indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

zukhunter
User
User icon of zukhunter
spacer line
 

Een indonesie kennis van mij heeft mij onlangs gevraagd hoe wij 'jongeren' in Nederland aan kijken tegen de twee Politionele akties aankijk en wat wij van Poncke Princen vinden. Zij was al geboren in de tijd dat dit allemaal speelde en ik zelf ben en dertigeren heb niks mee gemaakt uit die tijd.
En wat er over verteld wordt op de nederlandse scholen.
En ik moest eerlijkheids halve toegeven dat ik er bijna niks van weet.
Op school werd niks verteld over die periode. Het is eigenlijk een zwarte bladzijde uit oze gesheidenis.
Van Poncke Princen wist ik alleen te herineren van de discussie die er midden jaren 90 werd gevoerd of hij nu wel of niet een visum moest krijgen voor een bezoek aan Nederland.
Inmiddels heb ik veel informaties gevonden op het internet.
Ik moet zeggen dat ik zijn keuze voor het vechten van mensenrechten zeer kan waarderen.
Zal de geschiendenis les op school moeten worden aangepast?
Ik vindt van wel.
Jeroen
Administrator
User icon of Jeroen
spacer line
 

Kun je de links/info die je hebt ook hier plaatsen? Ik zou me ook wel een beetje willen inlezen in dit 'vraagstuk'RichardFvV
User
User icon of RichardFvV
spacer line
 

Dat Poncke Princen indertijd desserteerde uit het leger omdat ie het met de politionele acties niet eens was is misschien nog te billijken, zeker ook omdat terugkijkend iedereen het er wel over eens is dat die politionele acties niet deugden, echter is de heer Princen niet alleen gedesserteerd uit het Ned-Ind leger, hij besloot om met de Indonesiers tegen de Nederlanders te vechten, en wel op een wijze die zeer verwerpelijk is, namelijk zich voor te doen als een gewonde Nederlandse soldaat, om zodoende Nederlandse soldaten in een hinderlaag te kunnen lokken, dit maakt dat die verrader nooit een visum had moeten krijgen, echter heeft hij dit wel gekregen, maar slechts op humanitaire gronden.

R.


'Hij bevalt me niet.' Waarom niet? 'Ik ben niet tegen hem opgewassen.' Heeft een mens ooit zo geantwoord?

zukhunter
User
User icon of zukhunter
spacer line
 

De link waar ik veel info vandaan heb gehaald is
http://home.iae.nl/users/arcen(...)/NedIndie/poncke.htmsally
User
spacer line
 

ik wil hierover alleen kwijt, dat het inderdaad een verschrikkelijke verader is,Tijl.
User
spacer line
 

ik wil hierover alleen kwijt, dat het inderdaad een verschrikkelijke HELD is,diederick
User
User icon of diederick
spacer line
 

Ik denk dat als je aan de Nederlandse jeugd, zeg onder de 21 jaar, vraagt wat ze van Poncke Princen vinden, dat 99,9 % procent zegt; "Wablief" en dat na wat doorvragen ze waarschijnlijk denken dat het een kandidaat voor "Idols" is. Het boeit ze echt niet! De bovenstaande reacties zijn duidelijk van de oudere garde. East is East and West is West and never the twain shall meet.Jeroen
Administrator
User icon of Jeroen
spacer line
 

In plaats van zeggen dat het een held is of een verrader, zou het naar mijn mening handiger zijn als er een onderbouwing bij komt. Hebben de anderen er ook nog wat aan.Pardi
User
spacer line
 

Een reaktie aan Sally.

Je schrijft een verschrikkelijke verrader, dat doet de vraag reizen dat je beschikt over kennis van zaken. Daar om ben ik het met Jeroen eens dat je er op zijn minst een onderbouwing bij kan schrijven.
Je komt nu mijns inziens vrezelijk ongenuanceerd over, ik denk niet dat dat je bedoeling is?

Ik heb enige jarengeleden in Jakarta aan enige Indo mensen gevraagd wat zij vonden van de Hr poncken. Ik heb hem ontmoed. Hun reaktie was hij heeft in iedergeval niet willen schieten op vrijheidsstrijders. Of hij ooit op Nederlanders geschoten heeft is en blijft arbitrair.

