indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (1 reaction)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

spacer line  

Ik wil hier iets vertellen over wat ik "weet", of geleerd en gelezen heb.
Het is een persoonlijke kijk .
Aanvulling , correctie (s), wordt op prijs gesteld.

Land -Volk en Cultuur

Het land :
Er is zoveel geschreven over het land , hoe groot het is (55x Nederland ) , over de Grote en Kleine Sunda eilanden .Waar het ligt , de fauna en flora .Daar kan je in diverse toeristische reisboeken lezen . De ene is mooier en dikker dan de andere.
Het gaat me om hoe het land in elkaar zit , waarom zijn al die verschillende volkeren bij elkaar gekomen en gebleven.
Wij weten immers dat ze veel van elkaar verschillen , met verschillende gewoonten (adat) .En soms ook verschillende belangen , die weer kan leiden tot conflicten .Dat zie je ook vanaf de begin tijd van de VOC , toen er verschillende grote en kleine koninkrijken met elkaar in strijd zijn om handel en machtsgebieden. Dat is een van de redenen waarom zo'n kleine land als Nederland op sommige plaatsen tot bijna 350 jaar lang de baas kan spelen.
Zelfs na de Merdeka tijd , 17-08-1945 zijn er diverse opstanden geweest van ontevreden provincies , in Sumatra zoals Aceh , en West Sumatra , Java , de Molukken en Papua.
De reden kan verschillen zijn , tussen het verwaarloosd voelen door de centrale regering van Jakarta , eigen politieke en economische belangen , bemoeienissen uit het buitenland , etnische , geloofsconflicten etc .
Het blijf af en toe nog rommelen , zelfs tot nu toe.
Het is echt een wonder dat ze nog bij elkaar blijven , wat zijn de krachten die ze bij elkaar houden? Het is te verklaren omdat de jongere intellectuelen , de zgn Indonesische founding fathers ooit besloten hadden in 1928 om samen te komen en de eed van Sumpah Pemuda (Eed van de Jeugd) te lanceren.
De vertegenwoordigers van de jong gestudeerde Indonesiers hadden besloten om hun nationalistische gevoelens te uiten om los te komen van de Nederlandse overheersing.
In het begin was het geen massa beweging , de gewone volk staat ver van die ideeen . De echte beweging komt pas los nadat Indonesia 3 jaar lang tijdelijk werd "bevrijd" door de komst van de Japanners in indonesia.
De geest is echt uit de fles gekomen nadat de Indonesiers uit die generatie van 1928 bij monde van Soekarno - Hatta de vrijheid van Indonesia in 1945 proclameerde.
De periode van 1945 t/m 1949 - werd gekenmerkt door gewapende verzet , die eindigde door juridische erkenning dmv soevereinitsoverdracht.
Tot 1949 en zelfs 1950 had men een gezamenlijke vijand , die het voortbestaan van de jonge republiek bedreigde .
Dus gaan alle neuzen wijzen naar dezelfde richting , er is saamhorigheidsgevoel.
De kinderen van de 1ste generatie (de generatie van de founding fathers) werden ook gevormd door de nationaliteitsidealen.
Het is een proces van nation building , en dat had Soekarno ervoor gezorgd .
Toen ik klein was vinden we ook prachtig hoe hij zijn speech uitdraagt , en zeker als hij over onze voorouders vertelde.
De beroemde Sriwidjaja , Madjapahit en hoe de voorouders van de Indonesiers de wereldzeeen hadden bevaren , eeuwenlang voordat de Europeanen dat kunnen doen.
Dat is ook bewezen als je de muurtekening ziet bij de beroemde Candi Borobudur .
Daar staat een afbeelding van de Borobudur schip die in de 9de eeuw al een reis maak naar Afrika.
En hoe hij er op hamerde , om de eenheid te bewaren zoals men aflegde in de Sumpah Pemuda , 1 Land , 1 Volk en 1 Taal. INDONESIA
De opzet is geslaagd , ondanks de verschillen van afkomst , verschillen in taal , geloof , adat etc zijn de volkeren bij elkaar gebleven .
In een eilandenrijk die Indonesia heet.


bisa dicek of makemyday .

spacer line  

VERVOLG :
Land - Volk en Cultuur . vervolg II

Indonesische volk ,
bestaat het wel ?
Sommigen zullen ook afvragen of de Indonesiers bestaat.
Zo veel volkeren , zoveel talen (700 ?) , en soms ook belangen tegenstellingen.

Dat kan je checken als je aan een indonesier vraagt , het beste en snelste manier is door "hun" Indonesia af te kraken.
Dan kan je het gelijk merken , maar dat is natuurlijk niet de bedoeling , en zeker als je daar te gast bent.
In het buitenland lopen ook veel Indoneiers , soms zie je het al aan hun uiterlijk ("bruin" Emoticon: Wink , manier van lopen ,soms hun kleding en als je hun hoort praten in hun bahasa Indonesia= voor sommige Nederlanders te herkennen als "maleis" .

Stel is voor, je loopt in de Kalverstraat in Amsterdam , zie je een paar "bruine" mensen , druk pratend in het "maleis" , kretek rokend , en of een batik hemd dragen.
Bingo , dat is een Indonesier ,het kan niet missen.
En je heb pas een leuke vakantie gehad , een leuke rondreis van 5 weken met De Gordel van Smaragd Reizen , en heb leuke herinnering van de reis , en ken ook al tientallen woordjes "Maleis". Ervaring opgedaan door de veelvuldige gesprekken met de buschauffeur / gids , en niet te vergeten de kennis uit de kleine toeristen boek van Wat en Hoe Indonesisch (Berlitz ).
Dus ga je hun aanspreken , "dari mana? " (waar kom je vandaan ? ) .Bleek dat hij uit Maleisie komt.

