indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Andere praat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

Anne Mieke
User
User icon of Anne Mieke
spacer line
 


On 19-10-2017 18:08 Kongkalikong wrote:

[quote removed]
Kortom, maak het streng.....
Waarom? De rest van Europa hoeft dat ook niet. Zie hierboven ook de opmerking van Merdekasah.
Spaans: waarom moet een Colombiaan Nederlands leren/inburgeren en een Spanjaard niet?
Portugees: waarom moet een Braziliaan, Oost Timorees of Angelees Nederlands leren/inburgeren en een Portugees niet?
Engels: waarom moet een Nigeriaan of Indier Nederlands leren/inburgeren en een Brit, Ier of, Amerikaan en Australier (...) niet?

De situatie mbt inburgering is zo krom als het maar zijn kan.
Ik schrijf hier nog maar eens keer op:
Er is een trits aan landen toegevoegd aan de EU. Hierdoor hoeven landen zoals Australië, Canada, Japan., Nieuw Zeeland, de VS en Zuid Korea (ik schrijf hier alleen die buiten Europa op NIET in te burgeren, GEEN Nederlands te leren
Vind jij dat logisch? Ik niet. Als er landen zijn die zo ongeveer onze antipoden zijn als het om taal en cultuur gaat dan zijn het landen zoals Zuid Korea en Japan wel.
Ik vind het een groot schandaal. Zie ook de opmerking van Malam over Om Sid die na 40 jaar of zo Nederland een inburgering had moeten doen versus een Japanner die helemaal niks hoeft.
Het wordt tijd, hoog tijd dat er een iemand is die een proces begint tegen de staat.

Dan nog iets. Draai het eens om. Ik ben op mijn reizen door de jaren heen ook vele Nederlanders tegengekomen die al jaren in Indonesie wonen. Die NIET of nauwelijks Indonesisch spreken, die nul verstand hebben van hoe het leven in elkaar zit, weinig van het land weten op de paar vierkante kilometers op Java of Bali na.
De situatie zoals deze nu is, is frusterend, tijdrovend, bemoeizuchtig en voor veel mensen niet meer te betalen.

Verder: integratie zou een wisselwerking moeten zijn en niet een eenrichtingsactie.Het is in en in triest hoeveel de gemiddelde Nederlander weet van hun buitenlandse landgenoten. Hordes mensen die de mond vol hebben van Syrie, Afghanistan, Somalie, Uganda (zo maar een paar) en ze weten niet eens waar het ligt. Ik heb geen idee hoe het op dit moment op scholen is in Nederland maar als ik directeur was van zo'n school zou dit als "vak"gepresenteerd moeten worden. Soms wordt er heel voorzichtig op tv iets van langs maar het zou geen kwaad kunnen daar eens programma's van te maken en nog mooier, BN'ers zouden hier ook een rol in kunnen spelen.


Need information about Flores? Take a look at the website "FLORES SURGA KITA" https://www.travel2flores.info/ (including many photo's) Avatar: Sarotari, Larantuka, the exact place the Palmerah bridge will be built. http://www.tidalbridge.com/

merdekaSah
User
User icon of merdekaSah
spacer line
 

Het probleem is dat het inburgeringsbeleid als eenheidsworst wordt uitgevoerd,
met uitzondering van bepaalde landen en doelgroepen als EU burgers kennismigranten
studenten en arbeidsmigranten die vrijgesteld worden van inburgeringsverplichtingen.

Maar de rest statushouders en buitenlandse partners worden op een hoop gegooid
alleen voor de betaling is weer een aparte regel voor statushouders die krijgen een
lening van DUO die kwijtgescholden wordt wanneer ze binnen 3 jaar slagen.
Anders moet men de volle 10.000 euro terugbetalen (in termijnen,levenslang)
Buitenlandse partners moeten alles echter zelf bekostigen of datgene wat zij
verbruikt hebben terugbetalen.
De onderwijsinstituten gebruiken de lening (via een machtiging) als businessmodel
bij statushouders dus daar gaat de hele 10.000 euro altijd op.
RUTTE III heeft nu aangekondigd dat de inburgering van statushouders via de gemeentes
gaat lopen zodat de gemeentes cursussen in natura aanbieden aan statushouders
en ook de voortgang controleren (dat is in het verleden al eerder fout gelopen)
Buitenlandse partners behouden de eigen regie en mogen alles zelf uitzoeken

