indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Andere praat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (1 reaction)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (2 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

Albert
User
User icon of Albert
spacer line
 

Een aantal hier, zullen het vast en zeker al weten.

ajo luitjes teken even de petitie...
sluiten van het tropenmuseum...nee toch!
Ook tekenen als je niet in NL woont svp


Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen heeft een bezuiniging van 20 miljoen euro afgekondigd op het Koninklijk
Instituut voor de Tropen (KIT) en bedreigt daarmee direct het voortbestaan van het Tropenmuseum in Amsterdam. STOP BEN KNAPEN, mobiliseer de politiek tegen deze onzinnige bezuiniging!

Het is inmiddels zover, Koninklijk Instituut voor de Tropen, waar het Tropenmuseum het purgatorium van is, zal in de komende maanden ingrijpend moeten reorganiseren.
Deze reorganisatie is ingegeven door het feit dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de structurele financiering zal gaan stoppen per 1 januari 2014.

Dit is één van de meest in het oogspringende gevolgen van de beleidsverandering onder het Kabinet Rutte ten aanzien van:
1. de xenofobie aangaande de verdraagzaamheid naar andere culturen,
2. de zorgplicht naar het in Nederland, museaal bewaard werelderfgoed.
3. de internationale samenwerking op dit terrein.

Waarmee de frontale aanval op deze ‘flagship-store’ van de Volkenkundige musea in ons land binnenkort een voldongen feit zal zijn. Laten we dat in Nederland zomaar gebeuren?

Zonder beleidswijziging en een structurele financiering door de Nederlandse overheid, gaan belangrijke publieksfuncties van het KIT op het gebied van informatie overdracht zoals de vermaarde bibliotheek en het museum definitief verloren. Naast de kennisvernietiging zal dat wat hier verloren raakt nooit meer kunnen worden hersteld.

Wij verzoeken het Kabinet Rutte om het Tropenmuseum een structurele financiering toe te kennen, zodat de kennis en collectie van dit museum ook voor toekomstige generaties behouden blijven en doen hiermee een dringend beroep op ons parlement deze regering hiertoe op te roepen.http://petities.nl/petitie/hou(...)et-tropenmuseum-open


Wil je ook meester van je eigen leven zijn? http://www.goudenera.nl

Albert
User
User icon of Albert
spacer line
 

Tropeninstituut ontmantelt boekencollectie wegens bezuinigingen

Het Tropeninstituut moet zijn boekencollectie ontmantelen vanwege bezuinigingen. Wat niet door derden wordt overgenomen, verdwijnt zonder pardon in de vuilnisbak. .De bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen heeft 900 duizend boeken, kaarten, tijdschriften en andere documenten in de aanbieding. Als gevolg van de bezuinigingen wordt een groot deel van de vermaarde collectie ontmanteld; het instituut vraagt andere bibliotheken of er interesse is de stukken over te nemen. Lukt dat niet voor 1 januari, dan gaat wat overblijft van de collectie in de papiercontainer.

Monumentaal pand
'Dat is een ramp', zegt Hans van Hartevelt, directeur van de bibliotheek die al 230 jaar bestaat, en die is gehuisvest in een monumentaal pand uit 1910 dat speciaal voor de collectie is gebouwd. Andere instituten hebben al wel belangstelling getoond, 'ze werken er hard aan en willen het graag hebben maar ze willen er één ding bij, en dat is een dekkende begroting. En die is er niet.'

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stopt de subsidie aan het Tropeninstituut en nu moet het zien te overleven. Dat doet het door mogelijk profijtelijke afdelingen als die voor biologisch onderzoek open te houden, en onrendabele te sluiten. De publieksbibliotheek is al dicht, de rest volgt deze zomer. Er verdwijnen 32 van de 33 banen. Het grote vraagstuk is wat er met de collectie gaat gebeuren. 'Acht verdiepingen en een zolder aan veelal bijzonder materiaal', zegt Van Hartevelt, 'het oudste stuk is uit 1469. Ik krijg boze e-mails van allerlei hoogleraren uit de hele wereld: wat gebeurt hier?'