Of je gaat een groep toeristen aanspreken ,Dan sta je te twijfelen of ze uit indonesie komen , ze praten niet eens "Maleis ",
Bleek dat ze uit de Filipijnen kwamen .
De Indonesiers groeten elkaar ook door te vragen , dari mana ?
Antwoord , dari Indonesia (komt uit indonesia).
De 2de vraag is , asal dari mana ? (uit welke streek kom je ?)
Dan krijg je antwoord , dari Jawa tengah (uit midden java) , of dari Padang (West Sumatra) of dari Manado (Menadonezen).
Soms is het ook moeilijk om te bepaalen welke streekkenmerken (afkomst) het dominant is.
Zoals bij Jakartanen (de zgn Orang Betawi= van Batavia) .
De oorspronkelijke bewoners waren Sundanezen , Betawi was ooit Sunda Kelapa (bekend bij de toeristen van de oude phinisi houtenschepen) , een haven van de Sundanese koninkrijk.
Daar komen migranten bij , sinds 1600 , Arabieren, Chinezen , Europeanen etc , je kan hun "afkomst" afleiden n.a.v hun namen. Tenminste als je zover kan komen .
Daarnaast heb je ook de nakomelingen van de Javanen , de ex soldaten van Mataram uit de tijd van Jan Pietersz Coen , en andere nakomelingen van andere migranten , de overwonnen volkeren en slaven die in dienst zijn van VOC.

Kan je ook soms afleiden welke "ethnische"achterfgrond dominant is .
Zie je ook aan hun namen.
Bij de Moslim is het ook normaal dat ze Arabische(Moslim) namen hebben .
Dus van de Jakartanen is het moeilijk te bepalen .
Bij de streken ver van Java , kan je nog veel mensen vinden die min of meer duidelijker aan te duiden zijn naar aanleiding van hun uiterlijk en de plaatselijke namen.
Dat is nog te herkennen bij mensen die nog aan de adat houden.
Veel jongeren hebben nu ook algemene namen (Westerse) , die ze gekozen hebben omdat het leuk klinkt.

Als je tot de 2 zinnen , Dari mana en Asalnya dari mana , kan doordringen , kan je gelijk weten of je een aansluiting kan vinden .
Na basa basi omwegen , en goed opletten om je bij de andere kant niet te brutaal of onbeschoft over kan komen kan je leuke gesprekken voeren.
Mijn ervaring leerde dat je zelf "bijna"alles of althans veel te weten kan komen over hun gezin (samenstelling) , hoe en waar ze wonen , over hun geloof , zelfs over hun inkomen . Bij ons ( Nederlanders) was het meestal een "vertrouwelijke" gegevens .

Zo'n gesprek kan je niet in een korte tijd voeren, meestal als je samen koffie drinkt, of kretek rookt .


bisa dicek of makemyday .

spacer line  

Vervolg :
Het is precies dezelfe situatie als een Fries een andere Fries in Amsterdam of in het buitenland elkaar ontmoeten.

En ondanks de verschillen , heb ik gemerkt dat de Ambonees(orang Ambon, ) , Javaan (orangJjawa) , Batakker (orang Batak) Indonesiers zijn en voelen . En dat zie je het duidelijkst in het buitenland , en dat kan je zien als ze hun HUT Proklamatiedag vieren ( 17-08-45) in Wassenaar.
Je ziet hun in kleuren en geuren , en ze zijn allemaal Indonesiers.

Eerlijk gezegd weet ik ook niet hoeveel volkeren daar wonen , je ben geneigd om alleen de grotere en de bekende volkeren te noemen.
De Javanen , je vindt hun overal , De Sundanezen , De Batakker , De Orang Aceh , Orang Padang , Ambon , Orang Menado , Balinezen etc etc .Te veel om op te noemen.

In het verleden hebben de Nederlanders bepaalde ideeen en geven bepaalde kwalificatie .
Het is een ouderwetse benadering , nog uit de koloniale tijd , waar per defenitie de blanke overheerser superieur was .

De Sundanezen :
of Orang Sunda -Orang Gunung (de bergbewoner ) .De onmiddelijke geburen v.d Javanen., met wie zij van eenen oorsprong zijn , doch in den loop der tijden zijn zij van elkaander geraakt.
De kleur der huid is lichtbruin, iets minder donker dan bij de Javanen.
Vrouwen en meisjes uit den hoogeren stand mogen zich vaak in eene opmerkelijk lichtere huidskleur verheugen.
Het gelaat is doorgaans baardeloos.
In het gelaat van den Sundanees zit niet veel uitdrukking.
De neus is klein , meestal van boven plat , , met afgeronde punt , vrij bredere vleugels , en wijde neus gaten.
De mond is doorgaands groot , niet vooruitstekend , en met dikke lippen.
En de daarin bewaard wordende sirih-tabakspruim maakt het gelaat niet schooner .
Het gebit is in den regel fraai , regelmatig en wit , maar de gewoonte de tanden te vijlen en zwart te maken ontneemt het voor ons al zijn schoon.

