indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Andere praat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

ardianto
User
User icon of ardianto
spacer line
 


On 31-12-2013 19:17 Malam wrote:

Waarom kan hier niet één topic worden geopend zonder deze discussie Emoticon: Confused


misschien omdat het veel mensen bezig houdt? overigens is het niet verplicht om aan een topic bij te dragen.


Quiz: Noem 3 westerse landen waar Islam succesvol is geïntegreerd. Oke, noem er eentje dan

Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

Dat gaat dan niet alleen meer over moslims. In myanmar is een hindu priester met een beweging bezig moslims over de kling te jagen. Even zo verwerpelijk.

Maar daar ging het topic niet over.

Om on topic te gaan moeten we even terug naar YB's laatste post.

Where there is a will there will be relatives.

Hitami
User
spacer line
 

Erwin, Homofilie en religieus is toch even verschil. Homofilie zie ik als natuur diversiteit. Religie doctrine.Hitami
User
spacer line
 

De kern boodschap van het topic van YB is niet kleineren, beledigen en denigreren. Kortom de houding. Maar het probleem van dit topic is te algemeen dus als men uitkomt tot een religie is een zeker relevantie. Omdat wanneer een discussie over Indonesië is religie gauw ter spreke. Vooraal de Islam omdat de grootste godsdienst is. Natuurlijk binnen de moslim heb je veel gradaties. En mijn kritiek niet zo zeer om de Moslim maar om de godsdienst zelf.

De reden dat ik godsdienst bijhaalt heeft te maken met de grens, in hoever mag je met jou kritieken. Omdat bij godsdienst in het algemeen wordt men gauw gekwetst. Mensen die gekwetst voelen, die voelen gekleineerd, beledigd en gedenigreerd. De zender wordt gezien als arrogant. Men voelt zich persoonlijk aangevallen ook omdat met de rede niet te verdedigen is.

Op basis van cultuur van liever vrede en goede verstandhouding te bewaren, desnoods middels een leugentje om bestwil of een principedwaling, dan iemand te kleineren dan wel te beledigen, vind ik persoonlijk benauwd en wat ik van ken tussen de zogenaamde harmonieuze samenleving zou ik niet willen tussen zitten. Als buitenstanders wel maar niet erin.

Kortom lach met een vernis maar ondertussen… en met mensen zoals Pesche (ik ga er van uit dat hij dit lees) weet ik meteen met wie ik te maken krijg.

MENSEN HEBBEN OOK RECHT OM ZICHZELF BELACHELIJK TE MAKEN, DAT IS OOK EEN RECHT.

Trouwens Indonesië is ook aan veranderen, volg maar de sociale media…
Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 31-12-2013 12:31 Surya Atmadja wrote: Ook is het beter als men met eventuele voorbeelden / bewijzen kan onderbouwen .
Als dat dan krantenartikelen betreft dan heb ik er soms mijn vraagtekens erbij. Elke krant schrijft voor en richting haar lezerspubliek, anders doen ze aan zelfmoord. Dus vele artikelen zijn subjectief waarop men zich niet kan beroepen. Vervolgens is een journalist ook zeer selectief bezig en zal alleen die gegevens uit een item halen die in zijn en het lezersstraatje passen. Dus kan niet altijd als bewijs gelden.

Ook kan met niet altijd op eigen ervaringen beroepen.
Het gaat namelijk of de voorbeelden ook als de enige waarheid of norm gezien moet worden.

