indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (1 reaction)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 

Trouwen met een Indonesische partner

Waar moet je rekening meehouden ?

Allereerst de vraag waarom wil je trouwen met een Indonesische partner.
Liefde, lust,avontuur,het exotische, het vakantiegevoel,een roze bril of andere redenen.
Misschien wat cru gesteld maar trouwen is geen spelletje.
Wanneer je trouwt met een Indonesische partner haal je heel wat op je hals.
Liefde overwint alles is een veelgehoorde uitvlucht maar .. liefde duurt vaak maar zolang als het duurt en wat daarna ??
Ben je als partners wel bestand tegen wat er op je afkomt.

In het kort wat komt er op je af (en ik ben zeker niet volledig):

- allereerst de verschillen in wetgeving
- religieuze verschillen (wellicht)
- cultuurverschillen
- taalbarrières
- traditionele verschillen
- waar ga je wonen
- wat zijn je toekomstplannen
- wat als er kinderen in het spel zijn (of later komen)
- valkuilen

Ik zal eea puntsgewijs verder uiteenzetten en waar nodig aanvullen
Ongetwijfeld zullen anderen hiertussendoor op reageren of mij waar nodig corrigeren,
aanvullen of het met mij oneens zijn. Dat mag, graag zelfs, vanuit velerlei ervaringen
kan dan geput of lering getrokken worden. Zodat trouwlustigen beslagen ten ijs komen.
Uiteindelijk beslis je zelf maar een beetje hulp om eea op een rijtje te zetten is altijd handig toch ??

Waarom deze "handleiding" ??

Regelmatig komen er vragen over trouwen en zo zit alles in een topic.
Ik ben zelf (gelukkig) getrouwd met een javaanse en heb relaties gehad met een aantal andere indonesische "achtergronden" en heb de verschillen gemerkt.
Vanuit mijn kennissenkring heb ik met diverse "VRAAGSTUKKEN" en stukgelopen huwelijken (met alle nare gevolgen vandien) te maken gehad en ik heb gemerkt dat op dit forum anderen ook die ervaringen hebben of hadden.
Diverse zaken heb ik zelf ervaringsgewijs "geleerd" en ik heb gemerkt dat vooral de "jongere" generatie Indonesiegangers hier ook tegenaan lopen. Zeker tegen veel vragen, dus een beetje hulp wil ik wel bieden vanuit mijn ervaringen.
Doe er mee wat je wilt. Negeren kan ook, want ieder beslist zelf over de eigen toekomst.

Het is wellicht handig als anderen even wachten met reageren totdat ik dit volledig heb uitgewerkt want anders kan het een topic vol met herhalingen worden en dus niet erg leesbaar. Alhoewel ik natuurlijk niemand dat kan verbieden.
Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

Keduadam
User
User icon of Keduadam
spacer line
 

Nee beste Sabar je kan me niet verbieden om toch te reageren alvast, Emoticon: Bye bye en je te bemoedigen en te bedanken ook voor dit initiatief! Heel goed!!!! En heeeel nuttig lijkt me.
TX en ben benieuwd.


Your attitude determines your altitude

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


On 01-05-2013 00:19 Keduadam wrote:
Nee beste Sabar je kan me niet verbieden om toch te reageren alvast, Emoticon: Bye bye en je te bemoedigen en te bedanken ook voor dit initiatief! Heel goed!!!! En heeeel nuttig lijkt me.
TX en ben benieuwd.


Dank je Keduadam. Er komen regelmatig diverse vragen binnen over trouwen zo kunnen we iedereen verwijzen naar "de handleiding" al onze gezamelijke ervaringen gebundeld in een topic. Mocht men daarna nog vragen hebben kunnen we dit altijd toelichten en hoeven niet continue alles te herhalen. Dit lijkt me een zinvolle bijdrage voor het forum.Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 

De verschillen in wetgeving.

Het grootste verschil tussen Nederland en Indonesië is dat in Nederland een ambtelijk huwelijk (burgerlijke stand) wettig is en in Indonesië alleen een religieus huwelijk. (vlgs geloof)

Je kunt een in Nederland gesloten huwelijk wel formeel laten registreren in Indonesië
maar daar zit een procedure en tijdslimiet aan vast. Alle documenten moeten vertaald (erkende tolken) en gelegaliseerd worden. Omgekeerd geldt hetzelfde.
Dit is zeker van belang wanneer men in Indonesië gaat wonen na het huwelijk of plannen heeft om daar in de toekomst te gaan wonen. ook een inschrijving in het internationaal huwelijksregister Den Haag is aan te raden.

