indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Blog @ indonesiepagina.nl > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

BlogBlot
User
spacer line
 

Voorzitter: FPI heeft geweld afgezworen
Gepubliceerd op 20 februari 2012 11:09
De voorzitter van de radicaal-Islamitische FPI (Front Pembela islam, Islamitisch Verdedigers Front), Habib Rizieq zegt dat leden van zijn organisatie geweld hebben afgezworen als een manier om hun denkbeelden te uiten. Rizieq zei dit tijdens een ontmoeting met de Minister van Religieuze Zaken, Suryadharma Ali.
Lees verder , klik op de titelemgee
User
spacer line
 

Nu de FPI merkt dat er steeds meer signalen van de samenleving opkomen tegen hun gewelddadige manier van uiten Emoticon: Angry van hun opvattingen, weten zij niet hoe snel ze moeten zeggen dat zij deze manier afgezworen hebben !! Ook toevallig !!
Fysiek geweld wordt afgezworen, maar wanneer gaan ze over op geestelijk geweld? Zij zullen niet ophouden met intimidatie, bedreigingen van diverse bevolkingsgroepen. Leer mij ze kennen. Zelfs hier in het Westen gebruiken zij deze tactiek. Emoticon: AngryYogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Het is weer een tactiek. Hetzelfde gebeurt toch ook in Iran. Iran houdt al jaren het westen voor dat ze atoomenergie opwekken voor vreedzame doeleinden. Het naieve van westerlingen is dat ze te etnocentrisch zijn waardoor ze niet beseffen dat radicale moslims andere waarden hanteren, en dat liegen bij hen niet dezelfde betekenis heeft als bijv. in het calvinisme.
In naam van Allah en de islam mogen ze liegen, bedriegen en de boel belazeren. Dat is voor hen geen doodzonde zoals bij de christenen, maar een van de manieren om een doel te bereiken.emgee
User
spacer line
 

Met gladgeschoren gezichten -voorzover je dat achter hun bebaarde gezichten kan zien- zweren ze bij God en Allah (of omgekeerd) dat wat ze verkondigen de waarheid en niets anders dan de waarheid is !! Ook al weten ze dat zij de grootste onzin/leugens staan te verkondigen.Terwijl ze met hun doordringende ogen jouw reactie in de gaten houdt!!ardianto
User
User icon of ardianto
spacer line
 

FPI heeft geweld afgezworen
en ik ben de zoon van Sinterklaas.


Quiz: Noem 3 westerse landen waar Islam succesvol is geïntegreerd. Oke, noem er eentje dan

zieleffe
User
spacer line
 

Gefeliciteer ik wist niet dat ik nog een zoon had.
Mijn verloren zoon ben ik tegen gekomen op Internet.
er is een wonder gebeurd ........... Emoticon: Wink
Alahhakbar .................... Emoticon: Stupid Emoticon: Frustrated Emoticon: ClownVerdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

emgee
User
spacer line
 

Goh, de wonderen zijn de wereld tóch nog niet uit. Nu nog deze eene grote wonder en ik zal weer in de mensheid geloven. Praise the Lord, Allahuakbar en nog meer van dergelijke kreten. Emoticon: Bye bye Emoticon: Laugh out loudYerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 

Ach, hij erkent in ieder geval nu dat ze geweld hebben gebruikt, iets wat dat dwergje van een Rizieq altijd ontkent heeft. Stap in de goede richting zullen we maar denken?


Ho Lee Fuk

harlys
User
spacer line
 


On 21-02-2012 13:40 Yerun wrote:
Ach, hij erkent in ieder geval nu dat ze geweld hebben gebruikt, iets wat dat dwergje van een Rizieq altijd ontkent heeft. Stap in de goede richting zullen we maar denken?


Emoticon: Yes!