Iemand die in een kampung omgeving woont , en in een typisch strenge Moslim gemeenschap of waar hun buren vaak niet echt gestudeerd zijn zullen andere ervaringen hebben dan anderen die andere positieve ervaringen hebben.
Exact oom, ook de waarheid is relatief, selectief en subjectief. Het is maar vanuit welke (cultureel gekleurde) hoek men het bekijkt. De 1 zijn waarheid is nog niet de ander zijn waarheid. Het is - wederom cultureel gekleurd - met name bij de calvinisten en daarmee de Nederlandse cultuur en normen) een standpunt dat er maar 1 waarheid is. En dat is doorgaans de waarheid van de calvinist. Ga nu niet zeggen dat men omdat men atheist is niet tot een calvinist kan worden gerekend; het calvinisme heeft niets meer met godsdienst te maken maar heeft wel degelijk haar culturele en morele sporen in NL achter gelaten. Of men nou protestant, lutheraan, atheist of katholiek is. Zo ligt dat hier met het hindoeisme. Hoewel de Javanen tegenwoordig moslim of christen zijn, hun hele denken en doen is nog steeds bepaald door de eeuwenlange hindoeistische invloed.Hitami
User
spacer line
 

Yb, Voor atheïst bestaat geen 1 waarheid. Absoluut bestaat niet, het wordt WAARSCHIJNLIJKHEID is er altijd. Omdat atheïst redeneert van uit wetenschap en rede.erwin
User
User icon of erwin
spacer line
 


On 01-01-2014 08:08 Hitami wrote:
Erwin, Homofilie en religieus is toch even verschil. Homofilie zie ik als natuur diversiteit. Religie doctrine.


Hitami, ik haalde dit enkel aan als voorbeeld hoe je hetzelfde op twee manieren kan zeggen.
Het is beter spijt te hebben van iets dat je gedaan hebt, dan spijt te hebben om iets dat je niet gedaan hebt

pesche
User
spacer line
 

Ik kwam toevallig langs

De hele bovengenoemde discussie heeft niet op Mij betrekking, ik voel me hoegenaamd ook niet aangesproken want er wordt alleen in banaliteiten en algemeenheden gesproken die op iedereen, maar danook op elke Brabantse Boerenlul betrekking kan hebben. Als je een volwassen knul bent met enige herseninhoud en een serieuze discussie wil voeren, noem danook man en paard. Dat gebeurt in deze niet, want de ander kant ontbeert gewoon de argumenten, de feiten, dus enige solide onderbouwing, die de gebakken lucht kan ondersteunen.


Daarbij wordt hoegenaamd vergeten waar het in de discussie fundamenteel omgaat, ogenschijnlijk voor een niet-westerse buitenstaander gaat het om een spelletje aangaande bvb de pikgrootte maar een goede verstaander die maar een half woord nodig heeft begrijpt dat het om de waarheid, om de absolute waarheid, het gemeengoed in de Westerse samenleving dus de kennisverwerving gaat. Eenieder die geschoold is kan dat doorzien. Want het is toch opmerkelijk dat bovengenoemden in de hele discussie het woord argument of rede helemaal niet gebruiken, want het druist zeker in tegen hun overtuiging of geloofsdoctrine.

Absolute waarheid, onafhankelijk van subjectieve beleving en andere prietpraat, bestaan althans in het Nederlandse recht, dat recht toepassing dient te hebben op allen en niemand uitgezonderd. Daarnaast bestaat er ook het absolute nulpunt. Dat slaat niet op een persoon alhoewel de kenners weten wie ik bedoel maar slaat op -273° C. Over absoluutheid kan ik dus disucssieren als de andere kant daarvan enig benul heeft. Het is een kwestie van weten dus bestuderen, wat ook ingaat tegen hun anti-Westers denken.

De redeneringswijze van bovengenoemde scribenten druist in tegen onze Westerse benaderinsgwijze der verschijnselen. Ik ben het het kind van mijn opvoeding die gebaseert is op de de Verlichting, de Rede, de rede gaat alleen maar af op feiten, op argumenten, de logica hoe verborgen die ook zijn. .
.
Dit zijn de pijlers van de westerse beschaving. Ze bepaalt het denken over de politiek, de wetenschap, de economie, de cultuur, de opvoeding en de religie.

