indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

dangdude03
User
User icon of dangdude03
spacer line
 

Zoals eerder aangekondigd zou ik wat dieper ingaan op het nieuwe reisboek ‘De Voorouderlanden’ van Kees Ruys. Ik vind het een goedgeschreven aangrijpend verslag van een reis die de auteur in 1997 ondernam in Kalimantan waarbij er steeds flarden tot hem doordrongen van een tragisch conflict tussen de plaatselijke Dayaks en Madureese migranten dat zich op honderd kilometer van hem afspeelde.

Het verhaal begint met de brieven die hij leest van zijn toneelspelende grootvader die samen met zijn grootmoeder in spe – Cor Ruys en Tilly Lus – op tournee in het Indië van 1912. Cor vond het ‘een mooi land, een ruim land en een gastvrij land. Andersoortige vlottere, meer natuurlijke menschen dan om den haringplas’. In hoofdstuk 2 in Jakarta vat de auteur het plan op om met Arthur Rikkers, een onberispelijke secretaris van het recht, vanuit Pontianak aan de westkust van Borneo met een bandung of rivierbus de rivier de Kapus stroomopwaarts te volgen, om vanuit Putussibau met een gemotoriseerde kano en een gids een aantal afgelegen Dayak – langhuizen te bezoeken en zo mogelijk een jungletocht te ondernemen die hun in contact zou brengen met de Punan, de oorspronkelijke bewoners van het eiland, waarvan een handjevol nog als nomaden door de wildernis rondtrekken.

Eenmaal in Borneo, Pontianak gaat de reis door naar Sanggau en Semitau alwaar zij een gids – Usman – treffen die hen met een boot in acht uur varen naar Danau Sentarum brengt. Reismaat Arthur legt een en ander vast op zijn handycam en Ruys beschrijft met een scherp oog de gewone en ongewone alledaagse gebeurtenissen van de kleine gemeenschappen in de afgelegen dorpen in de wildernis. Hij onderzoekt de traditionele tatoeagemethodes, die in de ogen van de jongeren op Borneo ouderwets is geworden en doordat het nog zelden wordt gebruikt dreigen de traditionele methodes verloren te gaan. Al reizend leest Ruys het verslag ‘In Centraal Borneo’ van A.W. Nieuwenhuis, een dertigjarige arts bij het Nederlands-Indische leger, die in het einde van de 19e eeuw diverse tochten in het gebied ondernam om etnologisch onderzoek te verrichten onder de Kayan-Dayaks aan de Mendalamrivier. Hij vond bescheidenheid en tact de wezenlijke voorwaarden om willekeurig welke onderneming in den vreemde tot een succes te kunnen maken. Bij het voorbereiden van zijn expeditie had hij het van het hoogste belang geacht om Europese reisgenoten te vinden die gezond, maar vooral niet gewend waren aan het regelmatig gebruik van alcohol, en daardoor genoeg weerstand boden tegen niet te vermijden grote vermoeienissen en ontberingen. Hij heeft het over het voorkomen van verkoudheden (een van de voornaamste oorzaken voor het ontstaan van malaria) door het gebruik van ‘goede wollen onderkleding en warme bedekking ’s nachts’.

In Putussibau onderzoekt Ruys de mogelijkheid om naar de Punan op zoek te gaan (die men vroeger ook ten onrechte orang buntut – staartmensen noemden, de veronderstelde missing link tussen de mens en de hogere apen) Arthur, de ontberingen niet gewend begint tijdens de reis steeds vaker te klagen dat hij na de trip een vakantie nodig heeft om weer bij te komen. Als hij in het afgelegen plaatsje Tantamu aankomt merkt hij op nergens tv schotels op daken of stopcontacten aan de wanden van de langhuizen ziet. Kees Ruys ontmoet daar langs de rivier een Punan, die net als de ongeveer uit 20.000 personen tellende nomadische stam van jagers en verzamelaars door het oerwoud zwerft en leeft van wat het bos heeft te bieden. Hij leeft daar in het laatste onaangetaste plukje jungle op anderhalf uur varen van Tantamu. Het is een Madurodam-versie van Donker Borneo omdat het te ruig en te hoog zou zijn voor de houtkappers. Kees heeft wel zin met deze man naar zijn vertrouwde stukje woud te gaan. Arthur krijgt steeds minder zin in de trip, zeker nadat hij het boek van tattoo - specialist Henk Schiffmacher ‘De grote Borneo-expeditie’ leest die hij tussen Kees zijn bagage vindt: ‘En denk niet dat je me nu nog die wildernis in krijgt. Die Punan zijn je ruigste tuig. Ze zijn op je beste spullen uit, vreten je voedselvoorraad op en staan te gniffelen als je in doodsnood boven een ravijn bungelt. En van commentaar zijn deze nobele wilden niet gediend. Ik las net dat ze een gat in een muskietennet hadden gebrand, en toen tattoo Henk daar iets van zei, kreeg hij een brief op hoge poten terug, met… Wacht, ik zal het je even voorlezen. Hier: “langzaam wordt ons het schrijven toch wel duidelijk. Men wil niet verder en zal morgen omkeren naar huis, zonder ons. Dit is, gezien onze conditie en kennis van het woud, regelrechte moord. Als we niet met een behoorlijke suggestie komen die de schande die we hun hebben aangedaan uitwist, zijn we ter dood veroordeeld”. Ik bedoel maar. En dan heb ik het nog niet eens over de ongemakken. Ik las dat ze bij die Amerikaan (zijn vriend Anthony Kiedis, zanger van de Red Hot Chili Peppers) op een bepaald moment een kakkerlak ter grootte van een duim uit zijn gehoorgang moesten peuteren’. Toch gaat Arthur uiteindelijk mee in de boot van de Punan, maar eenmaal daar aangekomen krijgt hij te horen dat er in Pontianak en Sanggau grote onlusten zijn uitgebroken tussen Dayaks en Madurezen. Dit is de druppel voor Arthur, die overigens van de herenliefde houdt en onlangs een leuke Madurese jongen in Pontianak had leren kennen waarmee hij een afspraak voor na de trip had gemaakt. Dit fijt wetende heeft hij geen rust meer en wordt kwaad als hij merkt dat Kees ervan wist voordat ze in de boot stapten. Hij laat zich terugvaren naar Tantamu terwijl de auteur met de Punan verder het woud in trekt.

