indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

salina
User
User icon of salina
spacer line
 


Op 22-11-2016 13:10 schreef merdekaSah:

[quote verwijderd]


Een veelgehoorde opmerking is, wat ben jij een loser, dat je een buitenlandse partner
moet hebben, wat is er mis met je eigen volk.

Zeggen ze andersom ook hoor.
Emoticon: Shut up!


zieleffe
User
spacer line
 


Ach ja ... de moraal........Ich habe es nicht gewusst.
15 maart 2017 maar even goed nadenken of je weet wat je doet.
Schreef merdekasah

Natuurlijk zouden de mensen moeten nadenken na dat ze allemaal gehad hebben, word het tijd voor veranderingen Emoticon: Yeah right! Emoticon: Sadley


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

merdekaSah
User
User icon of merdekaSah
spacer line
 

Nog even wat info over het beleid omtrent de inburgering:

Iedereen wordt via DUO ingelicht of men inburgeringsplichtig is of niet
In een brief ontvangt men dan de datum waarop men aan de verplichtingen
moet hebben voldaan.

Voor nieuwe inburgeraars geldt dat men binnen 3 jaar aan de verplichtingen moet
hebben voldaan.
Ca 6 maanden voordat deze termijn is verlopen moet men zelf een verlenging aanvragen
als dat niet lukt.

Wel moet men minstens 2 x de examens hebben gedaan en minimaal 300 uur les
hebben gevolgd bij een onderwijsinstelling met keurmerk, anders kan er geen verlenging worden aangevraagd.

Wie geen verlenging aanvraagt en/of niet aan de verplichtingen voldoet wordt uitgenodigd voor een gesprek en dan wordt beoordeeld of men nog een verlenging krijgt
(dan worden de redenen onderzocht)
Er kunnen door DUO boetes uitgedeeld worden vanaf 250 euro per gemist examen tot maximaal 1.250 euro

Vrijstelling kan worden aangevraagd wanneer men minstens 600 uur onderwijs heeft
gevolgd bij een erkende organisatie en 4 x de examens heeft gedaan

Dus voor mensen die geen verlenging/vrijstelling krijgen is het hun resterende verblijfsvergunningstijd uitdienen en dan (gedwongen) repatrieering
Back home zoals ET dat zei.


EDIT


Voor de chinese dame in kwestie waar ik eerder naar verwees geldt dit nu.
Haar echtgenoot is inmiddels in contact met een advocaat en probeert dit
te voorkomen.
Maar haar is verteld ga maar terug en doe het basisinburgeringsexamen
opnieuw en wellicht mag je dan na 6 maanden het nog een keer proberen
in Nederland.Ter info ze is al 6 jaar getrouwd.


Er gebeurd dus wel degelijk iets !!! In mei 2017 verloopt haar verblijfsvergunning
Ik ben benieuwd wat de nieuwe tweede kamer en het nieuwe kabinet gaat veranderen.

NB haar echtgenoot denkt erover om naar UK te verhuizen dat kan met zijn werk
alleen wat dit oplost ivm de Brexit is niet duidelijk of er moet weer een soort van
"verdrag" worden gesloten.
KotaRadja
User
User icon of KotaRadja
spacer line
 

Was ook een gedachte die in mij opkwam. De ontvangende en vertrekkende partij voldoen aan alle eisen. Dan mogen ze toch niet weigeren. Bij scheiding en ze gaat terug en heeft weer een andere partner gevonden dan mag ze toch ook terug. Waarom niet in geval van 1 en zelfde partner Emoticon: Smile


merdekaSah
User
User icon of merdekaSah
spacer line
 


On 10-12-2016 04:38 KotaRadja wrote:
Was ook een gedachte die in mij opkwam. De ontvangende en vertrekkende partij voldoen aan alle eisen. Dan mogen ze toch niet weigeren. Bij scheiding en ze gaat terug en heeft weer een andere partner gevonden dan mag ze toch ook terug. Waarom niet in geval van 1 en zelfde partner Emoticon: Smile
De IND beslist of iemand het land binnen mag, hoe dat in de praktijk zal gaan is niet
duidelijk, maar men kan altijd mbv een vreemdelingenadvocaat in beroep gaan tegen
een negatieve beslissing van de IND, soms helpt dat.
Maar hoe dan ook, aan de wettelijke inburgeringsverplichting ontkomt men niet.
Dus bij (tweede) binnenkomst .... binnen 3 jaar aan de verplichtingen voldoen !!
Het slagingspercentage lag april 2016 rond 50%

