indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

maseddi
User
User icon of maseddi
spacer line
 

Wat mij bindt met indonesie is de

1. De muziek. Ik kan er maar niet genoeg van krijgen.
2. Voorts wat mij bindt met indonesie is het feit dat ik daar familie heb zitten. weliswaar zijn de banden op een laag pitje gezet, maar toch..
Doordat er nog al wat indonesisch vrouwvolk over de vloer komt, kom ik ook in aanraking met Hollanders (en ook een indo's/indische) die daar een relatie hebben, pacar & suami

Wat ik hier lees aan kritiek op indonesiers , hoorde ik al eens van zo een der personen

Ook kom ook tot heel verrassende kennismakingen. Onlangs bijv met Theo Vermolen, die in eigen beheer en met goedkeuring van Prof B Arps, het
Nederlands-Javaans woordenboek (een tip) van Pigeaud uitgaf..
Let wel een heruitgave van het nederlands-javaans

Tot slot - ik schrijf dit als indohater. Doordat ik - zoals u wilt - als indo/Indische met een indonesische getrouwd ben zullen mijn kinderen indisch en indo pur sang zijn.
Geen benijdenswaardige positie. Wat zal ik mijn indo-kinderen haten Emoticon: Angry
En ik geniet toch ook weer de eer dat ik daarmede ook de indische cultuur voort ga zitten via mijn kinderen.
Waar anderen hun hoofd breken over wat dat nu wel is, ben ik ongemerkt bezig met indische cultuur.

Dit is het zelfde als een balinees die uit pragmatische (pipis) en religieuze redenen iets maakt, niets meer en niets minder, wijl anderen dat kunst noemen. Alle Balinezen zijn kunstenaars schreef ooit eens iemand. Volgens mij was dat de Braziliaan Covarrubias of zo.

Wel wat mij betreft: Alles wat ik doe of maak is indisch...conform een uitspraak van de Indische filosoof R. Adil

Maar hoe dan ook : zoals Yogya-Bali al schreef : zelfbeklag zal geen enkel persoon of groep verder helpen..

Ed

Sweet young thing

maseddi
User
User icon of maseddi
spacer line
 


http://www.edvos.demon.nl/islam/index.htm


He Jan, ik was die pagina eigenlijk al vergeten.

Maar zoals je weet , mannen die met Indonesische moslimmeisjes trouwen...

Groetjes

Ed
Sweet young thing

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Beste vrienden , ik heb een paar leuke stukjes van die Menir Edvos Demon.nl gelezen.
Alleen in zijn stukje over de Islam heb ik toch bepaalde opmerkingen, want zijn visie op Indonesia/indonesier en Islamieten is gebaseerd op verouderde opvattingen .
*Ene Nep Haji / nep islamiet genoemd , ene Menir Snoek Hugronje , dat is een menir die onder valse voorwendsel in geslaagd was om het verzet vd Acehers te beschadigen.(Ya , jullie hebben goed gelezen een Menir=geleerde uit de AtjehOorlog).
* Er werd Mohamedanen geschreven , dus foute boel .
Islamieten zijn geen volgelingen van Mohamed.
(Zoals het gezegd werd over Christenen , de volgelingen van Christus).
*De opmerking dat de meeste Indonesische Islamieten in hun jeugd de godsdienst onderwijst op in KoranScholen is gewoon lariekoek ,misschien i/d tijd van nederlands Indie.
Toen gingen de arme inlanders die niet naar de gewone scholen kunnen en mogen gaan (rassendiscriminatie= stel is voor dat ze slim worden en dan willen ze merdeka) , zijn genoodzaakt om naar de koran scholen te gaan.
Na 1945 gaat iedere indonesier die dat kunnen naar de lagerte school en daar krijgen ze de godsdienstonderwijs.In de grote seteden en in de kampongs(platteland).

