indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (2 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 

Ik zag dat er heel lang gelden eens om deze vraag is gestoeid op dit forum (2005)
maar dat topic is een beetje een allergaartje van kreten die eigenlijk veelal "leuk"
zijn en/of niet relevant (een beetje neigend naar omong omong)

In iedergeval kwam de conclusie ver overeen met wat in deze link staat.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Nederlanders

Wellicht is dat leerzaam / verhelderend of wellicht zijn de inzichten inmiddels
veranderd.
Een mens kan veranderen in de loop der tijden en zo ook een mening

Voor die mensen die er op in willen gaan, be my guest
Voor de anderen de volgende leuke link:

http://www.wahrweb.org/_songs/(...)er1/indexnl11.php?nlRemoved to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.001Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.Wouter%20MullerRemoved to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.Wat%20Is%20Een%20IndoRemoved to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile._Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.wouter1

De bovenstaande link werkt niet in alle browsers even lekker.
Maar het is even klikken op de liedjes en het werkt wel.
Toepasselijk vond ik zelf : Wat is een Indo (in dit verband)
maar er staan nog andere leuke liedjes tussen en veel Indo's
(of zij die zich Indo noemen/voelen hebben iets met Wouter)

Er zijn dus heel wat mensen die zich Indo noemen/voelen
maar die niet aan de begripsbepaling voldoen.
In mijn ogen zijn dat geen Indo's volgens deze betekenis.
Maar ze voldoen misschien wel vlgs zichzelf of anderen aan een andere
begripsomschrijving van Wat is een Indo.

In iedergeval zoals ik het interpreteer zijn er alleen nog nakomelingen van de
echte Indo's.
M.u.v. wellicht een aantal oudere indische nederlanders of Indo-europeanen.

Ik dacht dat de laatste Indo's in 1958 naar Nederland zijn gekomen.
Dat was dacht ik de laatste boot.
Ik weet niet of diegenen die op de boot geboren zijn nog meetellen
als Indo's, maar voor het gemak geef ik ze het voordeel van de twijfel.
Dus de jongste Indo's in Nederland zouden nu 56/57 jaar oud zijn.
Of ik spijtoptanten nog mee moet tellen als Indo's da's een dilemma.
Daarnaast kunnen er in Indonesie nog Indo's leven alleen wanneer
ze een Indonesisch paspoort hebben dan zijn het tot Indonesier
genaturaliseerde Indo's qua nationaliteit.
Een Indo is dus geen nationaliteit maar een groepsaanduiding.
Daarnaast kunnen, ivm andere combinaties en (re)migraties ook
elders op de wereld nog Indo's leven, maar het grootste deel van de
Indo's kwam in Nederland terecht.
In de loop der tijd krijgen we dus niet de laatste der Mohikanen,
maar de laatste van de Indo's.
Nakomelingen van Indo's zijn geen Indo's volgens de begripsbepaling.
Vlgs. mijn interpretatie.

Maar ik zie het wel wanneer er mensen zijn met een andere definitie of interpretatie.
Er kunnen verschillende waarheden zijn, want de vraag is altijd

Wat is de waarheid volgens wie ??

Wellicht bestaat er zelfs een wetenschappelijk verantwoordde definitie van
het begrip Indo en dan bedoel ik niet de van Dale.

Overigens is de vraag Wat is een Indo een veelbesproken gespreksonderwerp
vooral bij de echte Indo's en mensen die zich Indo noemen/voelen
en ... er zijn zelfs mensen die aan de begripsomschrijving voldoen maar het
weigeren te accepteren dat ze Indo genoemd worden.
Ik heb dat soort gesprekken wel vaker meegemaakt als toehoorder.

Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

Lieve
User
User icon of Lieve
spacer line
 

What's in a name, niet waar?

Natuurlijk is een Wikipedia wel een open systeem met vaak persoonlijke interpretaties, het is geen woordenboek met wetten van Meden en Perzen. Dit ziet men duidelijk als men verschillende taalversies over hetzelfde onderwerp vergelijkt:

Wat interessant is, is dat de Indonesische versie van dezelfde Wikipedia het woord Indo wél met etniciteit laat samenhangen. Gemengd bloed dus.

Orang atau kaum Indo (singkatan dari nama dalam bahasa Belanda, Indo-Europeaan, "Eropa-Hindia" Emoticon: Wink adalah kelompok etnik Mestizo yang ada (atau pernah ada) di Hindia-Belanda/Indonesia dan sekarang menjadi kelompok etnik minoritas terbesar di Belanda.