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws(...)urgeren-het-land-uit

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws(...)e-voor-zakken-examen

Intussen zitten we nu al in december 2016 en de medewerkers bij DUO zitten
niet stil op de controle/sanctioneringsafdeling zeker nadat ze door de kamercommissie
op de vingers waren getikt dat ze zich "te soft" opstelden.Anne Mieke
User
User icon of Anne Mieke
spacer line
 

Ik hou de ontwikkelingen mbt inburgering/vreemdelingenbeleid niet meer zo bij als bv Pierre en Merdekasah dus ga ik uit van door hen gegeven info.

Behalve ontmoediging kan ik geen andere reden verzinnen waarom deze absurde maatregel getroffen zouden moeten worden.
Dan is er nog een ander ding waar ik over na aan het denken ben. Stel dat deze maatregel werkelijk uitgevoerd gaat worden, maar daarnaast er ook mensen zijn die door hun verblijfsstatus niet uitgezet kúnnen worden, bijvoorbeeld bij toegekende asielaanvraag.
Wat dus betekent dat er inmiddels vier kampen zijn:
- De Nederlanders (waarvan een groot percentage zélf niet eens slaagt voor het inburgeringsexamen)
- De Eu-onderdanen, dus de Polen, Roemenen, maar ook de Spanjaarden, Italianen en zelfs Amerikanen en Japanners die dit niet verplicht zijn (en over het algemeen naar mijn idee ook geen hout weten van de Nederlandse taal, cultuur, geschiedenis, etc
- De vluchtelingen die door hun status niet uitgezet kunnen worden
- De partners van Nederlanders die dan wel uitgezet zouden kunnen worden.

Ik heb in dit topic al een paar keer aangegeven dat het niet klopt en ik moet nog werkelijk zien dat dit gebeurt. Ik heb dan ook het idee dat bij de eerste de beste gewonnen rechtzaak (dat is misschien niet eens zo moeilijk met het rijtje hierboven, de rechten van de mensen, het Europese Hof misschien) het tot een jurisprudentie zal komen.
Ik neem maar het voorbeeld dat voor jaren geleden Nederland nog vasthield aan de 125% van het minimum inkomeneis voor de verblijfgever maar uiteindelijk dit niet meer kon handhaven.

Mensen het land uitzetten omdat ze niet voldoen aan de inburgeringseisen is te absurd voor woorden en een grote schande ook als je het mij vraagt.Need information about Flores? Take a look at the website "FLORES SURGA KITA" https://www.travel2flores.info/ (including many photo's) Avatar: Sarotari, Larantuka, the exact place the Palmerah bridge will be built. http://www.tidalbridge.com/

merdekaSah
User
User icon of merdekaSah
spacer line
 

Het gaat maar om twee "kampen" AM de vluchtelingen en de partners
Ik heb inmiddels de persberichten hierboven toegevoegd en ik zie
(om me heen) wat er in de praktijk gebeurd.

Let maar op begin 2017 gaat er eea gebeuren want van de instroom van 2013
voldoen 559 personen nog niet aan de vereisten en er zullen voorbeelden
moeten worden gesteld en ik verwacht geen 559 rechtszaken

Ik zit in dat schuitje dus volg fervent alle ontwikkelingen hierover en het verbaast
mij dat Pierre hier nog niet op heeft ingehaakt of komen deze signalen niet door
op de site van de stichting buitenlandse partners ?

Dat het absurd is ben ik volledig met je eens AM maar ik verwacht niet dat na
de verkiezingen er een regering of tweede kamer komt die dit beleid positief
gaat aanpassen Eerder verscherpen AUSLANDER ERAUS politiek

Hoe meer stemmen op onze vriend Geert hoe scherper het beleid zal worden uitgevoerd
Ik verwacht niet dat PVV stemmers massaal zullen zeggen
Nee mijn buurman niet.