De Punan die Usu heet leidt Ruys naar een open plek in het woud waar een uitholling in een steen een gelijkenis met een mensengedaante vertoont.Volgens de overlevering zou daar in de vroege jaren vijftig een Japanse soldaat hebben geleefd die nog altijd niet begrepen had dat de Tweede Wereldoorlog was geëindigd. Op een dag passeerde hij het rotsplateau en glimlachte om een kat die in de schaduw lag te spinnen. ‘Toen hij veranderde in steen. Voor straf’, zei Usu. ‘hier is het gebeurd’. Er wordt kamp in de jungle gemaakt en natuurlijk is het afzien geblazen, hoewel er ’s avonds de nodige tuak vloeit. De auteur krijgt medelijden met een buitgemaakte schilpad die half is uitgedroogd nadat hij machteloos uren op zijn rug had gelegen. Hij besprenkelt het dier met water en neemt het mee naar een snelstromende rivier, waar het halfdode dier ineens helemaal opleeft en wegzwemt. Na dit avontuur vliegen Arthur en de auteur van Putussibau naar Pontianak, waar Arthur tevergeefs op zoek gaat naar zijn gevluchte Madurese vriend en waar Kees een pakketje op het postkantoor ophaalt waarin een cassette met gesproken woord van zijn Indonesische vriendin Sulawati uit Probolingo die sinds 6 jaar weer een teken van leven vertoont.

Uiteindelijk thuis gekomen wordt de ware omvang van het conflict tussen de Dayaks en Madurezen pas duidelijk. Er zijn gruwelijke slachtpartijen aan de gang waarbij Dayaks de Madurezen massaal opjagen en onthoofden. De auteur gaat in op de achtergronden: ‘Een van de voornaamste oorzaken van het conflict was het grote aantal Madurezen dat naar Kalimantan afreisde, hiertoe aangezet door een al tijdens het koloniale bewind ontworpen transmigratieplan. Aanvankelijk alleen bedoeld om de bevolkingsdruk op Java en Madura te verlichten, werd dit ambitieuze project vanaf de jaren zestig onder het bewind van Suharto tevens als een politiek machtsmiddel ingezet om de voor ‘achterlijk’ versleten tribale groepen in de buitengewesten door middel van een confrontatie met moderne culturen tot ‘beschaving’ te brengen. Daarnaast werden de transmigranten dankbaar ingezet om voor ‘Jakarta’ (lees vooral: de president en zijn familie en getrouwen) waardevolle grondstoffen en tropisch hardhout te helpen exploiteren. Een groot deel van de bossen die hierbij verloren gingen, hoorden tot de leefomgeving van de Dayaks, die hun oude adatgronden c.q. ‘verblijfplaatsen’ van hun voorouders in hoog tempo in plantages en mijnbouwgebieden zagen veranderen. Protesten tegen deze dreigende ontwikkeling werden steevast met een bruut vertoon van militaire macht de kop ingedrukt, waardoor er voor veel Dayaks weinig anders opzat dan hun heil te zoeken in de buitenwijken van de grote steden, waar ze het in economisch opzicht moesten afleggen tegen de inventieve en hardwerkende Madurezen, die de Dayaks wegens hun animistisch - christelijke overtuigingen bovendien als inferieur beschouwden. […] Volgens de berichten in de media waren de militairen in de buitenposten hun controle over het conflict – dat enkele maanden voort zou duren – al in de eerste dagen kwijtgeraakt. Losgeslagen Dayaks trokken met duizenden brandstichtend en koppensnellend door de Madurese dorpen, terwijl anderen massaal probeerden Pontianak te bereiken, waar inmiddels grote groepen Madurezen hun toevlucht hadden gezocht. In het dorpje Anjungan werden ze tenslotte in hun opmars gestuit. Uit Java ingevlogen legereenheden hadden de toegangswegen met behulp van kraaienpoten afgezet en op strategische plekken boobytraps gelegd. De met Dayakkrijgers volgeladen vrachtwagens konden geen kant meer op en belandden in een spervuur waarbij tientallen van hen het leven lieten. Dat was intussen maar een fractie van het aantal Madurese slachtoffers, waarvan de schattingen uiteenlopen van enkele honderden tot vele duizenden. De Dayaks hanteerden vier stelregels bij hun zuiveringacties: ze plunderden of verkrachtten niet, brandden geen overheidskantoren plat en lieten moskeeën ongemoeid. Vochten ze aanvankelijk alleen met slingers, bamboestokken, pijl en bogen, zelfgemaakte donderbussen en een enkel verdwaald jachtgeweer, vanaf januari beschikten ze in ruime mate over speren met ijzeren punten en vergif, nieuwe gesmede mandau (een soort zwaard) en uit Maleisië gesmokkelde of van soldaten gekochte geweren. Het merendeel van de in trance verkerende Dayaks – die volgens ooggetuigen tientallen kilometers achtereen hard konden lopen zonder ook maar iets te hoeven eten of drinken – trok ten strijde met een rozenkrans op zak en een kruisje om hun hals, en maakte tegenstanders gek van angst door hun nadering vanuit de verte met een kinderlijke, als “woe – woe – woe…” klinkende krijgszang aan te kondigen’.