Nu zegt dat niet veel, komend van een volk dat een persoon uit Afrika al snel een Orang Bule Nigeria noemt. (Terwijl de term Bule toch echt van albino afkomstig is.) Ook gebruiken we voor onszelf vaak Orang Indo als we het hebben over landgenoten in het buitenland, maar dat is natuurlijk weer om af te korten. En aan het Maleisische gebruik van Indon hebben we een hartgrondige hekel.

In de Engelse versie is het vergelijkbaar met de Nederlandse, en zelfs ruimer; iedereen die eigenlijk zich hier thuis voelde en zelfs onder Nederlands-Indische invloed stond. U zou dan ook Indo geweest zijn. En Adriaan van Dis idem dito.

Indo people (also known as Indos, Eurasians, Indo-Europeans, Indo-Dutch, or Dutch-Indos) "consists of Europeans, Asians, and persons of mixed European–Asian blood", and people who associated themselves with and experienced the colonial culture of the former Dutch East Indies, a Dutch colony in Southeast Asia that became Indonesia after World War II.

Ik vind het persoonlijk wel gemakkelijk als referentiewoord voor gemengde personen met een oorsprong uit de koloniale tijd; vooral omdat die groep redelijk groot is en de termen mesties, mulat en Euraziatische persoon de lading niet dekken.Mulutmu harimaumu - A man is good for nothing until he is educated

spacer line  


On 27-08-2014 19:29 Lieve wrote:


Wat interessant is, is dat de Indonesische versie van dezelfde Wikipedia het woord Indo wél met etniciteit laat samenhangen. Gemengd bloed dus.

Ik vind het persoonlijk wel gemakkelijk als referentiewoord voor gemengde personen met een oorsprong uit de koloniale tijd; vooral omdat die groep redelijk groot is en de termen mesties, mulat en Euraziatische persoon de lading niet dekken.

Een Indo ten tijde van Nederlands Oost Indie ( Hindia Belanda Timur) zijn mensen met een gemixte achtergrond.Van vaak Europese* mannen en "Inlandse" (pribumi) vrouwen .
Omgekeerd was het zeer zeldzaam, want een huwelijksrelatie tussen een Inlandse man en een blanke vrouw was iets "zeldzaam, uitgezonderd als de Inlandse man uit de elite of prijaji afkomstig zijn .

De officiele status van een Indo /Indische Nederlanders is op papier gelijk als van de Totok ( Hollandse) , in de praktijk waren ze vaak "iets minder"gezien.
Daarnaast zijn er miljoenen Indo/Indische Nederlnders die niet erkend zijn door hun Nederlandse vader, zij gingen terug naar de kampung, gaan "verinlandschen".
Engelstaligen noemen de Indo , Eurasians , de Portugezen/Spanjaarden noemen hun de Mestiezen .
De oorspronkelijke bevolking van Nusantara/Indonesia noemen ze Orang Indo-Belanda , en als hun huidskleur (te) donker of te bruin zijn werden ze ook Londho Ireng (Javaans) , Walanda Hideung( Sundanees) genoemd .
Niet te verwarren met een andere bevolkingsgroep die soms Belanda Hitam(Zwarte Hollanders) genoemd werden, de nakomelingen van Afrikaanse soldaten( nog te vinden in de buurt van Purwokerto of Purworedjo(effe opzoeken.
De Ambonezen(zuid Molukkers) van de KNIL werden soms ook "zwarte Hollanders"genoemd

De term Indo die nu in Indonesia /Azie en buitenland soms gebruikt wordt voor Indonesiers aan te duiden( soms noemen ze ook Orang Indo) is weer een andere verhaal.
In mijn tijd (na 1968) kennen Indonesiers in de diaspora de term INDO niet, het afkorten van namen/termen is in feite pas maar 20-30 jr geleden begonnen.

Als iemand mij vraag of ik Orang Indo ben, is mijn antwoord NEE, tapi saya Orang Indonesia (Sunda-Betawi) , dan paspornya tetap Indonesia.


bisa dicek of makemyday .

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 

Inderdaad is wikipedia een verzameling van zienswijzes, zelfs verschillende auteurs
en sterker nog vanavond kan iemand die het wil tekst toevoegen
Alhoewel dat gaat wel vlgs een procedure.