Het zijn zwaarwegende woorden die verder strekken ... Wanneer macht haar geloofwaardigheid verliest

zieleffe
User
spacer line
 


De groeiende problemen met de islam in Europa zijn niet slechts een gevolg van een botsing van culturen, maar ook van een botsing van beschavingen. De culturele en religieuze dimensies van het conflict liggen ten grondslag aan de houding van moslims dat niet zij zich moeten aanpassen aan het vrije, democratische en deels nog altijd Joods-Christelijke Westen, maar andersom: dat Europeanen zich moet aanpassen aan de uit het Oosten afkomstige ondemocratische en discriminerende islam.
In sommige Europese landen beginnen politici langzaam in te zien dat al die aardige migranten uit islamitische landen misschien toch wel eens een probleem zouden kunnen vormen. Jammer genoeg begrijpen de meesten van deze politici niet de ware omvang van dit probleem. Voor hen is het veelal onaangepaste en gewelddadige gedrag van moslims niet meer dan een onderdeel van een botsing van beschaving. De gedachte dat het slechts om een cultureel probleem gaat dat met wat opvoedkundige indoctrinatie en gedwongen integratie -vooral van de oorspronkelijke 'discriminerende' bewoners wel te verstaan- wel op te lossen valt maakt de zaken echter alleen maar erger. Oorzaak: het gevaar van de islam wordt nog steeds gruwelijk onderschat.

Moslims zien islam als superieur

In zowel Europa als de VS wordt de fout gemaakt te denken dat het islamitische geweld en racisme nu eenmaal het gevolg is van de steeds multicultureler wordende samenleving, en is men blind voor het feit dat dit gedrag onderdeel uitmaakt van de hervatting van een oude islamitische invasie van Europa. De authoriteiten negeren de signalen uit de samenleving en houden de autochtone bevolking voor dat ze er maar het beste van moeten zien te maken, waarbij ze ervan uitgaan dat de spanningen zich over één of twee generaties wel zullen hebben opgelost. Sommigen maken zich weliswaar zorgen dat de hier geboren moslims juist radicaler blijken te zijn dan hun ouders, maar daar worden vervolgens verkeerde conclusies uit getrokken, met als gevolg dat de oorspronkelijke Westerling verteld wordt dat hij zich maar moet aanpassen en dat het probleem dan vanzelf zal verdwijnen.

Het grote probleem is dat moslims geloven dat hun manier van leven superieur is en behoort te zijn, en dat ze vanuit de Koran de opdracht hebben om hun islamitische wetten en gebruiken op te leggen aan alle niet-moslims. Iedereen en ieder systeem dat zich niet wil aanpassen aan hun wetten is volgens hen ongeldig. Als Westerse maatschappijen zich vervolgens proberen aan te passen aan moslims heeft dat om die reden juist een sneeuwbaleffect tot gevolg, en zal iedere concessie die wordt gedaan aan moslims leiden tot nieuwe, hardere eisen (goed voorbeeld: het Israëlisch-Palestijnse conflict). Deze steeds hoger wordende eisen van moslims zullen pas stoppen als de hele samenleving zich heeft onderworpen aan de islam, en het systeem hun systeem is geworden.

Begrip voor islamitische verkrachtingsbendes?

De botsingen over varkensvlees in school- en bedrijfskantines, het dragen van hoofddoekjes, aparte zwemuren voor moslima's,en aparte stoelen in Pathe bioscopen voor moslima's of het weigeren om een vrouw de hand te schudden,of het weigeren van Joden en blinden (omdat -blindegeleide- honden onrein zijn) door islamitische taxichauffeurs zijn de 'gematigde' uitingen van die houding. Erger zijn de islamitische verkrachtingsbendes -in bijvoorbeeld Oslo, Stockholm, Sydney, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Marseille, Parijs, Berlijn- die geloven dat verkrachting een zonde van de vrouwelijke slachtoffers is en niet van de mannelijke daders, en dat het molesteren en zelfs vermoorden van Joden, Christenen, homoseksuelen en andersdenkenden een manier is om in het paradijs te komen.

Europese overheden wijzen er vervolgens op dat er een groot verschil is tussen het weigeren om een blinde te vervoeren en het verkrachten van een vrouw, maar zien niet in dat beide gedragingen afstammen van dezelfde anti-Westerse houding. Moslims vinden dat hun waarden en wetten zo superieur zijn dat iedereen zich daar aan zou moeten houden. Daarom hebben ze er geen enkel probleem mee om deze wetten en gebruiken op te dringen aan anderen. Zo behandelen zij een meisje dat volgens onze normen normaal gekleed is als iemand die er volgens hun normen om 'vraagt' om aangerand en verkracht te worden.

