indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Blog @ indonesiepagina.nl > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

BlogBlot
User
spacer line
 

Meer zware regen en overstromingen voor Jakarta
Gepubliceerd op 04 april 2012 11:15
Inwoners van Jakarta zouden zich de komende dagen op meer overstromingen en verkeersopstoppingen moeten voorbereiden. Dit stelt het Meteorologisch, Klimatologisch en Geofysisch Agentschap BMKG. Er wordt voor de komende drie dagen namelijk nog een grote hoeveelheid regen verwacht voor de hoofdstad.
Lees verder , klik op de titelspacer line  

Banjirs ( overstromingen ) zijn helaas inherent aan IndonesiŽ. Het zal een zeer kostbare
en zeer ingrijpende bouwkundige werkzaamheden zijn indien in IndonesiŽ de rioleringen worden aangepast om een grotere capaciteit te hebben in waterafvoer.
Je zult de bestaande wegen moeten open breken. Of bij de nieuwbouw van nieuwe wijken meteen grotere diameters van rioleringen aanleggen. Maar je zult ook de bestaande oudere wijken moeten aanpassen. Dat vergt behoorlijk wat ingrijpende verbouwingen als je bijvoorbeeld bedenkt aan de afvoer van toiletten van de huizen, die nog bereputten kennen en die van tijd tot tijd door de gemeente worden afgezogen.
En dan hebben we het nog niet over de kosten gehad.

H.D.B. GoYerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 

Heb drie jaar lang in Jogja gewoond, nooit gehoord van overstromingen zoals deze in Jakarta plaatsvinden. Waarom? Omdat ze daar wel investeren in afwatering. Enkele jaren terug hebben ze een hoofdstraat (Jalan Kaliurang) over de lengte van enkele kilometers opengebroken om er een flink grote afvoerbuis in te leggen.

Voor Jakarta is het voornaamste probleem dat de rivieren kanaaltjes zijn geworden. Eerst eens alle bouwvallen van de oevers halen, dan de rivieren schoonmaken en schoon houden en ik weet zeker dat men binnen een jaar zegt 'hee, wat weinig wateroverlast dit jaar'. Maar ja, die hutten op de oevers staan er al tientallen jaren, dus die mensen menen nu ineens het recht te hebben er te wonen.

Waar wil is, is een weg.


Ho Lee Fuk

spacer line  

Heeft de verantwoordelijke minister (Fauzi als ik t goed heb) niet de prioriteit gelegd tegen een tsunami dam voor Jakarta? Volgens mij is het regelmatig terugkerend waterprobleem van overmatige regenval danwel totaal verouderde/niet geanticipeerde afwateringstechnieken in combinatie met uitblijven van investeringen en kennis een veel groter probleem. Iets met prestige denk ik. Schijnt dat Jakarta vrij beschermd ligt tegen tsunami's en tectonisch de ellende aan de zuidkant ligt. Lijkt wel dat Jakarta een groot kanaal wordt van Bogor.


Heldere ziende

emgee
User
spacer line
 

Ik ben het volmondig eens met Yerun. De rivieren zijn in de loop der jaren tot ťťn grote afvalplaats geworden. Aangespoelde afval komt ergens vast te zitten, houdt meer afval tegen en met wat bouwafval wordt het een hard geheel, dan krijgt soorten vegetatie/onkruid de vrije hand om welig te groeien waardoor de oevers steeds smaller en smaller worden. De volgende stap is dat hierbovenop hutten/bouwval plaatst worden door mensen die geen dak boven hun hoofd hebben.
Allereerst zouden de oevers van de rivieren schoongemaakt moeten worden van al die bouwval, en dan de "aangespoelde" grond flink uitbaggeren tot de bestaande breedte van de oorspronkelijke oevers. Een zware klus voor de toekomst!!!Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Vrij recent hebben buitenlandse onderzoekers (waaronder enige Nederlanders) een vernietigend rapport geschreven over de waterhuishouding in en rond Jakarta. Volgens dit rapport kan men beter de stad opgeven en elders een nieuwe hoofdstad bouwen ala voorbeeld Brasilia.
Echter, vernomen dat er ondertussen al weer enkele grote Nederlandse bedrijven op het gebied van waterhuishoudkunde orders hebben binnengesleept voor "behoud" van de stad.
We shall see.....

Wat hierboven al is geschreven, klopt. Velen geven doorgaans de schuld aan de wildgroei van luxe huizencomplexen, fabrieken, etc. maar het troetelkindje van links, de armen aan de oevers van de rivier worden buiten spel gehouden. Die zijn weer de slachtoffers.
Dezen zijn echter wel degelijk een zeer groot deel van het probleem waarvan andere hardwerkende en aan de formele economie deelnemende Jakartanen het slachtoffer worden. Als er ergens sprake is van duidelijke wildgroei, dan zijn dit de krottenwijken aan de oevers van de rivieren die een bevolking herbergen die geen enkel besef van milieu, etc. heeft, maar bouwt als een kip zonder kop zonder enige planning en met totale afwezigheid van enige notie m.b.t. het dumpen van afval in de rivieren.spacer line  

Nou Yogya - Bali dat stel je nou wel erg gemakkelijk. Die paupers zijn voortdurend bezig met overleven zolang hun lichaam het nog volhoudt. Wat dacht je van die vuilnisbelten waar kinderen van paupers en zijzelf naar spullen zoeken die ze weer kunnen doorverkopen om toch nog wat aan geld te komen.

