indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (1 reaction)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

andre
User
spacer line
 

www.ochtenden.nl/afleveringen/25782106/

Waarschijnlijk weet iedereen nog wel dat Nederland corvetten aan IndonesiŽ gaat leveren. Dit feit alleen al is reden genoeg voor discussie, maar nu blijkt volgens het VPRO programma Argos ook nog eens dat deze order (>1.000.000.000 EURO), het gehele kredietverzekeringsbudget voor export naar IndonesiŽ opslokt. Met andere woorden: Het financieren (cq verzekeren van financiering) voor projecten zoals ziekenhuizen ed. is onmogelijk geworden omdat NL zonodig corvetten moet leveren.

Voor IndonesiŽ misschien niet eens zo erg (laat ze die ziekenhuizen maar uit Japan halen), maar voor NL een gemiste kans om mensenlevens te redden i.p.v. te bedreigen. Ik denk dan bij mezelf: Dit zou zomaar in IndonesiŽ kunnen gebeuren (en dan zouden we er hier allemaal schande van spreken)

Excuses aan diegenen die via een rammellijntje in ID aan het internet zitten, maar ik heb alleen een audiolink kunnen vinden over dit onderwerp. Waarschijnlijk zullen na het weekend enkele kranten het nieuws wel oppikken.arie_h
User
spacer line
 

Dit stond 17/3 al online:

http://indymedia.nl/nl/2006/03/34901.shtml

Al op 22 januari 2004 stelde het SP-kamerlid Van Velzen hierover een paar hele goeie kamervragen:


Herinnert u zich de uitspraak van minister Zalm in november 2003 dat er conform OESO-afspraken geen exportkredietverzekering voor non-productieve goederen zal worden afgegeven? Is de Nederlandse regering in het licht van dit beleid van de minister van FinanciŽn voornemens een exportkredietverzekering voor de export van de korvetten aan IndonesiŽ af te geven? Kunt u uw antwoord motiveren?

Tijdens het verslag van het algemeen overleg van de vaste commissie voor buitenlandse zaken in november 2003 heeft Minister Zalm het exportkredietverzekeringsbeleid ten aanzien van unproductive expenditure en de armste landen met verwijzing naar de internationale regelgeving hieromtrent uiteengezet. Dit beleid is formeel alleen van toepassing op HIPC (1) landen. Wel worden transacties op IDA-only (2) landen op vrijwillige basis aan de OESO gerapporteerd. IndonesiŽ is geen HIPC land, noch IDA-only land.

In de OESO (3) is afgesproken dat er geen officieel gesteunde exportkredieten meer mogen worden verleend ten behoeve van onproductieve doeleinden in HIPC landen. Onproductieve uitgaven zijn die uitgaven die onder andere inbreuk maken op de door desbetreffende HIPC landen gevolgde strategieŽn inzake armoedebestrijding en houdbaarheid van de schuld. Ook op andere wijze dragen deze uitgaven niet bij aan de sociale of economische ontwikkeling van het land. In OESO verband is overigens ook overeengekomen dat het beleid betreffende unproductive expenditure een uitzondering maakt voor goederen die nodig zijn voor het bewaken van de nationale veiligheid of voor het tegengaan van drugshandel, smokkelen en piraterij.

Bent u bereid de Kamer afzonderlijk te informeren over een eventuele exportkredietverzekering van de korvetten? Indien neen, waarom niet?

Zodra de dekking van een afzonderlijke transactie is geŽffectueerd, wordt dit op de web-site van Atradius (4) bekendgemaakt. Publicatie van gegevens vindt plaats ťťn maand na afgifte van de polis. In het geval dat er voor de levering van korvetten aan IndonesiŽ een exportkredietverzekeringspolis wordt afgegeven en indien de Kamer het op prijs stelt, ben ik bereid de Kamer te hierover informeren.