Een wetenschappelijk verantwoordde definitie (onderbouwd met een theorie)
die ken ik niet en ... zoals ik elders ook al opmerkte dit is discussievoer op vele
plaatsen en momenten.

Mijn eigen zienswijze ligt dicht bij wikipedia zoals het er nu staat, maar 100%
overnemen .... wie doet dat nu.
Ik gebruik de term Indo's ook voor een stereotype groep die niet aan deze
begripsbepaling voldoet, maar dan een beperktere groep omvat.
In een gewoon gesprek kun je ieder woord met een eigen invulling eraan
gebruiken, mits je uit kunt leggen wat je bedoelt.
Bv als ik het heb over Hollanders dan kan ik daar mee bedoelen de inwoners
van NL, de autochtone bevolking van NL (voor zover die nog bestaat),
de zuid-hollanders, de noord-hollanders of alles boven de grote rivieren.
Zeer verwarrend maar het is een plakplaatje voor een stereotype groep
vlgs eigen inzicht en dat kan per gesprek/situatie anders zijn.
Als je het maar uit kunt leggen wat je bedoelt, als men er naar vraagt.
Maar vaak in een gewoon gesprek gaat men er niet zo diep op in.
Iedereen denkt te begrijpen waar jij het over hebt, vlgs hun eigen inzicht
en gaat geen zout op ieder woord leggen.
Vb wanneer iemand het heeft over de buitenlanders dan zegt iedereen meteen
Ja klopt of Nee klopt niet en iedereen begint meteen uit te leggen wat zij onder
buitenlanders verstaan, maar in een homogene groep wordt dat woord gewoon
"gepapagaaid" want men weet wat er mee bedoeld wordt (doet dan niet ter zake,
als het maar in een bepaalde richting gaat)
Welke richting dat ligt dan wel aan de gesprekspartners, in een groep Turken
mag je het best over buitenlanders hebben als je ze maar niet allemaal over
een kam scheert, bij een andere groep gesprekspartners is het juist normaal
dat je ze over een kam scheert.

De onderstaande quote duidt hier al op


On 27-08-2014 17:57 sabar2 wrote:


Wat is de waarheid volgens wie ??

Wellicht bestaat er zelfs een wetenschappelijk verantwoordde definitie van
het begrip Indo en dan bedoel ik niet de van Dale.

Overigens is de vraag Wat is een Indo een veelbesproken gespreksonderwerp
vooral bij de echte Indo's en mensen die zich Indo noemen/voelen
en ... er zijn zelfs mensen die aan de begripsomschrijving voldoen maar het
weigeren te accepteren dat ze Indo genoemd worden.
Ik heb dat soort gesprekken wel vaker meegemaakt als toehoorder.
Omdat er zout op het woord Indo werd gelegd is een brede begripsbepaling
noodzakelijk, vandaar dit topic.

In breed verband ga ik er in mijn zienswijze vanuit dat je in iedergeval uit
Nederlands Indie komt of geboren bent onderweg van Ned.Indie.Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

spacer line  


On 27-08-2014 17:57 sabar2 wrote:


Wat is de waarheid volgens wie ??


De geschiedenis van Nederlands Oost Indie en Indonesia bestuderen.
Daar staat duidelijk wie wie is .
Toen waren er officieel 2 bevolkingsgroepen.

De Nederlanders ( blank en half blank =Totok + Indo ) en de Inlanders (oorspronkelijke bewoners) , plus de Vreemde Oosterlingen ( Chinezen uit China ) en Arabieren, Indier (Orang Keling) etc
Met hun eigen rechtsbehoeften en bedeling.

De Chinezen uit Formosa, De Perzen (Joden) uit Persia, Filipijnen etc waren door CBS Nederlands Indie ingedeeld als Europeanen, dus als blanken.


bisa dicek of makemyday .

spacer line  


On 27-08-2014 20:12 sabar2 wrote:

Omdat er zout op het woord Indo werd gelegd is een brede begripsbepaling
noodzakelijk, vandaar dit topic.

Een eenvoudige vergelijking.

Een tot Nederlander genaturaliseerde blanke Amerikan (A) is een Nederlander.
Een tot Nederlander genaturaliseerde Bukina Faso-er (zwart ?) is een Nederlander .

Ze zijn Nederlanders , maar verschillend qua ras en huidskleur etc.
Dat zijn feiten


bisa dicek of makemyday .