Trouwen met een Indonesische partner met de bedoeling om daar grond of een huis te kopen (en bezitten) kan niet onder de huidige wetgeving (2013) Een buitenlander (WNA) kan geen bezit hebben in Indonesië. Trap niet in dat fabeltje !!!

Mocht je partner reeds bezit hebben (een huis of grond) of een zaak dan is het zeer verstandig om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. Deze huwelijkse voorwaarden moeten voor het huwelijk bij een notaris zijn gemaakt anders zijn deze niet geldig vlgs de Indonesische wetgeving. Bij gemeenschap in goederen moet bezit in Indonesië binnen 1 jaar worden “afgestoten” zo niet loopt men het risico dat dit geheel of gedeeltelijk geconfisceerd wordt door de overheid. Tijdens het huwelijk, bij verkoop, echtscheiding of overlijden van een van de partners. Alhoewel daar “constructies” zijn om dit op te lossen. Maar ook hier bestaan fabeltjes !!!

Al enige jaren wordt gezegd dat men de wet op dit punt wil aanpassen maar tot nu toe is dat nog niet van toepassing en zelfs als dat gebeurd is het nog de vraag vanaf wanneer
(terugwerkende kracht) dit dan zal gaan gelden.

Om te kunnen trouwen in Nederland en/of in Indonesië zijn diverse documenten en vertalingen en legalisaties nodig. Soms duurt het enige tijd om eea te regelen.
Ook moet men “toestemming” hebben (M46-procedure in Nederland of Nederlandse ambassade in Indonesie)

In Indonesië kon/kun je (soms) ook trouwen zonder toestemming Kawin Siri maar niet overal. Soms is dit al strafbaar maar ook hier is in Indonesië wetgeving in de maak.
Want dit wordt vaak gezien als “schijnhuwelijk” en kan vaak niet geregistreerd worden.

In Indonesië geldt het principe dat alleen mensen met dezelfde religie met elkaar kunnen trouwen, dus soms moet men eerst “bekeren” voordat men kan trouwen.
Er wordt gezegd dat hier een “ontsnappingsconstructie” voor is ik heb daar echter geen ervaring mee.

In Indonesië heeft men behalve algemene wetgeving ook nog andere wetgeving (per religie) waarin ook andere regelingen gelden en daarnaast kun je ook nog te maken krijgen met specifieke streekgebonden gebruiken (adatrecht; gewoonterecht) afhankelijk van waar je woont of de tradities waaronder het huwelijk gesloten is kan je daar ook nog mee te maken krijgen. In principe is de man “de baas” als vrouw heb je in Indonesië een “onderdanige” rol in het huwelijk.

Ik heb zelf geen weet van de bv de Belgische wetgeving dus daar kan ik ook niks over zeggen. Ik heb het bij algemeenheden gehouden zo kunnen anderen hun toelichtingen,aanvullingen en commentaren ook nog kwijt. Ongetwijfeld zal niet iedereen het met mij eens zijn. Maar ik schets hier het algemene verhaal niet specifieke persoonsgebonden situaties en ik probeer het in de huidige actuele situatie te plaatsen. Afhankelijk van geloof,plaats waar je woont,adat en soort huwelijk kan eea
anders zijn en/of vlgs plaatselijke gebruiken anders uitgelegd worden en dat zijn geen "cowboyverhalen".
Wetten en regels kunnen veranderen in de loop der tijd. Dus oriënteer je daar eerst goed op voordat je een “fout” maakt die niet meer te herstellen is.

Op dit punt kan iedereen al vast zijn/haar inbreng geven.Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

jstar
User
spacer line
 

Goed initiatief. Hier nog iets wat al eerder geschreven was:

Als je in Indonesië trouwt, heb je het religieuze gedeelte en het civiele. Voor het religieuze gedeelte moet je dezelfde religie bezitten en het komt eerst, vóór het burgerlijk gedeelte. In Nederland is dit illegaal, in Indonesië is het vereist.

Er zijn twee routes: óf je huwt Islamitisch, óf een andere godsdienst. Als je Moslim bent, wordt ALLES door de KUA (Kantor Urusan Agama) geregeld. We kunnen dat het beste vertalen als Bureau voor Religieuze Zaken. Je komt nooit in contact met de Catatan Sipil, de Burgerlijke Stand. Die treedt namelijk alleen op na Christelijke, Hindoeïstische, Buddhistische, ... huwelijken, of huwelijken in het buitenland afgesloten. Meestal komt een afgevaardigde van de CatSip direct langs nà de religieuze ceremonie.

Er zijn dan ook twee parallelle registers. De KUA verstrekt een huwelijksboekje, de Buku Nikah en de Catatan Sipil een huwelijksakte, de Salinan Lengkap Akta Perkawinan. In het Islamitische proces heb je dus niet de duidelijke splitsing van religieus & civiel zoals je bij de andere godsdiensten wel ziet. Maar toch zijn ze beide officieel en erkend.

