indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

Hitami
User
spacer line
 

Cultuur is constant in beweging !!! Tempo doeloe gevoel zeg meer over de mens dan de cutuur zelf !!!! Emoticon: Stupidsidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Cultuur is verworvenheden vd mens.
Tempo doeloe is een periode , onderdeel van een cultuur .
Het gaat natuurlijk hoe de mens als groep of individu dat ervaart , blijft je steken in het verleden of ga je verder ontwikkelen.

Als mens(individu) moet je proberen te ontwikkelen , het goede koesteren en het slechte vermijden.
Maar je moet het slechte ook niet gaan ontkennen.Want je gaat dezelfde fouten maken.
Het is bekend dat er mensen die nog in het verleden zijn blijven steken, so what , laat ze maar.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

Hendro
User
spacer line
 

Pak Londoh

Foto2 itu bagus sekali. blijkt maar weer het hevig verlangen van deze groep mensen om geaccepteerd te worden als nederlander, tot groot genoegen en instemming van minister Verdonk

Toch zijn er enkelen zoals uw "blauwe vrienden" op het internet die dit niet met me eens zullen zijn
Voor hen dit korte tekstje nav J DE NEGENTIGSTE VERJAARDAG VAN ROB NIEUWENHUYS enige tijd geleden

DE OUDE TIJDDe 'oudere tijd' is 'tempo doeloe', de tijd waaraan met de bezetting van de Indonesische archipel door de Japanners een einde kwam, de tijd waarnaar het grote heimwee uitgaat, de tijd van het luizenleven van de Europeaan in 'IndiŽ'. Het blad Tong-Tong, enige tijd geleden omgedoopt tot Moesson, 'het enige Indische blad ter wereld,' vult al vele, vele jaargangen zijn kolommen met heimweegeschrijf over de goede oude tijd in Insulinde, doorgaans frenetiek zich afwendend van alles wat met de nieuwe tijd te maken heeft, en draagt het mentaliteitskarakter van De Telegraaf van de spijtoptant en de oud-Indischgast. De 'oudere tijd' leeft in Nederland nog voort in 'pasar malams': uitingen van voorbije Indische folklore die begint uiteen te vallen van de sleetsheid, de schimmel en de ersatz. De 'oudere tijd' was het onderwerp van de 'Late late Lien show', onlangs op de buis: vertoningen van zieligheid, sentimentaliteit, conservatisme, vertekening en vervalsing, waarvoor zo'n beetje alles dat moest doorgaan voor 'Indisch' afkomstig was uit het rekwisietenpakhuis, het kostuummagazijn en de schminkdoos. Hoezeer het verkeerd is, om deze 'oudere tijd' zů te blijven sentimentaliseren en verkitschen, blijkt uit wat er zoal in de 'nieuwere tijd' aan de hand blijkt te zijn. Wat zijn we laatst nog plotseling ontzettend geschrokken van die kapingen en gijzelingen door die Zuid-Molukkers, nietwaar? Die plotselinge schrik zat hem in het plotselinge besef, toen pas, dat men was doorgegaan met 'tempo doeloe' te koesteren, blind van liefde, ziek van heimwee, krontjong, de Blue Diamonds, Anneke GrŲnloh, kopi toebroek, kwť-kwť, het allersmerigste vreten van de Chinees, de piekerans van Tjalli Robinson, petjo blijven praten voor de grap. De schrik zat hem in het besef, dat we een dierbaar lijk in huis bleken te hebben, dat we uit pure nostalgie en liefde niet hadden willen begraven en dat nu zo begon te stinken dat het ons eigen huis onbewoonbaar dreigde te maken. De grens tussen 'IndiŽ' en 'IndonesiŽ' is staatkundig wel een feit, maar sentimenteel nog lang niet, ik schat: nog zeker vijftig jaar lang niet. Dat die grens nog niet te trekken valt is meer niet dan wel 'de schuld 'van onze politici'. Zo ook heeft de omstandigheid, dat Ďhet spraakgebruik zich verzet' tegen de naam IndonesiŽ weinig met politiek, maar veel met sentiment te maken. Dat weet Nieuwenhuys, die niet van sentiment, niet van Ďgalmí en niet van pathetiek houdt, natuurlijk ook wel. Maar het is wat eigenaardig om politici, laten we zeggen Soekarno, er 'de schuld' van te geven dat wij, in dat literatuurtje van ons, in dat 'spraakgebruik' van ons, de keuze tussen de namen IndiŽ en IndonesiŽ zo moeilijk zouden gaan vinden.