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


On 27-08-2014 20:18 Surya Atmadja wrote:

[quote removed]

De geschiedenis van Nederlands Oost Indie en Indonesia bestuderen.
Daar staat duidelijk wie wie is .
Toen waren er officieel 2 bevolkingsgroepen.

De Nederlanders ( blank en half blank =Totok + Indo ) en de Inlanders (oorspronkelijke bewoners) , plus de Vreemde Oosterlingen ( Chinezen uit China ) en Arabieren, Indier (Orang Keling) etc
Met hun eigen rechtsbehoeften en bedeling.

De Chinezen uit Formosa, De Perzen (Joden) uit Persia, Filipijnen etc zijn ingedeeld als Europeanen, dus als blanken.


Komt deels overeen met wikipedia. Emoticon: Wink
Behalve als je de indonesische wikipedia pakt die is anders, zie commentaar Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.LieveWelcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

Anne Mieke
User
User icon of Anne Mieke
spacer line
 

Van mij mag iedereen zich Indo noemen of niet als er ook maar enigszins gemengd bloed uit Indonesie bij zit. Voor mij houdt het niet op bij de laatste boot Ik denk alleen dat Moilukkers (of van Molukse afkomst) zich liever niet zo zien. Mensen die er niet zoveel mee te maken hebben of er geen oog voor hebben kunnen het soms ook moeilijk aan iemand zien.
Op mijn werk ook Indo's (die in de meeste gevallen in Nederland geboren zijn). Voor mijn gevoel is dat niet aan ons (=volbloed Europeanen) om daar iets van te vinden.
Als je met mensen omgaat dan wijst het zich meestal vanzelf en anders gewoon vragen en dan merk je vanzelf wel hoe het zit. Ik kan niet zo heel veel mensen bedenken (2014) die als is het maar ongeveer weten hoe dat in elkaar zit. Ook van begrippen mestiezen en mulats is over het algemeen niet zoveel kennis.


Need information about Flores? Take a look at the website "FLORES SURGA KITA" https://www.travel2flores.info/ (including many photo's) Avatar: Sarotari, Larantuka, the exact place the Palmerah bridge will be built. http://www.tidalbridge.com/

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 

Het is inderdaad niet aan ons Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.AM, zoals ik ook aangaf ik heb vaak bij zulke
gesprekken gezeten als toehoorder.
Daar heb ik mijn zienswijze uit opgebouwd.
Gesprekken tussen "Indo's" onderling,Molukkers, Totoks op de Pasar Malams,
op verjaardagen en feesten.
Gesprekken tussen vader/moeder/opa/oma/oom/tante en zoon/dochter/neef/nicht.

Ik ben geen Indo dus ik ben alleen toehoorder en haal daar uit die discussies mijn zienswijze.

Er zijn heel veel mensen die zich Indo voelen/noemen, maar de echte
Indo's zijn het vaak niet met die mensen eens.

De eerste vragen zijn vaak : Waar ben je geboren, Wanneer ??
In NL ... dan ben je al geen echte Indo.

Gesprekken tussen Molukkers en mensen die Indo zijn of zich zo voelen/noemen.
Dat liep vaak niet even vredig af.

Ik heb behoorlijk wat vrienden die zich Indo noemen/voelen
Maar hun eigen ouders,ooms/tantes opa/oma zeggen jij bent geen echte Indo
Je bent hier geboren tsja ... generatieconflict.... identiteitscrisis ....Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

spacer line  


On 27-08-2014 20:26 sabar2 wrote:

[quote removed]


Komt deels overeen met wikipedia. Emoticon: Wink
Behalve als je de indonesische wikipedia pakt die is anders, zie commentaar Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.Lieve

Ik hoef geen wikipedia te raadplegen, ik schrijf( eigenlijk O.H) vaak over pan proeger , t empo doeloe in Nederlands Oost Indie.

Heb meters boekenkasten vol met oude boeken , sommige zijn juweeltjes die soms 100 jaar of iets ouder zijn.Buiten de encyclopaedies .
Dat heb je niet in wikipedia. Emoticon: Shiny
bisa dicek of makemyday .

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


On 27-08-2014 20:36 Surya Atmadja wrote:

[quote removed]

Ik hoef geen wikipedia te raadplegen, ik schrijf( eigenlijk O.H) vaak over pan proeger , t empo doeloe in Nederlands Oost Indie.

