indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (1 reaction)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

Hitami
User
spacer line
 

Pesche, je gebruikt veel woorden om mijn vragen te ontlopen, graag antwoordt de 3 vragen....

wanneer tot een discussie over godsdienst en men beweert de Al-quran of Koran te kennen hoef ik niet iedere keer de bron vermelding te doen bijv., christen wordt gezien als ongelovige, dit kun je vinden bijv. in al-quran 5:17. omdat ik aanneem dat men dat al weet.

Voor mij is niet zo interessant bij deze discussie hoe Kant of Heideger overdenk? wat ik interessant vind wat je zelf denk over deze moraal van 50 - 50...

Wat wel interessanter is als je me vertel hoe Kant en Heideger over deze materie denk en dit in relatie met je denken... dat is nog beter... anders wordt inhoudsloos....

je wilt toch de discussie op hoger niveau brengen, dus silahkan....Hitami
User
spacer line
 

Surya, ik zit in aantal discussie groepen met hoog bekleders en zakenmensen.... niet van die krocok... maar ik discuseer ook wel of praat wel met tukang becak hier over....

zo te zien ben je autoritair gevoelig over rangen en standen betreft.... dat krijg je dat wanneer je zwaar geďndoctrineerd ben hahahahspacer line  


On 30-11-2013 11:44 Hitami wrote:
Surya, ik zit in aantal discussie groepen met hoog bekleders en zakenmensen.... niet van die krocok... maar ik discuseer ook wel of praat wel met tukang becak hier over....

zo te zien ben je autoritair gevoelig over rangen en standen betreft.... dat krijg je dat wanneer je zwaar geďndoctrineerd ben hahahah

Om ,
ik ga echt niet op "academisch niveau" (heb alleen sekolah djongkok) met kroco's praten .
Met tukang beca , angkot , Parman met de kupluk ga ik hoogstens "vragen"stellen.
Resultaat/antwoord vaak om te huilen , ze weten vaak niet eens wat er in de Qur'an staan , laat staan in de OT of NT .
Dus paarlen voor de zwijnen gooien doe ik niet , ik wil daar alleen als orang turis spelen.

Ik heb ooit tijdens een iets meer 2 uren durende reis met taxi van Plaza Senayan naar Fatmawati Zuid Jakarta (macet total) een fijn gesprek gehad met een taxichauffeur.
Nou , ik wordt discussie technisch en inhoudelijk bijna afgemaakt , zo goed was hij (mss een werkloze academici), en een Moslim (beter dan ik ben ) .
Gelukkig weet ik een beetje van de Islam en Moslim .
Bij Parman met de kupluk kan ik niet met Seneca komen, dan denken ze dat het de naam van een dangdut zangeres is .


bisa dicek of makemyday .

Hitami
User
spacer line
 

Surya, het grote verschil tussen de bijbel en koran, de bijbel wordt door mensen geschreven over de woord van God en koran rechtstreeks door Allah, dus het is dus waarde vast.

Verandering brengen bijv door de tijd betekent ontkracht je de definitie van God. Hij is toch Alwetend ?Hitami
User
spacer line
 

Verandering brengen bijv door de tijd betekent ontkracht je de definitie van Allah. Hij is toch Alwetend ?

Hitami
User
spacer line
 

Surya, als men dat niet weet kun je toch uitleggen.... en die snap best wel... natuurlijk moet je uitleggen op een manier die betrekken op hun leven....spacer line  


On 30-11-2013 12:24 Hitami wrote:
Surya, het grote verschil tussen de bijbel en koran, de bijbel wordt door mensen geschreven over de woord van God en koran rechtstreeks door Allah, dus het is dus waarde vast.

Pas op , je praat tegen een "Bijbel vaste Moslim". Emoticon: Wink

Velen geloven ook dat de Bijbel Godswoord is , alleen opgetekend door zijn boodschappers .
Bij de Christenen heb je ook de predestinatieleer.
Als je verder wil tukar pikiran of omong2 kosong , kunnen we verder gaan in de topic omong omong.
Of persoonlijk ontmoeten onder genot van campari en cigaar Emoticon: Nicebisa dicek of makemyday .