De inburgering bestaat uit 6 onderdelen (nivo A2)

luisteren
lezen
schrijven
spreken
KNM (kennis nederlandse maatschappij)
ONA (orientatie nederlandse arbeidsmarkt)

Iedereen moet deze 6 onderdelen behalen (indien men na 1-1-2015 aan de inburgering
is begonnen, voor die datum is men vrijgesteld voor ONA)

Dit geldt voor alle kandidaten van 18 tot 60 jaar en men moet binnen 3 jaar na aankomst
ingeburgerd zijn anders volgen er boetes oplopend tot 1250 euro
Heeft men gegronde redenen dan is een verlenging van maximaal 2 jaar mogelijk
Maar DUO beslist dat.

Vrijstelling is mogelijk in uitzonderlijke situaties (DUO beoordeeld dat en sowieso
moet er dan een testexamen worden gedaan extra kosten 150 euro)
Ook kan men vrijstelling aanvragen wanneer men 600 uur onderwijs heeft gevolgd
bij een erkend instituut en 4 pogingen heeft gedaan om het examen te halen
(kostenplaatje ca 9000 euro)

Wie geen vrijstelling krijgt en ook niet slaagt krijgt als sanctie geen verlenging van
de verblijfsvergunning door IND (men moet namelijk diploma's overleggen daarvoor)

Het verschil is dat de diverse erkende instituten gebruik maken van verschillende
eigen methodieken en lesmateriaal en het nivo van de leskrachten verschilt ook
Waardoor er dus instituten zijn met hoge resultaatscores en met lagere.
Maar ze zijn erkend je vraagt je wel af hoe kan dat met zulke grote verschillen.

In de nieuwe situatie voor statushouders bepaalt de gemeente welke instituten
in aanmerking komen en daarbij speelt het kostenplaatje (goedkoopste aanbieder)
en uiteraard het nepotisme (wie zijn er vriendjes met de gemeente) een zwaardere
rol. Waardoor kleinere goedscorende instituten met een intensievere begeleiding
(12 leerlingen per groep) het af gaan leggen tegen de "productie"instituten
(24 - 36 leerlingen per groep)
Maar het gaat om kostenbeheersing niet om kwalitatief onderwijs aan de kandidaten.

Dat is de theoretische eenheidsworst opzet.

De uitvoering in de praktijk vwb de examens ligt bij DUO en die wordt gekenmerkt
door lange wachttijden voordat men examens kan doen en nog langere wachttijden
totdat alle examens zijn gecontroleerd momenteel oplopend tot 6 maanden voor
bijvoorbeeld het examen spreken

In de praktijk loopt het helemaal uit de hand en het enige wat DUO doet is de wachttijden
steeds hoger op te laten lopen maar ondertussen blijft men wel strikt vasthouden aan
de inburgeringstermijn van maximaal 3 jaar de boetes worden wel op tijd verstuurd

Leuke klus dus voor de nieuwe minister van inburgering en immigratie

Saillant detail ... in het regeerakkoord van RUTTE III is nu opgenomen dat werken/arbeidservaring voor inburgering gaat dat staat dus niet in verhouding
tot de inburgeringstermijn van maximaal 3 jaar of men moet statushouders en
buitenlandse partners gaan verplichten om werk/arbeidservaring en onderwijs
te combineren in die eerste 3 jaar.

Persoonlijk vind ik dat dit beleid tot een inburgeringsramp gaat leiden
Eerst de integratie mislukt en nu ook nog de inburgering, immers 50%
zakt nu al, dat percentage zal naar mijn verwachting alleen hoger worden
omdat er nog zeker zo'n 150.000 mensen nog aan hun inburgering moeten
gaan beginnen (instroom 2013-2015)

Daarom dat ik niet positief zal adviseren aan buitenlandse partners om nog naar
"het beloofde land" te immigreren ook al omdat de instroom van statushouders
nog niet is opgedroogd,

Er zullen zeker mensen zijn die voldoende voorkennis hebben of goed geschoold
zijn en voor wie dit haalbaar is, maar het percentage wordt steeds lager.