We hebben in de geindustrialiseerde landen het wel over een schoner milieu. Ik ben een warm voorstander van dat voor iedere reis die geboekt wordt naar bestemmingen waar de bevolking die armlastig zijn, dat voor die reizen een bepaald percentage berekend over de koopsom er bovenop komt. Dat geld moet dan overgedragen worden aan NGOīs die dan projecten van de grond kunnen tillen. Als men vindt dat luchtvaartmaatschappijen een toeslag moeten betalen voor de luchtverontreiniging, waarom dit dan niet????

H.D.B. GoYogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 07-04-2012 14:04 wasiat warga negara wrote:
Nou Yogya - Bali dat stel je nou wel erg gemakkelijk. Die paupers zijn voortdurend bezig met overleven zolang hun lichaam het nog volhoudt.
Dat zijn de hardwerkende eerzame burgers ook die aan de formele economie een grote bijdrage leveren (en daarvan moet een land het toch echt hebben).
Ik vind het doorgaans wat zwak om altijd maar te wijzen naar de rijken en de bedrijven daar waar de paupers buiten schot blijven omdat het not done is hen mede te beschuldigen. Echter mijn ervaring hier te lande heeft mij erop gewezen dat in zeer veel gevallen de chaotische levensstijl van de paupers net zo goed meedraagt aan vele milieuproblemen als de "officiele boosdoeners" uit de "betere" kringen en het bedrijfsleven die doorgaans te gemakzuchtig altijd maar als de "echte" schuldigen worden gezien. De "paupers" dragen net zo goed een verantwoordelijkheid, niet alleen de beter gesitueerden. Elk mens - zowel rijk als arm - heeft een eigen verantwoordelijkheid naar de toekomst van hun eigen nazaten toe. Niemand kan zich daaraan ontworstelen.....en medelijden berooft een mens van zijn humaniteit.spacer line  

Mijn waarde Yogya - Bali, dan hebben de rijken kennelijk alle rechten van aardse geneugten en de paupers, ach dat zijn maar de losers van de maatschappij. Die horen thuis in de gaskamers en de verbrandingsovens. Dan heb je ook geen last meer van ze. Dat dachten die Nazi zwijnen van Adolf Hitler c.s. destijds ook namelijk.

H.D.B. Gozieleffe
User
spacer line
 

Beste wasiat warga negara dat is geen vergelijk die gaskamers zijn voor hen gemaakt omdat ze te veel rijkdom bezaten en een leefstijl op nahield, waar die nazisme hun hebben doen besluiten dat uit te roeien.
Niet om hun geloof maar meer omdat Duitsland en Oostenrijk niet vergeten was hoe sterk ze invloeden hadden in vele landen.
Zo man had nooit mogen bestaan maar door beÔnvloed van de armoede en zijn charisma is het volk zich achter hem aan gaan lopen........
Dat volk deugde dan ook niet, het is een les geweest wat eigenlijk nooit meer mag gebeuren.
Maar gezien in de wereld dat de volkeren gewoon achter iemand aan holt betwijfel ik het dat het nooit meer zal gebeuren.
Je ziet het in Amerika dat ze achter ieder idioot meeloopt die iets kan vertellen en het volk is te volgzaam............ Emoticon: Cry Emoticon: Confused Emoticon: So funny
Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

spacer line  

Zieleffe, de Nazi zwijnen van Adolf Hitler c.s., vonden van zichzelf dat ze Łbermenschen waren. Het zogenaamde zuivere Arische Ras,in het nationaal - socialisme, de NSDAP
National Sozial Deutsche Arbeiter Partei, de niet blanke joden.

De rest van de mensheid zijn maar nietige aardwormen, die je maar beter kunt verdelgen.

Yogya - Bali, een gewetensvraag aan je. Zou jij voor een honger loontje voor de rijke multi-nationals willen werken in ťťn of andere ontwikkelingsland. Ik weet niet meer in welk Afrikaans land het was, waar een oliemaatschappij zich ernstig schuldig heeft gemaakt aan milieuverontreiniging. Rivieren en al het leven zoals vissen zijn ernstig vervuild en de vissen zijn er aan dood gegaan. De aarde is zo vervuild dat het met geen pen is te beschrijven. En ik meen te herinneren dat het Shell was. En die CEO īs van de Shell maar ontkennen in allerlei toonaarden.

We hoeven niet zo ver van huis te gaan om mistoestanden aan de kaak te stellen. Een
hot issue op het ogenblik. De schoonmak(st)ers die voor een honger loontje hun werk in no time moeten doen. Een klein nuchter rekensommetje leert dat geen enkel mens in de gegeven tijd het werk kan klaren. En de schoonmaak branche dans naar de pijpen van hun opdrachtgevers, want de concurrentie is moordend.