Sommige politici - zoals in Nederland PvdA-leider Job Cohen, Femke Halsema van GroenLinks en Alexander Pechtold van D66- vinden dat we maar 'begrip' voor moeten hebben voor dit soort 'culturele verschillen', waarmee zij in feite de weg vrijmaken voor de invoering van tenminste een deel van de islamitische sharia-wetgeving. Een land kan echter niet twee totaal verschillende rechtssystemen hebben. Uiteindelijk zal één systeem overblijven, en de demografische ontwikkelingen laten in combinatie met ongelimiteerde moslimimmigratie zien dat de Europese vrijheid en democratie uiteindelijk ten onder zal gaan, zeker als Turkije in de toekomst lid zou worden van de EU.

Aanpassing en tolerantie wakkert islamisering aan

Hoewel het nog niet zover is zien we nu al waar het aanpassen van de maatschappij op de steeds hoger wordende eisen van moslims toe leidt. Daar waar de meeste andere minderheden -Chinezen, Vietnamezen, Surinamers, Molukkers- zich in Nederland goed hebben aangepast doen moslims dat niet, omdat zij verwachten ooit in de meerderheid te zullen zijn en de islamitische wetten op te kunnen leggen aan alle 'immorele ongelovige' medelanders. Daarom willen ze dat wij ons nu al aan hén aanpassen in plaats van andersom, wat de normale gang van zaken zou moeten zijn.

De gewilligheid en soms zelfs gretigheid waarmee Europese regeringen zich aan moslimimmigranten hebben aangepast heeft het gevoel bij moslims dat de islam superieur is en dat er ooit een islamitisch wereldrijk (Kalifaat) komt alleen maar versterkt. Tolerantie en 'begrip' heeft de botsing van beschavingen juist heviger gemaakt. Voor iedere vinger die werd gegeven werd een hele hand afgehakt. Gesprekken en onderhandelingen hebben de Europese overheden misleid, waardoor ze valselijk zijn gaan geloven in twee verschillende soorten islam: een 'gematigde' versie met vertegenwoordigers die altijd lachen en (loze) beloftes doen van vrede en verdraagzaamheid, en een extremistische versie die wordt vertegenwoordigd door openlijke terroristen, die de islam met geweld willen opleggen. Beide versies zijn echter onderdeel van één en dezelfde ideologie met één en dezelfde doelstelling.

Is het tij nog te keren?

Daar waar een botsing van culturen nog vreedzaam kan worden opgelost leidt een botsing van beschavin-gen veelal tot geweld, tenzij één partij de andere tijdig schaakmat zet. Heden ten dage zijn moslims -gebruik makend van chantage met olieleveranties en met geweld- heel goed geworden in het schaakmat zetten van Europeanen. Daarom vinden de meeste politieke partijen het makkelijker om het gevaar te ontkennen en te reduceren tot een cultureel probleem dat op een bepaald moment opgelost zal zijn. Het idee is dat, zolang we de moslims maar zoveel mogelijk hun zin geven, voorkomen kan worden dat er ooit bloed vloeit in de straten van Londen, Parijs, Oslo, Berlijn, Rome en Amsterdam.
In het seculiere westen worden kinderen maar al te vaak als 'lastige bijproducten' van een relatie gezien, waarvan je er zéker niet teveel moet hebben. Zij die er méér dan twee hebben, moeten als orthodox en wereldvreemd worden beschouwd en zodanig behandeld. Deze visie heeft de westerse wereld zichzelf opgelegd en heeft daarmee zijn eigen doodvonnis getekend, aangezien het hebben van 4, 5, 6 en meer kinderen bij de moslims heel normaal is. Op den duur gaat het allochtone -islamitische- volksdeel het autochtone overvleugelen en dan is het -menselijkerwijs gesproken- helemáál onmogelijk geworden om de oprukkende islam een halt toe te roepen

De islamitische Golfstaten financieren maar al te graag de islamisering van Europa, daarbij gebruik makend van de enorme hoeveelheid dollars die wordt verdiend met de verkoop van olie aan het Westen. Tegen deze macht hebben Europa en VS nog altijd geen afdoende antwoord gevonden. Europa begint te zwichten, Israël wordt in toenemende mate met vernietiging bedreigd en zelfs de VS begint onder Barack Obama steeds meer ruimte te geven aan de islamitsche eisen.