Hendro
User
spacer line
 

De "blauwe vrienden" waar ik naar verwees zullen wellicht weten dat er in de jaren vijftig en zestig weinig indonesiers naar nederland kwamen.
In die tijden kun je nog pronken met zgn indisch waarden en normen, gewoonten etc, etc.
Want wisten die Nederlanders veel?
Heden ten dag komen veel indonesiers naar nederland, oa. vanwege studie, of omdat men met een nederlander getrouwd is. Ook zijn er inmiddels veel javaanse-surinamers in Nederland.

Het getuigt dan werkelijk ook van Indische schaamteloosheid om al die waarden en normen, gewoonten nog steeds indisch te noemen, ofschoon ze in feite javaans (indonesisch) zijn.

Het feit dat er ook nog een aantal blauwe vogels zijn die het nog steeds niet kunnen verkroppen dat minister Bot spijt betuigd heeft, getuigt van het nog steed leven in het verleden.

De terugkeer naar tempo doeloe wordt door velen aangegrepen om in Nederland te klagen over hoe slecht men het hier heeft en hoe goed hun luizenleventje in Indie wel was.

Sappige en oubollige verhalen over vroeger doen de ronde op menig indisch forum (Indisch Informatiepunt bvb) , maar daarentegen geen verhalen over onderbetaalde djongossen en baboes, verkrachtingen van het vrouwelijk personeel waardoor er NB indo's ontstonden etc etc, de minder fraaie kanten en eigenschappen van het koloniale volkje

Inderdaad, laat ze maal (sidia)


zieleffe
User
spacer line
 

I.N.D.O. Emoticon: Blush Emoticon: Frustrated
In Nederland Door Omstandigheden Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Laugh out loud


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

zieleffe
User
spacer line
 

Emoticon: Nooo En Blauwe vrienden dan zijn ze echt gekrenkt door die woorden Emoticon: Angry


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

[quote] On 18-09-2005 19:14 Hendro wrote:
Pak Londoh

Foto2 itu bagus sekali. blijkt maar weer het hevig verlangen van deze groep mensen om geaccepteerd te worden als nederlander, tot groot genoegen en instemming van minister Verdonk

Mas Hendro ,
ik denk dat de mensen op de foto's Indonesische turisten zijn.
Het is bekend dat Indonesiers als ze in amsterdam komen ook naar de vissersdorp Volendam gaan om bikin potret als cindera mata (soepenir) , en makan ikan .

Heeft niks te maken met Indo(indische nederlanders) of Indo cultuur.

groetjes


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

zieleffe
User
spacer line
 

Afijn het is dit jaar dus feest voor de Indoís op kosten van de Nederlandse regering, o.a. een "Indische Zomer" in Den Haag. Zo zijn er door "Het Gebaar" bedragen van 2500 euro uitgekeerd om activiteiten voor Indische bejaarden te ontplooien. Naar mijn weten zijn de meeste activiteiten van Indische bejaarden vervat in een banjir van slap ge-O.H. over Tempo Doeloe. Hoe rijk zij toen wel waren, wat zij betekenden en hoe goed zij voor de Inlander zijn geweest. Hoe vaak hoort men niet "de mensen stonden te huilen toen wij vertrokken". Dit waren ongetwijfeld tranen van blijdschap. Terwijl het toch bekend mag heten, dat vele van deze personen tijdens de Bersiap-periode de strot zijn afgesneden door voormalige Inlandse werknemers die nog wat "goedheid" te verrekenen hadden. Ook lees ik dat de Stichting Bronbeek haar keuken mag verbouwen voor het gigantische bedrag van 500.000 Euro. Wat gaat daar gekookt worden?, vraag je je dan af. Zeker geen Indisch eten. De Indische kokkies toverden toch de heerlijkste maaltijden tevoorschijn met een paar eenvoudige arangkomfoors, enige wadjans en een cobek. Dan nog de spel-o-theek voor Indische en Molukse ouderen in Den Haag ad 150.000 euro. Lijkt mij ook duur betaald. Hier komen vast geen simpele Indische spelletjes in zoals soeten, layang-layang of gatrik. Voor zo een bedrag kan je een compleet casino starten, want gokken.....