Maar was Poncken de enige die ooit spijt had dat hij daar was, en spijt kreeg dat hij tegen iets moest strijden dat volstrekt onrechtvaardig was. Wat je hem kunt verwijten is dat hij wel ging, in tegenstelling tot vele anderen. Maar een spreek wordt zegd "beter ten hele gekeert dan ten halve verdwaald" hij is op tijd tot een ander inzicht gekomen, en heeft zijn prijs betaald.

Als je het over een prijs betalen hebt dan zijn er velen in Nederland die dat 10 tallen jaren ook hebben gedaan. Ik wil je dan ook het volgende boekje onder je aandacht brengen van Henny Zwart, genaamd ER WAREN ER DIE NIET GINGEN. uitgave Solidaritijd ISBN 9789072854025.

Wertheim en J de Kadt of wat dacht je van Lou de Jong zijn ook aanraders om iets meer over de politieke achtergronden aan de weet tekomen "over deze smerige oorlog" in het belang van het groot KAPITAAL, zowel hier als daar toen ter tijd. De jongens daar ( je weet wel het klootjes volk ) hebben een zinloze oorlog moeten voeren voor immorele politicie, die zelf te bang waren om te vechten. En de Generaals steven in bed zoals naar ik aanneem weet of zaten veilig in Holland. Ook de kerken hebben in deze een smerige rol gespeeld.

Ik heb het genoegen gehad met enige mannen gewerkt te hebben die van deze oorlog een behoorlijke deuk hebben opgelopen. Die tot op de dag van hun dood de Nederlandse regering en de kamerleden die hun dit zinloze verdried hebben aangedaan VERVLOEKEN.
Opjectief bekeken waren er ook die wat trots waren wat ze hebben gedaan in naam van de staat, en dragen vol trots hun lindje. Voor de een waren dat echte democraten die doen zonder denken, voor de ander, slachtoffers van een verwerpelijke politiek.

Als je meer informatie zou willen hebben neem via dit FORUM dan eens kontact op met BUNGLON.

Groetjes PardiTERDAD
User
spacer line
 

Mijn persoonlijke reaktie:
Hoe kan men Poncke Princen een verrader noemen!
Indonesia heeft Nederland geen kwaat gedaan en de Nederlanders
vielen het land en volk aan! Er is van te voren reeds gesproken over
de vrijheid van Indonesia,maar men toch maar weer proberen het
klononiaal gebied terug te winnen,en met geweld!
In Nederland,werd men gestraft als men niet naar INDIE ging!
*Ik heb vernomen dat men een straf kon krijgen tot 10 jaar of
dwang arbeid*???? Hoe deze??
Poncke Princen liep over naar de andere kant,en heeft daarmee
partij getrokken voor Indonesia het volk en land dat helemaal niet met
Nederland in oorlog wilde zijn! (en eigenlijk ook nog heeft verloren ook) Waarom moest Nederland zo nodig Indonesia terug veroveren??
Poncke Princen heeft wel bewezen dat hij lef heeft om zijn eigen keuze te maken! Nederland had geen recht om Indonesia op deze
manier te bejegenen!
Daarna heeft Poncke Princen ook weer de moed gehad om op te
komen voor de rechten van de MENS in Indonesia!
Poncke Prinsen heeft ook het lef om te accepteren dat hij toch
ook door de Indonesiers altijd maar weer gewoon als een belanda
werd behandeld,dus ook in Indonesia nooit helemaal opgenomen
is!
Voor mij ben je een VERRADER,als je overloop naar de vijand,die
je land heeft aangevallen! *weet je wel,die nederlanders die in het
duitsland van Hitler in de oost gingen vechten voor de duitsers/duitsland,en daarna WEER VOOR NEDERLAND gingen
vechten tegen de Indonesiers*
Niet meteen iemend veroordelen!
Wassalam
Terdad