PS : de tegenwoordige Mojang Priangan= Meisjes van Priangan is bekend.
Hun stad , wordt ook Kota Kembang (Bloemen stad) genoemd en soms De Parijs van Java.

De Javanen :
Met dezen naam bestempelt men in het algemeen de inheemsche Inlanlandsche bewoners van het eiland Java .
De Javaansche volksstam is lichtbruin van kleur , lichter getint bij de aristrocatie , donkerder bij den koelie en den landbouwer., de kleur der oogen is bruin en zwart , van het haar (lang en grof) zwart.
Borst en ledematen zijn weinig behaard , het gelaat is doorgaans baardeloos , vele mannen hebben echter een dunnen knevel.

Gewoonlijk wordt het gelaat ontziert door afgevijlde en zwart gemaakte tanden., bij de vrouwen bovendien veelal door uitgerekte , van groote gaten voorziene oorlellen.

Dat was een quote uit Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie .
PA van der Lith ( 1900) .
De uiterlijke kenmerken van de oudere generatie volkeren zal ongeveer wel een beetje kloppen .
De beschrijvingen in nieuwere uitgave in diverse encyclopedieen zijn enigzins aangepast.

Tegenwoordig zie je gewoon dat het een mix is van diverse volkeren , bij elkaar gehouden door de Eenheidsstaat (N.K.R.I) met 1 grote land waar ze wonen die Indonesia genoemd wordt , waar ze 1 gezamenlijke taal spreken , de Bahasa Indonesia.
Bhineka Thunggal Ika = Eenheid in Verscheidenheid , uit Sanskrit , vanaf sinds de opkomst van Sundanese Konikrijken vanaf het jaar 78 - t/m 1500 zoveel , toen de Islam haar intrede doet op Java.
Het is prachtig als je oude boeken , encyclopedieen leest , vooral de beschrijvingen van de volkeren op grond van uiterlijk en hun karakter .

Het is ook logisch dat je lichter van kleur bent als je rijk of een aristocratische achtergrond hebt.
Je hoeft niet als den koelie of den landbouwer te werken.
Heb je ook niet die pezige en gedrongen lichaamsbouw.
Dat is toch dezelfde zoals de mensen uit de goede huizen in Europa ?
Die gaat ook niet achter de ploeg , onder de zon werken .
De dames lopen ook met parasols rond of worden ze gedragen in een draagstoel.


bisa dicek of makemyday .

spacer line  

Geschiedenis van Indonesia.

Toen de Nederlanders in Bantam kwamen (1596 ) zagen de schepelingen van de Compagnie van Verre dat Bantam (een Sundanese Koninkrijk in West Java ) een welvarende havenstad is .
In die tijd was het een stapelgoederen en transito haven van de regio .
waar vele buitenlandse handelaren handel drijven.
Ze zijn verbaasd dat het een moderne samenleving is , in tegenstelling met wat ze eerst dachten.
Ze hadden toen nog bepaalde ideeen over de "wilden" die in de regio zullen wonen, dat n.a.v van hun eerste kennismaking met de " wilden" van Enggano eiland .
Uiteraard weten ze ook niet dat de beschaving van de Sundanezen (West Java ) al eeuwen verder waren dan de Nederlandse beschaving.
In de 5de eeuw had de Sundanese Hindu Koninkrijk Taruma Negara al handelsbetrekkingen aangeknoopt met Keizerrijk China .
De handelaren en oorlogsvloten van de 2 maritieme koninkrijken van Sriwidjaja , de Javaanse handelaren (zie Borobudurschip) en de oorlogsvloten van Madjapahit waren heer en meester in de regio , zelfs buiten de regio .
Ze bevaren de wereldzeeen , eerder dan de Europeanen , de Engelsen , en de Portugezen beginnen pas in de 15de eeuw , gevolgd door Nederland aan het eind van de 16de eeuw.
Volgens zeggen was de 1ste mens die de wereld rondzeilde een Indonesier , iemand uit Sumatra i.p.v Magelaan (De Spaanse Portugees).

De geschiedenis leert ons dat de Nederlanders pas in de 18de eeuw haar macht kan consolideren na het einde van de 3 sucessieoorlogen .
En dat alleen maar op Java , nergens anders.Behalve in de Molukken.
De bekende verhaal van verdeel en heers methode , waar een 3de hond met de bot wegloopt omdat de 2 andere honden bezig zijn met het vechten.
Daar wordt de Preanger (West Java) overgedragen door Mataram aan VOC voor de bewezen diensten.
West Java was een tijdje lang in het bezit van Mataram geweest , ik dacht dat Sultan Agung van Mataram (de belegeraar van JPC in Batavia) de Preanger in 1620 veroverde.