Hitami
User
spacer line
 

Surya, leest mijn vorige berichten... de kritiek die ik heb is niet alleen op Islam maar ook christendom, beter gezegd op Monotheďstische God....pesche
User
spacer line
 

Een dwaas kan meer vragen als 10 wijzen kunnen beantwoorden.
Het zijn vragen van Hitami waarvan ik de relevantie niet begrijpt en het lijkt wel alsof ik examen af moet leggen aan iemand die het niet weet.

Hij beweert: "een van de doelen van de monotheďstisch godsdienst vrouwen te onderdrukken?
Waar staat dat en bij welke godsdienst, daar kan ik op voortborduren maar nu blijft de vaag wel volledig in de lucht hangen. En HIBAB is zijn probleem en ik heb geen opmerking daarover gemaakt. Wat wil hij van mij?

En in de discussie dient je vooral, bi godsdienst je bronnen aan te geven want je kan een tekst aanhalen of een interpretatie. Voor een goed begrip dien je dat wel aan te geven want uit jde tekst van Hitami tekst kan ik het niet opmaken.

En hoe dat erfrecht is geregeld. Hitami dient maar eerst uitteleggen hoe dat in Nederland geregeld is, 50-50 of 80-20., dat heeft met de hele discussie toch geen moer te maken dus op zo'n manier gaan we wel naar de Filistijnen (bijbelse uitdrukking).

Hij stelde iets over: Oh yah, Kun je mij ook uitleggen over 50 – 50 verdeling …….. wat dit betekent voor de “MORAAL” maar Hitomi geeft niet aan welke moraal en nu gaat hij wat denkers gebruiken die ik aan haal. Daarbij demonstreert hij alleen dat hij een meeloper en nog geen eens een meedenker is. Want het gaat hierbij om de theologische moreel : van goed en kwaad, van menswaardig en mensonwaardig . Ik reken Hitami aan dat hij als een kip zonder kop napraat en dar nog geeneens bij nadenkt. En ik zou met zo'n Heerpersson over Kant en Heidegger moeten praten. Dat zou onreine zwijnen naar de paarlen werpen

Ik heb een hekel aan mensen die niet met argumenten komen en nog meer een hekel aan mensen die zich niet uitdrukken kunnen zoals bij “monotheistische God"

De hele discussie over de islam hangt van voordelen an elkaar die door mij e.a. ook zonder problemen weerlegt kunnen worden want anderen hebben zich aan stereotypen vastgehouden
Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

Elsbeth, ieder individu die sharia voorstaat is per definitie een extremist.
De demicratie die jij voorstaat en gelijkheid is nu net waar sharia niet voor staat.

YB? Dat hij zijn schouders op haalt over Indonesie? Prima. Daar kan ik inkomen. Dat is vechten tegen de bierkaai. Oftewel zinloos. In Nederland ligt dit enigzins genuanceerder. Het democratische bestel biedt geen en heeft geen plaats voor sharia. Voorstanders van sharia, niet afzwakken, Sid zijn uitspraak is duidelijk. Deze individuen horen niet thuis in ern Nederlandse samenleving. Nog hin extremistische gedachten of even knie.

Plaats de sharia terug in RI? Dan heeft bij wijze van spreke yerun niet alleen de collectanten voor de moskee in woonkamer staan, maar ook de boerka verkopers er achter in zijn hal.

De vraag of sharia ingevoerd zou moeten worden in RI zoals Om Sid stelde? Verbeteren zal het niets. Als Sid zich een gematigde moslim voelt? Zou hij zeker met een ander gedachtengoed en positieve in breng kunnen hebben. Helaas zie ik deze niet.

En mijn mening aangaande extremisme en sharia zijn misdchoen scherp. De reden hier van ligt verborgen in het feit dat ik van dichtbij de gevolgen heb gezien.

En ben van mening deze lieden zich diskwalificeren voor deelneming aan een Nederlandse maatschappij, en die in RI


Where there is a will there will be relatives.

Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

Wat de gevolgen zijn van sharia in RI Elsbeth, in Atjeh is de ingevoerd. De situatie is op zijn minst zorgwekkend. Te volgen vie internet. Bronnen genoeg beschikbaar.


