlijke eigenaar van Sunda Kelapa ) maakte bezwaren.
Pangeran Aria Ranamaggala (de sultan was toen te klein) schrrefde in een brief :" bemerk ik zekerlijk , dat gij u eigen zelve zodit te bedriegen en mij te verraden. " Brf 23 Febr 1619.
Dit werd werd overgebracht door Abraham van Uffelen en Dirk Jenning , en beide heren waren zo van overtuigd dat het onrecht aan hun zijde (NLD) was, dat zij niet naar Bantam terug dorsten.
VOC ziet het als een normale zaak :
Men praat over de eerlijkheid en goede truw van de Aziaten als kinderlijk onnozelheid , liegen en woordbreuk als bewijs van verstand.
"Men mag en moet breken met de beginselen die onder beschaafde volkeren in acht worden genomen "
(Jan Pieterz Coen).
In het begin werd JPC gedwongen om te vluchten naar Ambon , om versterkingen te halen.De bantammers hebben toen JayaKerta omsingeld , in samenwerking met de Britten.
Toen maakte de Pangeran een fout , hij wilde niet hebben dat de Engelsen de plaats van de VOC gaat innemen.Hij wilde de Engelsen en Nederlanders in evenwicht brengen,dat ze elkaar bevechten , zodat hij de baas kan blijven.
Niet wetende dat de Engelsen en de Nederlanders al een deal hebben gemaakt om elkaar niet te bevechten.
De resultaat is bekend , JPC kwam terug met de versterkingen uit Ambon.JayaKerta werd verwoest , en Batavia werd geboren.(1619)
Het is gewoon de lot van de Bantammers geweest dat Coen door zijn eigenwijsheid Batavia als de hoofd rendez-vouz plaats hebt gekozen , terwijl men (VOC) ook eerst in gedachten heeft om Bengkoelen om Ambon als de hoofdvestiging te willen kiezen.
De bewoners : van oorsprong Sundanezen (denk aan de eerste woord Sunda van Sunda Kelapa)
De taal is natuurlijk Sundanees (Hanacaraka) , is verwant met de Javanse Taal.Bij de havens werd ook Bahasa Melayu gesproken , de Lingua Franca van de zeehandelaren.Niet te verwarren met Maleis zoals de Nerderlanders en de Indische Nederlanders kennen en nog stteds (onterecht) spreken.De Maleis is ook onderverdeeld tussen koeterwaals Maleis , Maleis Tangsi (KNIL) tot en met zgn "hoog"Maleis.
De Bahasa Melayu kwam van oorsprong uit Sumatra (Koninkrijken van de Maleiers) , niet verwarren met de Orang Melayu van de schiereiland Malaysia.Ze zijn van oorsprong ook nakomelingen van de koninkrijken uit Sumatra.Ze zijn na de tijd van Sriwidjaja overgestoken naar de schiereiland. Malaysia .Ze hebben Tumasik(Singapura) en Malaca opgericht.
Vandaar dat de Bahasa Indonesia een voortzetting is van de Bahasa Melayu , ze hebben later een gezamenlijke spelling afgesproken.
Door de samenstelling van hun bevolng hebben de Djakartanen ook een eigen taal ontwikkeld , de basis was natuurlijk Sundanees en javaans , aangevuld met andere invloeden.
Dat is een "streek taal'" van de Orang Betawi , dat heeft ook invloeden op de zogenaamde Petjoh , de "taal" van de Indische Nederlanders.
Het is ook te lezen in de boeken van si Tjalie(Robinson) , de bekendste Indo , met zijn bekende Piekeran van een straatslijpers.
Als ik het boek Petjoh lees van R.Ceres(?) is het een feest van herkenning van de woorden die ik in mijn jeugd vaak hoor.
Na 1800 komen veel migranten , ook de ex dienaren van VOC, en andere bevolkingsgroepen.Vandaar dat de Orang Betawi vaak een drupje exotisch bloed in hun aderen stromen.Maar zoals ik vertelde zijn de oorspronkelijke bewoners Sundanesen , al dan niet vermengd met de Javanen.