*De KIT : het is de bolwerk van kolonialisme geweest en het is niet bijzonder dat ze in 1995 ook durven te schrijven over de Prijaji(de adel en hogere ambtenaren) die de mystiek leer belangrijker vinden dan de Islam.
Meer dan de Abangan (gewone volk) : mijn komentaar is flauwe kul / lariekoek.
Juist het omgekeerde.
De gewone volk / vaak ongeschoold(toentertijd) is veel beinvloedbaarder dan de hogere geschoolden (de Prijaji).
De meeste geschoolden hebben toen boeken en studie gaan verricht en op basis van intelectuele belangstelling , niet omdat ze de mystiek beter aanvoelen / vinden dan de islam.
Het bewijs is ook indirect geleverd dat tegenwoordig de revival vd Islam een zaak is dat niet alleen van de gewone mensen in Indonesia.
Ik ken tientallen academicie in Indonesie ,ook met buitenlandse diploma's die de richting van de iets zuivere Islam gaan omhelzen.
Ik wil niet beweren dat ik iets van Islam weet , maar je moet wel durven om zulke dingen te gaan schrijven.
Ik behoorde zelfs tot de nominalen of zoals de indonesiers zeggen een KTP -er.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Pardi
User
spacer line
 

Geachte heer sidia.

De volgende reaktie wil ik U geven. Mijn kennis over de islam en de koran is voort gekomen uit noodzaak. Ik ben geen specialist! Waarom? Als je twee kinderen adopteerd die beide moslim zijn en mijn achter grond is agnost dan heb je een probleem. Mijn taal die ik in Indonesia - Sumatra bezig is Engels en deels Indo. Toen mijn kinderen groter werden hadden ze veel vragen o.a waarom heeft U geen geloof papa, tja dan moet je een antwoord hebben of niet soms? Ik heb ze uitgelegd dat mijn ouders dat zo besloten hadden en dat ik zeer gelukkig was en nog ben met hun keuze. Het resultaat was dat ze me vroegen wat ik van hun geloof vond en accepteert U dat wij moslim zijn. Hier kon ik wel een duidelijk antwoord geven, als ik jullie geloof niet had geaccepteerd zo ik jullie niet geadopteerd hebben.

Om daar aan hun vele geloofs vragen te voldoen heb ik twee koran's aangeschaft er zijn immers twee stromingen als het om de koran gaat. Daarnaast heb ik een studie gemaakt over de geschiedenis van de islam. Zodoende kon na verloop van tijd vragen beantwoorden en eventueel uitleggen. E.e.a had tot gevolg dat ik me vele jaren later een redelijke kennis over de islam had eigen gemaakt. Mijn zoon heeft een SLTP en SMA madrassa school gevolgd omdat dat de nadrukkelijke wens was van zijn kakek-opa. Ik kan zeggen dat hij ten aan zien van de islam veel domme dingen heeft geleerd en de rest van het onderwijs ver beneden niveau was vergeleken bij de regulieren scholen.

Ik heb diverse malen ruzie gehad met zijn godsdienst onderwijzer, waarom zult U waarschijnlijk gaan vragen.........Hier het antwoord. Het was hem streng verboden om de koran in het indonesies te lezen en te leren, dat moest in het Arabies. U kunt lang zoeken maar nergens staat in de koran dat men verplicht is dit in deze taal te doen of te moeten beheersen, dat is min of meer gewoonte geworden. Het is toch zo dat allah de koran aan de mensen heeft geschoken als zijnde het laatste boek, maar de zelfde allah heeft vele talen geschapen op de wereld. Kortom een probleem dus, er is geen antwoord te vinden in de koran, wel vele metaforen die voor velerlei uitleg vat/bruik/baar zijn.

Ik heb voor hem en zijn zusje daarna een koran gekocht in hun eigen taal zodat hij/zij zelfstandig konden analyseren wat de teksten werkelijk zijden die hij op school kreeg voorgeschoteld, hij kon nu lezen, duiden maar vooral beter begrijpen. Zijn zusje heb ik verboden om een madrasa school te volgen.