In een vertrouwelijke brief aan andere bibliotheken schetst Bas Savenije, directeur van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de situatie van de 'voor Nederland en Europa unieke internationale collectie'. Het gaat om in totaal tien kilometer aan documenten. Alles van voor 1950 moet behouden blijven, omdat daarop een 'publieke zorgplicht' van de overheid rust. Hoe dat wordt opgelost, is aan de betrokken ministeries. De rest - negen kilometer - wordt 'afgestoten' als er niemand bereid is de collectie over te nemen. 'Gezien het feit dat de papieren collectie post-1950 geen inkomsten genereert' lijkt het perspectief daarop 'gering', staat in de brief, die is gericht aan universiteitsbibliotheken.

Zeven stappen
Savenije maakt deel uit van een commissie die de bibliotheek zo goed mogelijk probeert te redden. In zijn brief beschrijft hij hoe de collectie in zeven stappen wordt ontmanteld. Deelcollecties die in bruikleen zijn, of geschonken, worden aangeboden voor retour. Stukken met grote erfgoedwaarde, zoals 'boekbanden met autografen van historische personen', worden uit de verzameling gehaald en apart gehouden. Het grootste deel van de collectie wordt om niet aangeboden aan collega-instellingen als universiteiten, of aan de landen waar ze over gaan, zoals Ghana.

Maar de tijd dringt. Lukt het niet de collectie voor het einde van het jaar veilig te stellen, dan dreigt deze te worden 'gerecycled', zegt bibliotheekdirecteur Hans van Hartevelt. 'Ik wil niet eens weten wat dat woord betekent. We spreken nu veel met universiteitsbibliotheken en die vinden allemaal dat het niet verloren moet gaan. Maar alleen al delen uitzoeken en verhuizen, kost veel geld.'

Van Hartevelt: 'Ik wil geen narrige indruk maken, ik zie heus wel in dat zonder subsidie alleen marktgerichte activiteiten levensvatbaar zijn, en dat er geen mogelijkheid is voor het KIT om de bibliotheek overeind te houden. Want er is geen geld. Maar het is wel wrang dat het juist deze unieke collectie treft.'Wil je ook meester van je eigen leven zijn? http://www.goudenera.nl

zieleffe
User
User icon of zieleffe
spacer line
 

ALbert wat denk je wat de gewone vrouw/man daar behoefte aan heeft.
Als je daar in geïnteresseerd bent, dan is het wat anders.
Je verwacht een solidariteit van ons, terwijl wij/ik er nooit naar toe gaan en ook niet geïnteresseerd zijn.
Een land die niet zuinig is op hun geschiedenis, moet je niet aan de gewone burger vragen om daar solidariteit in te zijn.
Ik geef hier mijn eerlijke mening.
Ze willen nog wel meer afschaffen zo als de toeslagen van 65+.
Eigenlijk hebben ze daar wel een punt want wie maak gebruik van al die voorzieningen dat zijn de rijke ouderen die nog wel hun eigen stront op eten en die voorop lopen als het gratis is.
Daarmee moet je het mee doen , vooral is dit mijn mening........ Emoticon: Talk to the hand Emoticon: Laugh out loud

Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

Albert
User
User icon of Albert
spacer line
 

Je hoeft niet per se ergens geintreseerd in te zijn om toch voor zijn behoud te zijn.

Zo zijn er in NL al genoeg bedrijven voorgoed gesloten danwel in buitenlandse handen.


Museum Nusantara te Delft is gesloten

In de gemeenteraad van Delft is het definitieve besluit genomen om Museum Nusantara te sluiten. Zondag 6 januari was de laatste dag dat het museum open was. Gedurende de kerstvakantie was het Indonesiëmuseum aan het Sint Agathaplein gratis toegankelijk.