De VOC , zelfs de moderne Nederlanders van nu praten vaak over Javanen , over Javaanse beschaving , zelfs Javaanse kolonialisme .Vaak worden Sundanezen vaak beschouwd als Javanen .Een doodzonde , omdat de beschaving van Java in feite afkomstig of verspreid werd vanaf West Java.
Dat de stamvader van de Javaanse hoven een Sundanese kroonprins was .
En dat de oprichter van Madjapahit (het symbool van Javaanse kolonialisme) ook een Sundanese Kroonprins was .
Zelfs de koningin van de oprichter van Sriwidjaja was ook een Sundanese prinses .
Verder wordt ook vaak gezegd en geschreven dat de elite , leden van vorstenhuizen " collaboreerde" met de Nederlanders .
Toegegeven er zijn " foute" vorsten en Regenten die samenwerkten met de Nederlanders , dat is waar.
Zie het voorbeeld van de Regent van Lebak , berucht geworden door het verhaal Multatuli.
In feite waren de vorsten en de oude elite van Indonesia de natuurlijke vijanden van de Nederlanders .
Dat zie je ook an de bloederige oorlogen die gevoerd werden , en ook de rol van de kinderen van de Inlandsche Grooten en Hoofden (de Prijaji's) in de nationalistiche bewegingen en tijdens de Kemerdekaan Oorlog (vrijheids oorlog).
Daarom was de haat liefde verhouding tussen de 1ste Generatie Indonesische leiders en de Nederlanders makkelijk te verklaren , dat heeft ook consequenties in de politieke betrekkingen tussen de beide landen , vanaf 1945 tot en met toen Nederland bij monde van Ex Minister Bot (BuZa) Indonesia indirect erkende dat 1945 het jaar is waar Indonesia de facto een vrije land werd.

* Borobudurschip :
A unique sea voyage across the Indian Ocean in a reconstructed ancient 8th Century Borobudur ship.bisa dicek of makemyday .

spacer line  

Het Volk : aanvulling
Bestaat uit tientallen volkeren met verschillende taal en cultuureigenschappen.En ook deelbelangen .
De grootste bevolkingsgroep zij dan De Javanen en Sundanezen , de 2 broedervolkeren die verweven zijn in taal en cultuur .
(Encl. Ned.Indie)
In het verleden waren hun koninklijke huizen met elkaar verbonden.
De invloedsfeer van de Sundanezen komt zelf tot de Dieng gebergte .
Volgens de statistieken van 2000 wonen er ongeveer 35 miljoen mensen in West Java , en 8 miljoen in de provincie Banten .
In Midden en Oost Java , wonen er ongeveer 65 miljoen Javanen exclusief Yogyakarta ( ongeveer 3 miljoen).
Het zijn oude gegevens , ik wil hier alleen laten zien waarom Java en de "Javanen" (Sundanezen en Javanen) een belangrijke rol spelen in de Indonesische politiek en economie.

Globaal zou je 42 miljoen mensen vinden die in West Java , sommigen zijn ook import , of nakomelingen tussen de Sundanezen en andere migranten.
Je moet die 2 volkeren ook niet door elkaar halen , het is dezelfde als je een Fries met een Hollander , of een Nederlander met een Belg verwisseld .
Eerlijk gezegd vinden veel Sundanezen het irritant als mensen hun verwisselen met de Javanen.

In sommige buitenlandse artikelen werden die 2 broedervolkeren ook door elkaar gehaald , er wordt nog steeds gezegd over Javanen , terwijl het over Sundanezen gaat .
Vaak worden ook over de Javaanse "hegemonie" geschreven , men bedoelde namelijk dat de "Javanen" te veel macht uitoefent , en zelfs andere eilanden annexeren .
Als men de geschiedenis van Indonesia niet kent en dan alleen maar kijken naar de "aanwezigheid" van de Javanen in het hele archipel zou men het mss zo denken .
Aan de andere kant is het ook duidelijk dat door hun demografische aantal , hun eeuwen oude cultuur en hun aanwezigheid dmv handel , met politieke verbindingen zoal huwelijken tussen Javaanse vorstenhuizen met andere vorstenhuizen buiten Java , de macht al eeuwenlang in de handen van de bewoners van het eiland Java .

Op dit moment begin de buiten provincies ook hun roots te herontdekken .Door verbeterde opleidingsniveau, de toegangklijkheid van culturelebronnen is men nu bezig hun geschiedenis te reconstrueren.
Dat zie je in de roep voor meer autonomie , en in sommige gevallen kreeg men het ook
Zie bijvoorbeeld Aceh , Papua (de oude West Irian).
Door de democratische ontwikkelingen kan men nu beter en vrijer uiten , mits ze de oude eed (Sumpah Pemuda) van 1 land , 1 volk en 1 taal niet verlaten.


bisa dicek of makemyday .

spacer line  

Rechtssysteem :
Was ooit een afgeleide van de Nederlandse Romeinse Recht .
In de huidige rechtssysteem zal men ook veel bekende Nederlandse woorden en wetteksten terug vinden.
De jonge generatie juristen die hun magister en of hun Ph.d titel willen halen gaan ook meestal hun Master of Doctor titel in Nederland halen.
Op papier is het bijna even goed of even slecht als de meeste rechtsystemen van de meeste West Europese landen die ook afgeleid zijn van de Romeinse Recht.
Indonesia is ook gebonden aan Internationale recht , dat zie je ook als een paar verouderde wetten getoets worden aan de nu gangbare waarden en normen.
En in sommige gevallen kan de nog bestaande Islam Recht en Adat Recht soms in conflict komen met de Staatsrecht.
In Indonesia moet men nog steeds rekening houden met de 3 bestaande wetten , de Staatsrecht, De Islam Recht en de Adat Recht.