Het transparantiebeleid betreffende de exportkredietverzekering is per brief d.d. 20 juni 2002 (EKI 2002-0314) aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. In deze brief wordt aangegeven dat de Staat een zo groot mogelijke openheid nastreeft over exporttransacties die door de Staat worden herverzekerd. Wel moeten hierbij de gerechtvaardigde belangen van het bedrijfsleven gewaarborgd blijven. Per individuele transactie worden standaard een aantal gegevens (ťťn maand na afgifte van de polis) gepubliceerd: land, naam van de exporteur, investeerder of financier, naam van de afnemer, naam van eventuele garant, omschrijving van de transactie, investering, maximum schadevergoeding of investeringsbedrag, uitkomst milieutoets en eventuele hulpfinanciering.


Schandalig dat de regering via allerlei omslachtige wegen en mazen in de wet haar eigen leveringen en dus haar eigen gewin vůůr dat van het commerciŽle bedrijfsleven laat gaan. Laat staan dat er ook maar even stilgestaan wordt bij zaken als ziekenhuizen zoals in de post hierboven is genoemd...sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Mij is niet duidelijk.
Zijn jullie eens met de wapen export naar Indonesia of niet.?

Als Nld wapens niet wil leveren dan is het ook niet erg.
Even goede vrienden.
De Indonesiers kunnen ook bij de Fransen en of de Duitsers inkopen gaan doen.
Ik weet zeker dat USA wel bereid is om Indonesia van wapens te voorzien.
Indonesia heeft een strategisch betekenis voor de vrije wereld.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

zieleffe
User
spacer line
 


Indonesia heeft een strategisch betekenis voor de vrije wereld.


Het is een duivels dilemma om daar wapens in plaats van ziekenhuis apparatuur naar toe te verzenden.
Het moet daar wel een stabiel faxtor blijven zoals Sidia dat vertaalt.
Maar waarin moet IndonesiŽ stabiel in die regio zijn?
Zij hebben toch geen vijanden rondom IndonesiŽ?
ďDus tochĒgebruiken, tegen hun eigen volk, omdat ze niet zeker weten hoe het uitpakt met de volkeren onderling!
Ja daar is iets voor te zeggen, en wel rekening mee te houden, maar als het maar niet voor andere doeleinden voor wordt gebruikt?
Omdat het omgeven is met veel water zeeŽn kan je het wel goed gebruiken voor je bewaking om piraterij tegen te gaan. Emoticon: Talk to the hand


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 20-03-2006 14:23 zieleffe wrote:

...


Zij hebben toch geen vijanden rondom IndonesiŽ?

ďDus tochĒgebruiken, tegen hun eigen volk, omdat ze niet zeker weten hoe het uitpakt met de volkeren onderling!

Echte vijanden niet , maar wel zogenaamde vrienden die vijandig kan zijn.

Het "dus toch" komt zeker uit de lucht vallen.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

arie_h
User
spacer line
 

Tja Sidia, misschien dat je het bericht van Andre eerst 's even moet lezen vooraleer je je gaat afvragen of 'we' tegen levering van wapens aan IndonesiŽ zijn.
Ten tweede zou je 'ons' eerst eens op die vraag van jou moeten laten antwoorden, in plaats van zelf maar aannemen dat 'we' daar tegen zouden zijn...

Het gaat om het volgende:
- NL gaat korvetten leveren aan IndonesiŽ (die beslissing was al genomen, dus daarover discussiŽren is zinloos)
- voor alle export naar een risicoland is een exportkredietverzekering nodig en IndonesiŽ valt onder die risicolanden
- het totale bedrag dat exportkredietverzekeringen tbv IndonesiŽ per jaar beschikbaar is, is 1 miljard euro
- die korvetten kosten alleen al meer dan een miljard
- conclusie: door de levering van die korvetten is er dit jaar geen export meer mogelijk van Nederland naar IndonesiŽ

Dus wie gewoon eerlijke handel met IndonesiŽ wil drijven, kan dat dit jaar niet meer doen omdat de Nederlandse regering zonodig die korvetten wil leveren ťn die persť onder de regeling van de exportkredietverzekering wil laten vallen.
Op die manier hebben de reguliere handel EN (nog veel belangrijker) allerlei humanitaire projecten zťťr ernstig te lijden onder een zeer bedenkelijke militaire transactie van de regering. Het eigen belang van de regering (de staatskas spekken) gaat dus vůůr het belang van de Nederlandse economie, de Indonesische economie, het welzijn van de IndonesiŽrs, etc.