Heb je een buitenlandse partner dan is het te hopen dat de PVV klein blijft.

KotaRadja
User
User icon of KotaRadja
spacer line
 


De IND beslist of iemand het land binnen mag

IND beslist aan de hand van de regel en wetgeving. Als beiden aan alle voorwaarden voldoen dan mag mijns inziens IND de visa aanvraag niet (naar willekeur) afwijzen.

Wat sommige IND ambtenaren wel doen is de buitenlander dom houden en wellicht beetje intimideren, mevr/mijnheer "u moet terug"Anne Mieke
User
User icon of Anne Mieke
spacer line
 


On 10-12-2016 18:49 KotaRadja wrote:

[quote removed]

IND beslist aan de hand van de regel en wetgeving. Als beiden aan alle voorwaarden voldoen dan mag mijns inziens IND de visa aanvraag niet (naar willekeur) afwijzen.
Dat betekent niet dat ze het niet proberen. Het gaat niet alleen om regel- en wetgeving maar ook naar eigen inzicht en vermoedens. Het gebeurt vaak genoeg dat buitenlanders op Schiphol worden vastgehouden ondanks een geldig visum, of het nu een MVV of gewoon toeristenvisum is. Dus er is soms wel degelijk sprake van willekeur.


Need information about Flores? Take a look at the website "FLORES SURGA KITA" https://www.travel2flores.info/ (including many photo's) Avatar: Sarotari, Larantuka, the exact place the Palmerah bridge will be built. http://www.tidalbridge.com/

KotaRadja
User
User icon of KotaRadja
spacer line
 

Had net wat toegevoegd boven. Geldig vakantie visa niet op uitnodiging en niet genoeg middelen/geld bij je hebben of niet kunnen bewijzen dat je erover kan beschikken kan een reden zijn om iemand terug te sturen.merdekaSah
User
User icon of merdekaSah
spacer line
 


On 10-12-2016 18:49 KotaRadja wrote:

[quote removed]

IND beslist aan de hand van de regel en wetgeving. Als beiden aan alle voorwaarden voldoen dan mag mijns inziens IND de visa aanvraag niet (naar willekeur) afwijzen.

Wat sommige IND ambtenaren wel doen is de buitenlander dom houden en wellicht beetje intimideren, mevr/mijnheer "u moet terug"


Wat de IND mag en wat (willekeurige) ambtenaren doen is voor velen niet duidelijk
en ook hoe een beslissing tot stand komt vaak niet.
In deze is de IND niet erg transparant.

Je moet vaak zelf enig inzicht in de regels hebben om de IND in de juiste richting
te "duwen" maar een simpel NEE is zo gegeven en dat beargumenteerd met een
verwijzing naar een wettekst of regel dan staat de gemiddelde burger voor een
voldongen feit en zal men juridische hulp moeten hebben om zich hiertegen te
verweren. De ervaring leert dat slechts 2% een bezwaarprocedure volledig doorloopt
met succes, de meerderheid begint geeneens aan een bezwaar

Leg eigen logica naast de wetten en regels en de conclusie is dan, het recht is krom
Maar ... de wetten en regels gelden NIET de eigen logica.

Er wordt ook niet gezegd U MAG NA 6 MAANDEN TERUGKOMEN .... het woordje
WELLICHT staat er ook nog. Dus .... ohne gewahr. (geen garanties)
Een reden om iets af te wijzen is zo gevonden en dan is het aan de aanvrager
om aan te tonen dat het niet zo is.


Anne Mieke
User
User icon of Anne Mieke
spacer line
 


On 10-12-2016 18:58 KotaRadja wrote:
Had net wat toegevoegd boven. Geldig vakantie visa niet op uitnodiging en niet genoeg middelen/geld bij je hebben of niet kunnen bewijzen dat je erover kan beschikken kan een reden zijn om iemand terug te sturen.
Ook als alles klopt en gecheckt is, dus op uitnodiging waarbij de verblijfgever alle kosten draagt en de buitenlander dus niet het geld/middelen hoeft te hebben, dan nog kan er reden zijn voor extra onderzoek en desnoods terug sturen. En dan hebben te maken met het vermoeden tot (vestigingsgevaar).