Als je als Natie en politieke partijen dat in je maatschappelijk bestel tolereert en de andere kant opkijkt, dan ben je een KLOOTZAK en het interesseert mij geen ene bal of je als politieke partij in het politieke midden, ter linkerzijde dan wel ter rechter zijde opstelt. En uiteindelijk is het electoraat, de KIEZERS verantwoordelijk dat we een stelletje KLOOTZAKKEN in de Tweede - en Eerste Kamer hebben zitten en in de Regering.

H.D.B. Go


Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 07-04-2012 18:49 wasiat warga negara wrote: Yogya - Bali, een gewetensvraag aan je. Zou jij voor een honger loontje voor de rijke multi-nationals willen werken in ťťn of andere ontwikkelingsland. Ik weet niet meer in welk Afrikaans land het was, waar een oliemaatschappij zich ernstig schuldig heeft gemaakt aan milieuverontreiniging. Rivieren en al het leven zoals vissen zijn ernstig vervuild en de vissen zijn er aan dood gegaan. De aarde is zo vervuild dat het met geen pen is te beschrijven. En ik meen te herinneren dat het Shell was. En die CEO īs van de Shell maar ontkennen in allerlei toonaarden.
Niemand is vrij van schuld. Dat heb ik ook duidelijk gesteld....maar dat betekent dat ook de paupers niet vrij zijn. Daar gaat het mij om. In NL is het politiek niet-correct om de armen aan te wijzen als medeschuldigen......dat is pas ontmenselijking want als mens zijn ze net zo goed verantwoordelijk. Medelijden heben met iemand bestempelt deze persoon direct als "minder" en is inhumaan. Elk mens draagt zijn/haar verantwoordelijkheid in deze. Niet alleen bedrijven en beter gesitueerden. Eťn van de uitkomsten uit een door mij eerder genoemd onderzoek was juist dat veel schuld ook ligt bij de "gewone" burger die maar afval blijft dumpen in de rivieren en de oevers afkalft.
Het lijkt me geen gepast iets om hier een vergelijk te maken met nazi's. In NL heeft men snel de neiging de "paupers" als heiligen te zien. Makkelijk praten vanuit een goede positie als economisch ontwikkeld land. Kom eens een tijdje hier wonen dan merk je dat zowel rijk als arm beiden schuld dragen aan het milieu-probleem. De zgn. "heilig verklaring" van de pauper is een schending van de waardigheid van de mens die als homo sapiens wordt geacht een eigen verantwoordelijkheid te hebben, zowel naar zichzelf toe als naar de mensheidspacer line  

Yogya - Bali, ik ben in IndonesiŽ geboren in Surabaya, Oost-Java. Heb een volledige Nederlandse opvoeding meegekregen en heb de Nederlandse frŲbel - en lagere scholen bezocht. Zowel van Rooms Katholieke als van Protestantse signatuur. Voor alle duidelijkheid het waren blanke Nederlandse leerkrachten uit NL, die daar als expat werkzaam zijn.

In IndonesiŽ heb je geen sociale voorzieningen zoals we die in Nederland kennen. En als er al iets bestaat van sociale voorzieningen, dan verkeert het nog in de embryonale stadia.

De mens is egoÔstisch van aard. Degenen die aan de onderkant van de maatschappij leven en die noodgedwongen naar het buitenland gaan als gastarbeid(st)er om van hun loon een deel naar huis te zenden ter ondersteuning van hun familie is lovenswaardig. Triest genoeg heeft het thuisfront allťťn maar zorgen of er nog wel geld overgemaakt wordt, indien een directe familielid al een poosje niets meer van zich heeft laten horen. In NL zou je als individu naar de betreffende loket gaan van de Sociale Dienst als je geld om wat voor reden dan ook uitblijft. Wellicht te verklaren vanwege de dagelijkse beslommeringen en problemen die men tegenkomt en het betreffende familielid al vrij lang niet meer in IndonesiŽ woont. Het is de aard in IndonesiŽ om vooruit te kijken en niet voortdurend achterom zoals in NL.

Kinderbijslag kennen ze in IndonesiŽ ook niet. In NL (nog) wel. Indertijd hadden ze in Frankrijk, toen het geboortecijfer drastisch daalde, besloot de overheid om een fokpremie in te stellen om paren te doen besluiten om kinderen te nemen. En met succes. En jij vind dat het individu zelf verantwoordelijk is voor zijn / haar leven en diens nageslacht. Soms moet er van buitenaf ingegrepen worden. Het zou ideaal zijn indien dat niet nodig zou zijn. In Limburg heeft men zoiets als " Bemoeizorg " een sociale instelling van overheidswege om probleem gezinnen en ťťnpersoons huishouden te helpen bij gezins - en persoonlijke problemen. Fantastisch zou je zeggen hŤ.