Heb meters boekenkasten vol met oude boeken , sommige zijn juweeltjes die soms 100 jaar of iets ouder zijn.Buiten de encyclopaedies .
Dat heb je niet in wikipedia. Emoticon: Shiny


1) Dat heb je snel gezien / geconcludeerd, weet je wel wat er in die link staat ?
Heb je hem uberhaupt geopend ? Er zit ook een literatuurlijst bij, misschien
staan die boeken wel op jouw boekenplanken

2)Wat bedoel je met O.H. ???

3)Volgens mij zijn veel auteurs van dit stuk zelf ook tempo doeloe figuren en
zit jouw eigen zienswijze er ook (gedeeltelijk) in.

4)Maar het staat je vrij om de waarheid vlgs Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.Surya alleen te geloven.
Dat is jou zienswijze schijnbaar.
Is Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.Sidia het ook eens met die zienswijze ??
Die had in 2005 namelijk een iets andere opstelling.
Maar dat waren wel andere gesprekspartners.


On 02-08-2005 08:21 sidia wrote:
En een genaturaliseerde indonesier met nederlandse moeder ,
tot welke categorie behoort hij ?
Hij voldoet niet aan de beschrijving van vd broeke ?

Is hij ook een allochtoon ?

Wah ini bikin ruwet , een beetje campur aduk


5)Maar dan klopt Wikipedia dus grotendeels en komen jou en mijn begripsbepaling
van wat een Indo is dus nagenoeg overeen ??
Jammer weinig discussie dan.

6)Maar voor alle duidelijkheid Indo is geen nationaliteit
Het is een groepsomschrijving.


7) voor de andere mensen

Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.Sidia is het alterego in het verleden van Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.SuryaWelcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

spacer line  


On 27-08-2014 20:40 sabar2 wrote:

[quote removed]


Maar het staat je vrij om de waarheid vlgs Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.Surya alleen te geloven.
Dat is jou zienswijze schijnbaar.

Ik geef alleen een zeer korte verhaal ( men mag dat ook OH verhaal noemen) wat de geleerde heren van naam hebben geschreven
Bisa diCEK .
Geef alleen maar door, dont shoot the messenger , pse pse . . Emoticon: Wink


Kembali ke topic


bisa dicek of makemyday .

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


een Portugees,Brit,Duitser die een huwelijk had met een inheemse valt dacht
ik onder de Indo-europeanen. Indo's ook.
Vergeet je die niet Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.Surya ?


Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

spacer line  


On 27-08-2014 20:27 Anne Mieke wrote:
Voor mij houdt het niet op bij de laatste boot Ik denk alleen dat Moilukkers (of van Molukse afkomst) zich liever niet zo zien.

Mensen die er niet zoveel mee te maken hebben of er geen oog voor hebben kunnen het soms ook moeilijk aan iemand zien.

Dat klopt.Vooral bij de 3de generatie Indische Nederlanders, vaak hebben ze blanke huid en blonde haren (echt blond)

Ir J. Manusama, oud president van de RMS in ballingschap is per definitie een Indo/Indische Nederlander
Zie zijn biografie (heb 2 boeken over hem) .
Dat geldt ook voor de kinderen van Molukse mannen met typisch Molukse namen en geen "spat"Europese bloed , maar getrouwd met een Nederlandse of Indische vrouw .
Ze zijn door de mix (mesties van het woord mestico) een Indo/Indisch.
Als ze het niet voelen en ontkennen, dat houd het op.bisa dicek of makemyday .

spacer line  


On 27-08-2014 21:36 sabar2 wrote:

een Portugees, Brit, Duitser die een huwelijk had met een inheemse valt dacht
ik onder de Indo-europeanen. Indo's ook.
Vergeet je die niet Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.Surya ?


NEE , dat vergeet ik niet.
Een Brit , een Oostenrijker , een Amerikaan , een Chinees uit Formosa(Taiwan) heeft de status van Europeaan.
De Inheemsen(Inlanders) , Vreemde Oosterlingen hebben andere(lees mindere status) en andere rechtssysteem (rechtsbehoefte en bedeling) .

Indo-Europeaan is een kind van een Blanke met een Inheemse (al dan niet getrouwd).
Een Inlandse kan verheven worden( "geupgraded" ) als een Europeaan mits ze Serani werd en als ze door de toean erkend wordt als zijn wettige echtgenoot. (geen njai)

Vroeger heb je Mardijkers,(van Mahardhika=Sanskrit) van oorsprong zwarte kustbewoners van India/Coromandel die Christenen worden en onder de Portuse gediend hadden.
Ze werden ook Zwarte Duivels genoemd , hun status is zelfs hoger dan de autochtone Indonesiers.
Hun nakomelingen zijn de Tugunezen( bekend van kroncong TUGU=Kroncong Moresque).
Ze wonen nu nog in Jak-Utara(Cilincing), en velen gingen via Papua, Suriname uiteindelijk geemigreerd naar Holland .
Je kan hun nakomelingen voortgekomen door te trouwen met Indische vrouwen ook Indische Nederlanders noemen.


bisa dicek of makemyday .