Where there is a will there will be relatives.

pesche
User
spacer line
 

De waan- en angstbeelden , vooroordelen, extemistische, welhaast fascistische en antidemocratische ideen van Anorak:

-ieder individu die sharia voorstaat is per definitie een extremist.
-De demicratie die jij voorstaat en gelijkheid is nu net waar sharia niet voor staat.
-Nederland ligt dit enigzins genuanceerder. Het democratische bestel biedt geen en heeft geen plaats voor sharia.
-Voorstanders van sharia, niet afzwakken, Deze individuen horen niet thuis in een Nederlandse samenleving. Nog hin extremistische gedachten of even knie.
-Als Sid zich een gematigde moslim voelt? Zou hij zeker met een ander gedachtengoed en positieve in breng kunnen hebben. Helaas zie ik deze niet.

En ben van mening deze lieden zich diskwalificeren voor deelneming aan een Nederlandse maatschappij, en die in RI

Misschien kan hij zich enigszins orienteren om wat ruimte te geven aan de oorkleppen en vooral het bord voor zijn kop

http://mens-en-samenleving.infonu.nl
Sinds September 2008 is in Engeland officieel de Sharia ingevoerd. Het woord Sharia (islamitische wetgeving) roept in Nederland bij mensen al gauw spookbeelden op over handen afhakken, en steniging. En om het te hebben over de invoer van de Sharia in Nederland is helemaal uit den boze. Wat betekent de sharia precies en hoe kan het dat je je in Engeland volgens de sharia kunt laten berechten

De sharia is de islamitische wetgeving, een wetgeving op de Islam gebaseerd, en betekent in het Arabisch letterlijk 'weg naar de bron'. De Sharia is niet een wetgeving zoals wij die in het westen kennen met een wetboek. Islamitische rechters hoeven dus niet een wetboek uit hun hoofd te kennen, maar zullen bij elke situatie opnieuw de bronnen te raden gaan. En waar nodig overleggen wat het beste past in een bepaalde situatie mits dit niet in strijd is met de bronnen. De bronnen zijn de Koran en de Hadith (overleveringen van de profeet Mohammed), met de Koran als belangrijkste bron

Als ik Anorak was zou ik maar niet naar Engeland maar ook niet naar Canada gaan want daar wordt hij zeker besneden bij aankomst, gestenigd, zijn vinger afgehakt en hij moet met in een burka rondlopen

Anorak zal mij wel een extremist vinden, ik kan hem geruststellen, ik ben reserveofficier bij de KM, een instelling niet bekend om haar islamitische overtuigingenAnorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

Wat je bent doet weinig terzake. Stenigen onder sharia? Als een individu dat voor staat?
Moet je een berevel aantrekken en met een knots rond gaan lopen. Barbaarser kan het niet.

Ieder zijn meug natuurlijk.

Je mag van mijn mening vinden wat je wil. Als je terug wil het stenentijdperk in?
Vooral toestaan.


Where there is a will there will be relatives.

Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

Ik woon en werk momenteel in een land waar een moskee mag, er is er 1 gebouwd. Allah bleren mag deze niet. Met als reden dat extremitische boodschappen niet de lucht in gaan. Boerka's verboden zijn en een streng toezicht op de moskeen.

Dat is geen slechte zaak.
Nederland zou hier eens moeten kijken als voorbeeld.

Wie hier sharia boert?Where there is a will there will be relatives.

zieleffe
User
spacer line
 

Perche Van ËËN dwaas leren de wijze het meest

Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

Keduadam
User
User icon of Keduadam
spacer line
 

In NL hoor je ook steeds meer fanatieke geluiden van het gemiddelde (vaak lager opgeleide) volk.
Bijv. 'Bij die pedo... gewoon piemel eraf!'

(Zoals ik al eerder eens opmerkte van een vriend die vond; "...alvorens af te hakken, eerst afrukken tot op zijn grootst: hebben de honden er meer aan", maar dit terzijde).

Nu kan ik daar soms wel inkomen (mijn eerste 4-jarige kind werd misbruikt en dan wil je een end gaan hoor!), maar stel dat een stel ongeletterde hakbar basjieboesoeks in NL zo'n sjaria gaan invoeren, worden best veel piemels afgehakt... Emoticon: Party!

En kunnen we de zo noodzakelijke knabenkoortjes completeren met vele altstemmetjes. Voor de a.s. kerstkoortjes worden die veel gezocht. Met of zonder piemel.