Nusantara
Bij het besluit om Nusantara te sluiten speelt mee dat ondanks een verbouwing en museale herinrichting van Nusantara enkele jaren geleden, er sprake is van onvoldoende toename van bezoekersaantallen.

Met de sluiting komt een einde aan meer dan 100 jaar ‘Indonesische geschiedenis' in Delft. Het museum vond zijn oorsprong in de Indische Instelling, een opleidingsinstituut dat in de 19e eeuw werd opgericht om Nederlandse ambtenaren op te leiden voor de kolonie. Om de studenten een beeld te geven van hun toekomstige standplaats, stuurden ambtenaren en oud-studenten voorwerpen vanuit heel Indonesië naar Nederland. Dit waren voornamelijk gebruiksvoorwerpen en voorbeelden van kunstnijverheid die bij het onderwijs werden gebruikt. Sinds het opheffen van de Indische Instelling in 1901, werd de collectie uitgebreid met schenkingen van particulieren en verzamelaars. Museum Nusantara opende de deuren in 1911.

Toekomst
In overleg met verschillende betrokken partijen wordt gesproken over de toekomst van de collecties en het pand van Nusantara. De collecties blijven eigendom van de gemeente, waar mogelijk en passend zullen objecten uit de collecties gepresenteerd worden in de tentoonstellingen in Het Prinsenhof. Erfgoed Delft hoopt dat het prachtige pand aan het Agathaplein een culturele publieksfunctie kan behouden.

Ook dit is nu voorgoed weg.


Wil je ook meester van je eigen leven zijn? http://www.goudenera.nl

zieleffe
User
User icon of zieleffe
spacer line
 

Ja Albert dit komt er van, een nieuwe generatie, die er anders over zulke dingen beslist.
Ik kijk er niet vreemd van op, heel die culturele gedoe word op de schop gezet.
Wij hebben ook een dansgroep, waar wij gratis de zaal gebruik van mogen maken, maar de gemeente heeft al geschreven dat wij moeten gaan betalen.
Dus dat word meer contributie betalen, ben benieuwd of de mensen dat doen en zo gaat ook zo club naar de donder.
Vooral als de oudjes minder krijgen die dieven in Den Haag, hebben daar geen boodschap aan… Emoticon: Angry Emoticon: Shut up!
Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

Albert
User
User icon of Albert
spacer line
 

Hier verdwijnt cultuur en in Indonesie verdwijnt natuur onder het mom van "economische groei."


Wil je ook meester van je eigen leven zijn? http://www.goudenera.nl

Albert
User
User icon of Albert
spacer line
 

Aan al de ondertekenaars
Tilburg, 28 juni 2013
Bedankt! Iedereen ontzettend bedankt voor zijn of haar steun. De petitie telt op dit moment bijna 40.000 ondertekenaars en dat is natuurlijk een fantastisch aantal. Daarbij zijn er ontzettend veel steunbetuigingen
binnengekomen. De sluiting van het Tropenmuseum is natuurlijk ook ondenkbaar.

Op 20 juni 2013 besloten de verantwoordelijke ministers, in het debat met de Tweede Kamer, om een overgangsregeling voor de financiering van het museum te treffen tot 2017. Hierdoor is de ergste nood geweken en is het Tropenmuseum voorlopig gered tot een nieuw toekomstplan is goedgekeurd.

Op a.s. donderdag 4 juli wordt door Petities.nl een manifestatie gehouden in Den Haag en zal gelegenheid zijn te lobbyen met Tweede Kamerleden. Langs komen om je steun te betuigen? Meer informatie vind je op deze pagina: http://petities.nl/nieuws/manifestatie.