Zorg er altijd voor dat je één van de twee officiële paden bewandelt; nooit religieuze ceremonies aangaan zonder registratie bij KUA of Catatan Sipil. Deze zijn dan immers niet rechtsgeldig.jstar
User
spacer line
 

Het religieuze huwelijk is dus zeer belangrijk, je kan er niet onderuit. Eigenlijk wel, maar dan moet je trouwen in het buitenland, zoals Bangkok of Singapore. En in Singapore moet je 3 weken verblijven dus dat is voor velen ook geen optie.

Voor Indonesië geldt: In de Christelijke wereld, heb je twee stromingen; Katholiek en Protestant. De onderverdelingen zoals Gereformeerd, Nederlands Hervormd, Baptist etc. zijn voor de Indonesische wet niet relevant.

Indien het gaat om een Katholiek huwelijk:
Beide partners moeten niet persé katholiek te worden om sacramenteel te trouwen in de Katholieke kerk, maar beide moeten gedoopte Christenen zijn (en tenminste één moet Katholiek zijn). Niet-Christenen ontvangen immers geen sacramenten. Voor een Katholiek die wil trouwen met een niet-Katholieke Christen, is de uitdrukkelijke toestemming vereist van zijn of haar bisschop.
Een Katholiek kan een ongedoopte persoon trouwen, maar dergelijke huwelijken zijn puur natuurlijke huwelijken; ze zijn geen sacramentele huwelijken. De kerk ontmoedigt deze dus en vereist dat een Katholiek die wil trouwen met een niet-gedoopte persoon een speciale dispensatie van zijn of haar bisschop krijgt..
De Katholieke kerk erkent trouwens geen scheiding. Als je dus al eens getrouwd geweest bent voor de kerk, heb je een groot probleem.

Wat meer info over het proces in Indonesië: als het huwelijk Christelijk is, is er altijd een "intake" gesprek met de priester of dominee etc. Zij gebruiken daarvoor speciale formulieren.

Het 'hangt er allemaal vanaf' is het juiste antwoord als je wil weten hoe lang het proces duurt. In sommige gevallen is een volledige conversie met doopsel (en eerste communie bij Katholieken) en 6 maanden opleiding nodig, in andere gevallen bijna niets. Het is nogal belangrijk uit te vinden hoe 'relaxed' de priester/dominee is, wat zijn status/invloed is op het bisdom (de secretaris dient het immers goed te keuren). En: Wat is het imago en de invloed van de toekomstige schoonfamilie.
nsenada
User
User icon of nsenada
spacer line
 

Zeer mooi initiatief!

Als je katholiek trouwt in Indonesia... eerst het intake-gesprek met romo, zaols Jstar vermelde en daarna mag je 4 keer op een zondag les gaan volgen, dit was voor mij verplicht.


There's a big difference between kneeling down and bending over!

jstar
User
spacer line
 

Maar jij bent Vlaming dus heel waarschijnlijk Katholiek (gedoopt). Het is eigenlijk wel grappig dat een persoon die maagd is en nog nooit een vrouw zelfs naakt heeft gezien, jou gaat vertellen hoe je met je vrouw om moet gaan...

Over documenten:

De belangrijkste zijn naast het paspoort; de geboorteakte, uitreksel burgelijke stand en eventuele scheidingsakte.

Dan vervaardigt de ambassade in Indonesië een attest dat er geen reden is voor de Nederlandse staat dat je niet kan trouwen. Dat heet een Letter of Non-Inpediment. De Nederlandse ambassade noemt het een Verklaring van Huwelijksvoornemen/Surat Keterangan (izin untuk menikah). De Belgen hebben het over een getuigschrift van geen huwelijksbeletsel.

Alles dient vertaald te worden.nsenada
User
User icon of nsenada
spacer line
 

Het was inderdaad grappig dat deze personen vertelde hoe het moest lopen in een huwelijk. De beste vond ik: "De vrouw behartigd het geld in een huishouden, want die is daar beter in!'(het kan ook zijn dat mijn vrouw mij wat wijsgemaakt heeft) ;-)

Mij was er ook verteld om een 'bewijs van goed gedrag en zeden' mee te brengen, maar daar is eigenlijk nooit achter gevraagd. Wel is er naar mijn doopsel-bewijs gevraagd door meneer pastoor in Indonesia. Daarvoor ga je naar de kerk waar je gedoopt bent en die vullen dan een latijns papier in, dit moet niet vertaald worden. Ook had ik een bewijs van woonst nodig en een bewijs van samenstelling van mijn gezin.