INDONESIA ABADI - TETAP MERDEKA

TERDAD
User
spacer line
 

Wat ik persoonlijk weet!
Er zijn nog veel meer Nederlanders aan de kant van Indonesia
gaan staan en hebben ook net als Poncke Prince voor Indonesia
gekozen! *Er zijn er zelfs die in Nederland Wonen* Echte BELANDA
Bule die het toch niet uit konden houden in Indonesia en dus maar weer naar Nederland terug gingen!!!??? Hoe deze??
Al die personen die zo prat gaan op hun VETERAAN zijn....??
moeten maar eerst goed na denken! Er is erg veel geschied in het
toenmalige INDIE!
MERDEKA-TETAP MERDEKA
HIDUPLAH INDONESIA
Terdad


INDONESIA ABADI - TETAP MERDEKA

diederick
User
User icon of diederick
spacer line
 

He bah, weer dat nationalisme! Waar komt dat toch vandaan?
Of Poncke Princen een verrader dan wel een held was, kan me eigenlijk niks schelen. Die man heeft in een bepaalde situatie gedaan wat hij vond dat nodig was, en heeft daar de consequenties van gedragen. Ik denk dat Terdad wel iets te eenvoudig over deze periode praat. Okť, de Nederlanders waren geen lieverdjes, dat weten we nu wel. Wat mij zo verbaasd is dat bijv. hier in IndonesiŽ de z.g. Bersiap periode volstrekt onbekend is (in die periode zijn meer dan duizend Nederlanders, vrouwen en kinderen vermoord). Zoals Nederland niet echt goed in het reine is gekomen met haar Indonesie verleden (ondanks allerlei onderzoeken), wacht er nog een schone taak voor IndonesiŽ (want daar zijn helemaal geen onderzoeken geweest)AnisJ
User
User icon of AnisJ
spacer line
 


On 02-05-2004 19:04 diederick wrote:
He bah, weer dat nationalisme! Waar komt dat toch vandaan?
Of Poncke Princen een verrader dan wel een held was, kan me eigenlijk niks schelen. Die man heeft in een bepaalde situatie gedaan wat hij vond dat nodig was, en heeft daar de consequenties van gedragen. Ik denk dat Terdad wel iets te eenvoudig over deze periode praat. Okť, de Nederlanders waren geen lieverdjes, dat weten we nu wel. Wat mij zo verbaasd is dat bijv. hier in IndonesiŽ de z.g. Bersiap periode volstrekt onbekend is (in die periode zijn meer dan duizend Nederlanders, vrouwen en kinderen vermoord). Zoals Nederland niet echt goed in het reine is gekomen met haar Indonesie verleden (ondanks allerlei onderzoeken), wacht er nog een schone taak voor IndonesiŽ (want daar zijn helemaal geen onderzoeken geweest)


Diederich yth.,

Je weet ik ben niet altijd met j/u eens, dat hoeft ook niet denk ik, maar dit keer wel, maar Diederick de werkelijkheid is helaas nog schrijnender ...... want, ik dacht de allerlaatste keer dat hij kwam, toen al erg ziek was, om een familielid te bezoeken.
Zelfs ondanks zijn ziekte werd dit bezoek aan een familielid, na zoveel jaren, nog niet eens gegund, door de Nederlandse regering !!!
Dit heb ik van een ander familielid van hem vernomen.
Men is hem na zoveel jaren nog niet een bereid om hem iets toe te geven.

Is er 'een meten met twee maten' als je dit vergelijkt met vroegere NSB-ers ??

Terda yth.,

Hoe je ook tegen die onafhankelijkheidsstrijd aankijkt, aan beide kanten werd er terreur uitgeoefend !!!
Sommige mensen, worden 'monsters' in oorlogstijd .....
Een, wijlen familielid, vertelde dat een KNIL-collega genoegen inschepte om kleine kinderen, vooral jongetjes, te vermoorden.
Klagen bij hogergeplaatsen hielp niet ....
Later is hem 'per ongeluk' iets overkomen, omdat veel met hem praten niet hielp ....