Bovengenoemde meningen is louter OBSCURANTISME, zonder enig bewijskracht (bvb de suitspraak gelul van bewijsstukken) het probeert ons dom te houden, is ook anti-Westers, anti democratisch dwz tegen onze democratische waarden van o.a. vrijheid van meningsuiting en godsdienst , tolerantie en stelt zich daarom gelijk aan Al Queda, het komt neer op een vorm van geestelijk terrorisme, die Umwertung aller Werten om zodoende de verwarring te vergroten zoals "Calvinisme is geen Godsdienst" dat is toch de fatwa van een Islamiet.

Dat alles kan volgens bovengenoemden in een intellectueel jasje gegoten worden maar dat bewijst weer het anti-intellectuele, anti-verlichting, anti-tolerante dus anti-westerse van hun denken. Zij zijn de vleesgeworden Westerlingen in een Burqua verkleed, de Bin Laden van gisteren, vandaag en morgen.

Conclusie: Of het topic op mij van toepassing is, is louter hypothetisch, relatief,subjectief , selectief , ontsproten uit het brein van Frankenstein noch door enig feitelijk argumenten ondersteund. De objectiviteit staat hier ter discussie.

Dit is deel Iardianto
User
User icon of ardianto
spacer line
 


On 02-01-2014 00:28 pesche wrote:
Ik kwam toevallig langs

De hele bovengenoemde discussie heeft niet op Mij betrekking, ik voel me hoegenaamd ook niet aangfesproken want er wordt alleen in banaliteiten en algemeenheden gesproken die op iedereen, maar danook op elke Brabantse Boerenlul betrekking kan hebben. Als je een volwassen knul bent met enige herseninhoud en een serieuze discussie wil voeren, noem danook man en paard. Dat gebeurt in deze niet, want de ander kant ontbeert gewoon de argumenten, de feiten, dus enige solide onderbouwing, die de gebakken lucht kan ondersteunen.


Daarbij wordt hoegenaamd vergeten waar het in de discussie fundamenteel omgaat, ogenschijnlijk voor een niet-westerse buitenstaander gaat het om een spelletje aangaande bvb de pikgrootte maar een goede verstaander die maar een half woord nodig heeft begrijpt dat het om de waarheid, om de absolute waarheid, het gemeengoed in de Westerse samenleving dus de kennisverwerving gaat. Eenieder die geschoold is kan dat doorzien. Want het is toch opmerkelijk dat bovengenoemden in de hele discussie het woord argument of rede helemaal niet gebruikt, want het druist zeker in tegen hun overtuiging of geloofsdoctrine.

Absolute waarheid, onafhankelijk van subjectieve beleving en andere prietpraat, bestaan althans in het Nederlandse recht, dat recht toepassing dient te hebben op allen en niemand uitgezonderd. Daarnaast bestaat er ook het absolute nulpunt. Dat slaat niet op een persoon alhoewel de kenners weten wie ik bedoel maar slaat op -273° C. Over absoluutheid kan ik dus disucssieren als de andere kant daarvan enig benul heeft. Het is een kwestie van weten dus bestuderen, wat ook ingaat tegen hun anti-Westers denken.

De redeneringswijze van bovengenoemde scribenten druist in tegen onze Westerse benaderinsgwijze der verschijnselen. Ik ben het het kind van mijn opvoeding die gebaseert is op de de Verlichting, de Rede, de rede gaat alleen maar af op feiten, op argumenten, de logica hoe verborgen die ook zijn. .
.
Dit zijn de pijlers van de westerse beschaving. Ze bepaalt het denken over de politiek, de wetenschap, de economie, de cultuur, de opvoeding en de religie.

Bovengenoemde meningen is louter OBSCURANTISME, zonder enig bewijskracht (bvb gelul van bewijsstukken) het probeert ons dom te houden, is ook anti-Westers, anti democratisch dwz tegen onze democratische waarden van o.a. vrijheid van meningsuiting en godsdienst , tolerantie en stelt zich daarom gelijk aan Al Quada, het komt op een vorm van geestelijk terrorisme neer.