De Taal :
Veel van de Indonesiers houden nog steeds aan de traditie , zelfs bij de hoogopgeleiden.
Ooit was er een tijd geweest dat de hoger opgeleiden , en in het bijzonder de jongeren die met buitenlandse studenten in aanraking komen in het begin hun traditie min of meer verwaarlozen.
Zoals wij weten zijn er veel buitenlandse studenten die aan verschillende Indonesische universiteiten studeren voor taal en cultuur .
De Indonesische regering geeft ook studiebeurzen .
Ik hoor veel van mijn generatie genoten die in buitenland studeren hoe ze beetje bij beetje meer aandacht krijgen voor hun culturele erfenis .
En nu ze meer mogelijkheden hebben wordt hun (plaatselijke) cultuur en geschiedenis herontdekt.
Er zijn honderden talen in Indonesia.
Soms spreken of begrijpen de Indonesiers 2 of 3 "grotere talen naast hun Bahasa Indonesia.


bisa dicek of makemyday .

spacer line  

De eerste contact van toeristen met de bevolking:
Als je voor de eerste keer naar Indonesia gaat is het logisch dat je gaat voorbereiden.
Lees je reisboeken , ga je naar speciale reissite , of je gaat te rade bij vrienden of aangetrouwde familie die banden hebben met Indonesia.

Bij de reisboeken (ik blader ook weleens bij de bieb) , zie je ook tip en trucs , vaak met standaard verhalen zoals , de beroemde jam karet , de corruptie , de chaos , de burokratie etc .
Om dat te vermijden zou je echt genoodzaakt zijn om met een verzorgde reis te gaan , dat kan je vinden in allerlei prijsklasse van budget tot super de luxe.
Persoonlijk zou ik de verzorgde reis nemen , zeker als je voor het eerst komt .De eerste indrukken van een land en volk kan bepalend zijn voor je mening , dus voor je toekomstige reizen.

Als je voor de 2de of 3de keer gaat , kan je het best zelf regelen .
Je heb al een beetje ervaring.
De eerste contact van persoon tot persoon is belangrijk voor beide kanten .
Soms wordt ook adviezen gegeven over kleding , hoe je moet gedragen , hoeveel fooi je moet geven etc .
Wat mij opvalt is dat veel van mijn "medelanders" vaak anders gedragen dan ze gewend zijn in Nederland.
Dat heb ik gezien in 3-4 sterren hotels , in diverse resorts .
Niet alleen de individuele reizigers , maar ook de verzorgde groepen.
Soms doen ze echt vreemd omdat ze zogenaamd geld hebben (de rijke toerist spelen) , en soms ook te vriendelijk of te amicaal optreden tegen bedienend personeel .
Als ik eerlijk mag zijn , worden de 1ste groep ook als BG (belanda gembel ) gezien door Indonesische gasten .
Dat komt omdat de Indonesische gasten die daar logeren of gasten zijn hebben ook geld en of relatief hoge opleiding .
Door te vriendelijk / amicaal optreden brengt men het personeel ook in verlegenheid.
Je gaat ook in Amsterdamse sterrenhotel of restaurant niet amicaal doen met de bedienen personeel ?
Gewoon beleefd en correct gedragen is voldoende , en niet overdrijven !
Dit kan ik gerust zeggen omdat ik met 2 brillen kan kijken , de "Nederlandse"bril en Indonesische bril .
Tijdens mijn reizen maak ik vaak gesprekken met het personeel .

Fooien geven bij de ontbijtbufet in een sterrenhotel is niet de gewoonte , bijna niemand doet het en toch doe ik het wel .
Wat is 10.000 upiah (discreet onder het bord) voor een "rijke" toerist .
Bijna niks , trouwens je blijf hoogstens 2 - 3 nachten.
Maar dan heb je (bijna) altijd de beste plaats en de beste service .

Als je individueel gaat reizen en gaat verplaatsen zoals de gewone Indonesiers het doen moet je van te voren ook weten dat je te maken zal hebben met de ongemakken wat je niet gewend bent .
En dan moet je naast het hebben van bepaalde kennis ook veel geduld hebben , gewoon verwonderen en niet kwaad worden.
Daar heb je met een andere " wereld" te maken , vol met tegenstellingen .

K.K.N : Korupsi-Kolusi-Nepotisme

KKN is daar een bekende verschijnsel , als je iets wil ritselen kan altijd geritseld worden. Hoewel de laatste tijd wordt ook beetje bij beetje de jacht werd gemaakt op foute ambtenaren .
Dus probeer niet mee te doen als je de regel van de spel niet weet en niet over betrouwbare (in dit geval een onbetrouwbare) tussenpersoon heb.
Wil je iets gaan regelen , het kopen van ticket , regelen van visum etc zou ik adviseren om naar een officieele "biro jasa" te gaan .
Een bemiddelingsburo (het stikt daar van die buro's) die voor een paar euro meer jou susah/problemen kan overnemen . En het is ook legaal.


bisa dicek of makemyday .

spacer line  

Geloof.
Indonesia is de grootste moslimland ter wereld , bij benadering zijn 85% van de 230-240 miljoen Indonesiers Moslims.
De rest zijn Christenen , Katholieken en Protestanten en andere Christelijke splinterkerken.Ook heb je andere erkende geloven zoals , Budhisme , Hinduisme , Confusianisme en nog een paar andere .