Groeten .... Anis.
'Ahu kura ahia, mansia nia'

latex40
User
User icon of latex40
spacer line
 

Beste forumlezers,
Laten wij aub geen oude koeien uit de sloot halen, velen van onze forum lezers weten uberhaupt niet wat er is gebeurd in 40-45 en 45 -49. Ja ik weet het . jullie zullen misschien zeggen, wij hebben op school dit en dat geleerd.
Mijn antwoordt luidt en de ouderen zullen het met mij eens zijn er is nooit en ik zeg nooit iemand geweest die zijn mond heeft opengedaan. Heden anno 2005
wordt er nog steeds gezwegen. De Indische Nederlander en de Nederlander die daar gewerkt , gewoond of als soldaat in Indonesie hebben verbleven houden nog steeds hun mond. Wie weet zoals Dhr Diederick schrijft iets over de Bersiap periode, wat heeft de Limburger Dhr Princen uitgehaald. Heeft U ooit van Mijnheer Spoor gehoord, zijn echtgenote houdt na al die jaren noch steeds haar mond. Wat te denken over prominente figuren in de politiek in onze huidige politiekzij houden hun mond. Ooit iets gehoord of horen zeggen van Willem Nijholt, Jos Brink, Wieteke van Dort zij zwijgen allemaal en zij weten dondersgoed wat daar is gebeurd. Wat te denken van 14 augustus een dag voor de ouderen wat er gebeurd is : WAT HERDENKEN DEZE MENSEN
denkt U alleen daarover na. Ik ben een Hollander van vlees en bloed, maar gehuwd geweest met een vrouw die 5 jaar in een kamp heeft gezeten en 4 jaar achter het gedek heeft gewoont. Deze 9 jaren heeft van een jonge vrouw een wrak gemaakt, maar er werd altijd gezegd over deze tijd mag nooit gesproken worden. Dit geeft aan een goed verstaander een antwoordt op mijn stelling als je over dit soort feiten wilt praten moet je het meegemaakt hebben
Latex40RichardFvV
User
User icon of RichardFvV
spacer line
 

Wieteke van Dort was twee jaar aan het eind van de oorlog, en Jos Brink drie jaar, dus het lijkt me overdreven en niet juist om te beweren dat zij precies weten wat daar gebeurt is en bovendien lijkt het me niet aan u om voor wie dan ook te bepalen waar ie wel of niet over dient te kunnen spreken, er is genoeg historisch materiaal uit die tijd om een redelijke reconstructie te kunnen maken van hetgeen daar gebeurt is.

Mvg,

R.


'Hij bevalt me niet.' Waarom niet? 'Ik ben niet tegen hem opgewassen.' Heeft een mens ooit zo geantwoord?

Schultz
User
spacer line
 

Alweer zo'n moeilijke,controversiŽle kwestie.Ik wil wat er geschreven is en wat er tussen de regels door gezegd is goed op me in laten werken.Ik kom daarop terug,als iemand die dat alles aan den lijve heeft meegemaakt,zowel kamp als bersiaptijd ( weer in het kamp) en de "verraders"en "helden".
…ťn ding begrijp ik niet : wat heeft Jos Brink met deze kwestie te maken?????Sinds wanneer weet hij iets over IndiŽ/Indonesia? Emoticon: Bye bye Emoticon: Worship Emoticon: Laugh out loudlatex40
User
User icon of latex40
spacer line
 

geachte richard van flissingen

eerstens bent u een gewone hollander en weet totaal U niet wat daar excact gebeurt is de leeftijd van mij intetressered mij geen moer maar U probeer t ondere alles onder te komen . Heb vele reactries van U vernomen ,maar probeer eens relatief te zijn. Heeft U als belanda de persiop pirode meegemaakt heeft U een jappenkamp meegegemaakt, mijn antwoors is nee anderds reageerd U zo niet. U weet niet wat daar gebeurd is. U gokt maar wat En dat neem ik ik U zeer kwalijk,. Sorry ik discriminiet maar dit is de pure relaliteit
Dat de onder U genoemde personen jonger zijn dat niets terzake zij weten war daar gebeurd is also de afgetrreden Minister Sorgdrager een kind wat 19 1945 en de bersiap periodeheeft meegemaakt. Also Lisbeth List nooit geweten dat deze zangeres uit Indonesie komt, bij deze. Ik kan wel doorgaan maar een vraag wat zegt U 14 augustus gaarne een antwoordt op deze vraag


latex40
User
User icon of latex40
spacer line
 

geachte Mijnheer Schulz,

Als U een beetje met Indinesie verbonden bent moet U toch wel weten dat Dhr Jos Brink van Indonesie afomst is ondanks dat hij er uit ziet als een BelandaRichardFvV
User
User icon of RichardFvV
spacer line
 

Ik begrijp eerlijk gezegt niet helemaal wat uw punt is, en waarom u allemaal ,showbizzsterren de revue laat passeren, welliswaar geboren in Ned-Ind, maar veelal te jong om van deze tijd alles te weten, dan was de naam van Wim Kan een logischer keuze geweest.