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


On 27-08-2014 21:38 Surya Atmadja wrote:

[quote removed]

Dat klopt.Vooral bij de 3de generatie Indische Nederlanders, vaak hebben ze blanke huid en blonde haren (echt blond)

Ir J. Manusama, oud president van de RMS in ballingschap is per definitie een Indo/Indische Nederlander
Zie zijn biografie (heb 2 boeken over hem) .
Dat geldt ook voor de kinderen van Molukse mannen met typisch Molukse namen en geen "spat"Europese bloed , maar getrouwd met een Nederlandse of Indische vrouw .
Ze zijn door de mix (mesties van het woord mestico) een Indo/Indisch.
Als ze het niet voelen en ontkennen, dat houd het op.


Ir J Manusama valt onder de indische nederlanders (=indo) ??
ik weet niet wie zijn ouders waren
EDIT: Ik zie nu dat zijn vader puur moluks was maar zijn moeder NL/Duits bloed
had vlgs de begripsomschrijving is hij een Indo-europeaan (=indo)
maar ... hij noemt zichzelf Molukker dacht ik


Overigens de Molukken waren dacht ik wel onderdeel van Nederlands Indie
en met name bij Molukkers zijn ook portugese voorouders te vinden en
uiteraard ook weer Nederlanders.(indo-europeanen ..... !?)

Een 3e generatie indische nederlander die bestaat niet, in mijn ogen,
zijn de nakomelingen al geen Indo meer (en zo denken veel zich
echte Indo - noemden ook.)

Er bestaat wel een 3e generatie Molukkers,zeker bij de RMS-aanhangers,
maar ook onder de traditioneel ingestelde Molukkers,
maar er zijn ook Molukkers (die buiten een woonwijk wonen) die zeggen
ik ben Molukker van afkomst maar nu ben ik Nederlander met een
molukse achtergrond.
Je zult weinig Molukkers tegenkomen die zeggen ik ben een indische nederlander
of een Indo, of ze zijn al uit de gemeenschap / woonwijk.

De kinderen van gemixte huwelijken bij Molukkers zijn gewoon Molukkers
volgens de meeste Molukkers niks geen Indo of Indische Nederlanders of
Indo-europeanen en halfbloedjes dat woord kent men niet.

In deze geldt heel duidelijk wat is de waarheid vlgs wie.
Wat er in boeken staat doet daar niet ter zake.

.
Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

spacer line  

De Zuid Molukken vallen onder de Noord Molukken .
Om precies te zijn de Sultanaten van Ternate en of Tidore .

(Niet) "officiele" generaties namen van de Indo/Indische Nederlanders.
Dat wordt door bijna alle betrokkenen en vele Nederlandse wetenschappers gebruikt..
De naam Indische Nederlanders werd min of meer populair na de "exodus" van de Nederlanders uit Indonesia.
Gebeurde in 6 of meer emigratie golven, van af 1945 tot laat 1968 ( jaren 70).
De eerste Indo Europeaan ( men noemde Hollanders=blank ook Indo, vlg Dr Kok culureel antropoloog in zijn boek DE INDO (1934)

De eerste Indo's worden genoemd naar de 1ste Generatie("repatrianten" Emoticon: Wink
Qua leeftijd nu boven 80-90 of al lang gestorven.
2de Generatie zijn hun kinderen , soms in Ned.Oost Indie geboren* , en vaak in Nederland geboren.
Leeftijdsrange tussen 60-70
3de generatie zijn hun kinderen , leeftijdsrange 35 -50 .
4de generatie (heb je al ) zijn weer de kinderen van de 3de generatie .
Bij de 3de en zeker bij de 4de generatie is het IDO "ZIJN" soms verwaterd of verdwenen .

Over de Molukken, ze zijn formeel/juridisch gezien een Inlander/Inheemse (uitgezonderd gelijkgestelden , waarschijnlijk is Manusama een gelijkgestelde).