There's a big difference between kneeling down and bending over!

Keduadam
User
User icon of Keduadam
spacer line
 

Nuttige info, prima topic lijkt me!

Eén klein dingetje, ik citeer: '... bedoeling om daar grond of een huis te kopen (en bezitten) kan niet onder de huidige wetgeving (2013) Een buitenlander (WNA) kan geen bezit hebben in Indonesië. Trap niet in dat fabeltje !!!

Bezit en eigendom zijn twee dingen. Als iemand een fiets steelt, bezit hij deze fiets maar is geen eigenaar .

En hier dus: 'een buitenlander kan...' dus bezit hebben, maar geen eigendom.


Your attitude determines your altitude

spacer line  

Voordat de topic naar vele kanten opgaat heb ik een voorstel om op zijn minst 3 zaken te onderscheiden.

1.De persoonlijke aspecten ( matching -mismatching)
2.De juridische aspecten ( zoals o.a huwelijksgoederenrecht )
3.De emigratieperikelen .

Ik denk dat er veel reacties zullen komen , gezien de achtergrond van vele lezers/schrijvers.bisa dicek of makemyday .

zieleffe
User
spacer line
 

Voor ieder is dit verschillend, je kunt misschien de doorsnee advies dienen, maar voor mij zijn deze verhalen gewoon belachelijk te noemen in een tijd dat er zoveel is veranderd in de wereld.
Je leef anno 2013 en er staat in de verhalen te veel je moet, je moet niks…………..
Laat ik voorop stellen als ik deze verhalen lees, van mannen, dan begrijp ik wel dat je die principes er op na houd.
En christelijk en zo moet ik helemaal niks van hebben, ik heb mij eigen uit de kerkelijke register laten schrappen.
Mijn vriendin is bij mij, omdat ze dat wil.
Wil ze niet, dan is ze vrij om te gaan en staan waar ze wil.
Dus trouwen NEEN eens en nooit meer.
En als je eigen laat beïnvloeden, meestal door familie in een land dat nog niet eens weet een goed burgerlijke stand er op na te houden.
Want ik heb een vermoeden, dit weet ik niet zeker, maar door de verhalen van in Indonesië wonende, dat je pas de kinderen naar school doet, je een geboorteacte of zo iets moet hebben, een bewijs of zo iets, je moet wel, maar als je het niet doet, door omstandigheden kind krijgen voor je huwelijk, komen ze daar dan achter, eerder niet.
Weten wie, wie is belangrijk, maar je naam van je vader niet krijgen, is al een reden om dit huwelijks gedoe gewoon te negeren, vooral als je wil wonen in Nederland.
Trouwen is de norm, maar niet getrouwd zijn en toch kinderen hebben, komt ook in Indonesië voor
Je ben beter af, in dat land, omdat je gewoon al die tradities door gaat lopen.
Wil je dat, dat is een keuze, maar meer een opgelegde keuze.

Op 01-05-2013 13:00 schreef Keduadam:
Nuttige info, prima topic lijkt me!

Eén klein dingetje, ik citeer: ... bedoeling om daar grond of een huis te kopen (en bezitten) kan niet onder de huidige wetgeving (2013) Een buitenlander (WNA) kan geen bezit hebben in Indonesië. Trap niet in dat fabeltje !!!

Bezit en eigendom zijn twee dingen. Als iemand een fiets steelt, bezit hij deze fiets maar is geen eigenaar .

En hier dus: een buitenlander kan... dus bezit hebben, maar geen eigendom.

Een vrouw bezit je ook niet dat denk je wel, maar ze is bij je omdat ze daar zelf voor kies.
Anders is een samen zijn alleen voor het oog……
Wij zijn ook niet getrouwd en ze heeft de zelfde rechten dan wie ook.
Haar dochter was getrouwd maar leef nu hier samen met een andere man.
Wat is daar mis mee.
Trouwen is voor de domme en daar komen ze te laat achter.
Dat is mij ook overkomen en daarom kan ik dit als een echte mening schrijven.. Emoticon: Yeah right!

Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

senior
User
User icon of senior
spacer line
 

Had het niet beter op kunnen schrijven dan Ziel......Al jaren zeurt de familie van mijn vriendin aan me kop wanneer we nu eens trouwen. Al jaren antwoord zowel ik als mijn vriendin: vandaag niet, morgen niet, volgend jaar niet > kortom nooit en te nimmer.

Gevolg? Een af en toe mopperend paar oudere Balinezen Emoticon: Party!


hati hati, pelan pelan

spacer line  


On 01-05-2013 02:09 sabar2 wrote:
De verschillen in wetgeving.