Your attitude determines your altitude

elsbeth
User
spacer line
 

Ziel, ik ga toch nog even op jouw posting in.
Ik vind het een rare kronkel dat je denkt dat ik iemand verdedig , terwijl ik gewoon jou op je woorden aanval . Het doet volstrekt niet ter zake of dat om een posting van jou t.a.v. Om Sid is, of een posting van jou t.a.v. een willekeurig ander iemand. Ik maak er bezwaar tegen dat jij iemand wiens gedachtegoed jij absoluut niet kan delen (en datzelfde geldt overigens ook voor mij over dit onderwerp) maar meteen het land uit wilt schoppen. Jij (nee sorry, dat was Anorak) beweert dat iemand die iets positiefs zegt over de sharia gelijk staat aan een extremist die in Syrië gaat vechten.
Je maakt je grote zorgen, dat is je goed recht en die zorgen heb ik deels ook.
Ik zou het toch even de andere kant op willen trekken: er zijn nogal wat mensen die zich behoorlijke zorgen maken over een geblondeerde gek die hier met zijn griezelige denkbeelden grote mensenmassa achter zich aankrijgt. Moet zo'n figuur de wacht aangezegd worden? Nee, we leven nogmaals in een democratie. Pleegt iemand strafbare feiten, dan is er geen genade. Zo niet, ja, dan is er ruimte voor zulke figuren.
Even voor de duidelijkheid: er zijn mensen die mij hier proberen te overtuigen van het gevaar van de sharia. Totaal onnodig, ik vind het net zo verwerpelijk als jullie waarschijnlijk. Dat is ook helemaal niet de discussie die ik wil voeren.
Het gaat mij om de vrijheid van meningsuiting, gewoon een grondrecht, klaar. Als je daar niet mee om kan gaan, moet je niet in een democratisch land gaan of blijven wonen.Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

Elsbeth, ik ga met je mee dat we in een democratie leven. Democratie ontstaan uit een gedachtegoed. Tot zover niets mis. Zeker niet als je dit aanvaardt met gelijken, en deze je met hetzelfde democratische en culturele respect tegemoet komen.. Deze waarden als we dit zo mogen noemen, wordt niet gedeelt en met voeten getreden door figuren die sharia voorstaan

Feitelijk weinig aangepast en niet instaat deze waarden te begrijpen en te respecteren.
Hierin ligt nu precies waarom ik Syriegangers en mensen die sharia voorstaan niet in kan delen in de waarden die onze cultuur en achtergrond heeft en hoe wij uit deze cultuur onze maatschappij hebben opgebouwd.

De vernieling van dit geheel is nakende in Nederland.
Dit is zo ongeveer wat ik deel met Ziel.

Ik blijf van mening dat figuren die sharia voorstaan en 1 forummer hier geeft te kennen wel brood te zien in invoering hiervan zich diskwalificeren voor deelname aan.

Zulke figuren benaderen onze maatschappij met een disrespect van een grote orde.

Je mag best de andere wang toekeren. Besef heel goed dat verl van deze figuren het straks maken dat jij geen wang meer hebt.


Where there is a will there will be relatives.

zieleffe
User
spacer line
 

Elsbeth

Even voor de duidelijkheid: er zijn mensen die mij hier proberen te overtuigen van het gevaar van de sharia. Totaal onnodig, ik vind het net zo verwerpelijk als jullie waarschijnlijk. Dat is ook helemaal niet de discussie die ik wil voeren.
Het gaat mij om de vrijheid van meningsuiting, gewoon een grondrecht, klaar. Als je daar niet mee om kan gaan, moet je niet in een democratisch land gaan of blijven wonen.

Je verhaal: ik wist het, je bent echt iemand die zich de kaas niet van zijn brood laat eten, ik ben echt heel gecharmeerd met je uitingen en het goed onder woorden te brengen, je hoef niet overtuigd gemaakt te worden, want je weet tenminste dat het gevaar, van lieden die er het meest misbruik van die vrijheid wil maken te kanaliseren.
Maar je laat wel iets achter en dat komt je vrouwelijke karakter zal daar aan kunnen liggen, die gauw medelijden hebben, met mensen die zich voor doen als slachtoffer van ?????
Die grondrecht word steeds meer ondermijnd, door lieden die een bedoeling hebben om Nederland tot een moslims staat te maken en dat is Om Sid ook iemand, die dat zou willen, als hij waarde vast bijbel moslim wil zijn, zo als zijn uitlatingen .
Daarom vind ik en Anorak dat hij niet thuis hoort in Nederland omdat hij zich als een infiltrant gedraagt om zijn uitingen van de sharia.
Hebben wij niet zo iets al eerder in onze geschiedenis gehad, die als NSBer hier later werden ontmaskerd.
Dat zijn meelopers die zeer gevaarlijk zijn en Nederland, geen welvaart oplevert maar een grote kosten plaatje zijn geworden........... Emoticon: Angry Emoticon: Angry
Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