De vrijheid van het geloven is gegarandeerd door de grondwet , de U.U.D 1945.
In het begin waren er problemen geweest toen militante en orthodokse Moslim de Islam als staatsgeloof willen invoeren.
Om de andere gelovigen , en in het bijzonder de Christenen tegemoet te komen heeft men veranderingen aangebracht in de Piagam Djakarta.
Dat heeft tot verzet geleid bij de hardliners , men ging in de jaren 50-60 in opstand gekomen . Dat gebeurde in West Java , Sumatra en in Sulawesi.
De zogenaamde Darul Islam beweging heeft de wapen genomen om hun zin door te drijven.
Gelukkig heeft de regering in Jakarta maatregelen genomen .
Als men nu bepaalde problemen in de kranten lezen , dan kan men in het algemeen zeggen dat het een uitvloeisel is van vroeger.
Uiteraard wordt het nu ook beinvloedt door politieke situatie , soms speel de wereld politiek ook een rol mee.
Aan de andere kant is de conflicten waar geloofszaken schijnbaar een rol speelt vaak gebaseerd op plaatselijke politieke en economische belangen.
Het is een gevoelige zaak , omdat men ook weet dat het een grote splijtzwam kan zijn voor de binnenlandse stabiliteit.

In het algemeen kan je zeggen dat de meeste Moslim inIndonesia vaak moderate moslim zijn .
Vroeger werden ze de zgn "abangan" genoemd.
De Islam in Indonesia is totaal anders dan de Islam van de Arabieren.
De Islam in Indonesia is doordrenkt met de meer dan 2000 jaar "Javaanse"cultuur , de zgn Kabuyutan van de Sundanesen , en de Kejawen van de Javanen.
Ook spelen de Buddhisme en zeker de Hinduisme een grote rol , meer dan 1500 jaar lang.
In het begin periode van de Islam , bestaan de Islam en de Hindu geloven praktisch vredig naast elkaar.
In sommige gevallen duurt zo'n Islamiseringsproces tientallen jaren lang , zelfs honderden jaren lang .
De oude gewoonten(Adat) en geloven worden daardoor een onderdeel van de huidige Islam.bisa dicek of makemyday .

spacer line  

Armoede :
Iedereen die naar Indonesia gaat zal Jakarta en de grote steden wel zien.
Dan kan je ook de tegenstellingen zien , tussen zeer arm en zeer rijk .
En zeker als je niet in een reisgezelschap zit , die van de ene resort naar de andere resort gaat , in een luxe toeristenbus.
Ik heb vaak gezien hoe mensen onder de viaduct wonen , de bedelaars en soms ook de plattelanders die naar de grote steden trekken voor werk en een hapje rijst.
De mensen die werk hebben , krijgen officieel een "minimumloon", wettelijk vastgesteld.
Vaak wordt het ontdoken als het goed is zal men ongeveer 3 dollar per dag verdienen.
Het is niet voldoende om rond te komen , vaak werken gezinsleden ook mee .
Volgens de statistieken verdienen de Indonesiers gemiddeld veel meer , makro ekonomisch gezien zal het wel kloppen.
Door het ontbreken van een goede economische en sociale opvangnet vallen veel buiten de boot.
De regering probeerde de arme bevolking te steunen door verschillende uitkeringen te geven , subsidies voor de basisbehoeften , voor woningen , voor scholing en gezondheidszorg.
Het is natuurlijk niet te vergelijken met het budget van de Nederlandse regering .
Voor de arme Indonesiers (ongeveer 30 % ) van de bevolking zijn het zware tijden , en eerlijk gezegd zal het nog 15-25 jaar duren voordat men een redelijk menswaardig bestaan kunnen leiden zoals wij onszelf wensen .
Zolang ze de economische groei en politieke stabiliteit kunnen garanderen zal het hoe dan ook veranderen ,al gaat het stap voor stap .
Dat kan je ook zien als je de cijfers van afgelopen decenias bekijkt.


bisa dicek of makemyday .

spacer line  

WERKEN EN WONEN .
Om te kunnen werken in Indonesia heb je naast werkvergunning ook veblijfsvergunning nodig .

In het kort wil ik de mogelijkheden vermelden.
Aanvullingen en correcties zijn altijd welkom.
Denk aan de nieuwe wetten en jurisprudentie.
Je moet altijd een advokaat of een notaris raadplegen.

Samengevat :
Men kan emigreren naar indonesia op verschillende gronden .
1. werken als expat , je wordt door je werkgever gestuurd en alles wordt door je baas geregeld , voor de verblijfsvergunning (KITAS) , Werkvergunning.
Die wordt aangevraagd bij de Ministerie van "werkgelegenhied" .
Daar zijn kosten aan verbonden .
2.als investeerder , heb je ook Kitas nodig , je bedrijf moet een PMA status hebben en Indonesische aandeelhouder(s).
De voorwaarden zijn te zien bij BKPM , een hulp van gespecialiseerde buro in Indonesia is aan te bevelen.

Later kan de KITAS gewijzigd worden in KITAP (permanent verblijfvergunning) en kan je ook na 5 jr naturaliseren.
Denk goed na de voordelen cq nadelen.
Ik zou adviseren om de KITAP status te houden.
Zo'n soort vestigingsvergunning .

3.als gepensioneerde (Lansia visum) - met strikte voorwaarden ,je mag niet werken. Je moet bepaalde inkomen hebben , Indonesische personeel en huurhuis hebben, goed verzekerd zijn .
4. gezinshereniging , trouwen met een Indonesische partner.
Hier kom men onbewust (?) in valkuilen terecht , omdat men de wetten van Indonesia niet kent.
zoals :
a. Hukum Kewarganegaaran , de status van je vrouw en van je kind(eren).*
b.bij het bezitten van onroerend goed (Hukum Agraria= Agrarische wet ).
c. Hukum Waris - Erf Recht. ( Je hebt 2 soorten , van "de staat", en geloof(Islam)
d.Hukum Perkawinan (Huwelijksrecht) i.h.b huwelijksgoederen recht (zie b)
e.U.U. Keimigrasian (Immiratie wetten).