Groet Pardilondoh
User
User icon of londoh
spacer line
 


On 15-01-2006 15:32 sidia wrote:
*De opmerking dat de meeste Indonesische Islamieten in hun jeugd de godsdienst onderwijst op in KoranScholen is gewoon lariekoek ,misschien i/d tijd van nederlands Indie.
Toen gingen de arme inlanders die niet naar de gewone scholen kunnen en mogen gaan (rassendiscriminatie= stel is voor dat ze slim worden en dan willen ze merdeka) , zijn genoodzaakt om naar de koran scholen te gaan.
Na 1945 gaat iedere indonesier die dat kunnen naar de lagerte school en daar krijgen ze de godsdienstonderwijs.In de grote seteden en in de kampongs(platteland).


Menir Sidia,

Het verdiend allicht aanbeveling dat U eens bij een komend bezoek gaat (her) orienteren op de situasi zoals die nu Anno heden 2005 bestaat. Ik kan U daarvoor ten zeerste Tasikmalaya aanraden, U allicht bekend. Er zijn daar hele clusters zgn pesantren, waar de jongetjes (en meisjes) weinig rekenen en aarderijkskunde leren, maar vooral de Koran. Singaparna is een heel mooi voorbeeld. Overigens zijn dit soort plaatsen met een hoog Islam onderwijs gehalte over geheel Java zonder moeite te vinden.

Tijden veranderen, zeker als je in Mokum woont en Indo ver weg legt Emoticon: Shiny

Grucessidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 15-01-2006 22:02 Pardi wrote:


*Mijn zoon heeft een SLTP en SMA madrassa school gevolgd omdat dat de nadrukkelijke wens was van zijn kakek-opa. Ik kan zeggen dat hij ten aan zien van de islam veel domme dingen heeft geleerd en de rest van het onderwijs ver beneden niveau was vergeleken bij de regulieren scholen.

*Het was hem streng verboden om de koran in het indonesies te lezen en te leren, dat moest in het Arabies. U kunt lang zoeken maar nergens staat in de koran dat men verplicht is dit in deze taal te doen of te moeten beheersen, dat is min of meer gewoonte geworden.Kortom een probleem dus, er is geen antwoord te vinden in de koran, wel vele metaforen die voor velerlei uitleg vat/bruik/baar zijn.

*Ik heb voor hem en zijn zusje daarna een koran gekocht in hun eigen taal zodat hij/zij zelfstandig konden analyseren wat de teksten werkelijk zijden die hij op school kreeg voorgeschoteld, hij kon nu lezen, duiden maar vooral beter begrijpen. Zijn zusje heb ik verboden om een madrasa school te volgen.Beste P.
Allereertst wil ik benadrukken dat ik alleen een grote bezwaar maak over de LoeL v/ e imam. Het is netjes maar zo denk ik het .Het kan zijn dat hij goed is in zijn kennis maar hij kan het niet overdragen of uitleggen aan een buitenstaander.
(dat is wat ik van je stukje heb begrepen).Of er is communicatiestoornis geweest.

*Ik kan ook meegaan met je opmerking over het niveau van bepaalde scholen , soms is het beneden peil.
En zeer zeker als het niet onder toezicht staat van de regereing mbt kwaliteitseisen , de leraren etc etc.

* Hier hebt je waarschijnlijk te maken met de zgn Puristen , vergelijkbaar met de oude Puristen bij de christenen.
Zoal je zal weten zijn er diverse vertalingen geweest.
Wie van de moderne christenen (de gemiddelde) spreken of begrijpen het taal die toen door Joschua werd gebezigd (Aramees ?).
En wie kent de juiste vertalingen in het grieks , later latijn .
Kennelijk zijn de puristen bij de islamieten erg huiverig voor het vertalen en het verlies vd oorspronkelijke kennis.
Daarom "eisen" ze dat de mensen het rechstreeks uit het bron, de arabische taal gaat lezen. Eventueel met de vertaling (indonesisch) er naast als hulpmiddel voor mensen die de arabische taal niet echt beheersen.
Dat wil niet zeggen dat je daarmee al klaar ben ,want tussen technisch lezen en begrijpend lezen is er een groot verschil.