Europa heeft nog maar weinig tijd om het tij te keren. Hoe langer het gevaar van de islam wordt gebagatelliseerd en genegeerd en hoe meer er van de autochtone Europeaan aanpassingen worden verlangd, des te kleiner wordt de kans het proces nog terug te draaien zodra blijkt dat de democratie en de vrijheid die we sinds de Tweede Wereldoorlog genieten daadwerkelijk in gevaar komt. Het 'politiek correcte' bestempelen van de geboorteweeën van Eurabia als slechts een cultureel probleem is hetzelfde als een infectie met hondsdolheid slechts een onschuldige verkoudheid noemen.
Nogmaals: dit is niet alleen maar een cultureel probleem maar een beschavingsprobleem, dat door vleierijen, toegeven, aanpassen en inburgeringslessen niet zal worden opgelost. Sterker nog: het huidige op 'tolerantie' en toegeeflijkheid gebaseerde beleid in Nederland en Europa zal de drang van moslims om de islam op te leggen alleen maar aanwakkeren, totdat het probleem in heel Europa zal exploderen.

In sommige Europese landen is er eindelijk enig besef ontstaan dat er iets niet goed gaat, echter zonder dat de ernst van het probleem wordt ingezien. De samenleving aanpassen aan de Ramadan en halal zal het probleem niet oplossen. Dat zijn namelijk slechts de meest recente ontwikkelingen van de toenemende Europese onderwerping aan een agressieve beschaving. Dit is geen culturele, maar een ideologische strijd. Terwijl de meeste Europese overheden nog denken dat met nog wat meer paaien en toegeven de problemen wel zullen verdwijnen, hebben moslims in Europa juist daardoor het gevoel gekregen dat de toekomst aan hen, aan de islam toebehoort, en aan niemand anders. Beide partijen dienen hun verwachtingen echter bij te stellen, voordat het te laat is.

Westerse landen, waaronder ook Nederland, staan shariapraktijken toe. Eerst tolereerden we wat op het eerste gezicht aanvaardbare sharia- eisen leken, zoals halalmaaltijden en vrouwen die hun haar bedekken. Toen tolereerden we praktijken die tegen onze beleefdheidsnormen ingaan, zoals islamitische mannen die weigeren vrouwen een hand te geven. Al snel kwamen we terecht bij shariapraktijken die regelrecht indruisen tegen de Nederlandse rechtsorde, zoals polygamie. Zo glijden we af naar volledige islamisering van onze samenleving. Stapje voor stapje wordt ons westerse rechtssysteem vervangen door de sharia.

We zien sharia-infiltratie bij politie en justitie. De politiekorpsen Haaglanden en Amsterdam-Amstelland hebben cellen met stippen en windrozen die de richting van Mekka aangeven. Vrouwelijke agenten moeten accepteren dat zij geen hand krijgen. Een islamitische advocaat hoeft niet op te staan voor rechters die de rechtszaal binnenkomen.

We zien sharia-infiltratie bij defensie. Er zijn legerimams. Er worden halalmaaltijden aangeboden in kantines. Er vindt overleg plaats om moslimmilitairen tijdens de ramadan vrij te stellen van oefeningen.
We zien sharia-infiltratie in het onderwijs. Er zijn in ons land ruim 40 islamitische scholen. Openbare scholen gaan dicht op islamitische feestdagen. Een school in Weert serveert halalvlees bij het kerstfeest omdat er tien moslimleerlingen zijn.

We zien sharia-infiltratie in de zorg. Moslims eisen dat mannelijke dokters niet langer vrouwen behandelen. Er vinden in ons land maagdenvlieshersteloperaties plaats.

We zien sharia-infiltratie in de wereld van kunst en cultuur. Een schilderij van een biggetje van Sylvia Bosch werd verwijderd van een expositie in Leerdam. Kunstenares Sooreh Hera werd bedreigd.
Ook in het niet-islamitische deel van onze samenleving sijpelt de sharia door. Cartoonist Gregorius Nekschot werd opgepakt omdat zijn tekeningen beledigend zouden zijn voor moslims. Bouwvakkers in Almere mochten in de brandende zon geen korte broeken meer dragen na klachten van islamitische buurtbewoners.