LET OP : Kinderen van gemengde huwelijk kunnen sinds de werking van U.U. Kewarganegaraan no 12- 2006 OOK de Indonesische nationaliteit aanvragen .Dat is een RECHT.
Wel moet men aanvragen bij de Indonesische ambassade in Den Haag.
Zie hun site.
Het geeft veel voordelen voor de kinderen .

*Aanvulling :
Ik heb gemerkt dat sommige potentiele migranten vaak denken en handelen naar de wetten van hun land i.p.v rekening te houden aan de wetten van het land van aankomst.

dat gebeurde ook inIndonesia , en zeker als sommigen denken veel "geregeld" kan worden , van Indonesia is toch bekend dat je daar kan ritselen.De zogenaamde KKN( Korupsi-Kolusi-Nepotisme) praktijken.

Voor kleine(re) zaken kan het mss handig zijn ,om al die burokratie , corrupte ambtenaren etc te vermijden .
Alleen bij trouwen , het bezitten van onroerend goed moet men voorzichtig zijn .
Door het verstrekken van onjuiste papieren en aangaan van onjuiste overeenkomsten kan men zwaar in de problemen komen.

Men moet gewoon weten dat de wetten in Indonesia vaak gebaseerd zijn van de Nederlandse wetboeken (ex B.W) , die weer een afgeleide is van de Romeinse Recht.
Dit houdt in dat de wetten van Indonesia min of meer gelijk zijn met de wetten van de meeste West Europese landen.
Uiteraard aangevuld met de Hukum Islam (Islam Recht=agama= geloof) en Hukum Adat (Adat Recht).
Dus wat je in Nederland niet mag doen zal waarschijnlijk ook in Indonesia niet mogen.
bisa dicek of makemyday .

spacer line  

Men moet gewoon weten dat de wetten in Indonesia vaak gebaseerd zijn van de Nederlandse wetboeken (ex B.W) , die weer een afgeleide is van de Romeinse Recht.
Dit houdt in dat de wetten van Indonesia min of meer gelijk zijn met de wetten van de meeste West Europese landen.
Uiteraard aangevuld met de Hukum Islam (Islam Recht=agama= geloof) en Hukum Adat (Adat Recht).
Dus wat je in Nederland niet mag doen zal waarschijnlijk ook in Indonesia niet mogen.

*Indonesia is in principe geen migratieland.
Je kan naar Indonesia gaan op verschillende manieren.
De meesten zijn toeristen(1) met VOA , 60 dgn visum of met een SosBud (2)visum (Sociaal Cultureel) van 60 dagen met de mogelijkheid tot verlengingen tot max 180 dagen (totaal 6 maanden).
Daarnaast heb je zakenmensen (3)die daar gaan investeren.
Studenten (4) met studie visum, of stage .
De pensionado' s (5) met Lansia visum , de ouderen visum vanaf 55 jaar .
De soorten visum , voorwaarden etc kan je zelf in de site van de KBRI Den Haag of Brussel bekijken.

Om werkvergunning (6)te krijgen moet men eerst een werkgever hebben .En dan kan je pas een verblijfvergunning krijgen.
En dat is vaak moeilijk , omdat het mede bepaald wordt door wat je kan (opleiding-kennis) , wat je voor de Indonesische samenleving kan betekenen.
En daarna moet de sponsor/werkgever extra kosten maken voor de vergunningen , en ook een redelijk salaris kunnen betalen. Ik denk dat er een inkomen norm bestaat.
En hier zit de bottleneck, de meeste toekomstige werkmigranten kunnen NIET aan de eisen voldoen.

Dat is de reden dat er veel mensen in Indonesia verblijven op grond van SosBud visum( zie de vereisten in de site van KBRI =ambassade) , terwijl ze stiekem werken.
En dat kan je veel problemen geven als je betrapt wordt de immigratie, je kan gedeporteerd worden en in een blacklist komen.

Een andere manier is om daar te trouwen , zodat je daar mag wonen op grond van gezinshereniging.
Uiteraard mag je nog NIET werken. Daar je moet de werkvergunning hebben .
Behalve als je een rijke vrouw ontmoet ( dat kan gebeuren ).
De probleem is dat je niet zo maar kan trouwen , je moet toevallig iemand ontmoeten die dat wil , en van je houdt.
En niet op een andere basis.
Het gebeurde wel eens dat men een "verstandhuwelijk" sluiten, voor de verblijfvergunning .
Of alleen trouwen op basis van "kawin siri" , volgens het Moslim geloof.
Voor het geloof ( vrienden familie) is het rechtsgeldig , alleen wordt het door de staat en belangenvrouwen verenigingen afgeraden omdat de procedure nog niet klaar is .En het kan de rechten van de vrouw / kinderen benadelen.