* zeer verstandig besluit , je moet een verschil maken of je de wereldse kennis wil leren of het geloof.
En zeer zeker als de kwaliteit van de te bezoeken school beneden maat is.
Er zijn ook goede islamistische scholen.
groetjes

Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Menir londoh ,
kennelijk al uitgerust van de vermoeiende reis.
Dat zegt je wat , Singaparna en omstreken.
Daar wonen veel gelovigen die ook nog aan hun traditie vasthouden.
Ik ken dat gebied heel erg goed ondanks dat ik nu in Mokum woon.
Mijn roots lig daar..Er is zelfs een tijd geweest , gedurende tientallen jaren dat men onze familienaam wel moeten kennen. Althans voor de echte Tsm- er.Heb zelfs nog families wonen.Maar nu zijn er te veel import.
De pesantren zijn daar ook goed aangeschreven , ik ben zelf van plan om ooit daar heen te gaan en misschien ook naar zo'n pesantren , om weer te leren bidden , om mijn accu op te laden.
Mijn opmerking moet je zien in de kontekst van de verhaal van die menir edvos.demon over de Islam.
Dus inhoudelijk gezien heb je geen komentaar gegeven over mijn stukje.
In bepaalde gebieden in Indonesia waar de Islam een sterke invloed heeft zal de schoolgaande jeugd uit 2 soorten scholen kiezen , namelijk de Islam getinte scholen en de Sekolah Negeri.
De anderen gaan eventueel naar een Christelijke school als die aanwezig zijn.
Maar ze gaan NIET naar de pesantren , want de pesantren(jongens en meisjes pesantrens) zijn alleen "bevolkt" door gelovige Islamieten.
Dus het verhaal over de gemiddelde Islamistische Indonesiers die naar de pesantren gaan is LarieKoek ( ies Geloel) .
Sorry dat ik het zo zeg.
(as iek me niet vergis is pesantren zo'n soort school/internaat) .
groetjesBisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Sorry, geen pesantren maar koranschooltje.
Ik associeerde koranschool met pesantren.
Bij dese geralat.So sorry.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

maseddi
User
User icon of maseddi
spacer line
 

He sidia

Bedankt voor het kommentaar op die pagina van edvos.demon over de islam

1. Dat mohammedaanse da's is natuurlijk niet goed. De islam is niet genoemd naar haar 'stichter'. Dit is gewoon indonesisch schrijven wanneer je indisch bedoelt. Inderdaad foute boel.

2. Koranschooltje:
Misschien zou Tempat (Taman?) Pendidikan Agama beter zijn.
Koranschool associeer je gauw met pesantren .

Op de lagere school leer je gewoon over algemene zaken die te maken hebben met de islam -

Overigens lijkt het me de normaalste zaak van de wereld dat de nederlands-indische regering bij onderwijs nou niet bepaald dacht aan onderwijs aan moslims..

Ed


Sweet young thing

londoh
User
User icon of londoh
spacer line
 


On 15-01-2006 23:50 sidia wrote:
Menir londoh ,
kennelijk al uitgerust van de vermoeiende reis.

De pesantren zijn daar ook goed aangeschreven , ik ben zelf van plan om ooit daar heen te gaan en misschien ook naar zon pesantren , om weer te leren bidden , om mijn accu op te laden.

Maar ze gaan NIET naar de pesantren , want de pesantren(jongens en meisjes pesantrens) zijn alleen "bevolkt" door gelovige Islamieten.
Dus het verhaal over de gemiddelde Islamistische Indonesiers die naar de pesantren gaan is LarieKoek ( ies Geloel) .Menir Sidia,

Ik was na thuiskomst en sudah makan even gaan slapen, dat werd 4 uur, zodat ik een gedeelte van de nacht als hantu heb doorgebracht.