Het shariasymbool bij uitstek is de hoofddoek. Mensen die begrijpen waar de islamitische hoofddoek voor staat, worden door shariasocialisten tegengewerkt. De inquisitie der linkse kerk, de Commissie Gelijke Behandeling, vindt dat het christelijke Don Bosco-college in Volendam de hoofddoek niet mag verbieden.

Het gaat niet alleen over vrouwen. Het gaat ook over christenen, joden, afvalligen, atheïsten en homo's. Het gaat over ons allemaal. Voor het overleven van onze waarden, onze identiteit, onze cultuur, en onze vrijheid is het van eminent belang de sharia in al zijn uitingen te verbieden: geen nieuwe moskeeën en imams, geen islamitische scholen en boerka's. Voor de sharia is geen plaats in vrije samenlevingen.


Ergens op nu.nl gelezen, dit zorgvuldig lezen en je bent genezen, van wat er in de Europa gebeurd.


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Enigszins rigoreus artikel oom Ziel maar anderzijds zit er wel een kern van waarheid in:
.....een 'gematigde' versie met vertegenwoordigers die altijd lachen en (loze) beloftes doen van vrede en verdraagzaamheid, en een extremistische versie die wordt vertegenwoordigd door openlijke terroristen, die de islam met geweld willen opleggen. Beide versies zijn echter onderdeel van één en dezelfde ideologie met één en dezelfde doelstelling.
Ook ik stelde hier boven al dat de westerse wereld met hun ethnocentrisme (= het beoordelen van de normen en gewoonten van een andere cultuur naar die van de eigen groep) een compleet verkeerd idee heeft ontwikkeld van wat de radicale islam beoogt en vertegenwoordigt, en dat een leugentje voor (Allah's) bestwil zeker is toegestaan:

....en dat liegen bij hen niet dezelfde betekenis heeft als bijv. in het calvinisme.
Hierbij had ik feitelijk moeten stellen dat liegen niet dezelfde negatieve betekenis heeft als in het Calvinisme. Zowel hier in RI als in andere moslim-landen zijn de hardliners (en daaronder versta ik ook het regime in Iran) totaal niet wars van een leugentje en bedrog om hun doel te bereiken. Dat zien ze niet als een zonde maar als een deugd. Een reden om elke radicaal gewoon niet te geloven.emgee
User
spacer line
 

Dat de islam reeds ver geinfiltreerd is in de Westerse samenleving kan ik, zeker na dat stuk van oom Ziel gelezen te hebben, alleen maar beamen. Helaas is het bij onze (westerse)politici niet tot hun botte hersenen doorgedrongen. Zij beoordelen alles vanuit hun westerse beschaving waarbij steeds maar geschermd wordt met termen als "democratie", "vrijheid van meningsuiting" en "privacy van de personen". Voor de islamieten is het gewoon een lachertje.Wat ZIJ vinden is belangrijk, wat ZIJ verkondigen is de enige waarheid, wat ZIJ doen is de juiste. Alles wat/wie hiertegen of anders is moet bestreden worden. In sommige landen zelf letterlijk een kopje kleiner gemaakt worden!! Politici in de westerse wereld willen dit niet inzien. Het gemak waarmee zij dit mondiaal probleem wegwuiven en de bezorgde bevolking bestempelen als doemdenkers en onruststokers toont wel van een soort arrogantie die zijn weerga niet kent. Het zal me niet bevreemden dat Europa eens één groot kalifaat wordt. Emoticon: Nooo
spacer line  


Op 23-02-2012 12:02 schreef Yogya-Bali:
Enigszins rigoreus artikel oom Ziel maar anderzijds zit er wel een kern van waarheid in:
[quote verwijderd]
Ook ik stelde hier boven al dat de westerse wereld met hun ethnocentrisme (= het beoordelen van de normen en gewoonten van een andere cultuur naar die van de eigen groep) een compleet verkeerd idee heeft ontwikkeld van wat de radicale islam beoogt en vertegenwoordigt, en dat een leugentje voor (Allahs) bestwil zeker is toegestaan:

[quote verwijderd]
Hierbij had ik feitelijk moeten stellen dat liegen niet dezelfde negatieve betekenis heeft als in het Calvinisme. Zowel hier in RI als in andere moslim-landen zijn de hardliners (en daaronder versta ik ook het regime in Iran) totaal niet wars van een leugentje en bedrog om hun doel te bereiken. Dat zien ze niet als een zonde maar als een deugd. Een reden om elke radicaal gewoon niet te geloven.