Dat alles kan volgens bovengenoemden in een intellectueel jasje gegoten worden maar dat bewijst weer het anti-intellectuele, anti-verlichting, anti-tolerante dus anti-westerse van hun denken. Zij zijn de vleesgeworden Westerlingen in een Burqua verkleed, de Komeini van gisteren, vandaag en morgen.

Conclusie: Of het topic op mij van toepassing is, is louter hypothetisch, relatief,subjectief , selectief , ontsproten uit het brein van Frankenstein noch door enig feitelijk argumenten ondersteund.

Dit is deel Imaar wat is je punt?Quiz: Noem 3 westerse landen waar Islam succesvol is geïntegreerd. Oke, noem er eentje dan

Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 02-01-2014 00:28 pesche wrote:
Ik kwam toevallig langs

De hele bovengenoemde discussie heeft niet op Mij betrekking, ik voel me hoegenaamd ook niet aangesproken want er wordt alleen in banaliteiten en algemeenheden gesproken die op iedereen, maar danook op elke Brabantse Boerenlul betrekking kan hebben. Als je een volwassen knul bent met enige herseninhoud en een serieuze discussie wil voeren, noem danook man en paard. Dat gebeurt in deze niet, want de ander kant ontbeert gewoon de argumenten, de feiten, dus enige solide onderbouwing, die de gebakken lucht kan ondersteunen.


Daarbij wordt hoegenaamd vergeten waar het in de discussie fundamenteel omgaat, ogenschijnlijk voor een niet-westerse buitenstaander gaat het om een spelletje aangaande bvb de pikgrootte maar een goede verstaander die maar een half woord nodig heeft begrijpt dat het om de waarheid, om de absolute waarheid, het gemeengoed in de Westerse samenleving dus de kennisverwerving gaat. Eenieder die geschoold is kan dat doorzien. Want het is toch opmerkelijk dat bovengenoemden in de hele discussie het woord argument of rede helemaal niet gebruiken, want het druist zeker in tegen hun overtuiging of geloofsdoctrine.

Absolute waarheid, onafhankelijk van subjectieve beleving en andere prietpraat, bestaan althans in het Nederlandse recht, dat recht toepassing dient te hebben op allen en niemand uitgezonderd. Daarnaast bestaat er ook het absolute nulpunt. Dat slaat niet op een persoon alhoewel de kenners weten wie ik bedoel maar slaat op -273° C. Over absoluutheid kan ik dus disucssieren als de andere kant daarvan enig benul heeft. Het is een kwestie van weten dus bestuderen, wat ook ingaat tegen hun anti-Westers denken.

De redeneringswijze van bovengenoemde scribenten druist in tegen onze Westerse benaderinsgwijze der verschijnselen. Ik ben het het kind van mijn opvoeding die gebaseert is op de de Verlichting, de Rede, de rede gaat alleen maar af op feiten, op argumenten, de logica hoe verborgen die ook zijn. .
.
Dit zijn de pijlers van de westerse beschaving. Ze bepaalt het denken over de politiek, de wetenschap, de economie, de cultuur, de opvoeding en de religie.

Bovengenoemde meningen is louter OBSCURANTISME, zonder enig bewijskracht (bvb de suitspraak gelul van bewijsstukken) het probeert ons dom te houden, is ook anti-Westers, anti democratisch dwz tegen onze democratische waarden van o.a. vrijheid van meningsuiting en godsdienst , tolerantie en stelt zich daarom gelijk aan Al Queda, het komt neer op een vorm van geestelijk terrorisme, die Umwertung aller Werten om zodoende de verwarring te vergroten zoals "Calvinisme is geen Godsdienst" dat is toch de fatwa van een Islamiet.

Dat alles kan volgens bovengenoemden in een intellectueel jasje gegoten worden maar dat bewijst weer het anti-intellectuele, anti-verlichting, anti-tolerante dus anti-westerse van hun denken. Zij zijn de vleesgeworden Westerlingen in een Burqua verkleed, de Bin Laden van gisteren, vandaag en morgen.