Graag onderhoud ik het contact. Link met mij op Linkedin of Facebook. Helaas worden onder het huidige beleid in Nederland, veel cultuur instellingen en musea gedwongen te sluiten. Dit is een bizarre situatie dat korte termijn politiek geen ruimte laat aan culturele waarde die in decennia is opgebouwd. Donaties tegen het bezuinigingsbeleid op kunst & cultuur zijn van harte welkom op de Paypal rekening van het Halbe Zijlstra Fonds http://www.halbezijlstrafonds.nl/Donaties.html

Tenslotte, laten we ook Petities.nl niet vergeten. Het instrument en de website dat onze stemmen bijeen heeft gebracht en zo de steun aan deze petitie tot een succes heeft gemaakt: http://www.petities.nl/doneren .Wil je ook meester van je eigen leven zijn? http://www.goudenera.nl

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 Ik begrijp je oproep Albert.
Maar als ik prioriteiten moet stellen dan gaat er nog veel meer dicht.
Het is per persoon denk ik verschillend, dus "ze" doen het nooit goed.
Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 

40.000 mensen zijn weer blij
http://www.nu.nl/cultuur-overi(...)ngssamenwerking.html

die 11 miljoen had men wel voor betere dingen kunnen gebruiken is mijn persoonlijke mening, maar ieder heeft zijn persoonlijke prioriteiten, vooral deze geweldige regering in Nederland

Ik vraag me af hoeveel van die 40.000 mensen de komende 2 jaar zelf in het tropenmuseum zullen komen.
Weer een bergje gemeenschapsgeld wat voor de "pleziertjes" van een beperkte groep
mensen door het putje gaat.
Wanneer die 40.000 mensen iedere maand uit eigen zak 12,50 hadden gedoneerd
was het probleem ook opgelost geweest, maar nee dit is voor het "algemeen belang"
dus daarom een goed excuus om dit uit gemeenschapsgeld te bekostigen.

Cultuur is belangrijk Emoticon: Worship Emoticon: Worship Emoticon: Worship
Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

Malam
User
User icon of Malam
spacer line
 

Kunst en cultuur zijn zeker belangrijk Sabar, daar stelen kunstminnende lijkenpikkers zelfs een een miljard aan pensioengelden voor.
Lees en huiver.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl(...)nen-voor-kunst.dhtmlsabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 

Zou dat "respectabele" Ammodo uitdeelfonds ook een bijdrage willen geven voor de nieuwe cultuur in Nederland ??

Voedselbanken dienen mijns inziens ook in stand te worden gehouden als "cultuurgoed" in Nederland dat zijn er inmiddels al 40-50 x zoveel
als de Tropenmuseumliefhebbers Emoticon: Confused

Maar dat zijn de andere "happy few" van Nederland Emoticon: Laugh out loud

Als ik het kon zou ik bijna als ludieke actie een donatiepot voor de voedselbank
bij het Tropenmuseum willen gaan plaatsen voor de cultuurliefhebbers
iets in de trant van denk ook eens aan een ander als jezelf


Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

Albert
User
User icon of Albert
spacer line
 

Het is zoiets als men intresseert zich nu geen bal voor de natuur en dat men er geld voor uitgeeft om het te redden.
Dus in de toekomst kun je in een museum alle dieren zien maar dan opgezet.

Wat voedsel bank betreft, ik ken een vrijwilliger en een gebruiker daar (hier).
Het 'vrijwillig' personeel zelf zijn de grootste graaiers. Als de donaties binnen zijn zoeken zij eerst het mooie of lekkerste eruit. Tassen vol gaan in hun eigen auto's.

Het is niet te verwonderen want het wordt in een kerk gehouden van de grootste graaiers ter wereld namelijk het Vaticaan zelf. Emoticon: I love it Emoticon: Cooool En die zijn gigantisch rijk. Emoticon: Talk to the hand Emoticon: Yes! Dus soort zoekt soort. Emoticon: Party!