Need information about Flores? Take a look at the website "FLORES SURGA KITA" https://www.travel2flores.info/ (including many photo's) Avatar: Sarotari, Larantuka, the exact place the Palmerah bridge will be built. http://www.tidalbridge.com/

Anne Mieke
User
User icon of Anne Mieke
spacer line
 


On 10-12-2016 19:13 merdekaSah wrote:

[quote removed]
Je moet vaak zelf enig inzicht in de regels hebben om de IND in de juiste richting
te "duwen" maar een simpel NEE is zo gegeven en dat beargumenteerd met een
verwijzing naar een wettekst of regel dan staat de gemiddelde burger voor een
voldongen feit en zal men juridische hulp moeten hebben om zich hiertegen te
verweren. De ervaring leert dat slechts 2% een bezwaarprocedure volledig doorloopt
met succes, de meerderheid begint geeneens aan een bezwaar
Deed de rest dat maar, dan was het zo afgelopen.
On 10-12-2016 19:13 merdekaSah wrote:

[quote removed]

Een reden om iets af te wijzen is zo gevonden en dan is het aan de aanvrager
om aan te tonen dat het niet zo is.
Het is bijna nooit een echte reden, maar het vermoeden tot. Net zo min als zij de afwijzing hard kunnen maken kan ook de verblijfgever dat niet met bewijs. Het gaat dus om aan de ene kant “ik denk dat…”en aan de andere kant “en ik denk het niet”. Het is niet eens een redelijk vermoeden tot en daarbij niet duidelijk waarom de een wel afgewezen wordt en de ander niet. Ontmoedigingsbeleid, iets anders is het niet.Need information about Flores? Take a look at the website "FLORES SURGA KITA" https://www.travel2flores.info/ (including many photo's) Avatar: Sarotari, Larantuka, the exact place the Palmerah bridge will be built. http://www.tidalbridge.com/

pierre
User
spacer line
 

Onlangs hadden we het over het opleggen van boetes als de inburgering niet met goed gevolg en binnen het 3 jarig termijn was voldaan..

Welnuee.. de eerst die dit niet binnen drie jaar hebben gered hebben nu een boete opgelegd gekregen.

Zie SBP

https://www.buitenlandsepartne(...)gelegd-door-gemeente

Maar het gehele DUO is ene grote aanfluiting en rommeld maar wat aan.. en wat doet die asbak van een asscher??? ( lodewiekje asbak noem ik hem) die trekt de touwtjes nog strakker aan... maar niet voordat hij lijstrekker is geworden... viespeuk...

en klagen over het DUO is bijna niet mogelijk.. het bekende kastje en de muur...
Ook SBP kan hier niets aan doen.. zelfs Ad Appel staat met de rug tegen de muur.. hem is zelfs een dreigbrief op de mat gekomen.. met grofweg het bericht... ophouden met klagen en andere strekkingen hierin anders trekken we je onderwijsvergunning in..BOEM die zit... zo erg is het gesteld met onze DUO en de aanverwante schofterige instellingen.
_Jarno_
User
User icon of _Jarno_
spacer line
 

DUO is de meest onmogelijke instantie die bestaat. Het gepruts daar kent geen grenzen Emoticon: Angry Emoticon: Frustrated


Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

merdekaSah
User
User icon of merdekaSah
spacer line
 


On 11-12-2016 11:40 pierre wrote:
Onlangs hadden we het over het opleggen van boetes als de inburgering niet met goed gevolg en binnen het 3 jarig termijn was voldaan..

Welnuee.. de eerst die dit niet binnen drie jaar hebben gered hebben nu een boete opgelegd gekregen.
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws(...)e-voor-zakken-examen


De eerste boetes zijn uitgedeeld in april 2016 Pierre en de boetes dwarrelen momenteel
in het rond DUO (en de gemeentes) zijn voortvarend bezig in hun uitvoering van de nieuwe vreemdelingenwet.

