indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

inwul62
User
spacer line
 

Onder een geboortecertificaat van mijn moeder (geboren in 1920 en al geruime tijd geleden overleden) opgesteld in het Nederlands is een handgeschreven regel toegevoegd.

Voor zover ik het kan lezen staat er:

Tjatatan:
kepada pemegang surat lahir ini telah diberikan SKK-Sementaru No.,
Djakarta 2 maret 1952


Makassar, 24 mei 1952


Geboorteakte is in januari 1951 opnieuw opgemaakt (voorzien van handtekeningen, stempels, zegels). Dit omdat het origineel is verloren geraakt.

Maar dan komt helemaal onderaan die extra 'clausule'
met: Jakarta 2 maart 1952, en
met dagtekening Makassar 24 mei 1952.

Geen idee wát er staat en bovenal waarom het er staat, met 2 verschillende datums.

Kan iemand helpen?

Bij voorbaat dank!
=

kuncitan
User
spacer line
 

Mijn analyse:
1. Doordat de oorspronkelijke geboorteakte van uw moeder verloren is gegaan heeft men (welke instantie dat is geweest valt af te leiden uit de stempels) in januari 1951 een verklaring van geboorte afgegeven.
2. Blijkens de notitie onderaan de verklaring is op 2 maart 1952 te Djakarta een voorlopig of tijdelijk (sementara) bewijs van geboorte (SKK= surat keterangan kelahiran) afgegeven. De reden van afgifte is niet bekend maar een plausibele verklaring kan zijn dat men bewijsstukken nodig had om bijv. geboortedatum en –plaats vast te stellen en in afwachting daarvan een tijdelijk geboortebewijs heeft afgegeven.
3. De datum Makassar, 24 mei 1952 kan ik niet plaatsen. Wellicht dat uw moeder omstreeks die datum is verhuisd van Djakarta naar Makassar en dat in Makassar het voorlopige geboortebewijs is gelegaliseerd.
inwul62
User
spacer line
 


Allereerst: heel hartelijk dank!
Ik waardeer dit zeer.

Heb (uiteraard) ook gezocht op wat "SKK" zou kúnnen betekenen. Na nogal wat speurwerk kwam ik inderdaad Surat Ketarangan Kelahiran tegen ergens op Internet in een PDF. Dat ging over de registratie van doden in Indonesië (wat een onderwerp..)
Daarin stond ". . . . a death record (surat ketarangan kematian (SKK)) is issued, which is taken to the sub district or district administration to obtain an official death..." etc.

Maar elders zag ik weer:
"Certificate issued by the hospital (Surat Keterangan Kelahiran) or treating doctor to notify the birth of the child;"

Totaal het tegenovergestelde...
Google vertaling kan er niet zoveel mee:
surat ketarangan kematian = letter ketarangan death

Wat het precies is en hoe het zit, geen idee.
De handgeschreven aantekening vermeldt Jakarta, mrt 1952 en in hetzelfde handschrift Makassar mei 1952 + stempel/handtekening.

Mijn moeder woonde echter in Makassar in 1952 (al vanaf 1945)
In 1952 was ik al geboren en de foto's van mijn moeder en mij zijn alleen maar Makassar.

=


kuncitan
User
spacer line
 

Hoe de vork nu werkelijk in de steel zit zal wel altijd een mysterie blijven maar het blijft interessant om daarover te speculeren.
Zeker is dat de aantekening onderaan de vervangende (vervangend omdat de oorspronkelijke geboorteakte verloren is gegaan) verklaring van geboorte op een voorlopige of tijdelijke verklaring van geboorte slaat en niet die van overlijden. Er staat: “kepada pemegang surat lahir ini telah diberikan SKK-Sementara no.,” vertaald: Aan houder dezes geboorteverklaring is afgegeven een voorlopige/ tijdelijke verklaring van geboorte nr….” Aangezien aan een overledene nimmer een verklaring afgegeven kan worden staat het vast dat het in dit geval om een geboorteverklaring moet gaan. Bovendien leefde u moeder nog ten tijde van de afgifte.
Ik beheers het Indonesisch in woord en geschrift dus mocht u er behoefte aan hebben dan ben ik bereid wat voor u te vertalen mits het geen lappen tekst zijn.
inwul62a
User
spacer line
 

Goede middag,

U heeft helaas enige tijd niets van mij gehoord. Het punt is dat mijn account uitgesloten was. Ik kon niet meer inloggen. Waarom weet ik ook niet. Bovenstaande mailtjes zijn de enige die heb verstuurd en daar is niets mis mee. Webmaster heb ik 3x een mailtje gestuurd, maar geen reactie.