Het grootste verschil tussen Nederland en Indonesië is dat in Nederland een ambtelijk huwelijk (burgerlijke stand) wettig is en in Indonesië alleen een religieus huwelijk. (vlgs geloof).
------------------------------------------
Is het zo ?
De regering en de vrouwenrechten organisaties zijn tegen de huwelijken die alleen maar gebaseerd zijn door hukum agama( religie) .Trouwen met een Indonesische partner met de bedoeling om daar grond of een huis te kopen (en bezitten) kan niet onder de huidige wetgeving (2013) Een buitenlander (WNA) kan geen bezit hebben in Indonesië. Trap niet in dat fabeltje !!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gedeeltelijk waar.
Sommige !! buitenlanders trouwen met een Indon.partner kunnen ook omdat ze ooit een onroerend goed willen bezitten.
Dat doen ze door een prenupt agremeent route te sluiten
Procedure is duidelijk beschreven..


Mocht je partner reeds bezit hebben (een huis of grond) of een zaak dan is het zeer verstandig om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. Deze huwelijkse voorwaarden moeten voor het huwelijk bij een notaris zijn gemaakt anders zijn deze niet geldig vlgs de Indonesische wetgeving. Bij gemeenschap in goederen moet bezit in Indonesië binnen 1 jaar worden “afgestoten” zo niet loopt men het risico dat dit geheel of gedeeltelijk geconfisceerd wordt door de overheid. Tijdens het huwelijk, bij verkoop, echtscheiding of overlijden van een van de partners.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit is 100% waar


Alhoewel daar “constructies” zijn om dit op te lossen. Maar ook hier bestaan fabeltjes !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er zijn constructies , zoals de prenupt en ook kan men advies vragen bij een Indon. notaris die ook bekend is met de Perkawinan Campuran (mix-couple) problematiek.
Sommigen hebben geen kaas van gegeten.


Al enige jaren wordt gezegd dat men de wet op dit punt wil aanpassen maar tot nu toe is dat nog niet van toepassing en zelfs als dat gebeurd is het nog de vraag vanaf wanneer
(terugwerkende kracht) dit dan zal gaan gelden.
-----------------------------------------------
100% waar

In Indonesië kon/kun je (soms) ook trouwen zonder toestemming Kawin Siri maar niet overal. Soms is dit al strafbaar maar ook hier is in Indonesië wetgeving in de maak.
Want dit wordt vaak gezien als “schijnhuwelijk” en kan vaak niet geregistreerd worden.
----------------------------------------------------------------------------------
Kawin Siri (Moslim) of Kawin bij een kerk (voor niet Moslim) ter over staan van de dominee of pastoor heeft n.m.i dezelfde status.
Bij sommige Moslims is de kawin siri al 100% legaal , zo lang het conform de regels plaatsvindt( SHARIA).
Daar hebben ze geen boodschap aan de U.U. Perkawina 1974 (en verder , weet niet of er andere jurisprudentie zijn erbij gekomen) .

Huwelijk volgens het geloof (Kawin SIRI ) MOET zelfs geregistreerd worden om nationaal / internationaal erkend te worden .


In Indonesië geldt het principe dat alleen mensen met dezelfde religie met elkaar kunnen trouwen, dus soms moet men eerst “bekeren” voordat men kan trouwen.
Er wordt gezegd dat hier een “ontsnappingsconstructie” voor is ik heb daar echter geen ervaring mee.
---------------------------------------------------------------------------------
Klopt, er zijn een paar huwelijken tussen Moslim en NIET Moslim , van bekende (Indonesiers (bobo's).
Er werd behoorlijk gediscusieerd tussen pro en tegenstanders .


In Indonesië heeft men behalve algemene wetgeving ook nog andere wetgeving (per religie) waarin ook andere regelingen gelden en daarnaast kun je ook nog te maken krijgen met specifieke streekgebonden gebruiken (adatrecht; gewoonterecht) afhankelijk van waar je woont of de tradities waaronder het huwelijk gesloten is kan je daar ook nog mee te maken krijgen. In principe is de man “de baas” als vrouw heb je in Indonesië een “onderdanige” rol in het huwelijk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitgezonderd streken met matriarchale systeem en goed gestudeerde zelfstandige vrouwen , in huwelijken die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid.


Op dit punt kan iedereen al vast zijn/haar inbreng geven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verteld uit mijn eigen ervaring en van mijn naaste omgeving die een mix huwelijk hebben.
We zijn 38 jaar samen , met verschillende achtergrond, geloof , opleiding , taal , adat etc etc .
bisa dicek of makemyday .

jstar
User
spacer line
 

Misschien geen slecht idee om hier geen welles-nietes spelletje van te maken of trouwen nu wel of niet goed en verstandig is? I.p.v. meningen gewoon feiten, dus gewoon een draad waarin vemeld wordt wat je rechten en plichten zijn INDIEN je met een Indonesische/indonesiër wilt trouwen, vnl. in Indonesië. Denk dat de mensen oud en wijs genoeg zijn zelf die beslissing te nemen.