Niets is minder waar. In Roermond, Midden-Limburg, waar ik thans woon, is er bij mij in de buurt in de zogenaamde Kastelenbuurt, een probleem gezin. Ze hebben een 5 tal kinderen als ik het wel heb. De kinderen moeten vaak bij de buren bedelen om eten omdat ze thuis niet genoeg te eten krijgen. Dat gezin staat onder begeleiding van een aantal sociale instanties om gezinsproblemen te helpen oplossen. Op een dag was het raak. 2 Kinderen waren op dat ogenblik uit huis. De rest van de familie waren thuis evenals de ouders. De ouders en de resterende kinderen die thuis waren zijn op een geweldadige manier om het leven gekomen. De spanningen waren tot uitbarsting gekomen. Dat gezin stond onder toezicht van een aantal sociale instellingen. Ze hebben dat niet zien aankomen en kennelijk had men langs elkaar heen gewerkt.

Zelf heb ik al een drietal malen iemand van de " Bemoeizorg " over de vloer gehad. Men dacht kennelijk dat ik geestelijk in de knoop lig of iets dergelijks. Dat is de wereld op zijn kop zetten. Mensen die niets mankeren een stempel op het voorhoofd plaatsen van geestesziek zijn om vervolgens dood te knuffelen. Medische stommelingen, politieke klootzakken, overijverige sociale dienstinstellingen enz. enz. Kan het nog krankzinniger in NL????

Wat het huisvuil betreft en andere afval daar kan men in IndonesiŽ nog wat van de Singaporese Republiek leren. Het is daar schoon. Afval op straat gooien wordt flink beboet als je op heterdaad betrapt wordt. Dat geldt evenzeer voor de toeristen. Ik was in 1973 voor het eerst in Singapore geweest voor een paar dagen als tussenlanding op weg naar IndonesiŽ. Dan zie je het verschil des te beter. Het zijn beide Aziatische landen. De bevolkingssamenstelling komt met elkaar overeen. En daar houd het dan ook verder mee op. Onlangs op tv een als ik het wel heb een Singaporese project die IndonesiŽrs de meest elementaire hygiŽne bijbrachten gezien. In plaats van ergens in het oerwoud op de grond te schijten.

Waarom vindt men het not done om een vergelijking te maken met het nationaal - socialisme ten tijde van Nazi Duitsland. Niet allťťn Joden zijn het slachtoffer van mensonterende behandelingen. Onlangs is bekend geworden dat er in China, aan de hand van officiŽle documenten gestaafd, een aantal van 45 miljoen Chinezen over de klink zijn gejaagd. Dat is nog wel even iets anders dan de 5 miljoen Joden die vergast zijn in de Nazi vernietegingskampen. Waarom zou men niet op een rationele manier over de geschiedenis van de wereld mogen spreken????? De vrede is een broos iets.
Men kan niet genoeg met de neus op de feiten gedrukt worden. Men moet natuurlijk
wel van de geschiedenis willen leren. En zeer zeker zij die in het oude Europa leven waar de Griekse, Romeinse en Ottomaanse Rijk een stempel hebben gedrukt.

H.D.B. Go


zieleffe
User
spacer line
 

H.D.B. U verwoord het allemaal heel mooi en er is echt wat aan de hand met het sociale stelsel in Nederland.
Het is nu zo ver gekomen dat men achter een voordeur ťťn sociale uitkering geven, vanaf 1 juli.
Sociale uitkering, want in Nederland heb je verschillende uitkeringen.
Wat betreft die worden allemaal bemand met ambtenaren die gauw heel links zijn, want daar moeten ze het van hebben.
Die hulp verlening van allerlei instanties
Kan je begrijpen dat er veel geld naar toe word gesluisd.
Die salarissen liegen er niet om.
En ieder die in dat cirque werken zorgen er wel voor dat er hoe dan ook mensen zijn die hulp behoeftig zijn.
Zijn ze het niet, dan worden ze daar wel gemaakt, hulpbehoevend.
Vooral kinderzorg is al veel in de picture geweest en heel veel moeders zullen er over kunnen mee praten hoe snel ze worden geholpen van de wal in de sloot.

Vooral nu de mensen in hun schulden sanering zitten, die hulp behoeftige op financiŽle gebied, als paddenstoelen komen bureau van de grond en zie op TV hoe ze bedrogen worden, te zien bij Radar en Opgelicht.nlTROS.
Waar eens en voor altijd een eind aan gemaakt moet worden, maar het is wel zo dat soms onschuldigen de dupe worden en dat gebeurd....... Emoticon: Emoticon: Confused Emoticon: Very funny


Ook hier zijn we offtopic geraakt ja soms naar aanleiding, de vervuiler betaald...... Emoticon: Yes!
Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

H.D.B. U haalt veel facetten aan waarvan 1 wel mijn interesse heeft (offtopic) en dat was de opmerking over het willen werken voor een multinational voor een schijnloontje. Een jaar of 4 geleden heeft de organisatie waarvoor ik werkte (en ik heb het over RI) besloten 4 medewerkers het salaris, noem het lokaal gangbaar salaris te verviervoudigen !

En daarbij de onkostenvergoeding ook nog eens flink op te krikken.

Heeft U enig idee welke gevolgen dit had voor de werknemer en werkgever?