De enige westerse journalist die zich zowel in 1997 als 1999 op het slagveld waagde, was de Engelsman Richard Lloyd Parry. In zijn schokkend verslag schrijft Parry onder andere over de verbijstering onder de Indonesische soldaten, die met zaken werden geconfronteerd die sommigen van hen zelfs in een psychiatrische inrichting deden belanden. Zo waren ze getuige van ‘reukproeven’, een middel dat de Dayaks vooral inzetten bij het doorzoeken van vervoermiddelen. Een krijger met die gave ging de banken langs en sleepte iedere ‘geroken’ Madurees naar buiten, waar dan een metgezel klaarstond om hem te onthoofden.[…] Verder zouden Dayaks die in trance verkeren ongevoelig zijn voor kogels. In zijn boek vraagt Parry aan een Nederlandse priester in het krijgsgebied wat die hierover denkt. ‘Als ze geloven dat ze kogelwerend zijn, worden ze kogelwerend. De kracht varieert,’ antwoordt deze vader Kristof, waarna Parry vervolgt: ‘De priester had met eigen ogen een man gezien die door een Madurees met een geweer werd neergeschoten. De kogel was zijn oor binnengedrongen, zei hij, en stopte toen. “Hij bracht zijn vingers naar zijn oor” – vader Kristof deed het voor - “en haalde de kogel eruit.”’ Als Parry aan Kristof vraagt wat er gebeurt als Dayaks na een aanval in hun dorp terugkeren, zegt deze: ‘Ze kwamen terug met zakken vol hoofden. Het hart eten ze direct op. Het idee is dat het hart nog vers moet zijn. Een vers hart bezit andere krachten dan de longen en andere dan de maag. Zelfs het bloed. Van kinderen tot oude mensen tot baby’s, zonder uitzondering. Vierduizend in totaal, allemaal onthoofd met de mandau. Ja, het is opmerkelijk.’

In het een na laatste hoofdstuk is de auteur vier jaar later terug aan de zuidkust van Centraal – Kalimantan waar een paar maanden eerder een nieuwe confrontatie tussen Dayaks en Madurezen plaatsgevonden had. Hij komt voornamelijk voor een bezoek aan het Tanjung Puting reservaat alwaar hij de opgevangen orang utans bekijkt. Als de auteur in de kamer van zijn Dayakse gids op een stil moment een bankbiljet van vijftig dollar wilt achterlaten op een kastje onder een beker, ziet hij dat daar al iets onder ligt: een donkerbruin, langwerpig voorwerpje dat hij in het schemerdonker niet zo snel herkent. Onwillekeurig pakt hij het op. Het is licht en voelt leerachtig aan. Hij draait het in zijn vingers rond en houdt het in het licht. Er zit een nagel aan!

Ik ben het dus met Pieterman eens: Het is een zeer meeslepend verslag dat ik iedere Indoliefhebber aan kan raden. Maar of ik nu zelf sta te trappelen om dit gebied te bezoeken?…..

Mzzl, Jan

Uitgeverij Atlas – Amsterdam/Antwerpen
ISBN 978 90 450 1322 0
D/2007/0108/552
NUR 508

AnisJ
User
User icon of AnisJ
spacer line
 

Hallo allemaal boekengluurders &-tuurders yth.,

Ik wil 'het' effe in het algemeen houwe ..... maar het lijkt net alsof het boekenlandschap aan het veranderen is ... is dit óók jullie indruk ???
Ik bedoel je kunt met een vergrootglas haast de grote 'boekenpresentaties' zoeken ...... ligt dit aan de mogelijkheid dat boeken op internet gratis te downloaden zijn (voorgelezen en wèl) ...... zijn boekenschrijvers onafhankelijker geworden (vanwege de betere tekstverwerkings-software),

 • wie heeft er tegenwoordig een uitgever nog nodig, als je 'weblogs' kunt maken,

 • verdwijnen en/of veranderen in functie, instelling(-en) als bibliotheken ???

  Wat denken jullie,

  als porummers .


 • 'Ahu kura ahia, mansia nia'

  dangdude03
  User
  User icon of dangdude03
  spacer line
   

  Hi Si ‘Nis,
  Het is waar, vóór het internettijdperk las ik veel meer boeken dan nu, en dat is heel verklaarbaar: de tijd dat je achter de pc doorbrengt kan je niet besteden aan het lezen van een boek. Maar of de verkoop van boeken in zijn algemeenheid achteruitgegaan zijn heb ik nog niet gehoord. Of het dezelfde kant op zal gaan als met muziekdragers zoals LP en CD geloof ik ook niet. Net zo goed als dat er ook kranten blijven bestaan. Toen de televisie werd geïntroduceerd in de jaren vijftig van de vorige eeuw dacht men dat de bioscopen en theaters zouden leeg blijven, maar dat is dus niet uitgekomen. Ikzelf vind het op zijn tijd weer een verademing om mezelf in een goed of interessant boek te verliezen. En door iemand digitaal voorgelezen te worden is niks voor mij, ik ben toch niet blind. Of het moet een persoonlijkheid zijn met een herkenbare stem als Gerard Reve, maar dan nog lees ik eigenlijk liever zelf waarbij ik die karakteristieke stem vanzelf erbij hoor (dat is de eigen verbeelding, kent men dat nog tegenwoordig? Dat verdwijnt als alles maar voorgekauwd wordt). Een echt boek uitgeven is dus ook iets heel anders dan een weblogje in elkaar draaien. Ik kom nog regelmatig in mijn plaatselijke bibliotheek. Tegenwoordig kan men de boeken via internet verlengen en daar maak ik ook regelmatig gebruik van.

  Mzzl
  AnisJ
  User
  User icon of AnisJ
  spacer line
   


  dangdude03

  Maar of de verkoop van boeken in zijn algemeenheid achteruitgegaan zijn heb ik nog niet gehoord.

  Posted Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile. 06-09-2007 18:04


 • Ik bedoel eerder dat het misschien nu aan het veranderen is ..... als deze verandering(-en) zich doorzetten dan gaat er véél veranderen ...... ik denk dat dit véél ingrijpender gaat worden dan voorafgaande verandering(-en ) .....