Er wordt veelvuldig gekatjauwt, voornamelijk als de groep zich weer eens beledigd voelt. Iets waar zeer weinig voor nodig is. In zulk een geval wordt de rijk gevulde rantang met racistische en discriminerende opmerkingen opengetrokken. Daar zijn ze nomor satoe in, alsmede het roepen dat zij juist degenen zijn die altijd weer gediscrimineerd of racistisch bejegend worden. Een gebed zonder Amen! Zij beweren dat zij het beste van twee culturen in zich hebben, maar zullen zich dan even over hun calculator moeten buigen. Na enig getik kunnen ze zelf uitrekenen dat er dan ook figuren tussen zullen zitten die het slechtste van twee culturen in zich dragen. De helft zal echter van beide culturen evenveel in zich hebben, of eigenschappen bezitten die elkaar in evenwicht houden, volgens de wetten van de logica. 25 % draagt dus het slechtste van 2 culturen in zich, het zijn nou net diť 25 % die de gemiddelde Indo zo een slechte naam bezorgen.Dit is een stukje van uw betoog op uw site www.Londoh.com Emoticon: Shut up!
Emoticon: Eerie Emoticon: BlushMijnheer Londoh
Het is voor mij nu pas duidelijk geworden ik had uw site over het hoofd gezien, en ben pas bij het begin van uw verhaal hier in deze topic er achter gekomen dat u zich altijd heeft verzet tegen die enkel Indo, Nederlanders, dat zij de zielenpoten van de hele geschiedenis zijn.
Het Grote Gebaar is een eenmalige uitkering ter genoegdoening van de te kort komingen van de Nederlandse Staat hen aan gedaan.
Ik heb in uw verhaal duidelijk gelezen, dat u die rechten hen niet misgunt, u beoordeelt dat als niet te terecht uitgekeerd zijnde genoegdoening.
Goed daar kan je over twisten en ik was ook van mening dat het geen recht deed aan hen die Ook de oorlog van 1940/45 hadden meegemaakt, en in de vernieling waren geholpen door je eigen mensen doordat ze met de Moffen mee deden en na de krieg als verzetsstrijder voor deden.
Ik had in mijn vrienden kringen IndonesiŽrs die dit gebaar een gerechtvaardigde bijdrage vond, en ik vind dit een bedenkelijke uitgave door ons betaalde belasting centen.
En kreeg daarmee ook de volle laag naar mij toe geslingerd dat het een terechte uitkering was
Ik heb twee vrienden hun vrouwen had als kind in de Jappen kamp gezeten, en IndonesiŽrs.
En kwamen in aanmerking voor die uitkering.
En als ik ze zo beoordelen mag, er niet slechter er van uit zien, en dat geld ook niet nodig hadden, maar het geld mooi meegenomen was.
Ik heb een schoonmoeder die altijd Nederlandse was gebleven ( zij is een echte geboren Chinees IndonesiŽr), die ook die Jappen bewust heb mee gemaakt zij wil er geen woord over los laten, het is schijnbaar zo gevoelige materie.
Dat siert de mens omdat je dat niet mag doorgeven naar je kinderen die gevoelens moet je zo veel mogelijk zelf verwerken, daarmee geef je de kwaliteit van je zelf aan hoe het in het leven er aan toe kan gaan, en de kinderen,er totaal er niets mee te maken hebben. Dat men het nationaal herdenkt is iets anders, dan je kinderen er mee lastig vallen.

Ik ben de jongste thuis, en hebt van onze ouders die alles na de oorlog was kwijt geraakt, niet die trouwmaís aan mij hebben door gegeven zodat ik gevrijwaard bent gebleven van die ellendige tijd.
Daarmee ook een goede jeugd heeft mogen beleven
Ik weet niet wat onze generatie mankeer, ik neem aan dat u ook boven de 60 jaren heen bent, Mijnh Lontoh.
Maar het blijkt dat de geschiedenis zo in eens in de top 10 zijn beland (als voorbeeld vergelijkbaar in de muziek) of dat de vorige eeuw zo slecht was, en zo niet verwerkte traumaís pas verwerkt wordt door het niet te erkennen, en het altijd verborgen heeft gehouden. Nu pas beseft wordt wat de mensdom, zichzelf heeft aangedaan.
Als je pas na 60 jaren erkend dat je fout gehandeld hebt, door niet te willen weten van een bevrijding van een staat als IndonesiŽ ja dan ben ik geneigd om te zeggen, ď laat het nu maar zittenĒ want aan beide zijde, is er veel aan gelegen om die geschiedenis niet te vervalsen.
En ik denk dat ze het niet serieus vinden
Maar eerlijk met respect voor elkaar mening uit te komen liefde moet van twee kanten komen.
Die boemmie Babyís van na de oorlog is een slappe uittreksel van de Provo Tijd.
Gemakkelijk om van al dat gezeik af te zijn, en dat dan maar te erkennen, en je eigen mensen daarmee als valse voorwendsel, dat de regering fout zat, en niet hun die aan die politionele actie hadden meegedaan.
U die de geschiedenis beter kent, zal hiermee niet eens zijn maar ik wil gevrijwaard worden van hen die mij er nu op aan zal aanspreken wat mijn voorvaderen hebben uitgespookt.
Daar wil ik niets mee van doen te hebben. Meestal zit daarmee bedoelingen achter om een of ander bedrag er uit te slepen.
Ik heb twee vrouwen gekend ouderen ik weet niet of ze nu nog leven die in de Jappen kamp hadden gezeten, waren nog al fortuinlijke mensen, die het goed konden betalen, die naar Jappan zijn gegaan.
In het jaar 1962 was het, om met hun eigen ogen te gaan kijken en beleven wat er werkelijk onder de mensen daar ook traumaís waren ontstaan zodat zij het gezamenlijk konden verwerken.
Zij hadden een soort haat die je alleen kon verwerken door er heen te gaan en dat met eigen ogen en gevoelens te beleven.
En dat mis ik zo in de mensheid gezamenlijk er voor verantwoordelijk voor zijn van die toestanden die toen zo beleefd werden. Er blijven nog zoveel vragen over.
Als je het dan toch aan de vrouw/man wilt brengen, kijk dan even is het nog zinvol?, en is het niet te laat!.
En als het dan niet te laat is om dan niet te proberen de geschiedenis niet te vervalsen in het gewin voor geld. Ook niet voor het nageslacht zij hadden als ze verstandige ouders hadden niet met hun traumaís hoeven opgescheept te worden.
Je bent sterk, en of je bent een slappeling, en probeer een nieuwe generatie een beter leven te geven.