elsbeth
User
spacer line
 

Ziel, Anorak, nee hoor, mijn reactie heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met mijn vrouw zijn. Het komt jullie blijkbaar goed uit om het die kant op te duwen, maar het heeft er totaal niets mee te maken. Ook heb ik geen enkel medelijden met wie dan ook. Ik verzet mij tegen het volgende: iemand schrijft hier dat hij vindt dat de sharia, mits goed geďnterpreteerd, best past in een moderne samenleving.
Het zijn jullie (en volgens mij ook alleen jullie) die daar van maken dat deze meneer:
-het grondrecht van vrijheid van meningsuiting ondermijnt.
-van Nederland een moslimstaat wil maken.
-de sharia wil invoeren.
- zich als een infiltrant gedraagt.
En dat allemaal op grond van die opmerking. Dat gaat heel ver, heren, wat mij betreft veel te ver. Zeker de conclusies die jullie er vervolgens aan verbinden, vind ik hele griezelige projecties van jullie eigen angsten.


zieleffe
User
spacer line
 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Er zijn heel veel mensen die zo dachten, maar die bedrogen zijn uitgekomen......... Emoticon: Bye bye Emoticon: Bye bye ..
Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

Malam
User
User icon of Malam
spacer line
 

Man man man, vrouw,vrouw,vrouw.
Nogmaals gooi deze discussie toch op de schroothoop, Hitami zegt dat een discussie over het geloof uit de weg gaan, laf is.
Dat kan wel zo zijn, maar wat wil je er dan mee bereiken Emoticon: Blush
In een discussie tracht men elkaar te overtuigen van gelijk of ongelijk met keiharde bewijzen en argumenten, vaak is het dan mogelijk een compromis te sluiten.

In geloofskwesties dus niet, kruistochten, de strijd in Ierland tussen Katholieken en Protestanten, Soenieten en Sjďiten enz. enz.
Al honderden jaren deze tegenstellingen, het heeft al miljoenen doden opgeleverd.

Dan gaan we er hier over discussiëren Emoticon: Angry
Een stevige discussie ga ik niet uit de weg, maar deze discussie is geen discussie.
Dit zijn tegenstellingen die al eeuwen bestaan en die al eeuwen miljoenen slachtoffers eist.
Daar gaan we hier niet uitkomen, dus waarom toch proberen Emoticon: Confused
elsbeth
User
spacer line
 

Helemaal mee eens, Malam, met dien verstande dat het mij helemaal niet gaat om een discussie over een geloof, maar om een discussie over vrijheid van meningsuiting.
Ik ga niet over het geloof in discussie, niet omdat ik laf ben, maar om ik er veel te weinig van af weet.
Het is goed zo, ik stop ook in dit topic.Malam
User
User icon of Malam
spacer line
 


On 30-11-2013 19:23 elsbeth wrote:
Helemaal mee eens, Malam, met dien verstande dat het mij helemaal niet gaat om een discussie over een geloof, maar om een discussie over vrijheid van meningsuiting.
Ik ga niet over het geloof in discussie, niet omdat ik laf ben, maar om ik er veel te weinig van af weet.
Het is goed zo, ik stop ook in dit topic.


Er bestaat geen vrijheid van meningsuiting in één geloof Elsbeth, zo gauw je over welk geloof dan ook je mening wil uiten en je loopt uit de pas, dan loop je volop in het mes Emoticon: Yes!
Bij voor en tegenstanders,zieleffe
User
spacer line
 

Helemaal mee eens maar zulke mensen die wij als voorbeeld aangeven, die het zo willen, loopt wel in de miljoenen en dat kan betekenen, dat voor Nederland honderd duizenden die het zelfde zo denken en dat is zo gevaarlijk om dat te negeren................ Emoticon: Cry Emoticon: ConfusedVerdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.82,427,091 topic views - 239,307 posts - 13,720 topics - 31,336 members - last post @ 31-05-2020 17:43 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2020
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

134,414,116 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com