En of we het nu mee eens zijn met religieuze ceremonies is ook niet relevant; het is gewoon zo dat voor de Indonesche staat, atheïsten en agnosten niet bestaan; iedereen heeft een godsdienst.Albert
User
User icon of Albert
spacer line
 

Verder trouw je ook met haar familie, die hun handje bij je komen ophouden. Zeg dus altijd NEE. Heb ik vanaf het begin af aan gedaan. Wil je geld hebben kom je maar in onze fabriek werken. Zij stond er altijd voor 100% achter.

B.T.W. Is er ook en handleiding voor wie aan scheiden denkt?


Wil je ook meester van je eigen leven zijn? http://www.goudenera.nl

spacer line  


On 01-05-2013 14:57 Albert wrote:


B.T.W. Is er ook en handleiding voor wie aan scheiden denkt?


DE scheiding is n.m.i dezelfde als de scheiding bij een gewone NIET MIX-Couple.
Bij de Moslim is het makkelijker , Talak geven .
Uiteraard moet het administratief geregeld worden
Zeker weten .
Probeer maar bij Gramedia te kijken.bisa dicek of makemyday .

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


Religieuze verschillen

Indonesië staat bekend als “het grootste moslimland” van de wereld.
De realiteit is echter anders. Indonesië is heel divers en er zijn procentueel gezien plaatselijk grote verschillen over wat de grootste religie is. Daarbij komt dat er ook grote verschillen zijn in de “moslimgroepen” die soms ook tot grote onderlinge spanningen leiden. Zelfs een “moslim” moet zich soms nog bekeren tot een “ander soort religie” wanneer deze met een andere “moslimpartner” trouwt.
De christenen in Indonesië zijn ook divers maar kortweg hanteert men alleen een onderscheid tussen katholieken en protestanten. Gezien het feit dat ik zowel protestant als katholiek ben en mijn vrouw protestant hoefde ik niet “opnieuw” gedoopt te worden en ook geen hele “cursus” te volgen Een “intakegesprek” met de kerkoudste was voldoende.
Maar soms verwacht “de gemeenschap” veel meer van je voordat je een kerkelijk huwelijk kunt hebben in Indonesië en soms wordt een huwelijk zelfs “geweigerd”
Vanuit overlevering/tradities is religie diep ingeworteld in Indonesië, tot het extreme toe.
Naast moslims en christenen bestaan er nog legio andere religies in Indonesië (oa Hindoeisme en Boedisme) en iedere “gemeenschap” heeft eigen gebruiken wanneer het gaat om een huwelijk tussen een buitenlander en een Indonesier
En .. LET OP .. want niet iedere ceremonie is een echt huwelijk wettelijk

Stap hier niet te licht overheen want dit is “serious business” in Indonesië.
Ook is het van belang wanneer je in Indonesië gaat wonen om goed te kijken waar je gaat wonen, dit vanwege religieuze tegenstellingen. Die in sommige gebieden soms flink uit de hand kunnen lopen. Denk dus niet bijvoorbeeld ik bekeer me even tot “moslim” trouwen en dan zijn er geen problemen meer, vaak begint het dan pas.

Op dit punt weet ik bijna zeker dat er heel veel aanvullingen - reacties zullen komen.
Laat maar komen Emoticon: Worship


Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


On 01-05-2013 13:00 Keduadam wrote:
Nuttige info, prima topic lijkt me!

Eén klein dingetje, ik citeer: '... bedoeling om daar grond of een huis te kopen (en bezitten) kan niet onder de huidige wetgeving (2013) Een buitenlander (WNA) kan geen bezit hebben in Indonesië. Trap niet in dat fabeltje !!!

Bezit en eigendom zijn twee dingen. Als iemand een fiets steelt, bezit hij deze fiets maar is geen eigenaar .

En hier dus: 'een buitenlander kan...' dus bezit hebben, maar geen eigendom.


Je hebt gelijk maar bezit hier bedoel ik als eigenaar zijn. Het is bijvoorbeeld heel leuk om een huis "op-naam" van je partner te hebben. Maar als je partner dan ineens overlijd moet je niet raar kijken wanneer je ineens "dakloos" bent als buitenlander in Indonesie. Ik wil ze in iedergeval niet de kost geven waar dat al is gebeurd. Emoticon: Worship


Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


On 01-05-2013 13:30 Surya Atmadja wrote:
Voordat de topic naar vele kanten opgaat heb ik een voorstel om op zijn minst 3 zaken te onderscheiden.