Conclusie: Of het topic op mij van toepassing is, is louter hypothetisch, relatief,subjectief , selectief , ontsproten uit het brein van Frankenstein noch door enig feitelijk argumenten ondersteund. De objectiviteit staat hier ter discussie.

Dit is deel I
Eén biedt zich reeds aan. Wie de schoen past, trekke 'm aan. Kijk, dit bedoel ik nou: vol met grofheden, beledigingen, insinuaties, kleineringen, denigreringen......en westerse arrogantie m.b.t. betekenis van het begrip waarheid. Prachtig voorbeeld. Wil op de persoon spelen en bij naam noemen. Lezen is een vak.Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

Ardianto, korter en bondiger kan het niet. De posting is 1 van weinig wol. Gelukkig begeeft de auteur zich niet in gedichten of andere proza.

YB, je moet maar zo denken, hij kwam gelukkig "toevallig" langs.
Alleen God weet hoeveel vervuiling aan data er op de server komt te staan als deze serieus gaat reageren. Maar wees gerust. Er komt nog een deel 2 dus je kunt vast warm lopen. Emoticon: Laugh out loud

Efin, het kopje van het zacht gekookte eitje is er af.


Where there is a will there will be relatives.

Hitami
User
spacer line
 

Pesche, Indahnesia is geen wetenschappelijke forum.

Als je, jezelf gaat positioneren als Islam kenner en de koran, wanneer tot discussie komt en elke keer vragen om bewijzen, waar het staat in koran, is voor mij vermoeiend en hierdoor wordt je ongeloofwaardig. Vandaar tijdens discussie vroeg ik jou wie Bukhari is en het blijkt niet te kennen. Dus mijn vermoeden bevestigd dat je niets van het onderwerp kennis van hebben. Ook jou argumenten plukt je gewoon letterlijk uit Internet. Zonder schaamte ook nog. Om alles te verdoezelen, probeer je te intimideren met veel dure woorden en namen…….

Zo is het ook de discussie met YB over Back to the roots, je wil van alles bewijzen. Over dat onderwerp is zover ik weet nog nooit door een wetenschapper onderzocht. Terwijl, wat ik van begrepen heb, YB schrijft vanuit zijn ervaring. Jij komt met Tjalie of Marion Bloem. Dat is ook maar een mening. Maar dat gaat het niet om.

Het gaat om een AANNEMELIJKHEID.

Dus eigenlijk met de kennis wat YB of andere forum leden had opgebouwd kun je het gebruiken als startpunt om verder te gaan onderzoeken, maar wat je wil, kant en klaar op je bord hebben.

Schaam je…. en Je noem je zelf iemand van verlichting, de rede…… maar helaas proactief heb je nog nooit van gehoord….
spacer line  


On 02-01-2014 10:46 Hitami wrote:


Over dat onderwerp is zover ik weet nog nooit door een wetenschapper onderzocht. Terwijl, wat ik van begrepen heb, YB schrijft vanuit zijn ervaring.

De "back to the roots" bewegingen werd in diverse artikelen en soms ook beschreven in diverse boeken van Nederlands(Indische) wetenschappers.
Tot 1950 had Ulbe Bolsma zijn boek De Indie Gangers geschreven over de Cirkel Migratie. Dus van de 1ste en 2de generatie , gevallen die nu (nog)actueel is en sinds ze de migratie verkeer Nederland-Nederlands Oost Indie v.v
Daar kan men bepaalde gevolgtrekkingen afleiden.

Pesche heeft over de Next Generation .
De 3de generatie en een deel van de 2de generatie Nederlands(Indische) mensen.
Inclusief de Ambonezen/Zuid Molukkers en de gemigreerde Indonesiers al dan niet als mix-couple.