Over die naoorlogse tijd kom ik nog op terug want ik had een oudere broer die bij de KNIL heeft gezeten, en pas is overgegaan nadat de strijd was afgelopen. Door omstandigheid die ook lag in Nederland, maar ook zijn verhaal summier wat ik van hem zelf hebt mogen horen, zijn eigen belang was om tot 1967 daar te blijven,en als spijtoptante terug keerde Ook dat hij die communistische coup, van dichtbij heeft meegemaakt. Toen Soeharto als Generaal president werd . Mijn broer,hij was een Munitie instrument technieker in het Indonesische leger zijn rang was Majoor
Toen hij in Nederland was kwam ik pas in aanraking met IndonesiŽ en hun gevoelens.
Ik zal nu bij deze mij bekend maken dat ik na 23 jaren min of meer getrouwd was met een Nederlandsche vrouw ben gescheiden, en na 8 jaar weer samen bent gaan wonen met een Indonesische vrouw met kinderen Wij komen elk jaar in IndonesiŽ vanaf 1994,en ik weet niet alles, maar wel hun gewoontes en leef wijze, ondanks mijn blanke uiterlijk een van hen bent. Emoticon: Nooo


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Zieleffe,
ik heb je stukje aan Londoh gelezen.
Vertelde over je broer , die WNI is geworden en carrier hebt gemaakt in het indon. leger.
Wat is het verschil tussen zijn gevoelens , zijn mening over de indonesische samenleving als je het gaat vergelijken met de Indische Nederlanders , die voor de Kemerdekaan , en vlak daarna naar Nederland kwamen.
En hoe sta je zelf daar tegen over. ?
Ik heb wel begrip als je het bezwaarlijk vindt om in deze fora te gaan reageren.
Want jou verhaal is iets anders , anders dan de meeste verhalen die je soms hier leest.
Hier heb je 2 kampen , de ene is een groep die allerlei overgeleverde verhalen geloven en nog steeds denken in de oude tijd toen de indonesiers nog inlanders zijn .En een andere groep die tegen de houding van de eerste groep zijn.
( Derde groep word hier niet meegenomen , de turisten ).

groetjes


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

londoh
User
User icon of londoh
spacer line
 

Ik denk dat het beter is dat we op dit forum van Yerun niet over de Indo problematiek gaan soebatten, dat is een gebed zonder end. Ik ben op alle Indofora in NL gebanned omdat dat Indotuig niet vreet wat ik schrijf. Staan zoveel argumenten bij, ze willen het niet horen. Ik heb zoveel bedreigingen uit die hoek ontvangen, maar niemand durft even langs te komen om een praatje te maken. Deze Indohater heeft waarschijnlijk de best lopende Indosite ter wereld. Ik heb vele Indovrienden, maar toch wordt ik door dat tuig van de richel een Indohater genoemd, omdat ik zaken aansnijdt die ze niet willen horen. Als hier echt over Indozaken geluld gaat worden dan kan Yerun mij beter op voorhand bannen, want dan weet ik precies welke kant het op zal gaan. Ze komen dan en masse hiero om de boel te gaan katjouwen. Laat ze maar bij hun eigen cluppies hun gelijk halen, dat krijgen ze gegarandeerd, van mij alleen over me lijk Emoticon: Cooool

Gruces

LonHendro
User
spacer line
 

Mas / Bapak sidia

kan wel eens kloppen wat u daar zegt. indonesiers vinden het leuk om gefotografeerd te worden in nederlands klederdracht. niets op tegen overigens.