Zoals U misschien weet is iets als het cap ISLAM er in Indonesia op staat goed, hoeft niet kritisch bekeken te worden. Zodoende kon Abu Bakar Ba’asyir zijn bommengooiersschool Pondok Pesantren Al-Mukmin te Ngruki Sukoharjo uitbaten dat zijn bijna mijn buren. Toen de leider van de Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jama'ah in de boei zat kreeg ie ook nog bezoek van de Vice Presiden Hamzah Haz, solidariteit onder muslims heet zoiets. De "scholen" waar ik het over heb tellen vele bouwvallen, en veel jonge kinderen. Er is bijv. een weg in Kawalu waar alleen maar van deze hokken staan, ik vond dat altijd maar een eng zooitje daar en ik denk niet dat U na al het comfort dat U gewend bent daar zult willen verblijven.

Volgens mij is het niet goed voor kinderen onder de 14 om alleen maar in de Koran te kijken. Ze moeten eerst rekenen, lezen, schrijven en iets van de wereld leren, als ze daarna voor het geloof kiezen ister niets aan de hand.
Waarschijnlijk een typisch westers standpunt. Waarom bent U niet meteen in een pesantren gegaan, maar wil pas achteraf, ister iets kurang bagus dalam hidup Om ? Er zijn in Nl toch ook moskeeen en koranscholen? Zoek toch een Syrische guru, die staan goed bekend en zijn theoretisch zeer goed onderlegd Emoticon: Nice

Ik heb het niet over gemiddelden, maar ik weet dat er nog veel jonge kinderen door de orang tua gedwongen worden iets in de Islam te doen. Vaak zijn dat niet de allerslimsten. Ik schrok toen ik het uiterlijk en de houding van deze kinderen zag. Ik zal maar niet hiero herhalen wat ik dacht, je bent zo rasis hiero Emoticon: Shiny

Gruces

Lon
Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 15-01-2006 01:59 maseddi wrote:

Tot slot - ik schrijf dit als indohater. Doordat ik - zoals u wilt - als indo/Indische met een indonesische getrouwd ben zullen mijn kinderen indisch en indo pur sang zijn.
Geen benijdenswaardige positie. Wat zal ik mijn indo-kinderen haten Emoticon: Angry
En ik geniet toch ook weer de eer dat ik daarmede ook de indische cultuur voort ga zitten via mijn kinderen.


Hi Ed,
Ik vraag me af of dit Indisch is. Voor mij is Indisch "uit Nederlands-Indie afkomstig", koloniale tijd dus.
Ik heb kinderen die ook Indo zijn, doodgewoon door de gemengde afkomst. Ik heb echter daardoor niet het idee dat ze Indisch opgroeien. Eerder Indonesich-Nederlands; van beide culturen iets. Hoe dat wordt vorm gegeven bemerk ik bij elk ander weer op een andere wijze. Je kunt moeilijk meer over een groepscultuur spreken met de huidige generatie Indo's die ontstaat. De een voelt zich meer Indonesier, de ander meer Nederlander en weer een ander internationaal. Of men raakt de weg kwijt indien er geen duidelijke roots zijn bijgebracht.

Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 15-01-2006 23:50 sidia wrote:
want de pesantren(jongens en meisjes pesantrens) zijn alleen "bevolkt" door gelovige Islamieten.


Maaf om Sid, maar hierbij zet ik grote vraagtekens. Is het niet vaak zo dat onhandelbare opgeschoten jongelui juist door hun ouders op een pesantren worden geplaatst zodat ze ver van huis zijn en een beetje discipline leren?? Heeft niets met "gelovig" te maken. De ouders hopen dat de docenten deze kids enigszins "temmen" en denken dat geloof daarmee kan helpen.

De meeste "preman" die ik ken hebben als educatie-achtergrond een pesantren. Veel pesantren schoolverlaters gaan juist de verkeerde kant op: criminaliteit, drugsgebruik, etc. Gebruikelijk; waar men de normale behoeften van pubers onderdrukt, veroorzaakt men doorgaans het tegenovergestelde van wat men wil bereiken. Niet alleen in Indonesia maar ook elders in de wereld.