Begin 2016 zaten er 60 studenten op de inburgeringsschool waar mijn vrouw zich
inschreef, inmiddels zijn dat er al meer als 300 (nadat DUO en de gemeentes brieven gingen rondsturen)

Wie bv in 2013 is ingestroomd loopt NU tegen het einde van hun 3 jaarsperiode
en de gemeentes zitten achter de mensen aan die voor 2013 instroomden.
Dus ... e.e.a. gaat NU in uitvoering en de eerste repatrieeringen staan in 2017
op de agenda.
We zullen meemaken hoe heet de soep gegeten gaat worden.

Ascher is momenteel de verantwoordelijke minister en ... de huichelachtige PVDA
doet hier niets aan want dan komt hun electoraat erachter dat zij samenspannen met de VVD PVV op dit punt.
Maar ook CDA en D66 doen hun duit in het zakje in de vaste kamercommissie
sociale zaken met hun zalvende inbreng
Politiek is het populair om met STRENG BELEID t.o.v. "gelukszoekers" op te treden
en vluchtelingen,asielzoekers en reguliere inburgeraars krijgen een eenheidsworst
behandeling.

En dit wordt na de verkiezingen in Maart 2017 nog erger.
Er wordt geen onderscheid gemaakt het geldt voor man vrouw christen moslim
uit China, Marokko, Indonesie of Afrika. dat doet er niet toe !!!

Iedereen moet maar goed achter de broodjes poep en aap van de politieke partijen
aanlopen,
Beter is het om te kijken naar hun werkelijke daden en verkiezingsprogramma's anders is het achteraf ... Ich habe es nicht gewusst

PVV houdt hun verkiezingsplannen verborgen achter hun A4 tje
maar de ONE LINER die telt bij de PVV is BUITENLANDERS ER UIT

hopelijk gaan er wat mensen in Nederland nadenken ipv de broodjes poep geloven
en klakkeloos achter "de fuhrer" aan te lopen in hun afkeer van de islam
want het raakt niet alleen de moslims het gaat om alle vreemdelingen

Maar .... soms is het nutteloos om met bepaalde mensen te praten
want ze willen alleen maar begrijpen wat zij willen dat blijkt zelfs op
dit forum

In feite is degene die 15 maart 2017 "verkeerd" stemt medeschuldig aan
de deportaties van buitenlandse partners laat ik het maar zo cru stellen.
zieleffe
User
spacer line
 

Ik voel mij eigen aangesproken ,omdat ik nu durf te schrijven hoe ik over Nederland denk en dat kan je extreem noemen maar er moet wat gebeuren
Wat er geweest is, was nog slechter dan slecht en wat er komen kan weet je niet, dat is niet alleen een hoop poep ,maar kan ook een drol van een paard zijn, die dan maaien oplever waar door de planten weer opnieuw gaan bloeien...
Ook hier Merdeka sorry

Je vroegere grote vriend meende ik Samson die linkse idealist was voor en nu je oud vriend Lodewijk Frans Asscheris nog slechter dan slecht kunnen jullie ook niet helpen. maar ja wat niet weet kan nog komen.
Thierry Baudet die lijkt mij een goed plan te hebben maar op dat gebied weet niemand wat er gaat gebeuren .

Ik heb altijd geroepen het mag niet aan de staat liggen wie je partner word, of is, dat maak je zelf uit ,dus die vrijheid moet ook terug gevorderd worden.
En je weet drommels goed dat die drempels ergens vandaan zijn gekomen door vele schijnhuwelijken
Thierry Baudet lijkt mij een goed alternatief..Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

zieleffe
User
spacer line
 

Ik wilde nog er bij schrijven dit.
Jullie´,je vrouw en jij hebben het toch ook bereikt, jullie zijn de voorbeelden van dat het kan.
Nu word je boos en ik ook terecht, dat ze het zo moeilijk maken.
Maar als je helemaal alles gratis wil , nou ja gratis bijna dan, zorg ,ziekenhuis en dokter dan moet je er wel wat voor over hebben en dat zou in de toekomst wel eens beter worden, want die niet voor Nederland heeft gekozen krijg die voorzieningen niet meer, hard optreden je moet er maar wat voor over hebben.
Ik heb vroeger van alles voor gedaan en mijn vriendin was niet te lui om gelijk te gaan werken Mijn zoon heeft het ook voor elkaar gekregen heeft een vriendin die werkt hard mee, omdat hij werkte ben ik voor hen vaak in Den Bosch bij de IND geweest op de hoek tegenover het station.
Dus er iets voor doen mag je toch wel eisen ....... Emoticon: Talk to the hand Emoticon: Wink


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

spacer line  


Op 12-12-2016 01:56 schreef zieleffe:

Ik heb altijd geroepen het mag niet aan de staat liggen wie je partner word, of is, dat maak je zelf uit ,dus die vrijheid moet ook terug gevorderd worden.
En je weet drommels goed dat die drempels ergens vandaan zijn gekomen door vele schijnhuwelijken
Thierry Baudet lijkt mij een goed alternatief..