Een misverstand wegwerken, ik heb niks tegen indo's of indische cultuur (of wat daarvoor uitgaat)..wel iets tegen verhaaltjes van mensen die erop voorstaan indisch/ indo te zijn, maar alles bekijken vanuit een koloniaal standpunt of elkaar veren in het achterwerk steken in hun 'achterlijkheid'
Van een hollander - zoals londoh of een kousbroek - kan ik het wel hebben..

Een ander misverstand, zo die er zijn: ik heb niks tegen country of krontjong of hawaianse muziek. maar dat men country of hawaianse muziek als indische cultuur presenteert vind ik te ver gaan.

Ook met die indische zomer: daar wordt alles indisch genoemd (voor de SUBSIDIE waarschijnlijk) , zodat het voor velen en dus ook voor mij moeilijk
wordt gemaakt om te onderscheiden wat nu indische cultuur is
ik begrijp ook niet waarom zij subsidie hebben gekregen en de PMB niet (?)
zieleffe
User
spacer line
 

Emoticon: Sadley Mevr/heer Sidia
Ik heb daar geen mening over omdat ik zelf daar geen toeter van begrijp.
Alleen ik ken zijn verhaal die hij zelf niet meer kan navertellen.
De Mooiste tijd van hem was de tijd nadat de Nederlanders weg gingen en hij zijn positie had veilig gesteld .
Hij bezat al snel een auto met chauffeur en leefde toen in die waan van de vooruitgang.
Zoals hij mij toen vertelde was het de opbouw van IndonesiŽ begonnen.
Het leek er op tot dat hij ontdekte dat het geen goede kant op kon gaan die coup van die generaals was voor hem ook de aanleiding om het beetje voor beetje zoals dat toen kon af te bouwen nadat Soeharto aan de macht was hij in 1967 naar Nederland als spijtoptanten kwam, en toen werd hij ook waar de heer Lontoh zo over uitval geconfronteerd met IndonesiŽrs hier die alles hadden achtergelaten, en alles nog moest verwerken om hier een plaats te vinden daar was hij ook verbaast over.
U moet nagaan 1949 tot 1967 is 18 jaar later
De Indo leefde nog in de waan van nostalgische tijd van IndonesiŽ
Maar hij wist wat hij daar achter lied een puinhoop die maatschappelijk geen ver uitgang zag. IndonesiŽ meer achteruit ging de infrastructuur slecht werd, en de mensen daar steeds in de verdrukking kwamen door dat ze elkaar steeds meer gingen afpersen met kleinschalige corruptie.
Dat heden den dagen nog zo is in IndonesiŽ dat weet de heer Londoh heel goed.
Iedereen die auto rijdt heeft daar een munten bakje met 300 en of 500 rumpiaís zodat ze bij de stoplichten van allerlei lieden het af kunnen kopen, bang dat ze zijn dat hun autoís vernielt worden door een scherp mes een kras er op krijgt.
Emoticon: ( Ik wilde hier twee foto's plaatsen van vroeger maar Lukt niet)

Maar mijn broer was verontwaardigd over die IndonesiŽrs in Nederland want zij hadden hier een verbeterde omstandigheid dan als ze daar waren gebleven.
Hij kon het weten want hij zei ze moesten zich schamen dat ze hier zo ontevreden waren hij zij ook dat het aan je zelf lag als je niet wilde inzien dat je hier je eigen broek op moest houden dan ja dan kon je voor een minimum leven.
Zijn vrouw en hij gingen allebei werken ondanks de 5 kinderen die hij had om zo zijn kinderen een goede opleiding te kunnen bekostigen.
Maar goed je moet alles wel in zijn perspectieven het zien,Ē Nu en vroegerĒ.
Het is nu nog een prestatie van je welste om +/- 2 miljoen 200.000 mensen te voeden en na gelang hun leven omstandigheid is het daar makkelijker te leven omdat het niet wordt geplaagd door een overheid die hen allerlei regels oplegt zoals hier.
Als je daar ook je best doet dan kom je er wel, mijn vriendin haar Familie werken ze allemaal ze delen makkelijk b.v een auto en of andere spullen en hebben een goed band met elkaar die je hier niet hebt.
Daarom is IndonesiŽ, ook het weer, een zekere aantrekkelijk land om als je geld kan genereren uit Holland zeker de moeite waard is om daar te vertoeven zodat je nog beter ontwikkeling hulp doet dan de regeringen kan doen.
Emoticon: Talk to the hand


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

zieleffe
User
spacer line
 

Emoticon: Stupid sorry door hendro nu zie ik dat het (Pa) Heer Sidia is Emoticon: Bye bye


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

Hendro
User
spacer line
 

Hr Zieleffe

Welkom op dit forumpje!!