Ik begrijp dat dit alles nog heel gevoelig ligt bij velen en heb daar het grootste respect voor, alleen vindt ik niet dat er niets over gezegd mag worden indien je het zelf niet meegemaakt hebt, maar daarover verschillen we dus. 14 augustus zegt mij zo niets, maar wellicht dat u 15 augustus1945 bedoelt, de dag van de Japanse capitulatie, zoniet hoor ik dat gaarne van u. Hieronder een beknopt overzicht van de gebeurtenissen na die bewuste datum, uit Sh15aug1945, voor de liefhebber.


15 AUGUSTUS EN DE OORLOG IN ZUIDOOST-AZIň


Waarom herdenken op 15 augustus?

=edit: geen hele teksten copieren, graag een link plaatsen =


'Hij bevalt me niet.' Waarom niet? 'Ik ben niet tegen hem opgewassen.' Heeft een mens ooit zo geantwoord?

latex40
User
User icon of latex40
spacer line
 

Geachte heer RicarddFvV,
Allereerst mijn verontschuldiging voor de verschillende typfouten die ik heb gemaakt, mijn tl lamp die boven mijn pc hangt had het begeven, met andere woorden het typen gebeurde met het licht van mijn scherm.
Terugkomende op mijn reactie betreffende de oorlog 40-45 en de bersiap periode 45 tot 49. De namen die ik noemde zijn nog in leven, ook al waren ze klein ze hebben dit meegemaakt en een stempel in hun leven gemaakt, vergeten doen zij dit nooit meer.
Over Wim Kan en Corry Vonk (zijn echtgenote) hebben ook gezwegen en het meegenomen in hun graf.
Ik gaf duidelijk te kennen dat de generatie die dit heeft meegemaakt reeds alleen de respectievelijke leeftijd van dik over de 70 hebben gepasserd. De 1e en 2e generatie moeten en mogen van hun ouders daar niet over praten. Voor U zou het misschien een idee zijn om in den lande een kumpulan mee te maken die door deze generatie en wel de 1e eens mee te maken, misschien dat U dan begrijpt waarom ik hier op hebt gereageerd. Wijlen mijn echtgenote was uit de band gesprongen, indien zij dit had gelezen. Als je als kind van 10 een oorlog mee maak, wordt opgesloten in een kamp, vervolgend de 15 augustus 1945 wordt bevrijdt, om kort daarna de bersiap mee te maken en op 19 jarige leeftijd wanneer de souvereiniteitsoverdracht wordt getekend terug te keren naar Nederland, dan kun je en mag je zeggen ik heb een oorlog meegemaakt eens maar nooit meer. Ik sluit deze episode af want het roept ook voor mij veel herinnering op heb tenslotte ook een oorlog meegemaakt, maar niet zoals zij in het verre oosten.AnisJ
User
User icon of AnisJ
spacer line
 

S.mua yth.,

Net nu pas heeft in de krant gestaan dat Abdulangi overleden is, terloops werd ook bekend gemaakt dat hij Nederland 'altijd op de hoogte hield'.
Wordt er hiermee gesuggereerd dat hij een Nederlandse spion was ???
"Hoe gaat INDOnesia hiermee om; was dit in INDOnesia bekend ???"
"Anders dan Nederland met Princen ???"
Moeten "By gone's be by gone's, zijn of ..... "
"Zelf denk ik dat er veel aandacht moet zijn, vooral op psychiatrische vlak voor de slachtoffers van deze tijd zijn en niet alleen met woorden ...."
"Ik had een tante die in de tijd ervoor (Japanse tijd) moest toekijken hoe haar eigen man door de Jappen onthoofd werd, na zijn eigen graf gedolven te hebben".
Begrijpelijk natuurlijk dat deze gebeurtenis haar niet in haar 'koude kleren' gezeten had ( zij is al sinds enige tijd overleden).