De MIX kinderen van een blanke (caucasus) en een inheemse/pribumi in Ned.Oost Indie is volgens de wet een Mesties(Mestico) , Engelstaligen noemen ze Eurasian.
Dat hebben de geleerde heren wetenschappers benoemd.


bisa dicek of makemyday .

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 

De zienswijze van de geleerde heren, wordt niet door iedereen gedeeld.
Velen zeggen er is maar een generatie Indo's alles daarna zijn nakomelingen
geen echte Indo's.

Don't shoot me dat zijn mensen die zelf Indo zijn die dat zo zeggen tegen hun
(achter/klein)kinderen,neven/nichten.
Deze zienswijze wordt ook in wikipedia door de auteurs daar verspreidt en
ik heb die zienswijze overgenomen via de uitleg/verklaringen van de zich
echte Indo's - noemenden.

Maar onthou .... wat is de waarheid vlgs wie.

Is er ergens iets wetenschappelijks onderbouwd of zijn het diverse theorieen
naast elkaar; verschillende zienswijzes ??

Wie heeft er dan gelijk ?? Degene die het hardste schreeuwt ??

Men kan het ook relativeren en zeggen er wordt verschillend over gedacht.

Jij gelooft de ene theorie en ik geloof de andere.
Daar hoef je geen welles-nietus spelletje van te maken.

Ik stem S.P. en jij stemt D66 of Jokowi - Prabowo ..... so what ??Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

Anne Mieke
User
User icon of Anne Mieke
spacer line
 

Ik weet het niet hoor maar het gaat hier toch helemaal niet om gelijk hebben of niet? De wereld is zich zo aan het mengen dat we misschien over 100 jaar alleen nog maar een "vuilnisbakkenras" hebben.

Het begrip/woord Indo is trouwens in Indonesie zelf helemaal niet zo bekend en/of gebruikt. Als zij bedoelen wat wij nu bedoelen dat wordt er hooguit gekscherend wel eens over gado2 gesproken of keturunan als ze het netjes willen zeggen.

Ik denk dat er morgen nog wel meer reacties zullen komen.


Need information about Flores? Take a look at the website "FLORES SURGA KITA" https://www.travel2flores.info/ (including many photo's) Avatar: Sarotari, Larantuka, the exact place the Palmerah bridge will be built. http://www.tidalbridge.com/

spacer line  


On 27-08-2014 22:35 Anne Mieke wrote:
Ik weet het niet hoor maar het gaat hier toch helemaal niet om gelijk hebben of niet? De wereld is zich zo aan het mengen dat we misschien over 100 jaar alleen nog maar een "vuilnisbakkenras" hebben.

Het begrip/woord Indo is trouwens in Indonesie zelf helemaal niet zo bekend en/of gebruikt. Als zij bedoelen wat wij nu bedoelen dat wordt er hooguit gekscherend wel eens over gado2 gesproken of keturunan als ze het netjes willen zeggen.

.

Woord Indo in de context Orang Indonesia is wel redelijk bekend.
Kijk maar naar Indo mie , Indo sat etc.
Ik gebruik dat niet.

Het woord Indo in de context Indo-Europeaan is niet zo bekend bij de doorsnee Indonesiers , ze gebruiken iets anders "blasteran" .
Terwijl taalkundig gezien heeft het woord "blasteran"een negatieve connotatie.

De Maleisiers noemen de Indonesiers(jennen) als INDON.


bisa dicek of makemyday .

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 

Over wat Indo's zijn wordt denk ik in Indonesia ook heel verschillend over gedacht.
De begripsbepaling indo-europeanen daar zegt men waarschijnlijk van da's geen Indo
da's een lon doh of een andere leuke term.

Wanneer men het over Indo's heeft dan zijn het vaak indonesiers,indische nederlanders
of molukkers uit Nederland. Een totok ... da's gewoon een bule.
Lekker kort door de bocht.

Voor mij persoonlijk is er maar een soort mensen.; wereldburgers
Maar helaas zo denkt niet iedereen er over.
Uber menschen blijven helaas ook bestaan.

Meer reacties dat verwacht ik wel en ik hoop dat het netjes blijft, aub.

Er zijn gewoon iets andere inkleuringen wat de een en de ander onder een Indo verstaat, maar gedeeltelijk overlapt het wel en waar gaat het om .. wie er gelijk heeft ?