[YouTube video verwijderd]

Ziel, het lijkt mij goed te bekijken welke partij de meest humane behandeling heeft als het gaat om "als nederlander gewoon met je buitenlandse partner in Nedeland je leven voort te zetten". Dus gewoon een versoepeling van het beleid om je partner naar Nederland te halen, zonder al die verschrikkelijke willekeur en burocratie. En wat mij betreft een harde aanpaak voor diegenen die hier misbruik van maken. Ik heb de verkiezingsprogramma's hier nog niet op bekeken. Dus op zoek naar de partij die die het vreemdelingenbeleid wil versoepelen en een partner van een Nederlander, ongeacht kleur, afkomst, religie of geaardheid, gewoon gaat toestaan. Het is niet aan de Staat om te bepalen met wie je je leven wilt delen.merdekaSah
User
User icon of merdekaSah
spacer line
 

Ziel je vergist je ik ben geen PVDA fan en dat het (politiek) een zooitje is in Nederland
daar heb ik reeds vele malen mijn betoog gedaan

Ik en mijn vrouw hoeven niets voor niets of gratis en zoals al eerder aangegeven dit
"uitzettingsbeleid" raakt ons persoonlijk niet ik geef echter wel aan wat dit beleid
als consequenties heeft en hoe dit politiek tot stand is gekomen en momenteel
gedragen wordt
En ... er iets voor over hebben ..... je moet eens even optellen wat dit beleid een
instromer kost en dan heb ik het niet alleen over euro's.
Inburgeren is zeer zeker NIET GRATIS

Dat de oplossing via de grote verlosser Wilders komt, daar staar jij en een klein deel
van de nederlandse bevolking zich op blind en die peilingen dat zegt allemaal niets
Maar de opkomst en hoe mensen gaan stemmen 15 maart 2017 die zouden wel eens
anders kunnen lopen als de echte meerderheid vindt, dus in dit verband hoop ik op een
grote opkomst, zodat megalomane politici niet aan de macht blijven of komen

Dat het roer omgaat in Nederland daar ben ik, al jaren voorstander van, maar wel
naar een meer sociale en rechtvaardige samenleving dan, wat voor mij betekent
dat VVD PVDA CDA D66 PVV niet in de pap mogen roeren.

Maar hoe dan ook ... het zal weer een coalitiekabinet worden van minimaal 4 partijen
de vraag wordt alleen welke 4 gaan dat worden.
Ik hoop geen een van bovenstaanden.

zieleffe
User
spacer line
 

Die hoop deel ik, maar niet betreft de PVV, waarom ik heb er moeite mee er op te stemmen, dat zeg ik eerlijk.
Maar wat moet is dat er veranderingen komen en dat gaat niet met coalities van de nieuwe partijen die vechten straks de tent tweede kamer uit.
Dan hebben we meegemaakt met de partij van Pim Fortuijn.
Neen Nederland is zo verdeelde troep geworden, dat ik misschien nog geen zins de moeite neem om die formulier op te sturen.
Ik heb het gevoel, ze zoeken het maar uit daar.
Hier is het niks, vooral sociaal en politiek, maar in Nederland gaat het de zelfde kant op..
Dit is een link van Minder nieuwe Nederlanders genaturaliseerd in 2015 Emoticon: Nooo Emoticon:
https://www.nieuwskoerier.nl/n(...)aturaliseerd-in-2015Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