Ik lees voor de tweede keer de betekenis van indo = in nederland door omstandigheden.
Hoe zeg je dat inshallah of zoiets? Maar dat klinkt mij toch iets te passief en te gelaten..
(ik wil de moslims onder ons hiermede niet kwetsen hoor!)

Nu begrijp ik wel dat je slachtoffer kunt zijn van de omstandigheden, maar hadden de indische nederlanders nu werkelijk geen keus?
Veel surinamers zijn na de onafhankelijkheidsverklaring ook naar nederland gegaan omdat ze de regering niet zagen zitten en ook
dachten dat ze het in nederland veel beter zouden hebben.
Hun keus was duidelijk..naar nederland gaan dus

Werden de Indische nederlanders nu vervolgd na 1949, zouden zij worden gediscrimineerd?
U begrijpt toch dat wanneer je de indonesische taal, zeden en gewoonten goed kent dat de kans dat je opgenomen werd in de indonesische maatschappij
heel groot is. Veel indischen zeggen toch vanzichzelf dat zij kinderen zijn van twee culturen.
Maar het schijnt dat velen nauwelijks de maleise taal/Bahasa indonesie beheersten, laatstaan kennis hadden van de indonesische gebruiken.
Dat is precies hetzelfde als buitenlanders in Nederland die na levenslang verblijf geen notie hebben van hetgeen er in het nederlands maatschappelijk verkeer gewoon is
en nauwelijks nederlands spreken.

Ik begrijp dat het voor velen heel moeilijk was om een lekker leventje te moeten op geven in indie/indonesie, maar men vertelde mij dat er
ook veel indo's waren die hun bezittingen overdroegen aan hun achtergebleven familieden, wanneer zij die hadden.
Dus dat zal wel goed zitten..

U schrijft ook dat vele indonesiers (indischen zult u bedoelen) het in nederland veel beter hadden dan toendertijd in indie/indonesie.
Dit klopt dus wel, want niet alle indo's behoorden tot de bezittende klasse en zij gingen er in nederland in levensstandaard op vooruit.

Waar wij - u en ik - te maken hebben op internet zijn juist die indo's die ahw een lijk (nederlands-indie) in de huiskamer koesteren en tot
leven proberen te wekken.
Dat zijn nou die gasten die alle criticasters de mond proberen te snoeren..

Leuk dat u lid bent van suara indo, want het feit dat zij ook teksten in het bahasa indonesia op hun site plaatsen getuigt wel van het hebben
van het hart (en verstand) op de juiste plaatszieleffe
User
spacer line
 

Emoticon: Stupid Weet u mijnh, Hendro ik zal een gewone vraag stellen
Ook aan iedereen hier op deze topic
Weet u waar de meeste intellectueel en domme mensen samen wonen
Het antwoord geef ik als er veel reacties hier op komen
Bedankt voor u verhaal
Emoticon: Laugh out loud


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Beste Zieleffe en Hendro ,
Ik ben wel eens met jullie dat een deel van de Oude Garde Indisch Nederlanders (de 1ste generatie) soms de hangt hebben aan de goede oude tijd .
Ik vind het niet vreemd , het is gewoon menselijk , vooral als je een stuk ouder gaat worden , je leeft met je herinerringen.En je gaat vaak idealiseren.
Natuurlijk weten ze wel dat het niet altijd zo mooi was geweest , daarom heb je veel van die oudere Indo's die nooit meer terug willen gaan , al is het voor vakantie .Want dan komen misschien de minder leuke kanten weer naar boven. Dat is ook een vd redenen waarom veel zaken die niet kloppen niet door verteld worden aan de volgende generatie.
Maar bij benadering kan je wel conclussie gaan nemen als je de site van vd Broecke leest.Uiteraard als begin .
Mijn eerste kennis making met die groep is aan het einde van de jaren 60.
tot begin jaren 70.Ik heb ook gemerkt van hun twijfels , het niet geaccepteerd zijn door hun mede hollanders.
Maar ik merk ook hun samenhorigheid , de warme vriendschap , het Wij gevoel , hun "taal" gebruik .Ik denk nog steeds met warme gevoelens over die tijd .Het is waar dat toen (ong. 30-35 jr geleden) geen sprake is van een Indische Cultuur . Maar om nu te gaan zeggen dat er helemaal niks is , is voor mij te ver.En ik heb wel respect als ze dat willen behouden en door te geven aan de volgende (2de/3de) generaties .
Maar ik ben bang dat het op gegeven moment zal doodbloeden , omdat die groep is niks voor niks de best geintegreerde en geasimileerde emigranten.
Hoe dan ook , het is een deel van je geschiedenis , niet alleen van de Indo's maar ook van de "echte" Hollanders.
Want als ik de geschiedenis lessen ziet van een Havo' er leest (dus ook van een V.W.O er= alleen de vragen zijn iets dieper) , dan wist ik gelijk dat de jongere generaties bijna niks weet over de relatie met Indonesie en de Indisch Nederlander.
Geen wonder dat er zoveel misverstanden zijn.
Daarom een goede dialoog al is het gekombineerd met omong kosong kan een kleine bijdrage leveren.
groetjesBisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