 • Neem nu maar het uitgeven van boeken als je milieubewustzijn ermee combineerd, zullen er misschien héél weinig boeken méér in de ramsj gaan of bij De Slegte belanden ...... mensen kunnen misschien óók méér duidelijker keuzen maken Emoticon: Confused Emoticon: Confused ...... kwa schrijvers .......

 • Neem nou maar die Grünberg , als schrijver, hij wordt toch vaak beschuldigd dat hij commercieël is ( misshien moet hij wèl , om aan de weg te timmeren; ik kan hem niet als schrijver hóór) hij moet toch óók eten ..... zou Mulisch als hij in deze tijd 'ontdekt' werd óók niet hetzelfde gedaan hebben ???
  Misschien is die Grünberg een teken van de tijd, waarin we tegenwoordig (gaan ?) leven ......
 • 'Ahu kura ahia, mansia nia'

  AnisJ
  User
  User icon of AnisJ
  spacer line
   

 • Wie kent deze Australische boekensite ......

 • Who knows this Australian site: serendipitybooks.com.au


 • 'Ahu kura ahia, mansia nia'

  AnisJ
  User
  User icon of AnisJ
  spacer line
   

  Wie op vakantie met z'n laptopje gaat en graag 'leesvoer' lust moet eens een ebook 'downloaden' ( hoef je niet mee te sjouwen, in je koffer als extra gewicht ) kijk maar op:

 • www.ebook.nl/html/presentation(...)x?userID=2051735428&
 • cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/
  nu moet je je wel eerst laten registreren ..... en betalen .....
  (hélaas, vaak wel redelijk) ... er zijn óók gratis sites met (Engels-talige boek- en).

 • zoals etext.lib.virginia.edu/ebooks/ebookslist.html

 • met véél links: digital.library.upenn.edu/books

 • www.webbooks.com/cool/ebooks/Library.htm

 • free-ebooks.net

  Oh ya váák heb je als software Acrobat Reader of Microsoft Reader nodig
  die op bijvoorbeeld download.com kan halen; vóór mensen die moeite hebben met kleine letters ..... probeer het in een word bestand te
  downloaden en vergroot de letters, kies óók voor letter-types als Clear Type of (Adobe's) Cool Type ...... succes(!!!), misschien is er óók een INDonesia woordenboek/dictionary beschikbaar .......


 • 'Ahu kura ahia, mansia nia'

  merapi
  User
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Nee, er gaat niets boven een mooi boek, lekker ontspannen lezen, geen internet gedoe!
  Ik ga niet naar bed zonder boek.
  Wat zijn favoriete schrijvers/titels van onze forum leden?
  ben benieuwd.  dangdude03
  User
  User icon of dangdude03
  spacer line
   


  On 02-10-2007 19:47 AnisJ wrote: Wie op vakantie met zn laptopje gaat en graag leesvoer lust moet eens een ebook downloaden ( hoef je niet mee te sjouwen, in je koffer als extra gewicht ) kijk maar op:
 • www.ebook.nl/html/presentation(...)x?userID=2051735428&
 • cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/
  nu moet je je wel eerst laten registreren ..... en betalen .....
  (hélaas, vaak wel redelijk) ... er zijn óók gratis sites met (Engels-talige boek- en).

 • Op deze site kan je ook gratis boeken lezen, bijvoorbeeld Goena-goena van P.A. Daum: http://www.dbnl.org/tekst/daum(...)01goen01_01_0001.htm
  Of Koelie van M.H. Székely-Lulofs: http://www.dbnl.org/tekst/szek002koel01_01/

  merapi
  User
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Tja Anis en DD3, er is toch niets fijner dan een boek te lezen en niet via een stomme pc?  AnisJ
  User
  User icon of AnisJ
  spacer line
   

  'Je kunt óók nog beiden combineren ..... kijk maar naar de vorige topics, zoals van Dangdude03 ....... Emoticon: Shiny Emoticon: Shiny '


  'Ahu kura ahia, mansia nia'

  dangdude03
  User
  User icon of dangdude03
  spacer line
   

  Zoals ik eerder reeds zei ben ik nog steeds een groot liefhebber van jezelf verliezen in een goed boek. Ik bezit nu echter ook een laptop en deze gaat straks mee op mijn volgende trip. Zo kan je in het vliegtuig toch een paar uurtjes lezen (zolang de accu het toelaat) zonder dat medepassagiers last hebben van het hinderlijke spotje. Maar een goed boek gaat ook mee, de laptop gaat vooral mee voor tekstverwerking  merapi
  User
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Tuurlijk kun je combineren: digitaal lezen of op de papier toer.
  Mijn favorieten:
  Breton de Nijs[Rob Nieuwenhuys] - Vergeelde portretten.Heb dit boek al 5 keer gelezen, maar het blijft boeien, weet niet wat het is.
  Arthur Japin
  Sandor Marai
  Om nog even bij Indonesie te blijven:
  Mochtar Lubis
  Marion Bloem
  Hella Haasse, te veel om op te noemen.
  waarom hoor je eigenlijk zo weinig van jonge Indonesische schrijvers en kunstenaars?
  Talent is er zeker!!
  -  sidia
  User
  User icon of sidia
  spacer line
   


  On 03-10-2007 17:05 merapi wrote:
  waarom hoor je eigenlijk zo weinig van jonge Indonesische schrijvers en kunstenaars?
  Talent is er zeker!!
  -


  Silahkan liat disini :
  http://id.wikipedia.org/wiki/D(...)_sastrawan_Indonesia
  Dat zijn dan de groot meesters-meesteressen..(zonder zweep) Emoticon: Smile
  Er zijn nog tientallen jongere bekende schrijvers (ook internationaal bekend).