Ik heb nu maar een nieuw account aangemaakt, toevoeging een 'a' zoals u ziet.

Vond het onbehoorlijk om niet te reageren, maar u weet nu waarom. Uitgesloten.

Wilde u langs deze weg nogmaals heeel hartelijk dank voor de genomen moeite!

Met vriendelijke groeten.inwul62a
User
spacer line
 

Kan ik nogmaals een beroep doen op u kuncitan
deze tekst

-
Melulu intuk ditundjukkan kepada Kantor Imigrasi
Kepala Inspeksi Keuangan Makassar menerangkan, bahwa
telah memenuhi kewadjiban fiskal untuk dirinja.
Berlaku sebelumnja meninggalkan Indonesia pada tanggal

-


Ik hoop dat het lukt.

Bij voorbaat dank!
Kembang
User
User icon of Kembang
spacer line
 

Inwul62a.....Ik heb even op mijn geboorte-akte gekeken.....

Ik ben geboren in mei 1951 .....en werd pas op 18 september 1951 ingeschreven

bij de Gemeente in Soerabaja...

Ambtenaren zijn nooit zo snel....en helaas tot op de dag van vandaag is er niets

veranderd....zucht !! Emoticon: So funny Emoticon: So funny

Ik denk dat hetzelfde gebeurt is bij de geboorte-akte van je moeder..... Emoticon:

En als je ben overleden duurt het wéér een aantal maanden dat het in de register staat.....tja !!! Een schilpad is écht vlotter hoor !!! Emoticon: Yes! Emoticon: Yes!inwul62a
User
spacer line
 

Ik heb echt geen idee waar die 'kaarten' over gaan. Mijn moeder is in 1923 geboren. Of het over haar geboorteakte gaat...? Beats me.spacer line  

Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.inwul62a

Als oud bewoner van Jakarta / Indonesier , woon nu in Amsterdam kan ik waarschijnlijk raden waarom er 2 datum waren , 2 maart 1952 Djakarta en 24 mei 1952 Makasar .
De eerste datum is de uitgifte van een verloren gegaande (? ) origineel zie uitleg Kuncitan.
Van mei1952 is waarschijnlijk toen de btrokken persoon melde ( zijn ze a/h verhuizen ?) bij de nieuwe gemeente(Makasar).
Je moet altijd uitschrijven en weer inschrijven.

Voor 1950 is de bevolkingsregisters in HEEL Indonesia nog niet in orde.
Er zijn veel bevolkingsgroepen, Europeanen ( Indisch) , Indonesiers , Chinezen , Vreemde Oosterlingen etc.
De Indonesische bevolkingsregister van Republik Indonesia had ook pas na 1949(RTC-overdracht soevereiniteit) de mogelijkheid om Indonesiers ( waar velen geen geboorteacte hebben i.t.t de Europeanen /Vreemd.Oost. ) om haar werk te doen, pas na de 1ste/2de congres 1950 of 1 jr later.
Ik ben geboren in 1948in Djakarta , Indonesische achtergrond, dacht dat ik een "speciale Geb.Acte heb , met extra aantekeningen en stempel. (lig ergens op zolder).

Als je in een kleine stad/dorp woonde moet men soms dagenlang wachten om te kunnen inschrijven . Vele arme Indonesiers kunnen zelfs vaak geen geboorte acte permiteren .

De fiscalbewijs is nodig toen de persoon Indonesia wil verlaten , dat hij/zij naar buiten wilde vertrekken.
Dat er geen belasting schulden zijn in Indonesia.
Zie de begeleidende brief van de belastingdienst (de grote formulier) , die aan de Imigrasi mensen getoond moet worden .
De kleine formulier is een I.D kaart van Makasar ( Surat Keterangan Penduduk.)

PS : het is bijna als dezelfde fiscaalgedoe voor Indonesiers die als toerist naar buitenland vertrekt of met vacantie gaat.
Nu is het vervangen door andere formulier.(NPWP)

Melulu intuk ditundjukkan kepada Kantor Imigrasi
Alleen om het te tonen bij de Imigratiekantoor ( Melulu is niet correct= Moet zijn Hanya untuk)

Kepala Inspeksi Keuangan Makassar menerangkan
Hfd van Inspectie ministerie van financieen =belastingdienst zit onder Min.v Financieeen) verklaart dat (bahwa) ......,

telah memenuhi kewadjiban fiskal untuk dirinja.
zijn fiscaleverplichtingen had voldaan

Berlaku sebelumnja meninggalkan Indonesia pada tanggal
Is geldig voordat hij Indonesia verlaat op datum ....bisa dicek of makemyday .

Yerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 

De afbeelding links is toch gewoon een bewijsje dat je Fiskal hebt betaald? Zei het een halve eeuw geleden? Inmiddels is deze wet geschrapt overigens.


Ho Lee Fuk

inwul62a
User
spacer line
 

Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.Surya Atmadja - heel hartelijk dank voor de uitgebreide uitleg!
Het eerste deel (geboortebewijs,etc.), daar heeft kuncitan al mee geholpen.
De 'extra' informatie is uiteraard bijzonder welkom.

Het ging met name of die kaarten in mijn 2e bericht.
Wij woonden in Makassar en zijn media 1957 vertrokken.
Beter gezegd: 'moesten' vertrekken .

Overigens, wat is het verschil tussen
surat keterangan pindah
surat keterangan penduduk
?Nogmaals, hartelijk dank!
-kuncitan
User
spacer line
 

Op uw verzoek een integrale vertaling van de tekst.
Slechts te tonen aan het Imigratiekantoor


Dienst Belastingen
Inspectie Financiën Makkassar

No. 167/ fiscale brief Makassar, 15 mei 1957

Het hoofd Financiële Inspectie Makassar verklaart dat

De heer/ mevrouw/ mejuffrouw …………….
Verblijvend in de stad Makassar
Straat ………………………… Nr. 26

naar behoren aan zijn/ echtgenote/echtgenoot, en één kind oud 6 jaar, fiscale verplichting heeft voldaan.
Geldig vóór vertrek uit Indonesia op 15 augustus 1957.

i/o Hoofd Inspectie Financiën Makassar
Hoofd onderdeel Fiscale Debiteurenadministratie / Invordering
J.M. Latuihamalho

Strekking van de verklaring:
De verklaring is afgegeven ten behoeve van de Immigratie zijnde een bewijs dat degene aan wie de verklaring is verstrekt aan zijn/ haar fiscale verplichting heeft voldaan.

Het tweede document is een Identificatiebewijs afgegeven door het dorpshoofd van Mangkura. Surat Keterangen Penduduk heet tegenwoordig Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Bewijs van ingezetenschap
inwul62a
User
spacer line
 


Grandioos!!

Enorm bedankt.

Moge duidelijk zijn dat hier heel blij mee ben. Je vindt soms spullen tussen de documenten en denk dan 'wat is dít nou weer..!?'

Nogmaals - dank !!


kuncitan
User
spacer line
 

Niets te danken, graag gedaan.

Met excuses aan SA.
Hoewel de vraag niet aan mij is gericht ben ik zo vrij om deze te beantwoorden.
Surat keterangen bepergian: reisdocument/ Laissez passer
Surat keterangen pindah: verklaring dat men verhuisd is
Surat keterangan penduduk: identificatiebewijs/ KTP
spacer line  

Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile. kuncitan
We zijn in een openbare forum om elkaar te helpen.


Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.inwul62 , toen ik jou posting las, weet ik gelijk dat het over een speciale groep ging (de aanwezigheid van geb.acte 1920 etc ), de meeste Indonesiers hebben dat vaak niet.Het is ook grappig om een paar woorden van de oude bahasa Indonesia te lezen,
Surat Keterangan Bepergian, zou het nu Surat (Keterangan) Perjalanan.

Als je nog andere vragen hebt , gooi het in de groep , geldt ook voor andere lezers.

Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile. Yerun.
Het is een gewone regeling, dat toekomstige migranten een bewijs moeten leveren bij de laatste poort (immigratie) dat ze geen belasting schulden hebben.

De surat fiskal die wij als toeristen kennen moet ik ook invullen, plus een exit permit .
Sinds mijn reizen van af 1979 heb ik jaren lang beide papieren moeten inleveren., gelukkig al een tijdje geleden afgeschaft


bisa dicek of makemyday .

inwul62a
User
spacer line
 

Echt TOP aan jullie allen!
Weet nu waarover het allemaal gaat.


=
You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.90,747,012 topic views - 241,425 posts - 13,740 topics - 34,959 members - last post @ 06-05-2021 10:07 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

147,904,719 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com