De oudere en jongere lezers / leden van Indahnesia zullen ook iemand kennen die of als toerist komen naar Indonesia , als sosbuders als ze vaker willen zijn of omdat ze relatie hebben en aan het orienteren of ze in de toekomst (semi)permanent willen verblijven.
Soms komen ze eerst als toerist , en raken dan verliefd of het land en vinden hun liefde daar.

bisa dicek of makemyday .

ardianto
User
User icon of ardianto
spacer line
 


On 02-01-2014 10:46 Hitami wrote:
Pesche, Indahnesia is geen wetenschappelijke forum.

Als je, jezelf gaat positioneren als Islam kenner en de koran, wanneer tot discussie komt en elke keer vragen om bewijzen, waar het staat in koran, is voor mij vermoeiend en hierdoor wordt je ongeloofwaardig. Vandaar tijdens discussie vroeg ik jou wie Bukhari is en het blijkt niet te kennen. Dus mijn vermoeden bevestigd dat je niets van het onderwerp kennis van hebben. Ook jou argumenten plukt je gewoon letterlijk uit Internet. Zonder schaamte ook nog. Om alles te verdoezelen, probeer je te intimideren met veel dure woorden en namen…….

Zo is het ook de discussie met YB over Back to the roots, je wil van alles bewijzen. Over dat onderwerp is zover ik weet nog nooit door een wetenschapper onderzocht. Terwijl, wat ik van begrepen heb, YB schrijft vanuit zijn ervaring. Jij komt met Tjalie of Marion Bloem. Dat is ook maar een mening. Maar dat gaat het niet om.

Het gaat om een AANNEMELIJKHEID.

Dus eigenlijk met de kennis wat YB of andere forum leden had opgebouwd kun je het gebruiken als startpunt om verder te gaan onderzoeken, maar wat je wil, kant en klaar op je bord hebben.

Schaam je…. en Je noem je zelf iemand van verlichting, de rede…… maar helaas proactief heb je nog nooit van gehoord….


Amen.On 02-01-2014 00:28 pesche wrote:


Dit is deel I


en moge God ons behoeden voor deel 2.


Quiz: Noem 3 westerse landen waar Islam succesvol is geïntegreerd. Oke, noem er eentje dan

Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

De oplettende lezer had opgemerkt dat Pesche de stelling neemt dat de Nederlandse wet volgens hem "absoluut" is. Vanuit dit standpunt is dus zijn redenatie.
Helaas voor Pesche is de Nederlandse wet niet absoluut.

Jammer dat deze forummer kennelijk niet eens door heeft dat zelfs dit niet absoluut is en daarmee zijn volledige posting deel 1 volledig naar schroot kan.


Where there is a will there will be relatives.

Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

Om Sid.
Dit is de 2 e keer en dit keer ga ik GEEN open deur in schoppen.
Wat Pesche bedoelt kan hij zelf aangeven.

Pesche is heel ver van Islam kenner zijnde. Of zie je de verlichting hij brengt?

Brengt slechts chaos. Uit zijn postings is haarfijn duidelijk hoever deze is van enige maatschappij. Mag je rustig een waanbeeld noemen.

Emoticon: Bye bye

Laat rustig deel 2, voegt niets toe.


Where there is a will there will be relatives.

pesche
User
spacer line
 


On 02-01-2014 14:40 Anorak wrote:
De oplettende lezer had opgemerkt dat Pesche de stelling neemt dat de Nederlandse wet volgens hem "absoluut" is. Vanuit dit standpunt is dus zijn redenatie.
Helaas voor Pesche is de Nederlandse wet niet absoluut.

Jammer dat deze forummer kennelijk niet eens door heeft dat zelfs dit niet absoluut is en daarmee zijn volledige posting deel 1 volledig naar schroot kan.