* Van Mozaik naar Melting Pot.
In het begin , en zeker na 1800 toen de VOC redelijk de baas kan spelen op Java wonen er in Batavia diverse bevolkingsgroepen.
De Bandanezen, De Chinezen, De Tamborezen , de balinezen , en andere bevolkingsgroepen zoals Chinezen, Arabieren etc.
Je ziet daardoor de diverse kampungs , Kampung Bali , Kampung Melayu , Petjinan , etc zelfs er is ook een Toegoenese dorp in de buurt van Tjilintjing.
Daar wonen de verschillende bevolkingsgroepen, met hun eigen leiders , de zgn Luitenants , kapitein , zelfs majoor zoals bij de Chinezen.
Ze zijn gerechtigd om in kleinere zaken recht te gaan spreken.
Maar nu in de 20 ste eeuw , wie kan zich beroepen dat hij/zij Asli Orang Betawi.
Dezelfde verhaal speelde ook in amsterdam.
Wie kan zich beroepen echte Mokumer te zijn. ?
Ethnisch gezien zijn de Jakartanen van nu een mengelmoes van alle Indonesiers , aangevuld met kleine groepen imports.

Wat is de toekomst van jakarta. ?
Historisch gezien is Jakarta een Residentie geweest , besttuurd door de Nederlanse B.B en Inlandse B.B. Er staat een Inlandse Bestuurder , een Regent , en daarna komt de WQedana , hoofd van een District.
Batavia werd ook onderverdeeld in Districten.
Het wordt alsmaar groter , Metropolitan Jakarta , Daerah Istimewa Jakarta.
Voor 1942(1945) was Batavia groter dan de huidige Jakarta.
Ik zal niet vreemd kijken als het later een Megapolitan wordt (een Stads Regio , JaBoTaBek.)
Het besturen van de gebieden , de residentie(kabupaten) , de kawedanaan (district) werd door de Nederelanders overgenomen uit de hindu periode.
Het verschil was dat Daendels de Regenten en Wedana's hun privilege heeft afgenomen .De adel werd gewoon bestuur ambtenaar.
Iedere bezoeker weet hoe groot , onbestuurbaar Jakarta is , de oude kampungs veranderen in rap tempo in estates, perumahan.
Je kan het verschil tussen armoede en rijkdom duidelijk zien.
Mensen die op straat of onder een viaduct wonen / leven en mensen die in een super de luxe estate zoals de PakuBuwono resort in Jakarta Selatan.
Er zijn veel uitgaans gelegenheden , de bars , karaoke , de clubs pijat (gewoon of +++).De Malls , uitgaan plaats zoals Jaksa ,Blok M, Mangga Besar.
Ik heb nog meegemaakt toen de Burgemeester /Gubernur Bang Ali Sadikin (Luit.Generaal Marinier b.d en een Sundanees) de veranderingen introduceerde.(1966-1977 ).Brengt werk maar ook onbedoelde effecten.
Als je de oeroude Djakartanen kan spreken dan zijn ze toch verdrietig hoe hun stad veranderde .Ik dacht nog aan de tijd toen Djakarta nog Djakarta was.Nog Niet te veel import.Wat zal bijvoorbeeld de Jeugd van Indonesia en Jakarta van toen zullen denken.
Zoals bijvoorbeeld Mohamad Hoesni Thamrin , een verzetstrijder uit de oude Betawi , lid van de Volksraad.Hij was een zoon van een wedana van de residentie Batavia.
Of een andere medestrijder, M.Rochjani Soe'oed , een zoon van een wedana uit residentie batavia , actief in Jong Java (Boedi Oetomo) , Rechts Hoge School Jakarta , Voorzitter van Kaoem Pemuda Betawi 1927-1929.
Hij en de andere studenten uit heel Indonesia hebben de Sumpah Pemuda ondertekend.Een Land , Een Volk en Een Taal.
Ja veranderingen kan je nooit tegen houden.
Verandering is nodig , maar tegen welke prijs.?
Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.79,892,679 topic views - 236,825 posts - 13,712 topics - 28,675 members - last post @ 28-02-2020 22:06 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2020
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

130,328,430 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com