Ik ben namelijk erg benieuwd wat Uw gedachten gang daarin is. En wat U denkt dat de gevolgen daarvan zijn?
Where there is a will there will be relatives.

spacer line  

Dat is een hele leuke item wat u daar aanhaalt. Het zou al een heel eind in de goede richting zijn, indien de economie in IndonesiŽ het toelaat, om de salarissen en lonen van de mensen aan te passen aan de kosten van levensonderhoud. Zodanig dat mensen van hun inkomen kunnen rondkomen uit ťťn baan en dan ook nog wat opzij kunnen leggen zodat zij een financiŽle buffer kunnen opbouwen. Voor alle duidelijkheid ik heb het over de Indonesische bedrijven. Dit geld t dan voor alle werknemers in IndonesiŽ. Van CEO īs tot de werkvloer.

Buitenlandse bedrijven die in IndonesiŽ werkzaam zijn middels een lokale vestiging doen er verstandig aan om aan de regels van het land ten aanzien van lonen en salariŽring zich te houden om scheef groei te voorkomen. Ik heb het over lokale werknemers, de IndonesiŽrs dus. Heeft een buitenlandsbedrijf in haar management
mensen in dienst uit hun eigen thuisland, dan zal voor deze mensen een ander salariŽring en loon betaald moeten worden. Het is dan aan het bedrijf zelf hoe ze dat wensen op te lossen. Want op een gegeven ogenblik zullen deze expats terugkeren naar hun moederland. Vooropgesteld dat ze bij hun werkgever blijven zullen ze naar alle waarschijnlijkheid weer terugvallen volgens de C.A.O. welke in het moederland betaald wordt voor de betreffende functie. Derhalve zal er voor een uitzending naar het buitenland een speciale aanpassing zijn aan de salariŽring en lonen, omdat anders niemand zin heeft om naar het buitenland te gaan.

We hebben op dit blog.indonesiepagina een min of meer soort gelijk geval kunnen lezen over Garuda vliegers. De Indonesische vliegers van Garuda willen hetzelfde verdienen als hun buitenlandse collegaīs die op CONTRACT - BASIS door Garuda zijn ingehuurd. Hun salarissen zijn welliswaar hoger, maar ze hebben geen secundaire arbeidsvoorwaarden die hun Indonesische collega - vliegers wel hebben.
Deze secundaire arbeidsvoorwaarden is ook heel wat waard. Je kunt je personeel op verschillende manieren belonen voor hun prestaties en inzet. Het hoeft niet altijd in geld uitgedrukt te zijn.

Een werknemer / werkneemster die allťťn maar met dollar tekens in zijn / haar pupillen rondloopt zal nooit ergens naar zijn / haar zin hebben. Ze zullen altijd blijven uitkijken naar andere werkgevers waar ze eventueel meer kunnen verdienen. Werkgevers plegen weleens een concurrentie beding in het arbeidscontract op te nemen om zich in te dekken tegen zulk personeelsverloop. In Nederland zal de rechter tegenwoordig zoīn concurrentie beding in het arbeidscontract nietig verklaren. Verstandige werkgevers zullen hun werknemers niet tegenhouden indien ze ergens anders meer kunnen verdienen. Als ik werkgever zou zijn en ik weet dat ťťn van mijn mensen dan wel een een groep van mijn personeelsbestand op het vinkentouw zit om ergens aan de slag te gaan voor meer salariering, dan zou ik in eerste instantie een gesprek met ze aangaan en openlijk de kaarten op tafel leggen.

Ik zou dan van ze willen weten wat voor secundaire arbeidsvoorwaarden ze hebben enz. enz. En ik zou dan de regelingen in mijn bedrijf vergelijken met datgene wat een ander potentiele werkgever bereid is te betalen aan mijn personeel. Als ik ze dan nog niet kan overtuigen, dan rest mij niets anders dan hun succes te wensen in hun nieuwe werkkring.

H.D.B. Gozieleffe
User
spacer line
 


Waarom vindt men het not done om een vergelijking te maken met het nationaal - socialisme ten tijde van Nazi Duitsland. Niet allťťn Joden zijn het slachtoffer van mensonterende behandelingen. Onlangs is bekend geworden dat er in China, aan de hand van officiŽle documenten gestaafd, een aantal van 45 miljoen Chinezen over de klink zijn gejaagd. Dat is nog wel even iets anders dan de 5 miljoen Joden die vergast zijn in de Nazi vernietegingskampen. Waarom zou men niet op een rationele manier over de geschiedenis van de wereld mogen spreken????? De vrede is een broos iets.
Men kan niet genoeg met de neus op de feiten gedrukt worden. Men moet natuurlijk
wel van de geschiedenis willen leren. En zeer zeker zij die in het oude Europa leven waar de Griekse, Romeinse en Ottomaanse Rijk een stempel hebben gedrukt.