Nu is het nog een kans van 1 op 2 (in die eerste drie jaar)

Maar iedereen beslist zelf waar men aan begint.
Ik presenteer alleen het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk
en de nieuwe plannen van RUTTE III


Dan nog een extraatje.
De inburgeringsverplichting ligt op A2 nivo (cursusduur 9-12 maanden)
Veel instituten adviseren hun leerlingen echter om het staatsexamen B1
te doen, men moet dan nog wel apart KNM en ONA doen.
Dit staatsexamen aangevuld met KNM en ONA zijn nodig om door te studeren
in Nederland en om te naturaliseren, maar de cursusduur is 6 maanden langer.
(dat is dus 6 maanden extra inkomsten voor de instituten)
Veel leerlingen kiezen hier echter voor omdat men denkt dat dat slimmer is.
Je kunt je dan afvragen of die instituten in eerste plaats aan het belang van de
inburgeraar denken of hun eigen baantjes.
spacer line  


On 19-10-2017 19:51 Anne Mieke wrote:

[quote removed]
Waarom? De rest van Europa hoeft dat ook niet. Zie hierboven ook de opmerking van Merdekasah.
Spaans: waarom moet een Colombiaan Nederlands leren/inburgeren en een Spanjaard niet?
Portugees: waarom moet een Braziliaan, Oost Timorees of Angelees Nederlands leren/inburgeren en een Portugees niet?
Engels: waarom moet een Nigeriaan of Indier Nederlands leren/inburgeren en een Brit, Ier of, Amerikaan en Australier (...) niet?

Klopt, belachelijk. Ik vind dat ook binnen de EU het gemeengoed moet zijn dat je de taal moet kennen van het land waar je je vestigt. Wij hebben 2 Litouwers op het werk aangenomen (vast contract), ze werken nu zo'n 5-6 jaar voor ons. De eerste leerde direct - op eigen initiatief - de taal, de ander spreekt nogsteeds de taal niet, gewoon omdat het hem niet interesseert. En waarom zou hij, wij praten hier zo makkelijk Engels, dat kan hij ook. Ik vind dat belachelijk, ik weiger dan ook Engels te spreken met hem, hij kan het wel, hij wil het niet ...

De situatie mbt inburgering is zo krom als het maar zijn kan.
Ik schrijf hier nog maar eens keer op:
Er is een trits aan landen toegevoegd aan de EU. Hierdoor hoeven landen zoals Australië, Canada, Japan., Nieuw Zeeland, de VS en Zuid Korea (ik schrijf hier alleen die buiten Europa op NIET in te burgeren, GEEN Nederlands te leren
Vind jij dat logisch? Ik niet. Als er landen zijn die zo ongeveer onze antipoden zijn als het om taal en cultuur gaat dan zijn het landen zoals Zuid Korea en Japan wel.
Ik vind het een groot schandaal. Zie ook de opmerking van Malam over Om Sid die na 40 jaar of zo Nederland een inburgering had moeten doen versus een Japanner die helemaal niks hoeft.
Het wordt tijd, hoog tijd dat er een iemand is die een proces begint tegen de staat.

Leg me alsjeblieft geen woorden in de mond, ik zeg nergens dat dit de ideale situatie is, ik vind het ook belachelijk dat men inburgeren opeens geen probleem vind als er economische belangen zijn. Nogmaals, ik zie inburgeren als een must om te integreren, voor wederzijdse kennis en begrip. Degene die dat kan betalen, kan dat prima betalen. Kennelijk is het geld om in te burgeren tot op heden geen reden om hier niet heen te komen, daarnaast wordt het deel wat het geld niet heeft ook nog gesubsidieerd.