Kortom, de gewone man in zowel IndonesiŽ als Nederland is weer eens zwaar de lul omdat de regering zonodig interessant moet lopen doen met veeeel te zwaar gesubsidieerd wapentuig dat, gezien de relatieve instabiliteit die IndonesiŽ al decenia lang kenmerkt, bovendien ook nog 's heel makkelijk in verkeerde handen zou kunnen vallen.

Maar goed, als Sidia de berichten even had gelezen/beluisterd die achter de links in de eerste twee postings hierboven gemeld zijn, dan had ik dit verhaal niet eens hoeven intikken...

kiwimave
User
User icon of kiwimave
spacer line
 

Wat dacht je van de geldverspilling bij de aankoop van de F-35??? 8 miljard euro naar de kl*te, niet eens het afvalputje in (was het maar waar), nee dat geld gaat gewoon regelrecht naar de Amerikaanse wapenindustrie, die daarmee nog machtiger wordt, en baby Bush nog meer gaat pushen onschuldige landen aan te vallen...

Nee geef die Indonesiers nou maar gewoon een paar van die kroketten cadeau... Emoticon: Yes!


Gracias. Sama sama

Richy
User
User icon of Richy
spacer line
 

Beetje bij de tijd blijven Kiw... die F16 stamt uit eind '70tiger jaren en ondanks ze zijn geupdate blijft het ouwe meuk... JSF blijft gewoon de beste kist in zijn soort.... en dat heeft zijn prijs. Trouwens mag Stork zich gelukkig rekenen met wat tegenordertjes voor de ontwikkeling van dat apparaat en zitten er tevens genoeg TU Delft studenten in de VS. Je houd je eigen land weer enigszins bij met de ontwikkeling van modern materieel.

Verder met Om Sid eens... die kisten halen ze wel anders... en net of die Indonesiers niet op de hoogte zijn van dat limiet. De gewone man is zowiezo zwaar de lul (zoals Arie verwoord) omdat het geld toch al op de verkeerde plekken zit en heus niet aan hun uitgegeven gaat woorden.

Helaas Emoticon: Nooo


"Veel mensen hebben een te hoge dunk van wat ze niet zijn, en een te geringe dunk van wat ze wel zijn".

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 20-03-2006 18:11 arie_h wrote:
Tja Sidia, misschien dat je het bericht van Andre eerst s even moet lezen vooraleer je je gaat afvragen of we tegen levering van wapens aan IndonesiŽ zijn.

Ten tweede zou je ons eerst eens op die vraag van jou moeten laten antwoorden, in plaats van zelf maar aannemen dat we daar tegen zouden zijn...

Dus wie gewoon eerlijke handel met IndonesiŽ wil drijven, kan dat dit jaar niet meer doen omdat -----