Degenen die de grootste schijt hebben aan "aturan" en "disiplin" zijn doorgaans de santri.
Ik woon vlakbij de grootste pesantren van Yogyakarta en durf tijdens de vrije uren niet langs die school te rijden want dan is het een grote puinhoop op de weg; de meest ongeordende zooi op straat wordt door deze santri veroorzaakt. Houden zich aan geen enkele regel behalve de (verplichte) sholat.
maseddi
User
User icon of maseddi
spacer line
 


Ik vraag me af of dit Indisch is. Voor mij is Indisch "uit Nederlands-Indie afkomstig", koloniale tijd dus.


Voor velen - dit indisch zijn - is dit de band met indonesie.
Maar je moet voorzichtig zijn tegenwoordig met wat je schrijft..
Koloniaal...uit de boze..

Maar laat ik het zo maar stellen, voor bepaalde mensen (ik zeg maar weer bepaalde) was een verblijf in indie hetzelfde als tegenwoordig een verblijf in bijv een toeristencomplex op sanur.
Thuisgekomen kun je praten over je vakantie, maar het enige werkelijke kontakt met de balinees was de toiletjuffrouw of de schoonmaker van het zwembad (bij wijze van spreken dan..dit moet ik er altijd bijzeggen).

Luister goed naar mensen wanneer ze het over indie hebben: hun verhalen gaan dan vaak over oorlog, het KNIL. Dat was hun leefwereld, daarbuiten was het een vreemde werled, vol moslims, inlanders en wie weet wat nog meer.

Ed,Sweet young thing

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 16-01-2006 03:49 londoh wrote:

...


Waarom bent U niet meteen in een pesantren gegaan, maar wil pas achteraf, ister iets kurang bagus dalam hidup Om ? Er zijn in Nl toch ook moskeeen en koranscholen?


Mas Lon ,
Je moet gewoon zien zoiets retraite , alleen niet in een nonnenklooster of bij de kapucijner in Zuidfrankrijk.
Ik zoek tijdelijke rust , kleine vakantie en geestelijke oppepper.
Mijn oude studievriend in hollandia heeft dat 2 weken gedaan in Garut.
Nou ik herkende hem niet meer.
Dus als hij het kan , waarom ik niet ?
Zolang je maar vooruit kan gaan i.p.v. achteret .

Ik weet niet of de Islam die gegeven werd in Nederland wel mij zal aanspreken, maar het zou kunnen dat ik ook een gekleurde kijk heb gekregen , zeer zeker na al die negatieve berichtgeving in de nederlandse media.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 


On 16-01-2006 05:54 Yogya-Bali wrote:

...


*Is het niet vaak zo dat onhandelbare opgeschoten jongelui juist door hun ouders op een pesantren worden geplaatst zodat ze ver van huis zijn en een beetje discipline leren? --------

*De meeste "preman" die ik ken hebben als educatie-achtergrond een pesantren-------------------

Degenen die de grootste schijt hebben aan "aturan" en "disiplin" zijn doorgaans de santri.


Het is ook zo , dat zijn uitzonderingen , maar niet de hoofdmoot.
De hoofdmoot gaat vaak om 2 redenen , a.dat ze gelovig zijn . b. dat ze niet naar een Sekolah negeri (kunnen) gaan.

Precies zoals in Nld (westerse wereld ) werden lastige kinderen naar internaat gestuurd.Of naar het leger , jammer dat de dienstplicht werd afgeschaft.

Het kan ook kloppen want dat zijn toch mensen die niet echt in het gareel kunnen blijven, maar hier heb je ook alleen over een kleine %.Soms individuen.
Het kan ook kloppen omdat ze geen od onvoldoende kennis hebben in hun ransel en in de grote boze wereld gaat bezwijken. aaqn verderfelijke uitspattingen.

Dezelfde verschijnsel is universeel , gebeurt ook in Nld .
Vaak lees je "gekke " dingen over mensen , en wat blijkt soms komen ze uit een bepaalde hoek en bepaalde geloof.
Ik kan geen provincie of soort geloof schrijven .Maar het zijn ook uitzonderingen , de zgn zwakke broeders en zusters.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.95,480,204 topic views - 242,154 posts - 13,761 topics - 35,539 members - last post @ 29-11-2021 17:00 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

156,064,811 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com