Dan nog iets. Draai het eens om. Ik ben op mijn reizen door de jaren heen ook vele Nederlanders tegengekomen die al jaren in Indonesie wonen. Die NIET of nauwelijks Indonesisch spreken, die nul verstand hebben van hoe het leven in elkaar zit, weinig van het land weten op de paar vierkante kilometers op Java of Bali na.
De situatie zoals deze nu is, is frusterend, tijdrovend, bemoeizuchtig en voor veel mensen niet meer te betalen.

Wat interesseert het mij hoe andere landen erover denken? Ik ben geen inwoner van Indonesië, over sta soort zaken mag mijn vrouw stemmen. Als het land mij bevalt hou ik me aan hun regels, als ik dat niet wil, dan blijf ik er lekker weg.
Voor mij is het vrij simpel, als ik me ergens wil vestigen, wil ik dat ik er zo snel mogelijk kan overleven. Dan heb ik het dus over vrijwillig inburgeren, qua cultuur en qua taal. Dat is gewoon een kwestie van mentaliteit, niet van wetgeving. De reden dat men hier inburgering instelt is vanwege een gebrek aan die mentaliteit, als zodat in Indonesië geen probleem vinden (waarschijnlijk om dat het geld oplevert) is dt hun beslissing. Ik vind Nederlanders die op Bali wonen en de taal of cultuur niet kennen barbaren. Kennelijk kan het, ik zou het niet willen.

Verder: integratie zou een wisselwerking moeten zijn en niet een eenrichtingsactie.Het is in en in triest hoeveel de gemiddelde Nederlander weet van hun buitenlandse landgenoten. Hordes mensen die de mond vol hebben van Syrie, Afghanistan, Somalie, Uganda (zo maar een paar) en ze weten niet eens waar het ligt. Ik heb geen idee hoe het op dit moment op scholen is in Nederland maar als ik directeur was van zo'n school zou dit als "vak"gepresenteerd moeten worden. Soms wordt er heel voorzichtig op tv iets van langs maar het zou geen kwaad kunnen daar eens programma's van te maken en nog mooier, BN'ers zouden hier ook een rol in kunnen spelen.

Ik denk dat dat wel meevalt. Nederland is wat dat aangaat best internationaal georiënteerd. Als mensen/kinderen er verder geen interesse naar hebben en die info niet vasthouden is dat hun beslissing, ik ken zat mensen die niet over de dijk heenkijken, Moet je lekker doen. Maar in discussies over internationale zaken kun je dan beter je mond houden en dat ontbreekt er wel eens aan. Iets met een deksel en een neus.KotaRadja
User
User icon of KotaRadja
spacer line
 

Annemiek schreef:

Dan nog iets. Draai het eens om. Ik ben op mijn reizen door de jaren heen ook vele Nederlanders tegengekomen die al jaren in Indonesie wonen. Die NIET of nauwelijks Indonesisch spreken, die nul verstand hebben van hoe het leven in elkaar zit, weinig van het land weten op de paar vierkante kilometers op Java of Bali na.
De situatie zoals deze nu is, is frusterend, tijdrovend, bemoeizuchtig en voor veel mensen niet meer te betalen.


Ik neem aan dat de laatste zin je verwijst naar de huidige NL situatie voor mix koppels.

Kongkalikong vroeg zich af wat de meningen zijn van anderen hierover. Als je het over relaties hebt is het persoonlijk. Mischien heeft die bule wel naar zn zin hier, zoals velen bijv. naar spanje op vakantie gaan en hotel in, op t strand liggen, hotel in, op t strand liggen en hotel in ......50m van het strand. Ze kunnen op hun eigen manier converseren met hun partner en nemen geen moeite om indonesie te verkennen en nemen genoegen met hun stekkie. Soms krijgen ze aandacht van ABG's wat ze prachtig vinden en in NL helemaal geen aandacht op straat. Laat hun toch. Ze schijnen te genieten op hun eigen manier.

Persoonlijk vind ik het prachtig hier, af en toe reizen binnen Indonesie, ook naar afgelegen eilanden. Als het niet hoeft bijvoorkeur nooit terug naar Nederland. Merah putih sampai mati.
You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.95,495,437 topic views - 242,161 posts - 13,761 topics - 35,539 members - last post @ 02-12-2021 12:24 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

156,191,099 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com