londoh
User
User icon of londoh
spacer line
 

Hi Sid, aster God (x3) gloeiende God (x3) een groep in NL is die is geaccepteerd dan zij het de Indo's wel, maar ja kecemburuan op die andre bruintjes. Ze moeten beginnen de Indo's een vertrekpremie te bieden. Wie weet. Ik ben er van overtuigd dat er geen eentje is die daar ken overleven :-))Hendro
User
spacer line
 

Mas / Pak Sidia

Het gaat er niet om dat je je eigen geschiedenis, je afkomst etc moet vergeten of loochenen.
Dat iemand de botol tjebok de nasi goreng de oelek oelek indisch noemt, of indische folklore is zijn eigen zaak.
Mijn part dat hij alle indonesische gebruiken indisch noemt.

Dat het Marinierskapel der Koninklijke Marine indische liedjes zingt en daarmee ook indisch genoemd wordt OK.

Het gaat echter om de intentie waarom iemand zich kind noemt van een bepaalde cultuur (indisch).
Is dat om je te profileren van andere culturen in Nederland?

Je kunt tot je laatste snik jezelf indisch noemen omdat het subsidiegeld oplevert. werkt dat zo??
Waarom komt pak londoh niet in aanmerking voor subsidie ikv het gebaar, of suara indo of de de pasar malam besar?
Ik denk het antwoord te weten: Londoh en die SI site hebben geen subsidie aangevraagd.
Zouden londoh.com en SI zonder subsidie minder indisch zijn dan bvb het IIP?

Tussen twee haakjes waarom wordt het christelijk zijn van de indo's indisch genoemd en het moslim zijn niet-indisch?
Bestaan er ook indo's die moslim zijn? Jawel hoor. Zoals er ook indo's zijn die zich mengen met indonesiers.
Maar waarom wordt alles zo makkelijk gestopt onder het woord indisch: dan is heel indonesie ook indisch. ja toch?

Warmte, hartelijkheid vind je niet alleen onder de indischen maar ook onder alle andere culturen.
En ook onder moslims tijdens een pengajian , dat weet u toch ook ?

Ik ken veel nederlanders die verbaasd zijn over zo veel warmte en tijdens de pengajian, waar na afloop heel lekker indonesich gegeten wordt.
Tijdens die pengajian zie je ook veel indische mensen (die met indonesische vrouwen zijn getrouwd), hele aardige en zachte mensen

Neen, het gaat me eigenlijk niet eens om de vraag wat een indo is of wat is indisch: het gaat me erom dat de verhaaltjes die op het internet verspreid worden door indischen/indo's typisch die verhaaltjes zijn van de tuan besar koloniaal die ook deel uitmaakt van de gezamenlijke ned-indische bevolking en de collectieve geschiedenis.

Dat is dus: 'anti-soekarno', 'anti 17 augustus 1945', hoe goed het was in ONS indie..etc etc

Hendro
User
spacer line
 

Jaja, londoh is weer aan het woord.

Wat wil je, wanneer je je in NI/indonesie ook al niet 'aangepast gedraagt , hoe wil het dan in nederland :-))
Kijk maar naar de antillianen hier in Nederland (Rotterdam) die in opspraak zijn..
Die voelen zich ook niet geaccepteerd en gedragen zich er ook naar..en het zijn juist de ouderen die hen in hun gedrag steunen.
De opa's en de oma's, het bekende liedje.

richard010
User
spacer line
 

lekker belangrijk zeg... Emoticon: Yeah right! Emoticon: Yeah right!sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