Sampai disini saja ..... Anis.


'Ahu kura ahia, mansia nia'

Merdeka
User
User icon of Merdeka
spacer line
 

= edit: please read the FAQ =kroepoek
User
User icon of kroepoek
spacer line
 

Er zijn wel een paar jonge mensen (tenminste als ik met 32 jaar nog jong ben) die een mening hebben over de heer PP.
Ik ben van mening dat een discussie over verraad-geen verraad, held of verrader moeilijk is. Inderdaad, zoals iemand eerder zei, hij deed wat hij op dat moment nodig acht. Mogelijk ging hij daarbij te ver maar dit kan begrijpbaar zijn als zijn emotie op dat moment hem dit ingaf, misschien zag hij wat de NL'ers de IndonesiŽrs aandeden en dan kun je moeilijk deserteren en maar een beetje in een kampung rustig aan de teh manis gaan!

Maar wie is er goed in welke strijd dan ook? Elke strijder kan goed of fout zijn, maar wie er echt fout is zijn de leiders, die kiezen er voor om mensen als de heer PP of de jongens van 19 jaar een oorlog in te sturen! Wie is er goed of fout, de Amerikaanse GI in Irak of de Iraakse strijder die denkt dat de Amerikanen slechts olie komen halen om hun Hummers te laten rijden. Fout of goed heeft weinig betekenis voor jonge mensen die de oorlog in worden gestuurd. De leiders zijn hiervoor verantwoordelijk.

Maar goed, terug naar PP. Ik heb bewondering voor iemand die deze keuze kon en durfde te maken. En waarom is het erger tegen de NL'ers te vechten dan tegen de IndonesiŽrs? Ik begrijp echter wel dat het gevoelig ligt bij vele veteranen, die ik overigens op het defilť oprecht aanmoedig in Wageningen. Maar komt die gevoeligheid niet vanwege de weinige waardering van de toenmalige verantwoordelijke overheid? Of de huidige overheid? En wordt dat niet op PP geprojecteerd?

respect, mas Anton


be true to yourself and you' ll never fall

Schultz
User
spacer line
 

Sorry Latex,maar Jos Brink heeft zover ik weet geen druppel Indisch bloed in zich.Zijn vriend ( of man tegenwoordig) Frans Sanders is Indisch.Zijn broer Jim heeft mij in elk geval nooit gezegd dat ze Inidsche wortels hebben.De vader van Jos was een hoge meneer bij de belastingen.
Bovendien mensen die wel Indische achtergrond hebben ,maar die "geen referentiekader kunnen vinden " zijn voor mij niet-Indisch.Zie Minister Brinkhorst en vele anderen.Geboren zijn in Indonesia/IndiŽ wil nog niet zeggen dat je Indisch bent of je je zo voelt.Boudewijn de Groot,Liesbeth List en ga zo maar door zijn daar wel geboren,maar Indisch never.Lees de woorden wisselingen maar van Tjalie Robinson en Helle Haasse,die wel daar is geboren,maar echt niet Indisch is!!!!!!!Dat wou ik even kwijt. Emoticon: Yawn Emoticon: Nooolatex40
User
User icon of latex40
spacer line
 

Hr.Schulz, even een kleine reactie op bovenstaand bericht. Ben het met je eens indien je geen druppel Indisch bloed in je hebt, geen indonesier kan zijn, maar indien je geboren en getogen bent in Indonesie een deel van je leven daar hebt gewoond, de school hebt bezocht dan liggen daar je wortels, ondanks het feit dat je op de wereld bent gezet en verwekt door Nederlandse ouders. Neem het simpele voorbeeld iemand is geboren bijvoorbeeld in Amsterdam, Pa afkomstig uit Heemskerk, Ma afkomstig uit Beverwijk maar je bent in Amsterdam geboren dan ben je een Amsterdammer of niet soms???
Zo ook met de personen die ik in voorgaande reacties hebt genoemd. Verder discuseren heeft geen zin, maar ik hoop dat je begrijp wat ik daarmee hebt bedoeld. Emoticon: Angry
You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.94,810,192 topic views - 242,062 posts - 13,758 topics - 35,455 members - last post @ 24-10-2021 22:04 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

154,647,397 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com