  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  zieleffe
  User
  spacer line
   


  Ik bezit nu echter ook een laptop en deze gaat straks mee op mijn volgende trip.

  Jan dangdude
  Als je reis zoals jullie dan ben ik bang dat die laptop een blok aan het been word.
  Want je moet er altijd op letten.
  je zou het om je nek, met je laptop moeten lopen, maar je vergeet dat je soms toch op een moment komt, dat je daardoor iets vergeet.
  Ik heb dat met een film camera.
  Heb je dat gezien zei mijn vriendin terwijl ik aan het filmen was.
  mooi niet want ik keek net de andere kant op.
  Een van ons moest altijd op die camera letten.
  Dus echt een beperking voor je vrijheid zoals je voor heen had. Emoticon: Nice Emoticon: Shiny Emoticon: Yeah right! Emoticon: Shut up!

  Ik wet zeker een pen met een notitie boekje maak je meer onafhankelijk... Emoticon: Party! Emoticon: Party!


  Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

  dangdude03
  User
  User icon of dangdude03
  spacer line
   


  On 02-10-2007 22:14 merapi wrote: Wat zijn favoriete schrijvers/titels van onze forum leden?
  ben benieuwd.

  Daar vraag je me wat. Het is geen kort lijstje. Ik heb 'm al eerder in een andere topic geplaatst:

  ALBERTS, A. De eilanden. Amsterdam, 1965. 171 p. Geb. (stofomslag) [Witte Olifant]. [ID# 1655]
  ALBERTS, A. Namen noemen. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het verloren paradijs dat Nederlands Indië heette. 1939-1947
  BLOEM, Marion. Geen gewoon Indisch meisje. Haarlem, 1983. 250 p.
  BOEIJEN Riny, OCHTEND IN TAKENGON - een reis door Sumatra -, Riny Booijen 1996, paperback, z/w illustraties, 207 blz,
  BRETON DE NIJS E., VERGEELDE PORTRETTEN - Uit een Indisch familiealbum -, Salamander pocket 59 1983 (oorspr 1954), 192 blz,
  COOLHAAS, W.Ph., Controleur B.B.: Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië; Utrecht, 1985 (239 p., foto's en kaartjes, woordenlijst; ingen.; o.a. Molukken)
  COUPERUS Louis, DE STILLE KRACHT, Holkema & Warendorff (oorspr 1900/1973), paperback,
  DERMOÛT, Maria. De tienduizend dingen. Amsterdam, 1956. 212 p
  DIS, A. van. Indische duinen. (Roman). Amsterdam, 1994. 315 p.
  DAUM P.A. (Maurits), "UPS" EN "DOWNS" IN HET INDISCHE LEVEN, 'Dit boek verscheen voor het eerst in 1890 als feuilleton in het Bataviaasch Nieuwblad', met een nawoord van R. Nieuwenhuys, Contact 5e druk FABRICIUS, Johan. Schimmenspel. (Roman gebaseerd op het leven van Noto Soeroto). Den Haag, n.d. 216 p.
  FERGUSON, Margaretha. Nu wonen daar andere mensen. terug op Java. Den Haag, 1974. 250 p. FERGUSON, MARGARETHA, Zeven straten en een park; Den Haag, 1977 (104 p., illustraties van FRITS VAN VOORDEN; ingen.; leven en werk van Mina Wigerink-Lezer, de moeder van de auteur) 10,-
  FRIEDERICY, H.J. Verzameld werk. De laatste generaal; Vorsten, vissers en boeren; De raadsman; De eerste etappe. Amsterdam, 1984. 396 p. Geb. Met geïllustreerde stofomslag. Met inleiding van Rob Nieuwenhuys, woordenlijst, aantekeningen, bibliografie en biografie.* nieuw. [ID# 6808]
  GOMES, Paula. Tropenkind. (drie in één: Sudah, laat maar. Het kind met de clownspop. Wie in zijn land niet wonen kan.). Amsterdam, 1992. 200 p. Met origineel omslag. *gesigneerd met opracht: "Voor Erika en Jaap, banyak selamat". Paula Gomes, 26/6-"92.
  GONGGRIJP, G. De blanke tijger.. Den Haag, 1935. 130 p.
  GRESHOFF, J., red., In de verstrooiing: Een verzameling letterkundige bijdragen van schrijvers buiten Nederland, 1940 - 10 Mei - 1945; New York, 1945 (314 p., orig. linnen; bevat bijdragen van Johan Fabricius, Rob Nieuwenhuys, G.J. Resink, Beb Vuyk en Willem Walraven, samen 55 p
  HAASSE, H.S. Oeroeg. Amsterdam, 1948. 79 p. (Boekenweekgeschenk 1948). Met originele omslag door Eppo Doeve. *Mooi ex. [ID# 2438]
  HAASSE, Hella, S. Krassen op een rots. Notities bij een reis op Java. Amsterdam, 1970. 196 p. Met origineel omslag. [ID# 6409]
  HEEKEREN, C. VAN, Trekkers en blijvers: Kroniek van een Haags-Indische familie; Franeker, 1980 (187 p., 17 foto's; ingen.; familiegeschiedenis en memoires van een bestuursambtenaar; vóór en na de Japanse bezetting, Java en Sumatra)
  HULST Wiecher, VAN SABANG TOT MERAUKE - Indonesische ontmoetingen -, Nijgh & Van Ditmar 1992 (oorspr 1988), paperback, 239 blz,
  HULST Wiecher, EEN VRIEND AAN HET TOBAMEER, Nijgh & Van Ditmar 1995 (oorspr 1995), paperback, 302 blz
  JACOB, M. (ps. v. J. Vredenbregt). De opstand. Amsterdam, 1986. 147 p.
  JANSZ, Ernst. De overkant. Haarlem, 1985. 304 p. Ills. *Poging tot het schetsen van een zo oprecht en volledig mogelijk beeld van de Indovader, de wereld waarin hij leefde, zijn liefde en zijn lijden*. [ID# 4375]
  KEULS, Yvonne. Mevrouw mijn moeder. Amsterdam, 2000. 264 p
  KOUSBROEK, Rudy. Terug naar Negri Pan Erkoms. Amsterdam, 1996. 251 p.
  KOUSBROEK, R., Het Oostindisch kampsyndroom; Amsterdam, 1992 (494 p., foto's, register; ingen.; Nederlanders in Ned.Indië vóór, tijdens en na de oorlog, o.a. herinneringen van de auteur aan Sumatra's Oostkust, kritische beschouwing van Indische auteurs, situatie in de Japanse interneringskampen, psychische aspecten)
  MULTATULI. Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Hoogeveen/Genk, N.d. 264 p. Ills. Met inleiding en verklarende noten door Gerard Pijfers.
  NIEUWENHUYS, Rob. Leven tussen twee vaderlanden. Amsterdam, 1982. 176 p. ills. (De Engelbewaarder). [ID# 3207]
  NIEUWENHUYS, Rob. Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden. Amsterdam, 1972. 645 p.
  OLTMANS, W., Mijn vriend Sukarno; Utrecht, 1995 (300 p., 10 foto's, register; ingen.; indrukken en ervaringen van O. wat betreft zijn contacten met Sukarno)
  PERRON, E. du. De man van Lebak. Anekdoten en dokumenten betreffende Multatuli. Amsterdam, 1949. 468 p. 2e druk. Geb.
  PERRON, E. DU, Indies memorandum; 1e druk, Amsterdam, 1946 (322 p., orig. halfl., stofomslag; herinneringen en beschouwingen, o.a. betreffende Willem en Dirk van Hogendorp, Kartini, Beb Vuyk, Annie Foore)
  ROBINSON, Tjalie. Piekerans van een Straatslijper. Bandoeng, n.d. 221 p. Ills.van Tjalie Robinson.
  ROBINSON, TJALIE (= J.J.Th. Boon), Piekeren in Nederland; Den Haag, 1983 (156 p., ingen.; diverse schetsen, indrukken en ervaringen)
  RUEBSAMEN, Helga. Het lied en de waarheid. Amsterdam, 1998. 396 p
  RUYS, Kees. Indonesië. Een reis door de randgebieden. Amsterdam, 2003. 568 p. Kaarten. Met verklarende woordenlijst en literatuuropgave.
  SCHENDEL, A. van. Jan Compagnie. Rotterdam, 1932. 286 p.
  SCHOLTE, Lin. Bibi Koetis voor altijd. Amsterdam, 1977. 179 p. Met origineel omslag. *Nooit eerder is het Indische kazerne-en kampemenstleven en die gesloten samenleving van lagere militairen zo van 'binnenuit'en zo authentiek beschreven
  SPRINGER, F. Bandoeng-Bandung. Amsterdam, 1993. 146 p
  SPRINGER, F. Bougainville. Groningen, 1991. 138 p
  SZEKELY-LULOFS, M. De hongertocht. Amsterdam, 1984. 310 p. Met origineel geïllustreerd omslag. * De hongertocht is gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen. Een Patrouille tocht van KNIL militairen in Noord-Sumatra (Atjeh) loopt op een ramp uit. Onder leiding van onder-luitenant Nutters (Nyhof in het boek) verdwalen de manschappen tussen Meureudoe en Parneué. Enige weken later vindt een hulpbrigade onder leding van luitenant van Arkel (Van Bakel in het boek) de lijken van de militairen. Alleen Nutters had de patrouille overleefd. [ID# 3644]
  SZEKELY-LULOFS, M. Koelie. Bussum, 1945. 188 p.
  TUUK, H.N. VAN DER, De pen in gal gedoopt: Brieven en documenten, verzameld en toegelicht door ROB NIEUWENHUYS; Amsterdam, 1962 (201 p., foto; ingen., stofomslag; o.a. Bataklanden, Bali)
  VERVOORT Hans, VAN ONDER DE KOPEREN PLOERT, Thomas Rap 2e druk 1976, paperback, z/w foto's (klein formaat), 208 blz
  VREDENBEGT, Jacob. Intermezo in de Leeuwenstad. Amsterdam, 1996. 192 p.
  VREEDE, Mischa de. Geen verleden tijd. Nederlands op Ambon. Amsterdam, 1991. 183 p.
  VREEDE, M. DE, Mijn reis; Amsterdam, 1981 (208 p., foto's, woordenlijst; ingen.; reis in 1980 naar Java en Sumatra; o.a. bezoek en herinneringen aan de vroegere woonplaatsen en interneringskampen)
  VUYK, Beb. Duizend eilanden. Utrecht, 1937. 1e druk. 262 p
  VUYK, Beb. Het laatste Huis van de Wereld. Utrecht, 1940. 212 p.
  WALRAVEN, W. Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften. Amsterdam, 1971. 326 p. Met woordenlijst. Geb. met origineel stofomslag. *Deze uitgave bevat het journalistieke werk van Willem Walraven en werd samengesteld door F. Schamhardt en Rob Nieuwenhuys.
  WALRAVEN, Willem. Brieven. Aan familie en vrienden. 1919-1941. Amsterdam, 1966. 888 p.