Toch maak jij een duidelijk verschil tussen een radicale en gematigde moslim in deze post, daar waar het artikel dit zegt :

...
Gesprekken en onderhandelingen hebben de Europese overheden misleid, waardoor ze valselijk zijn gaan geloven in twee verschillende soorten islam: een 'gematigde' versie met vertegenwoordigers die altijd lachen en (loze) beloftes doen van vrede en verdraagzaamheid, en een extremistische versie die wordt vertegenwoordigd door openlijke terroristen, die de islam met geweld willen opleggen. Beide versies zijn echter onderdeel van één en dezelfde ideologie met één en dezelfde doelstelling.Gesprekken en onderhandelingen hebben de Europese overheden misleid, waardoor ze valselijk zijn gaan geloven in twee verschillende soorten islam: een 'gematigde' versie met vertegenwoordigers die altijd lachen en (loze) beloftes doen van vrede en verdraagzaamheid, en een extremistische versie die wordt vertegenwoordigd door openlijke terroristen, die de islam met geweld willen opleggen. Beide versies zijn echter onderdeel van één en dezelfde ideologie met één en dezelfde doelstelling."Bhinneka Tunggal Ika"

Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Klopt MB, maar daarom ving ik ook aan met
Enigszins rigoreus artikel oom Ziel maar anderzijds zit er wel een kern van waarheid in:
Ben het niet met alles eens in het betreffende artikel.Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 


On 25-02-2012 18:18 emgee wrote: Helaas is het bij onze (westerse)politici niet tot hun botte hersenen doorgedrongen. Zij beoordelen alles vanuit hun westerse beschaving waarbij steeds maar geschermd wordt met termen als "democratie", "vrijheid van meningsuiting" en "privacy van de personen".
Zoals ik al stelde
......de westerse wereld met hun ethnocentrisme (= het beoordelen van de normen en gewoonten van een andere cultuur naar die van de eigen groep) een compleet verkeerd idee heeft ontwikkeld
Westerse politici beoordelen de moslimcultuur telkens met individualistische, humanistische normen. Grote fout. Zie de problemen met de harde kern van de Marokkaanse straatjeugd in NL. Men kan de moslim-mentaliteit niet opzadelen met een uit de "ik"-cultuur geboren politiek systeem dat compleet onbegrijpelijk is voor hen en niet past in hun normen- en waardensysteem. Individualistische en humanistische vrijheid en gelijkheid zijn onbegrijpbare begrippen in dergelijke culturen waar de geldende groepsnorm de boventoon voert.Yerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 

Ook wel opvallend; waar eerder de secretaris-generaal van de FPI (Lubis) nog riep dat Komnas HAM (Mensenrechtencommissie) maar onzin was, heeft de FPI zich vorige week daar wel gemeld na het weigeren van leden van de FPI in Kalimantan. Haha.. Hoe maak je jezelf belachelijk. Ze slagen er wel steeds in moet ik je zeggen.


Ho Lee Fuk

Yogya-Bali
User
User icon of Yogya-Bali
spacer line
 

Zich belachelijk maken doen wel meer mensen en instanties hier. Echter doorhebben dat ze dat doen, is een ander punt.Yerun
User
User icon of Yerun
spacer line
 


On 26-02-2012 03:56 Yogya-Bali wrote:
Belachelijk maken doen wel meer mensen en instanties hier. Echter doorhebben dat ze dat doen, is een ander punt.
Klopt, ze hebben het vaak niet door, dat maakt het voor mij wel leuk om af en toe nieuws te kijken hier. En daarna direct wegzappen naar de normale zenders op Indovision natuurlijk.


Ho Lee Fuk


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.95,519,366 topic views - 242,162 posts - 13,759 topics - 35,541 members - last post @ 03-12-2021 00:48 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

156,295,730 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com