Over de Joden geschreven voor en in de oorlog, is niet te vergelijken met de chinezen met een totalitaire regiem.
Wat ik mij zo eigen afvraag, hoe het toch kon bestaan dat zo een volk zich liet afslachten.
Niets geen tegen opstand of welk mogelijkheid ook zich tegen te verzetten.
Het is nu gemakkelijk achteraf te oordelen.
Als je de vele documentaties zie hoe groepen mensen in veewagens werden getransporteerd naar de gaskamers, hadden ze dan niet het gevoel van daar te sterven, als men toch dood moet waarom niet met een tegen opstand.
Als je dat nu gaat beoordelen kan ik mij begrijpen dat men zich niet meer zal laten afslachten.
Daarom IsraŽl een Joodse staat, eigenlijk zich niets meer laat intimideren van welk land dan ook
.
Hun buurland SyriŽ is er ook wat aan de hand van gelijke strekking.
Als men niets meer heeft om voor te leven, dan gaan ze met elkaar op de vuist en zie hoe ze elkaar afslachten.
Ook als de opstandelingen straks het voor het zeggen hebben, zullen ze door gaan om anderen zoals alawitische minderheid en de katholieken daar ook om te brengen.
Dus het is een gevecht zonder winnaars.
Het is triest om dit goed te begeleiden naar een stabiele gemeenschap..................... Emoticon: Sadley Emoticon: So funny


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

spacer line  

Wat heeft foto's Joden , geloven , inkomen vraagstuk etc mee te maken met banjir in Jakarta.?

Als men aan de feiten vasthoudt zijn er verschillende redenen te noemen.
Onder andere:

1.verkeerde plaats/ligging van Jakarta.
Batavia was vroeger moeras gebied .
Zit aan het einde van de afvoer gebied van diverse rivieren die uit de bergen komen.
De banjirs waren altijd een plaag voor Jayakerta, Batavia, Djakarta en Jakarta .

2.Wildgroei van betondorpen
3.Slapende, incompetente en soms corrupte ambtenaren apparaat
4.. Gebrek aan politieke wil en aan geld.
5 Het "gedoogdbeleid" (zie punt 3), de wet werd niet gehandhaafd.
Er is een wet dat 100 meter (?) langs de rivieren vrij van bouwsel moet zijn .
6.Geen /weinig gezag van de (plaatselijke) regering .
7.Illegale bouw van villa's en boskap in de bergen van Bogor en omgeving.

De illegale bewoners kregen zelfs oprot premie, kregen RuSun aangeboden(niet gratis) , de kans op transmigratie met geldsubsidie en gratis grond.

Gaan ze weigeren om te verkassen ?Buldozers inzetten.
Miljoenen Jakartanen die last hebben van de banjirs, zelfs een oud Jakartaan die nu in Amstelerdam woont zegt ook , gaan met die banaan.

Ordnung muss sein !!!!

bisa dicek of makemyday .

spacer line  

Surya Atmadja, het is te hopen voor IndonesiŽ en de IndonesiŽrs en niet op de allerlaatste plaats voor diegenen die in jakarta wonen dat de riolering in Jakarta voortvarend wordt aangepakt. Dat zal nog heel wat brainstormen kosten. Jakarta opgeven en maar ergens anders een nieuwe hoofdstad bouwen zoals in BrazilÔŽ is geen optie. Java is overbevolkt. Bovendien is dat wel een heel erg gemakkelijk oplossing van het probleem.

Zieleffe, je had het over dat er een verschil is in de genocide van de Joden en de vernietiging van 45 miljoen Chinezen door hun eigen overheid. Er is geen onderscheid als het gaat om massale vernietiging vanwege politieke ideologiŽn ( stelsel van ideeŽn over mens en samenleving ). Op een keer vernam ik op de radio of op de tv, dat weet ik niet meer precies, waarbij een dame zich kritisch uitliet dat er geen joden meer zijn in IndonesiŽ. Ik kan u verzekeren dat men in IndonesiŽ over het algemeen veel toleranter zijn in dit soort zaken dan b.v. in NL. Daar reken ik ook homoseksualiteit onder.

Hoewel het hier een blog.indonesiŽpagina is, wil ik het onderwerp (Joden) toch aansnijden. Men gebruikt het woord Jood nogal makkelijk in de mond zonder goed te weten waar men het over heeft.

Bovendien vanwege het feit dat de grootste moslim bevolking in IndonesiŽ woonachtig is. Men is o.a. in NL erg bevreesd voor moslims, tot aan de politiek aan toe. Men moet wel realistisch blijven en niet door angst laten leiden. Hopelijk zal er dan wat meer begrip bestaan voor de Joden in het algemeen.

Asjkenazische Joden of Asjkenazim - Hebreeuws, zijn joden uit Oost - Midden en West -
Europa. Asjkenazim is middeleeuws Hebreeuws voor het gebied langs de Rijn waar zij zich oorspronkelijk vestigden, het gebied dat nu Duitsland heet. Hierbij horen dus niet de Joden die oorspronkelijk van het Iberische schiereiland afkomstig zijn en Sefaradim worden genoemd, naar het Hebreeuwse naam van Spanje, Sefarad.
Het woord Asjkenazim is afgeleid van het Hebreeuwse woord Asjkenaz.

Asjkenazim en Sefardim

In het verleden was er veel frictie tussen de Asjkenazische en Sefardische gemeenschappen. Met name na de stichting van de moderne staat IsraŽl (seculier),
waar Asjkenazische joden politiek gezien de boventoon voerden, werd de situatie gespannen. Tot de 19e eeuw was de situatie andersom geweest. De Sefardim waren altijd veel rijker en machtiger dan de Asjkenazim. De Sefardim waren vooral handelaren terwijl de Asjkenazim zich meer op ambachtelijke of kleine nering richten.