  WALRAVEN, Willem. Een maand in het boevenpak . Een novelle. (Bezorgd door Frans Schamhardt). Amsterdam, 1978. 117 p. Met foto, verantwoording en bibliografisch 'Van en over Willem Walraven'. In origineel omslag met foto Europeanenafdeling van de Strafgevangenis en huis van bewaring te Soerabaja.
  WALRAVEN, Wim. Jr. De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader. Amsterdam, 1975. 54 p. Met voorwoord van Rob Nieuwenhuys
  WEERLEE Duco van, BLAUWE PALMEN - Een Balinese dorpskroniek -, Rap 1990, paperback, 128 blz,
  ZIKKEN, Aya. De atlasvlinder. Amsterdam, 1958. 1e druk. 227 p.
  ZIKKEN Aya, TERUG NAAR DE ATLASVLINDER - Reisverslag - Een reis door Sumatra -, Leopold 1981, 22x16cm, slap kaft, z/w foto's (paginagroot), 191 blz
  ZIKKEN, AYA, Een tijger op je stoep; Den Haag, 1985 (143 p., ingen.; roman, autobiografisch; Java, Sumatra)


  dangdude03
  User
  User icon of dangdude03
  spacer line
   


  On 03-10-2007 17:26 zieleffe wrote:Jan dangdude
  Als je reis zoals jullie dan ben ik bang dat die laptop een blok aan het been word.

  Hi Ziel,
  Het is de eerste keer dat de laptop mee gaat op reis en het zou best kunnen dat je gelijk hebt. Toch wil ik zelf, desnoods door schade en schande, erachter komen of het me bevalt. Met een dure camera om mijn nek tijdens een trip is het ook wel meegevallen. Zo’n laptop kan je in je koffer achter slot en grendel bewaren in de hotelkamer en niemand hoeft te weten wat daar in zit. Ik heb veel meegemaakt in Indo, maar er is nog nooit aan mijn spullen gezeten in een hotel/losmen kamer. Ik maak me daar niet zo paranoia over en als ie toch wordt gejat ben ik nog altijd verzekerd.
  merapi
  User
  User icon of merapi
  spacer line
   

  nou Dangdude, een respectabele lijst hoor, bijna 80% van de lijst heb ik.
  Fabricius en van Zeggelen, ook schitterende literatuur.
  Daum was in zijn tijd een enorm talent, de subtiele ironie, haaks tegenover het bombastisch gebral van Couperus.
  Mn nieuwste aanwinst: brieven van Gonggrijp[toen resident te Rembang] aan Jan Fabricius, deze was de vader van Johan Fabricius, hoofdredacteur van het Bataviaasch Nieuwsblad
  Ja, boeken, als ik niet oppas dan gaat mn halve salaris aan boeken op.  dangdude03
  User
  User icon of dangdude03
  spacer line
   

  Natuurlijk is de lijst niet compleet Merapi, het is slechts een basis. Van Zeggelen ken ik en we mogen Carry van Bruggen ook niet vergeten. Van Johan Fabricius heb ik onlangs nog ‘Hop heisa, in regen en wind’ gelezen over de auteur zijn jeugd op Java en in Nederland. Het is een levendig en humoristisch geschreven document. Die brieven van Gonggrijp aan zijn vader ken ik niet en mijn privé collectie is niet groot daar ik meestal van de bieb leen. Toch wordt het steeds moeilijker om iets te vinden wat ik nog niet ken.  sidia
  User
  User icon of sidia
  spacer line
   


  On 03-10-2007 18:24 merapi wrote:
  Ja, boeken, als ik niet oppas dan gaat mn halve salaris aan boeken op.

  Mijn favoriete boeken zijn nog steeds Kuifje , Suske Wiske ,Storm , Donald Duck, De piloten serie , De blauwbloezen en nog vele anderen . Emoticon: Yes!
  Bij de Indische boeken zijn het vaak oudere boeken.
  Meestal zijn het geschiedenisachitige boeken .

  Boekenlijst: Lijstje wordt t.z. t. gedeleted.
  Nathaniels Nootmukaat
  Naar de Tropen
  Klamboe Klewang Klapperbomen
  Indonesia
  De Grote Indische Cultures
  Zo was Indie 1850-1950
  Ned.Indie Land Volk en Geschienis 2 dln
  In het land vd overheersers deel 1
  Daar werd wat groots verricht
  Tanah Air kita
  Mochtar Lubis 2 x foto boek
  Gedenkboek Ned Indie 1898-1923
  Uit Indie geboren
  Weerzien met Indie 2 delen
  Varen om peper en thee
  Vaarwel tot betere tijden
  Guerrilla in Mori
  15 jr boven digoel
  Vader andse voetsporen
  Opdracht Sumatra
  Onrust
  Met kompas en parang
  Boven Digoel
  Indische gasten
  De erfenis van Matebian
  Op wacht i.d desa
  Deli Planter
  Japanse bezetting in dag boeken
  Atjeh -Atjeh
  De thee onderneming
  De Patrouille Teeken
  Indonesische reisverhalen
  De blanke radja van Serwak
  De heren worden bedankt
  Zwerftocht door Sumatra
  Rondom buienzorgse troon.
  Ned.Indische leger tegen Japan
  Geld en geweten 2 delen
  De scheuring v.h rijk
  De gezaghebbers der Oost Indische Compagnie
  Indonesie fotoboek
  Zuid oost azie en indonesie
  3x Rob Nieuwenhuis
  De laatste oorlog
  Tahoen jang soedah loepa
  Japanse aanval op Ned. Indie
  Jan Pluvier Zuid Oost Azie
  Gesch. V.d mariniersbrigade
  Encyclopedie Gongrijp 1934
  Reg .Almanak 1939
  Stat. boek CBS 1941
  Wordend Indonesie
  Ons laatste oorlog
  Buku Pintar Nusantara
  Folklore betawi
  Javindo
  Sejarah kota 2 lama Djawa Barat
  Jakarta temp doele 2 dl
  Orang Betawi
  Babad Tanah Sunda -Cirebon
  Je lah je rot
  4 dln Encyclopaedie Ned Indie 1899
  Diverse Havo gesch boeken examen
  2 atlassen
  De Indon. Revolutie
  Het rijk van Insulinde
  Van Oost naar west
  Kraton koetsen
  Vliegen naar oost
  Java’s onuitputtelijke bronnen.
  Indonesie land van ons hart
  Passagierschiff fur indonesien
  Een Vlaming op Sumatra
  Indie verloren
  Ned.Indie onder voogdij
  Kamus Jawa Kuna
  Ambon eer & schuld
  Rd Adjeng Kartini 3 x
  Oost Indisch doof
  Liefde en dood op bali
  Reformasi 1998
  Droom en herinneringen
  Daar weer iets groot verricht
  Indonesie Ned en de wereld(van Mook)
  Wisseling v.d wacht
  Dagboek van een Kami student
  Vergeelde potretten
  Een jaar aan boord HM Siboga
  Een bende op Java
  Jakarta -Batavia
  Eiland der demonen
  Smeltkroes Batavia
  Indonesie Jan Pluvier
  En nu Indie
  Tjoek , Tjies en de rest
  Vrouw naar Jacatra
  Het Koninkrijk der Ned. De Jong 5 delen over Indonesie
  Juliaans & bernhard in Jakarta
  Div. Marion bloem
  Het einde v.e verhouding
  De VOC i.d archipel
  Nederland staat terecht in Indonesie
  Soekarno Bernhard Daum
  Soekarno deel 2 Giebels
  Heren van thee
  Selamat Merdeka
  In het land vd kannibalen en paradijs vogels
  Ons mooie Batavia
  Dagboek van Schermerhorn 2 dl
  Late colonial state
  Liedjes op het at vd rotan
  Nederlanders in Ned.Indie
  Koelie Planters en Kol.Politiek
  Bevlogenheid en onvermogen
  Onze Indische Geschiedenis
  Indie verloren Rampspoed verloren 2X (vers.boeken)
  Het leven in Ned.Indie (Bas veth)
  Nationale bewegingen in Ned .Indie
  Moslims vorsten op Java
  Bloemen van het helaal (textiel opJava)
  Insuline -Ned. Verleden i.h Verre Oosten.
  Kartini
  Indische lessen
  Lied van de tokeh
  Hecht verbonden in lief en leed
  Pecoh woordenboek
  Wisseling v.d wacht
  Bron kennis van Ind Nederlanders
  Cult. Geschiedenis Stutterheim 3 dl
  Ned. Laatste bastion in de oost
  Insulinde werk en welvaart
  En de zon wordt rood
  Sejarah Indonesia modern Ricklefs
  Indonesie 500 oude prentbrfkaarten
  Oud Batavia (1922 )2 delen
  Kunstreis i.d tropen.
  Staatskundig beleid en bestuurszorg 3 dln
  Renville
  Oeroeg
  Wat Indie ontving en schonk
  Varen naar het Oosten.
  Indrukken van een totok.