1.Heb berichtje gelezen , ook dat van de wapenhandel .
De vraag hoeft ik ook niet te plaatsen , je (ik) kan al "proeven" dat bepaalde groepen in nederland tegen zijn met wapenleveranties aan Indon.(of andere ont.w.landen /of "ondemocratische"landen).
Met wij bedoelde ik de geachte medeusers.
2. Van bepaalde politiekegroepen is bekend dat ze tegen zijn.(zie artikel ).
Van de mede users is nog niet bekend.Hrt kan zijn dat ze het niet interessant genoeg vinden.
3 Eerlijke handel ? Kennelijk heb je 2 soorten handel . Van de eerlijken en "oneerlijken".
Dus indirect zeg je dan dat de andere partij , dat de wapenindustrie niet tot de eerlijken kan zien.
Welke norm ga je dan toepassen ?.
Handel is handel , en zolang het niet tegen de wet is van dit land is dat handel tje wel legitiem .
Het gaat tenslotte voor de belangen van BV Nederland.
Over het verzekeren cq hervezekeren van risicovolle exporten is mij ook iets van bekend of gehoord.
Hoewel het niet echt mijn vakgebied is ,heb iets geweten (of gelezen tijdens de koffiepause) over het verzekeren en hervezekeren .Heb 21 jr gewerkt in een vd grootse herverzekering maatschappij. van nederland.Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

arie_h
User
spacer line
 

Hey Sid,

Snap je het nou echt niet??? Het gaat er helemaal niet om of er wapens worden verhandeld. Het gaat erom WIE er handelt en HOE dat gebeurt. Het interesseert mij maar weinig dat het in dit geval om korvetten gaat.
Je moet me echt geen onzin in de mond gaan leggen als "Kennelijk heb je 2 soorten handel . Van de eerlijken en "oneerlijken". Dus indirect zeg je dan dat de andere partij , dat de wapenindustrie niet tot de eerlijken kan zien."

Het gaat erom dat de Nederlandse overheid op deze manier het bedrijfsleven een hak zet. De staatskas wordt gespekt over de ruggen van eerlijke ondernemers. En of de overheid dat nou doet met een lading suikerbieten, een vracht wiet, een plas melk of een paar korvetten, dat dondert helemaal niet. Dus ga nou niet lopen roepen dat ik tegen wapenhandel zou zijn en associeer me aub niet met "bepaalde politieke groepen". Asjeblieft zeg!

Het probleem is puur dat de regering zonodig handelaartje moet spelen. Door het exportkrediet zelf op te souperen, maken ze het bedrijven onmogelijk om ook nog maar IETS aan IndonesiŽ te leveren.
Jij roept zelf: het gaat om de belangen van BV Nederland. Nou, het gaat in dit geval puur om de belangen van minister Zalm van FinanciŽn. In plaats van datgene na te streven wat hij als VVD'er hoort na te streven, namelijk een vrij en ongehinderd verkeer van personen en goederen, streeft hij alleen zijn eigen belang bij.

Vertel jij mij maar wie er, behalve de NL regering, belang heeft bij deze levering? Scheepswerf De Schelde waar ze gebouwd worden? Niet dus. De arbeid daar is al voor 60% gesubsidieerd en eigenaar Damen Shipyards drijft op overheidssteun en is zelfs deels eigendom van de overheid.

Dit is een stukje egoÔstisch denken van de overheid waar niemand bij gediend is. En het gaat me echt niet om de wapenhandel. Niets en niemand behalve de regering kan nu nog aan IndonesiŽ leveren. Dus stel de kerncentrale van Borssele wil Jakarta voorzien van een leuk, lichtgewicht neutronenbommenwerpertje (van mij mogen ze - ik heb, nogmaals, NIETS tegen wapenhandel) of Philips lanceert een opwindbare tv voor de binnenblanden van Papua (waar ze geen elektriciteit en geen batterijen hebben), dan kunnen ze dus dit jaar niet meer aan IndonesiŽ leveren, omdat de regering haar zakken vult.

Het probleem is dus niet dat het om wapens gaat (dus hou daar aub eens over op), maar het probleem is dat bestuurders geen volksvertegenwoordigers meer zijn, maar zakenmannetje spelen. En dat gaat ten koste van het Nederlands bedrijfsleven ťn de gewone man in IndonesiŽ.

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Hoezo , niet snappen.

Dat berichtje bestaat uit 2 delen
1. klaagzang dat deelnemers werd en weggedrukt door 1 deelnemer(regering)
Dat de budget werd opgemaakt door 1 deelnemer.En dat is niet eerlijk .
2.Bepaalde mening van bepaalde groep over wapenhandel.