Vrienden ,
Voor zover ik die groep mensen heb leren kennen zie ik ook hun twijfel aan hun eigen identiteit , het is te zien als je tegenwoordig de diskussi volgt in andere indische praatgroepen , de zgn 2de en 3de generatie weten vaak niet eens wie ze zijn .Terwijl de overgrote meerderheid relatief gezien betere opleiding hebben genoten dan de 1ste generatie Indo's.Dat komt omdat er een zwarte of lege bladzij bestaat tussen de 1ste en de volgende generaties , er is een bepaalde taboe , er word niet gesproken.In indonesie kennen we (toen) de verschijnsel Indo niet , wel zag ik af en toe in de buurt van Sukabumi(ondernemingen/perkebunan) een paar bule kesasar in de kampongs (en echt bule / blond).Werd verteld dat ze achtergelaten zijn door hun vaders.
Echt zielig (tegenwoordig kan je sinetron pelen).
De eerste keer dat ik naar een Pasar malam ging ( heel erg vroeher) is het voor mij een "schock" toen ik een paar oude KNIL ers zag rondlopen met medailles.
Toen dacht ik ook , ze hebben dat gekregen als beloning voor hun "medewerking" aan hun meesters.
Ik was toen heel erg Fel , ik kan zeggen dat ik uit een nationalistische familie kom , mijn familie heeft ook heeeel kleine bijdrage mogen leveren voor de Kemerdekaan , met de pen(onderwijs) en soms met wapen.Mijn felheid ging later veranderen in sympathy , omdat ik hun heb leren kennen .
Toen bleek dat ze gewoon slachtoffers zijn , de kind van de rekening.De meesten zijn gewoon aardige mensen , uitgezonderd van mensen die een misplaatse superioriteit gevoelens hebben jegens de Indonesiers .
Daarom moest ik vaak lachen als ik ingezonden stukken leest over hoe goed ze daar hebben , of hoe goed ze de inlanders hebben behandeld.
Lijkt wel alsof ze allemaal uit een elitaire volksdeel afkomstig zijn .
Ik zou zeggen , laat ze maar .
Maar ik zou wel vragen gaan stellen als een 2de of 3de generatie ook met onzin verhalen komen. En dan ook in een praatclub.
Dan maak ik gebruik van de mogelijkheid om vragen te gaan stellen .
Zoiets van : Hoe bedoelt U ?

groetjes
Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

zieleffe
User
spacer line
 

Emoticon: Frustrated Emoticon: I love it Mijn vraag is nog niet beantwoord ??? Emoticon: Very funny
Wij ouderen snakken helemaal niet naar vroeger.
Wij zien wat onze generatie keer op keer het verkeerd gedaan heeft.
Daar lopen wij tegen aan Wij hopen (WIJ)!!!!! dat de jongeren die stommiteiten niet begaan Ho.....pen als ze al niet verkeerd beÔnvloed zijn door verkeerde ouders die hen alles gegeven hebben en geen ontberingen hebben door staan al thans nooit geen NEEN hoorde. De nu afgestudeerde studenten zouden eerst een wereld reis moeten maken voor dat ze verantwoordelijkheid krijgen als manager en of in de politiek komen
Dan pas zal het goed komen????? Emoticon: Stupid
Tot morgen ik ben vermoeid van het Line dansen ik ga slapen Emoticon: YawnVerdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

londoh
User
User icon of londoh
spacer line
 

Het spreken in de "wij" vorm hier ten lande is alleen voorbehouden aan Ratu Beatrix Emoticon: Nicespacer line  

=edit: zonder hoofdletters kan het ook, zie FAQ voor meer info=londoh
User
User icon of londoh
spacer line
 

Hi Om Sid,

Ik heb totaal geen twijfel over mijn identiteit, = 100% londoh. Door een toevallige droom in mijn leven verblijf ik in Indonesia, ik stel me op het standpunt dat dromen gerealiseerd moeten worden anders ken je beter niet dromen. Dat gelul van later als ik pensioen heb lach ik me de pleuris om, men leeft heden en niet later toh.Mijn ambisi is om Indonesia te begrijpen tot in het kleinste detail en met datgeen wat ik ervaar anderen van dienst te zijn, liever de mensen daaro dan hiero. Het moge bekend zijn dat ik bepaalde gedachtengangen al gauw koloniaal vind en daardoor menige vijand heb gemaakt. Indoos doen net alsof ze alles van Indonesia weten, ze vergeten echter dat hun Indonesia eigenlijk Nederlandsch Indie is een land dat bezet was. Indoos zijn een belangrijke bron, want zij vormen levende geschiedenis, ik kan uren met die mensen praten wat bij mij tot dieper begrip leidt, doch als de frustasi "Indie verloren, rampspoed geboren" de boventoon voert, dan wens ik ze aan het gas. We leven in 2005 de koloniale gedachtengang moet zijn plaats in het archief gevonden hebben, achter slot en grendel. Punt uit Emoticon: Bye bye

Sekian

LonYou have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.94,810,192 topic views - 242,062 posts - 13,758 topics - 35,455 members - last post @ 24-10-2021 22:04 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

154,645,446 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com