Anne Mieke
User
User icon of Anne Mieke
spacer line
 


On 14-12-2016 05:02 zieleffe wrote:
Dit is een link van Minder nieuwe Nederlanders genaturaliseerd in 2015 Emoticon: Nooo Emoticon:
https://www.nieuwskoerier.nl/n(...)aturaliseerd-in-2015
Ik weet niet goed wat de nieuwswaarde hiervan is. De reacties erop zijn in elk geval stuitend. Het woord buitenlander krijgt steeds meer een negatieve begripsomschrijving. Buitenlander lijkt onderhand een synoniem voor rottigheid, moslims (de verfijning extremistisch, conservatief of radicaal wordt zelfs niet meer aangebracht), "foute asielzoekers" etc (de lijst is eindeloos). Dat hier mensen tussen zitten uit de EU, de VS, welwillende en hardwerkende partners van Nederlanders, mensen die oorlog ontvluchten (hoeveel beelden hebben we nodig nodig?) of statenloze is niet belangrijk. Steeds meer mensen krijgen bij het woord "buitenlander" een waas voor hun ogen.
Misschien moet hier een ander bericht tegenover staan (bijvoorbeeld)
http://www.trouw.nl/tr/nl/3968(...)derland-groeit.dhtml
Let vooral op de een na laatste alinea


Need information about Flores? Take a look at the website "FLORES SURGA KITA" https://www.travel2flores.info/ (including many photo's) Avatar: Sarotari, Larantuka, the exact place the Palmerah bridge will be built. http://www.tidalbridge.com/

zieleffe
User
spacer line
 

Ik zou zeggen meid eh (mevrouw) ga in een moslim wijk wonen, misschien gaan je ogen dan pas open. Emoticon: Cry Emoticon: Yawn

https://www.nieuwskoerier.nl/n(...)-franse-moslimwijken

https://www.nieuwskoerier.nl/n(...)egens-valse-aangifte

https://www.nieuwskoerier.nl/n(...)gens-syrie-en-aleppo

Zoals Trouw een buiten gewoon lieve krant, is christelijk dat wel, kan je zulke berichten kwijt.
Maar de werkelijkheid is dat het schandalig is, dat een land niet weet wie zijn burgers zijn en wat ze doen.
Dat heeft te maken met het falen van een systeem, en het tolerantie van een linkse groep knuffelaars fatsoennades die ze zelf niet in geen onderdak geven maar hen naar de kerken verwijzen.
Kijk eens elke dag naar berichten hoeveel berovingen plaats vinden en oudjes bestolen worden, lekker landje dat wel weer, zonder verblijfsvergunning toch aan geld komen, waar je woon. tot je zelf ook eens gepakt word. Emoticon: Angry
Je kan toch ook niet in Indonesië illegaal wonen , of je krijg bij het verlaten zoveel problemen, of je buren hebben je dan al aangegeven .
Ik bezit een kitas daardoor kan ik de eerste 5 jaar met een ( gerust hart) hier vertoeven zo lang ze er niet achter komen dat ik zo negatief over hen schrijf ook op een Indonesische facebook. ze mogen mij er uit flikkeren, maar gaan uit vrije wil doe ik nooit.
Want er komt ooit een tijd dat ze door de internationale landen op hun vingers getikt worden ... Emoticon: Angry Emoticon: Bye bye Emoticon: Bye bye

Even deze link er nog bij vermelden
http://www.telegraaf.nl/tv/nie(...)cooterrijders__.html
De politie heeft beelden vrijgegeven van twee laffe daders op een scooter die een groep Indonesische toeristen beroven.


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

bulekurus
User
spacer line
 

Waarom willen die moslims toch zo graag naar een kafir-land, waarom komen die niet lekker naar Indonesië ...
zieleffe
User
spacer line
 


Op 15-12-2016 03:28 schreef bulekurus:
Waarom willen die moslims toch zo graag naar een kafir-land, waarom komen die niet lekker naar Indonesië ...

Omdat ze zich zo thuisvoelen in Nederland maar niet heus .
Ze zitten in Nederland voor het gratis geld.... Emoticon: Angry Emoticon: Angry

http://www.volkskrant.nl/binne(...)-thuisland~a4434366/


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.94,810,192 topic views - 242,062 posts - 13,758 topics - 35,455 members - last post @ 24-10-2021 22:04 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

154,614,315 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com