Met je bedoel ik niet Arie (jij).
Dus heb ik geen onzin in je mond gelegd.
Mss is het een beetje onduidelijk overgekomen , zo ja dan zou jij eerst gaan vragen, Sid bedoelt je mij.

En ondernemers die geen risico willen nemen is geen echte ondernemers.
Als je een goed produkt hebt is dan kan je het ook verkopen.
Je gaat ook niet alles verzekeren (verzekeren is afwentelen van risico's)..

Verder lees ik ook dat men (of jij ?) bepaalde opvatting hebben over de rol van de overheid en haar minister .
Ook mbt menir Zalm. Welke pet hij moet hebben.
Dat is kwestie van kiezen.Dat mag ook van mij .
groetjes


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

andre
User
spacer line
 

Idem, niets tegen wapenhandel met IndonesiŽ. Zeker niet als SBY inderdaad op het internationale podium naar voren wil treden zullen de corvetten eerder ingezet worden tegen piraten, dan tegen seperatisten.

Dit forum staat vol met voorbeelden van Indonesisch beleid waar de belanda's en de expats in het cafe op de hoek hoofdschuddend schande van spreken.

Dit topic -zie de titel- wil aangeven dat NL uit hetzelfde vaatje tapt.

Dat de levering van wapentuig de levering van civiele en medische goederen onmogelijk maakt, maakt het natuurlijk wel extra wrang... voor Nederland, want Japan, (of de US, of ???) mag nu die ziekenhuizen inrichten...arie_h
User
spacer line
 

Sid, nog maar een keer: zo'n exportkredietverzekering is verplicht voor export naar landen als IndonesiŽ. Die ondernemers die je noemt WILLEN het risico heus wel nemen, maar KUNNEN door de handelswijze van de regering niet eens meer exporteren. De handel met IndonesiŽ ligt dus totaal plat omdat de regering zonodig (indirect) aan die korvetten wil verdienen.

En wat ik noem over de rol van de regering is niet mijn persoonlijke opvatting, maar zit verankert in onze grondwet: de regering vertegenwoordigt het volk en zorgt voor het volk, het land, de economie. Maar door die korvetten te levereren via de exportkredietregeling, voldoet de regering niet aan die verplichting "ons" te vertegenwoordigen en bijv. het bedrijfsleven te steunen.
De pech van meneer Zalm, beste Sid, is juist dat hij in deze zaak gťťn pet te kiezen heeft. Of hij dat van jou mag, lijkt me niet echt relevant. Het mag NIET van de grondwet. Klaar.

Helemaal met Andre eens: we kankeren vaak op IndonesiŽ wat regeringsbeleid aangaat, maar de Nederlandse regering kan er ook wat van. Ze doen het misschien wat minder opzichtig en je moet even opletten en doordenken (Sid!), maar het is er niet minder 'fout' om.
Nederlandse burgers, ondernemingen, IndonesiŽrs... Iedereen is hier de dupe van. En het gaat ten koste van de economie hier en in IndonesiŽ. Plus dat inderdaad leveringen die ook op humanitair vlak nog iets aan deze wereld toevoegen er ůůk onder te lijden hebben (ziekenhuizen, noodwoningen, waterpompen).