  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  sidia
  User
  User icon of sidia
  spacer line
   

  Een dun boekje : Indie is toekomst Werk en Welvaart
  Van G.L Tichelman Oud Bestuursambtenaar.


  Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/

  merapi
  User
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Om Sid , ik zit gewoon te likkebaarden, wees op de boeken zuinig want zoals Dangdude al zegt: het wordt steeds moeilijk om aan oude boeken uit NI te komen.
  Het merendeel van de titels ken ik, ben inderdaad op zoek naar de encyclopedie van Gongrijp en boeken van Snouck H.
  Lekker weer wat gescored vorige week:een oude jaargang van Tong Tong, met bijdragen van Tjalie Robinson!
  Leuke topic! Emoticon: Yes! Emoticon: Yes! Emoticon: Yes!  dangdude03
  User
  User icon of dangdude03
  spacer line
     In dit grappige doch leerzame boekje van Jaap Veltkamp worden Nederlandse leenwoorden van abonemen tot zoologi behandeld en geïllustreerd met vele zwart wit foto’s van het allerdaagse Indonesië anno 1995. Ingebouwd is een kursus Indonesisch voor beginners en ekstra weetjes over Indonesia.

  Een ander boekwerk dat ik wel eens in handen heb gehad, maar nooit gelezen had de titel: ‘Tempo Doelloos’ en stond vol met komische anekdotes en leuke verhalen. De auteur (s) is/zijn me onbekend, dus wie er meer over weet…

  merapi
  User
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Nee, dangdude, beiden boeken ken ik niet maar ik ga informeren voor jou., wel komt mij de titel bekend voor, maar niet de auteur.
  Heb nog een andere boekenvraag:
  Ik heb een grote platenatlas van Nederland Indie, uitgegeven door G.Kolff en co, Weltevreden,1926 - 1e druk
  De rug van het boek ligt een weinig los, het boek is ingenaaid.
  Ik wil dit prachtboek niet gaan behandelen met lijm, want dan richt ik alleen maar schade aan, en ik ben er zuinig op.
  Heeft iemand een suggestie hoe ik de rug kan herstellen?
  Alvast dank, Wilma Emoticon: Shiny  4yoke4
  User
  User icon of 4yoke4
  spacer line
   


  De rug van het boek ligt een weinig los, het boek is ingenaaid.
  Ik wil dit prachtboek niet gaan behandelen met lijm, want dan richt ik alleen maar schade aan, en ik ben er zuinig op.
  Heeft iemand een suggestie hoe ik de rug kan herstellen?


  Merapi informeer eens bij een boekbinderij.


  Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen

  merapi
  User
  User icon of merapi
  spacer line
   

  Bedankt joke, heb al een oplossing.
  Er is speciaal tape te krijgen.dus dat gaat wel lukken.
  Een boekbinderij vraagt een klein vermogen, het hele boek wordt dan opnieuw ingenaaid en versterkt, gaat dus helemaal uit elkaar, maar ik wil geen risico voor beschadigingen aan de bladzijden. Emoticon: Bye bye
  Erg arbeidsintensief, vandaar dat het duur is.
  maar bedankt voor je tip

  You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
  If you do not have an account yet, you can register yourself here.  94,835,975 topic views - 242,064 posts - 13,758 topics - 35,455 members - last post @ 26-10-2021 01:13 CET

  Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
  Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

  154,707,742 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com