Verschillende Asjkenazische bewegingen.

Binnen het Asjkenazisch jodendom deed zich in de afgelopen 300 jaar een splitsing voor die binnen het Sefardische jodendom nooit ontstaan is. Waar het Sefardische jodendom in de praktijk slechts ťťn woord kent, namelijk het orthodox jodendom volgens de Sefardische tradities, is het Asjkenazische jodendom uiteengevallen in talloze bewegingen.

Populatie

De totale wereldwijde Asjkenazische populatie wordt geschat rond de 11 miljoen. Daarmee zijn de Asjkenazim de grootste Joodse groep. Ongeveer 80% van alle Joden wereldwijd behoort tot de Asjkenazim. De grootste Asjkenazische populatie is te vinden in de USA, waar ongeveer 6 miljoen Asjkenazim wonen ( in totaal wonen er 7 miljoen Joden in de USA ). In IsraŽl wonen circa 2.8 ,iljoen Asjkenazim. De overige 2 miljoen leven verspreid, vooral in Europa.

Om nog onduidelijke redenen is men rond het jaar 1000, het woord ' Asjkenaz ' voor het Duitstalig gebied gaan gebruiken, en vandaar dat, in eerste instantie, Duitse Joden Asjkenazim worden genoemd. Later is men Asjkenazim ( met bovengenoemde uitzondering ) weer voor de overige Joden uit Europa gaan gebruiken.

Tot de Tweede Wereldoorlog spraken de Oost - Europese Asjkenazim Oost - Jiddisch. In het Nederlandse westen werd door de Asjkenazim tot 1800 West - Jiddisch gesproken. De laatsten, die voornamelijk van Duitse joden afstammen, worden in het nederlands dan ook als Hoogduitse joden aangeduid als men hen van Spaanse en Portugese joden wil onderscheiden.

Deze wijsheid over Joden heb ik van het internet - wikipedia.

Ergens heb ik een keer gelezen dat in IsraŽl ook Joden wonen die afkomstig zijn uit de Arabische landen. Vanwege het gebied waar ze van afkomstig zijn is hun ontwikkeling niet zo ontwikkeld als van de Joden uit Europa. Triest genoeg worden de Joden uit de Arabische landen afkomstig als derde rangs IsraŽlische staatsburgers beschouwd en behandeld. In IsraŽl als Jood gediscrimineerd worden op je Jood zijn, allťťn maar vanwege het feit dat je uit een Arabisch land afkomstig ben, waar de ontwikkeling wat achter is gebleven in vergelijking tot Europa.

H.D.B. Go
Jeroen
Administrator
User icon of Jeroen
spacer line
 

Wat hebben de joden en israel met overstromingen en regenval in Jakarta te maken? Graag een beetje terug on topic. Mijn dank!spacer line  

Lachen,
Deze discussie doet me denken aan mijn opa. Die kreeg het ook voor elkaar om een gesprek over de zieke buurman binnen 1 minuut om te buigen naar het blussysteem van een rode brandweerauto.

Wwn: praten is slechts combinatieklanken en letters tot woorden vervormen. Reageren op een topic is de woorden in de juiste combinatie zetten in relatie tot het onderwerp. Emoticon: Laugh out loud . Voor sommigen een kunst.

Valt me op dat er vrij veel reaguurders zijn die lijden aan ontopicallergie. Volgens mij valt zoiets in de geneeskunde cq. psychiatrie te duiden, maar ben het even kwijt.

On topic ter lering voor diegenen: YB verwoordt het uitstekend! Blijkbaar zit duiding van paupers in de taboesfeer, maar met name deze groep is absoluut niet gespeend van enige kennis t.a.v. de mede oorzaken van het onderwerp in dit topic. Niet geheel onbegrijpelijk, maar mag zeker wel aangewezen worden.
M.i. Is het met het algemeen besef van vervuiling van je eigen nest hier in jakarta huilend slecht gesteld. Bij vrijwel iedereen, als ik zie dat complete McDonalds zakken bekers, borden, doosjes etc gewoon uit de auto worden geflikkerd alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
Of mijn aanschouwing van een grote groep mensen die in het park van Bogor ging eten en een compleet slagveld aan teringzooi achterlieten.
Mijn kids kunnen een aanvaring met mij verwachten als zij zoiets doen!
Doorfilosoferend denk ik dan ook dat het alles te maken heeft met de belabberde mentaliteit van velen. Zelfs een hond schijt zijn eigen nest niet onder. Klinkt hard, maar is wel zo.

Milieu kenden we vroeger nog niet, maar als ik in bijzijn van een van mijn ouders iets op straat gooide, had ik een probleem en mogelijk een tintelend oor voor een paar minuten.Heldere ziende

Yerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 


Milieu kenden we vroeger nog niet, maar als ik in bijzijn van een van mijn ouders iets op straat gooide, had ik een probleem en mogelijk een tintelend oor voor een paar minuten.
Zoals het hoort in onze cultuur, maar ja.. hier geldt dat niet. Gisteren en de dagen ervoor werd de kerk om de hoek goed bezocht. Meesten van buiten Lippo Cikarang, dus de hele straat lag vol met zooi. Maaarrrrrr.... het werd gezamenlijk opgeruim door medewerkers van de kerk en de opruimploeg van Lippo Cikarang. Want als dat niet gebeurd worden de inwoners kwaad en overstroomt de boel binnen de kortste keren. Kleinigheidjes, daarmee voorkom je een hoop problemen.