Wat is de waarheid, vlgs wie ???
Niks kan wetenschappelijk onderbouwd worden het zijn zienswijzes, niks meer.
Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

spacer line  


On 27-08-2014 20:12 sabar2 wrote:

Een wetenschappelijk verantwoordde definitie (onderbouwd met een theorie)
die ken ik niet en ... zoals ik elders ook al opmerkte dit is discussievoer op vele
plaatsen en momenten.


Nou, daar zijn hele "boekenkasten"geschreven door Nederlandse wetenschappers , waarvan x aantal boeken staat te verstoffen op mijn boekenplank.
Een dankbare thema voor culturele antropologen, sociologen , juristen , psychologen etc .

Een TOTOK is een normale neutrale term , zelfs de Chinese Indonesiers kennen vroeger de terminologie SINGKE en PERANAKAN .
Mestiezen, Eurasianen, later Indo genoemd zijn dan ook "peranakan".
Totok is gelijk aan Singke .
Echt "zuiver" , in Ned.Oost Indie heb je ook Totok "blijver" ( die al generaties daar wonen/leven.
De Totok nieuwelingen worden ook Baren(Orang Baru ) en Gasten genoemd.


bisa dicek of makemyday .

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


On 27-08-2014 22:50 Surya Atmadja wrote:

[quote removed]

Nou, daar zijn hele "boekenkasten"geschreven door Nederlandse wetenschappers , waarvan x aantal boeken staat te verstoffen op mijn boekenplank.
Culturele antropologen, sociologen , juristen , psychologen etc .


En hoeveel boeken zijn er die wat anders zeggen ???
Het zijn theorieen... zienswijzes ... en al die X-O-logen die logen Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Laugh out loud
Gewoon een boek publiceren en dan spreek je de waarheid ??

Karl Marx heeft ook een boek geschreven, Hitler ook , de bijbel is door tig apostelen geschreven ... is dat allemaal de waarheid ??

En wat is de Koran dan .... een andere waarheid ???

Boeken zijn een zegen en een vloek in een.

Een tong kan scherp zijn, maar papier snijdt

Bovendien alles wat gezegd en geschreven wordt kan verkeerd geiinterpreteerd worden
Zelfs een uitleg of verklaring.


Is het zo moeilijk om te accepteren dat er twee of meer zienswijzes kunnen zijn ?
De een vindt blauw mooi, de ander rood en weer een ander groen.


Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

spacer line  


On 27-08-2014 22:58 sabar2 wrote:

[quote removed]


En hoeveel boeken zijn er die wat anders zeggen ???
Het zijn theorieen... zienswijzes ... en al die X-O-logen die logen Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Laugh out loud
Gewoon een boek publiceren en dan spreek je de waarheid ??

Karl Marx heeft ook een boek geschreven, Hitler ook , de bijbel is door tig apostelen geschreven ... is dat allemaal de waarheid ??

En wat is de Koran dan .... een andere waarheid ???Het zijn geen theorie-en maar een verslag van een fenomeen ( de Indo) , die door tientallen wetenschappers van naam werden geschreven , onderzocht , gecheckt etc.

Mestico (Mestiezen) heb je ook in Zuid Amerika , Filipijnen, Vietnam etc, waar 2 volkeren elkaar ontmoeten.
De kinderen van mix couple van nu , zijn ze Indo , Blasteran of gewoon Nederlanders, Fransen , Duitser etc ?
En zeker na de invoering van U.U Dwi Kewarganegaraan 2006.


bisa dicek of makemyday .

Anne Mieke
User
User icon of Anne Mieke
spacer line
 


On 27-08-2014 22:43 Surya Atmadja wrote:

[quote removed]

Woord Indo in de context Orang Indonesia is wel redelijk bekend.
Kijk maar naar Indo mie , Indo sat etc.
Ja hehe, dat gaat natuurlijk ergens anders over. Verder beperk ik me niet alleen tot Java maar ik heb het dan over het hele land. Indo wordt gebruikt als afkorting van het land, NIET als men het heeft over mensen. Ja, Orang Indo maar daar bedoelt met gewone Indonesiers mee en NIET waar wij het hier nu over hebben.


Need information about Flores? Take a look at the website "FLORES SURGA KITA" https://www.travel2flores.info/ (including many photo's) Avatar: Sarotari, Larantuka, the exact place the Palmerah bridge will be built. http://www.tidalbridge.com/


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.84,255,804 topic views - 240,040 posts - 13,725 topics - 32,728 members - last post @ 14-08-2020 07:06 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2020
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

137,441,687 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com