Wil je ook meester van je eigen leven zijn? http://www.goudenera.nl

Albert
User
User icon of Albert
spacer line
 
Wil je ook meester van je eigen leven zijn? http://www.goudenera.nl

Keduadam
User
User icon of Keduadam
spacer line
 

Betr. de voedselbanken, daar zit trouwens heel verschillend volk.
Laten we daar maar eens een petitie of algehele kollekte voor houden!!? Emoticon: Party!

Het echte werk is begonnen door (meestal) wedergeboren Christenen, met echt hart voor de zaak. Mijn vriendin Regina Mac-Nack bijvoorbeeld, is in de Bijlmer (echt het ergste stukje Holland) begonnen, met drie hongerige mensen uit te nodigen in haar woning (waar ze met haar gezin overleefde). Dat is spoedig uitgegroeid tot zo'n 1500 mensen die ze te eten gaf. Uit eigen zak, later ook door mensen/bedrijven die haar onvoorwaardelijke liefde gingen ontdekken.
Ben wel eens met haar meegeweest om voedsel naar de mensen te brengen... indrukwekkend hoe het 'schuim' van Amsterdam uit de bosjes kwam... overal vandaan, als zij met haar grote soeppan er aan kwam: magere en vieze junks voor een groot deel, dat wil je niet weten.... En hoe dankbaar ze altijd waren!!

Geïnspireerd door haar, heb ik met een paar vrienden, ook een tijdlang elke week eten gekocht en gekookt en bij het station in Utrecht uitgedeeld.

Regina is als 'Eerste Vrouw van Amsterdam' uitgekozen destijds (door die CDA minister Balkenende). Ook kreeg ze een lintje van de Koningin.
Ook omdat zij, als enige, in (het 'ondankbare') Bijlmer bleef... terwijl o.a. het Leger de Heils naar de veel 'dankbare' binnenstad van A'dam was vertrokken.
Zal wel een reden hebben, wil ze dus niet veroordelen.

Ze bieden ook allerlei zorg aan de mensen, in de vorm van ggz, hulp bij medische vragen, ze hebben ook drie ochtenden in de week een belastingadviseur, die de mensen bijstaat.
Een keer in de week een gesprek met een therapeut, en een keer per week een jurist.
Ook tweedehandskleding, en hoofddoek moslimvrouwtjes (zelfs zag ik een enkele met een 'brievenbus' gat in hun zwarte hoofdbedekking, leren daar hygiëne en naaien in kleine klasjes.
Daarnaast het regelen van de kinder vakantie weken... enz. Petje af!!!

Enne... allemaal ZONDER SUBSIDIE!!!!!!! Heel oneerlijk, want die andere (latere) voedselbanken kregen en krijgen dat dus WEL!!! Omdat ze links zijn - in een groot links bolwerk als A'dam - en (dus) een grote bek hebben. Of 'religie' poppenkast (idd mss zoals dat gigasysteem als de Kath. kerk), wil ook wel. Maar omdat mijn goede vriendin, een Surinaamse vijftiger, uitkomt voor Jezus, en vrij van elk systeem, kerk of organisatie (ja wel een 'organisme') wilde zijn, wordt ze aan de schandpaal gezet. Zo gaat dat dan... meestal. Emoticon: Frustrated Emoticon: Blush Emoticon: Blush Emoticon: Confused

Het liep storm op de locatie Kouwenoord 62, (weet niet waar ze nu zitten), mensen komen met allerlei problemen langs, maar haar rustige en sterke vertrouwen op God gaf steeds weer moed om door te gaan.Your attitude determines your altitude

Keduadam
User
User icon of Keduadam
spacer line
 

Yes, Zieleffe... deze dingen heb ik me ook altijd afgevraagd...
Die pipo die zichzelf laat dragen, en in zo'n eilandje van luxe leeft....

onbegrijpelijk.
Terwijl idd, Jezus zei, dat we elkaar zouden DIENEN.


Your attitude determines your altitude


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.74,354,150 topic views - 233,363 posts - 13,684 topics - 23,768 members - last post @ 22-08-2019 13:35 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2019
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

122,255,346 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com