Ho Lee Fuk

spacer line  


Op 07-04-2012 12:36 schreef Yogya-Bali:
Vrij recent hebben buitenlandse onderzoekers (waaronder enige Nederlanders) een vernietigend rapport geschreven over de waterhuishouding in en rond Jakarta. Volgens dit rapport kan men beter de stad opgeven en elders een nieuwe hoofdstad bouwen ala voorbeeld Brasilia.
Echter, vernomen dat er ondertussen al weer enkele grote Nederlandse bedrijven op het gebied van waterhuishoudkunde orders hebben binnengesleept voor "behoud" van de stad.
We shall see.....

Wat hierboven al is geschreven, klopt. Velen geven doorgaans de schuld aan de wildgroei van luxe huizencomplexen, fabrieken, etc. maar het troetelkindje van links, de armen aan de oevers van de rivier worden buiten spel gehouden. Die zijn weer de slachtoffers.
Dezen zijn echter wel degelijk een zeer groot deel van het probleem waarvan andere hardwerkende en aan de formele economie deelnemende Jakartanen het slachtoffer worden. Als er ergens sprake is van duidelijke wildgroei, dan zijn dit de krottenwijken aan de oevers van de rivieren die een bevolking herbergen die geen enkel besef van milieu, etc. heeft, maar bouwt als een kip zonder kop zonder enige planning en met totale afwezigheid van enige notie m.b.t. het dumpen van afval in de rivieren.

Je zegt verderop wel dat het niet alleen de schuld is van de armen, maar hier zet je toch echt neer dat het grotendeels door 'de paupers' komt. Totale onzin natuurlijk, het probleem zit hem niet in rijk of arm. Het probleem zit hem in gebrek aan organisatie of een fatsoenlijke regering die die dingen hoort te reguleren. Maar reguleren is natuurlijk een links goed. Daarom is links per definitie een synoniem voor vuilnisbelt op dit forum en zijn de paupers de gespeelde slachtoffers.

Het gebrek aan regering en leiderschap heeft overigens meer metriek dan arm te maken. De rijke graaiers en corrupte lieden in de 'regering', dŠt zijn natuurlijk de boosdoeners. Dat zijn dezelfde mensen die nu grote bedrijven laten aanbesteden om de rommel daar te rekken in plaatsvan op te lossen.

Nee, Y-B, dit is toch echt meer een probleem in stand gehouden door rijk, dan dat je naar arm kunt wijzen. Natuurlijk horen die armen daar niet te zitten, maar dat is niet voor niets. Gelukkig nuanceer je deze reactie zelf al, ik vind hem voor jouw doen erg kort door de bocht.


"Bhinneka Tunggal Ika"

spacer line  


Op 07-04-2012 14:59 schreef wasiat warga negara:
Mijn waarde Yogya - Bali, dan hebben de rijken kennelijk alle rechten van aardse geneugten en de paupers, ach dat zijn maar de losers van de maatschappij. Die horen thuis in de gaskamers en de verbrandingsovens. Dan heb je ook geen last meer van ze. Dat dachten die Nazi zwijnen van Adolf Hitler c.s. destijds ook namelijk.

H.D.B. Go

Ook een waardeloze opmerking natuurlijk. Het gaat hier over arme mensen in Jakarta, dat heeft niets te maken met Joden in gaskamers. Al zijn appels en peren natuurlijk ook gewoon beide een stuk fruit.
Emoticon: Stupid


"Bhinneka Tunggal Ika"

Anorak
User
User icon of Anorak
spacer line
 

Tja die opmerking (en) kan ik ook niet helemaal plaatsen en zijn off topic ook nog.

En inderdaad, het begint bij opvoeding van de burger. Ik ken de voorbeelden van jakarta snacks. Daar heeft de overheid zeker een rol. En het is inderdaad nooit te laat nu bij de jonge generatie te beginnen. De overheid zou ook zoals yerun als voorbeeld gaf, 1 keer per maand een sanitation day in voeren, effe met z'n allen op zaterdagmorgen tussen 8 en 11 smorgens en mass beginnen met opruimen van eigen buurt. En dus ook het vrijmaken van drainage. Overigens zag in een land wat een verbod heeft op plastic tassen. Een heel goed initiatief. Dan is er aan het probleem al een klein begin gemaakt.

Er zal inderdaad nu stukje bij beetje als het goed is begonnen worden aan het open breken van straten om de afvoer van water verder te verbeteren. Dat is een flinke civiele klus. Goed voor de werkgelegenheid !


Where there is a will there will be relatives.


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.94,716,369 topic views - 242,044 posts - 13,758 topics - 35,455 members - last post @ 20-10-2021 20:21 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

154,446,254 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com