1.De persoonlijke aspecten ( matching -mismatching)
2.De juridische aspecten ( zoals o.a huwelijksgoederenrecht )
3.De emigratieperikelen .

Ik denk dat er veel reacties zullen komen , gezien de achtergrond van vele lezers/schrijvers.


Ieder mag op zijn/haar manier dit topic aanvullen. Ik heb ook aangegeven ik ben geenszins volledig en alle extra informatie is welkom dat helpt alleen de "trouwlustigen"
goed voor te bereiden.
Ik hoop dat iedereen de moeite neemt om een stuk inbreng te geven da's net de bedoeling. Zijn we ook een beetje een "kennisforum" Emoticon: Party!Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


On 01-05-2013 14:44 jstar wrote:
Misschien geen slecht idee om hier geen welles-nietes spelletje van te maken of trouwen nu wel of niet goed en verstandig is? I.p.v. meningen gewoon feiten, dus gewoon een draad waarin vemeld wordt wat je rechten en plichten zijn INDIEN je met een Indonesische/indonesiër wilt trouwen, vnl. in Indonesië. Denk dat de mensen oud en wijs genoeg zijn zelf die beslissing te nemen.

En of we het nu mee eens zijn met religieuze ceremonies is ook niet relevant; het is gewoon zo dat voor de Indonesche staat, atheïsten en agnosten niet bestaan; iedereen heeft een godsdienst.


Helemaal mee eens ....
Ik heb bewust het onderwerp "valkuilen" voor het laatst bewaard Emoticon: Laugh out loud


Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


On 01-05-2013 15:14 Surya Atmadja wrote:

" On 01-05-2013 14:57 Albert wrote:


B.T.W. Is er ook en handleiding voor wie aan scheiden denkt? "


DE scheiding is n.m.i dezelfde als de scheiding bij een gewone NIET MIX-Couple.
Bij de Moslim is het makkelijker , Talak geven .
Uiteraard moet het administratief geregeld worden
Zeker weten .
Probeer maar bij Gramedia te kijken.


Hoe te scheiden ..... dat kunnen we onder het onderdeel "valkuilen" behandelen.
Eerst even de roze brillen afzetten wellicht zijn er dan minder scheidingen nodig Emoticon: Laugh out loud


Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


On 01-05-2013 14:02 zieleffe wrote:
Voor ieder is dit verschillend, .....
dit huwelijks gedoe gewoon te negeren, vooral als je wil wonen in Nederland.
Trouwen is voor de domme en daar komen ze te laat achter.
Dat is mij ook overkomen en daarom kan ik dit als een echte mening schrijven.. Emoticon: Yeah right!


Trouwen is idd voor iedereen verschillend vandaar van mijn kant uit ook een algemeen,zoveel mogelijk actueel, verhaal. Alle ervaringen van eenieder zijn meer specifiek en wellicht "eyeopeners"
Als je je bruid(egom) meeneemt naar Nederland (of elders) dan loop je weer tegen andere problemen aan. Daar kom ik nog mee. Maar veel mensen kiezen er juist voor om zich in Indonesie te vestigen en dan kun je je kop niet in het zand steken voor bepaalde zaken of je moet graag problemen willen hebben.

Ik hoor vaak genoeg zeggen "als ik dit vooraf had geweten was ik nooit getrouwd."
het nadeel is dat je van trouwen alleen maar snel af kunt komen via een scheiding
en da's ook geen pretje

Ikzelf ben al een paar keer getrouwd (er zitten ook leuke kanten aan) alleen van de "fouten" uit het verleden heb ik veel geleerd Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Laugh out loud

Mijn persoonlijk motto (advies) is : Bezint eer gij begintWelcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

sabar2
User
User icon of sabar2
spacer line
 


On 01-05-2013 14:08 senior wrote:
Had het niet beter op kunnen schrijven dan Ziel......Al jaren zeurt de familie van mijn vriendin aan me kop wanneer we nu eens trouwen. Al jaren antwoord zowel ik als mijn vriendin: vandaag niet, morgen niet, volgend jaar niet > kortom nooit en te nimmer.

Gevolg? Een af en toe mopperend paar oudere Balinezen Emoticon: Party!