Ach Anorak, Uw stellige bewering is niet alleen ongefundeerd (waar haalt U deze zin/onzin vandaan, dat Nederlandse wet (ik heb wel over Recht, maar dat is een kleinigheid, maar wel een groot verschil ) niet absoluut is ), maar ook ondeugelijk. Zelfs een beetje 1ste jaarststudent Rechten weet het onderscheid tussen absoluut en relatief Recht, kijkt U maar naar Droit de Suit of Droit de preference, maar dat is alleen maar boekenwijsheid, dus subjectief, bevooroordeeld en andere etiketten die U opplakt. Ik herhaal ik heb het over Recht en niet Wet., ook dat onderscheid weet een eerstejaars. Dus Uw opmerking komt wel op losse schroeven te staan.

Als een onderdeel van een redenering fout is, betekent niet dat de gehele redering, dat alles fout is. Het zijn van die discussieertrucs die ik al veelvuldig hier voorbij heb zien gaan.Yerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 

en het gebruik van allerlei luxe woorden om je eigenlijke stelingen moeilijker te laten lijken is er ook zoeen pesche... maar gelukkig is de Nederlandse wet slechts een basis, want straks ga je roepen dat er democratie is en niet op dit forum.. ook die heb ik al meerdere keren voorbij zien komen. Dat zijn meestal geen blijvertjes.


Ho Lee Fuk

Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

Vooruit, het Nederlandse recht. Als U denkt dat die absoluut is?
Tijd voor een wake up. Zelfs het Nederlandse recht is dat niet. Emoticon: NiceWhere there is a will there will be relatives.

pesche
User
spacer line
 

Als Yerun wil aangeven welke luxe woorden ik gebruik, ik ben me er van geen bewust, dan wil ik best een verklarende woordenlijst maken voor het gemak, anders wordt het zo vermoeiend dus ongeloofwaardig . En ik herhaal voor de goede verstaander, ik heb het over Recht en niet over Wet., want Recht gaat voor Wet.

Ik raad Anorak toch een Syllabus Nederlands Recht te raadplegen, en hier ook weer zijn bewering kan hij niet aannemelijk maken, zelfs Wikipedia (om een niet altijd betrouwbare maar gemakkelijk te raadplegen bron te noemen, geeft een redelijke verklaring van absoluut en relatief Recht. Ikzelf heb wat oude boeken geraadpleegd.Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

Ah kijk Pesche, dus, het raadplegen van oude boeken zou het onomstotelijke bewijs moeten zijn? Zijn ze zo oud dat ze geen amino zuren kunnen verdragen, of slaat het geraadpleegde spontaan dicht?

Ik vraag het want YB is kenner van dit soort bewijs.


Where there is a will there will be relatives.

Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

En YB weet ik zeker, leest zulke oude boeken dat het haakje sluiten zeker niet ontbreekt. Emoticon: WinkWhere there is a will there will be relatives.

Hitami
User
spacer line
 

Eigendom is een goede voorbeeld van absolute recht.

Maar ja deze absoluut ken ook zijn grenzen, bijv. bij machtwisseling door communisten dan is de eigendom recht meteen verleden tijd. Of door bezetting….. dus…

wat wil je eigenlijk mee zeggen Pesche ?

erwin
User
User icon of erwin
spacer line
 

Sjonge sjonge, ik kreeg de tekst van Pesche tijdens de lunchpauze onder ogen. De broodjes vielen zwaar op de maag. Emoticon: Eerie
Een tekst met volgens mij een groot - ik lul maar wat uit mijn nek, maar als ik er maar genoeg geleerd uitziende woorden tussen gooi valt het vast niet op - gehalte. Emoticon: Party!


Het is beter spijt te hebben van iets dat je gedaan hebt, dan spijt te hebben om iets dat je niet gedaan hebt

Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

En dat is slechts een voorbeeld Hitami.

Maar ik laat het er maar bij. Er is m.i. genoeg voer voor YB.
Where there is a will there will be relatives.


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.94,636,337 topic views - 242,018 posts - 13,760 topics - 35,453 members - last post @ 16-10-2021 18:44 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

154,287,062 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com