Sid, je 'verdenkt' me ergens hierboven van sympathieŽn voor partijen als de SP. Maar gezien het feit dat je hier onder dit topic zelf automatisch zonder nadenken overal een beetje dwars gaat lopen doen en 'tegen' alles bent, pas je qua partijfilosofie zelf prima bij de SP. Ik zou zeggen, stort 5 euro in de partijkas en je kan daar op het partijforum je hart ophalen: www.sp.nl

Emoticon: Smile
sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 21-03-2006 13:20 arie_h wrote:

Sid, je verdenkt me ergens hierboven van sympathieŽn voor partijen als de SP.
Maar gezien het feit dat je hier onder dit topic zelf automatisch zonder nadenken overal een beetje dwars gaat lopen doen en tegen alles bent, pas je qua partijfilosofie zelf prima bij de SP. Ik zou zeggen, stort 5 euro in de partijkas en je kan daar op het partijforum je hart ophalen: www.sp.nl


Beste menir,
Zo dat is wat .Wat een beschuldigingen seh.
-jou verdenken ? . ik verdenk niemand .
-zonder na denken ? / tegen alles bent ?
hoezo ? , voorbeelden graag .
-mijn partijfilosofie ?
Dat is jou interpretatie.Je neemt aan dat het zo is.
(Ter info : ik ben een trouwe V.V.D stemmer , behalve die ene keer met Fortuijn. psst niet verder vertellen).
Dus zo te zien ben jij degene die mensen in een bepaalde hokje duwt.
(in dit topik dan).

Oh ja , Indahnesia is een open forum voor vrienden van indonesia.
En als ik een mening plaats die anders kan zijn van iemand dan moet het toch kunnen.Of niet .
Zolang ik niemand gaat beledigen.
Zolang ik de huisregel niet overtreden .
Je ben vrij om een mening te hebben(Staat ook in de grondwet).


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Remon
User
User icon of Remon
spacer line
 

[ctext]Je ben vrij om een mening te hebben(Staat ook in de grondwet).

[/ctext]

Nog wel ja......... Emoticon: Red face Emoticon: Red facesidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Ik haal mijn grote vriendin Ayaan Hirschi Alie er bij..


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

AnisJ
User
User icon of AnisJ
spacer line
 

Kun je wel ........ haar bereiken ??? Emoticon: Wink Emoticon: Wink
Straks voert Geert Wilders zich wťťr 'gediscrimineerd' ....... Emoticon: Wink Emoticon: Wink Emoticon: Yes! Emoticon: Yes!


'Ahu kura ahia, mansia nia'

AnisJ
User
User icon of AnisJ
spacer line
 

Leuke vriendin van jou !!!
Ik was iets aan het zoeken, kwam ik bij toeval op haar weblog terecht ...... meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar iets te vragen ..... krijg ik tot nu toe steeds 'spammail'; ze begint steeds meer op zo'n 'Hollandofoob' te lijken die 'allergisch' is voor 'buitenlanders'........ straks gaat ze ůůk net als 'Michael B. Jackson' te lijken (huid bleken) en haar Somalisch neusje 'verbouwen' .......


'Ahu kura ahia, mansia nia'

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


Heb je een hollandse naam gebruikt of een naam die beetje buitenlands is ?Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

AnisJ
User
User icon of AnisJ
spacer line
 

Nee 'Sid' helemaal niets ....... ik ben ůůk niet gek, ik weer wel dat de dame tot en met bewaakt wordt.
Ik had gelezen over haar reactie op die Tunesische mevrouw; zo kwam ik er ook achter dat er door die mevrouw hťťl wat anders bedoeld wordt, dan de KRO op hun website vermeld, in ieder geval niet zo seksistisch ...... ze had meer over de relatie 'Vrouw zijn' als 'vrouw in een topfunctie' ..... ik had dus geÔnformeerd naar de tegenreactie van 'Ayan' ......'Ahu kura ahia, mansia nia'

AnisJ
User
User icon of AnisJ
spacer line
 

 • ' ...... blijkbaar een succesnummer wťťr oorlogsschepen aan INDOnesia .... goed voor de werkgelegenheid ....... Emoticon: Devil Emoticon: Devil '


 • 'Ahu kura ahia, mansia nia'


  You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
  If you do not have an account yet, you can register yourself here.  83,432,873 topic views - 239,787 posts - 13,723 topics - 32,145 members - last post @ 11-07-2020 06:53 CET

  Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2020
  Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

  136,050,483 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com