Tsja ... Balinese tradities ..... Emoticon: Party! ik heb het later nog over de "valkuilen" Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Laugh out loud


Welcome to Indonesia Take it as it is or leave it if you don't like it

Malam
User
User icon of Malam
spacer line
 


On 01-05-2013 18:06 sabar2 wrote:

[quote removed]


Tsja ... Balinese tradities ..... Emoticon: Party! ik heb het later nog over de "valkuilen" Emoticon: Laugh out loud Emoticon: Laugh out loud


Niet alleen Balinese tradities Sabar, het is in heel Indonesië hetzelfde liedje, nog sterker ik denk dat traditie slechts een klein deel van het hele circus uitmaakt.
Indonesië loopt pakweg 50 jaar op de Westerse wereld achter, ongetrouwd samenwonen is namelijk strafbaar Emoticon: Confused

Zo bont was het 50 jaar geleden zelfs niet in Nederland, daar werden vrije geesten alleen nog maar door Calvinisten verketterd, maar het was niet strafbaar.

In Indonesië moeten twee geliefden, twee horden nemen, één) een wetgeving die een seculiere staat die Indonesië voor staat te zijn absoluut niet waardig is.
Twee) Zogenaamde traditie, die gestoeld is op commentaar uit de gemeenschap en geld.

Over het algemeen zal een Allah vrezende Indonesiër met een gevulde portemonnee er niet aan denken te gaan samenwonen, effe voor de Islam trouwen is geen probleem.
Vanzelfsprekend weet hij dat zijn bruid geofferd wordt door de familie, hoe dikker de dompet hoe groter de opoffering.
Zijn ze het zat dan spreken ze talak uit en na een wachtperiode van 3 maanden kunnen ze op zoek naar een ander jonge blom.
Dagelijkse praktijk in Indonesië.

Met een witmannen nagenoeg hetzelfde, de argeloze verliefde witman, die vaak niet eens weet dat hij strafbaar is als hij met zijn nieuwe liefde ongetrouwd in een hotelkamer samen slaapt.
Over het algemeen horen ze na enkele weken dat het niet mag, inmiddels is hij dan financieel gewogen door de familie en dan gaan er andere krachten werken.

Dan gaan we over in de spreekwoorden, "De liefde van de man gaat door de maag (zeentje)" en "de liefde van een gemiddelde Indonesische vrouw gaat door de portemonnee".

Liefje komt uit de kast, mag niet wat ze doet en heeft de grootste problemen met haar familie.
Witman inmiddels hoteldebotel, geen terugweg meer mogelijk, familie heeft dat door en gaat druk uitoefenen.
Christelijk worden of een Islambelijdenis doen, behoorlijke bedragen overmaken voor zijn liefde en familie, de nieuwe liefde gaat over tot inburgeringscursus.
Elke maand kan je het lezen op Indah, "Hoe kan ik mijn vriendin naar Nederland halen en aan welke eisen moet ze voldoen"

Uiteraard zal de familie ook buiten het geloof op een burgelijk huwelijk staan, ze weten namelijk echt wel dat dit in het Westen het enige legale huwelijk is, zekerheid bovenal.
Dan gaat de ellende pas echt beginnen, de nieuwe liefde van witman komt 3 maanden naar Nergenshuizen ergens in Nederland.
Spreekt amper de taal, moet binnen leven, witman is aan het werk en zijn liefde zit thuis te verpieteren.

Volgende fase, moeilijk wennen in het koude kikkerland met al die bewoners in Nergenshuizen die de kat uit de boom kijken.
Witman kan beter in Indonesië gaan wonen en werken.
Dan komen de vragen op Indah los, "werken in Indonesië"en "verblijfsvergunningen in Indonesie"

De trieste werkelijkheid, ik kan er inmiddels een boek over schrijven Emoticon: Yes!
Van de tien gevallen gaan slecht 2 gevallen goed en dat zijn dan dames die zich hebben losgemaakt van familie banden en uit echte liefde hun Westerse partner volgen.
Senior is er één van, die durf ik te noemen, die geeft het zelf aan.
Ik kan ook gevallen aantippen die verdomd goed weten hoe het werkt, gewaarschuwd worden en achteraf met huilverhalen komen, daar heb ik geen begrip voor.
Kont verbranden en op de blaren zitten noem ik dat.

Ik zal niet onder stoelen of banken steken dat ik helemaal verslingerd ben aan Aziatische vrouwen, daarmee wil ik Westerse vrouwen niets te kort doen, dat is niet meer of minder een voorliefde, dat heb je of niet.
Neemt niet weg dat Witmannen zich goed moeten beseffen waar ze aan beginnen, de topic van Sabar is goed, al hoe wel ik nu al weet dat er over een maand of zo er weer een Witman zal verschijnen met de vraag, "Mijn Indonesische vriendin wil trouwen enz. enz." Emoticon: Laugh out loudYou have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.83,365,643 topic views - 239,716 posts - 13,726 topics - 32,095 members - last post @ 07-07-2020 22:12 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2020
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

135,928,847 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com