TROUWEN .
In Indonesia moet je rekening houden met het geloof van je toekomstige partner.
Bij de Moslim moet je Moslim zijn , dus als niet Moslim ben je genoodzaakt om Moslim te worden.
Dat staat in de wet .(U.U. Perkawinan 1974 ).
En omdat er sprake is van 2 nationaliteiten val je ook onder de U.U. Perkawinan Campuran( mix -couple) .
Gelukkig heeft men nu de mogelijkheden voor de Nederlandse/buitenlandse echtgenoot verbeterd , men kan (al een paar jaar) een woonvergunning krijgen op basis van gezinshereniging (ikut istri , of ikut suami).
Je volgt je vrouw of man.
En als je al een tijdje getrouwd bent mag je zelf werken en na een bepaalde periode kan je zelfs daar wonen ondanks je van je Indonesische partner gescheiden is.
Vroeger wordt je het land uitgezet.


bisa dicek of makemyday .

spacer line  

*WONINGBEZIT
In het verleden waren veel Nederlandse mannen die een huisje/villa kopen op naam van hun vrouw.
Men dacht dat het kon.
Alleen vergeet men de relevante wetten .
Zijn Indonesische vrouw is gerechtigd om grond/onroerend goed te bezitten .
Door met een buitenlander te trouwen had ze rekening moeten houden met de "perkawinan campuran" (1) en de UU Pokok Agraria (Agrarische wet 2) . Hadden ze het verzuimd om te regelen zijn ze in overtreding
Ze zeggen altijd , ja, mijn vrouw mag onroerend bezit hebben .
Als de staat het ontdekt , kan na 1 jaar huwelijksstatus het bezit van de vrouw onteigend worden .
Weg grond, weg villa , weg je dromen om op later ergens op Bali of Bandung een villa te hebben.
Gelukkig zijn de "jongeren" nu beter voorbereidt en goed laten informeren.

Tegenwoordig heb je veel betrouwbare developers , en een second opinion vragen is naar mijn mening geen luxe maar een verstandige keuze.


bisa dicek of makemyday .

BintangJan
User
User icon of BintangJan
spacer line
 

Om Sid,

Je hebt goed je best gedaan. Ik zal me eens rustig in jouw verhaal gaan verdiepen. Je bent tenslotte nooit te oud om iets te leren.


Als je goed naar het verleden luistert, kun je de toekomst beter verstaan. Jika Anda mendengarkan dengan cermat ke masa lalu bisa masa depan lebih mudah dimengerti

Bokito
User
User icon of Bokito
spacer line
 

Zelfs na de Merdeka tijd , 17-08-1945

Dit is geschiedsvervalsing want in 1948 wapperde in heel indonesiŽ nog de nederlandse drie kleur.De nedrlandse militairen waren overal nog aanwezig.

Shalom

zieleffe
User
spacer line
 


Ik lees het nog geen zins meer verder, heb er even door heen geneusd, maar zie zoveel belachelijke conclusies
Zo is het Bokito dit is zuiver vervalsingen van die tijd.
mijn vriendin is geboren in 1948 en had een Nederlandse geboorte akte.......
Dus wat is er bevrijd in 1945??????Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

spacer line  


On 23-10-2011 18:34 Bokito wrote:
Zelfs na de Merdeka tijd , 17-08-1945

Dit is geschiedsvervalsing want in 1948 wapperde in heel indonesiŽ nog de nederlandse drie kleur.De nedrlandse militairen waren overal nog aanwezig.

Geschiedvervalsing ?
1948 Nederlandse militairen overal aanwezig ?
Zonder de hulp van de Engelsen (mee liften) kon Nederland ook moeilijk voet aan de grond zetten.

Droom verder . Emoticon: Party!


bisa dicek of makemyday .

spacer line  


On 23-10-2011 19:50 zieleffe wrote:

Ik lees het nog geen zins meer verder, heb er even door heen geneusd, maar zie zoveel belachelijke conclusies
Zo is het Bokito dit is zuiver vervalsingen van die tijd.
mijn vriendin is geboren in 1948 en had een Nederlandse geboorte akte.......
Dus wat is er bevrijd in 1945??????

Het is voor mij al te veel eer dat je even hebt door heen geneusd.
En vwb jou vriendin , ik denk (moet voorzichtig zijn ) dat ze niet tot de autochtone bevolking behoorde.

In mei 1945 werd Nederland van de Duitsers bevrijd door de gealieerden , en op 17 augustus 1945 werd de proklamatie door Soekarno en Hatta uitgesproken.
Indonesia was van af dat moment de facto Merdeka.


bisa dicek of makemyday .

zieleffe
User
spacer line
 


En vwb jou vriendin , ik denk (moet voorzichtig zijn ) dat ze niet tot de autochtone bevolking behoorde.

He wat? dat moet je even uitleggen, Om Sid.
Ze is wel van Chinese afkomst, haar vader en haar voor vaderen waren daar ook geboren, dus waar hebben we het over, mensen van de maan???????

Ik en mijn vader zijn in Nederland geboren maar zijn voor ouders, generaties daarvoor, gelijk met WIllem van Oranje meegekomen Duitsers naar der Nederlanden kwamen.
Ben ik dan ook van Allochtoon afkomst??????????????????


Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

Malam
User
User icon of Malam
spacer line
 


On 23-10-2011 18:34 Bokito wrote:
Zelfs na de Merdeka tijd , 17-08-1945

Dit is geschiedsvervalsing want in 1948 wapperde in heel indonesiŽ nog de nederlandse drie kleur.De nedrlandse militairen waren overal nog aanwezig.
Lijk me niet correct Bokito.

In 2005 nam Minister van Buitenlandse Zaken Bot deel aan de viering van zestig jaar Indonesische onafhankelijkheid. Nederland aanvaardde daarmee dat IndonesiŽ niet in 1949, maar op 17 augustus 1945 was ontstaan en Bot betuigde spijt dat Nederland toen Ďals het ware aan de verkeerde kant van de geschiedenisí was komen te staan.

Bron: Entoen.nuMalam
User
User icon of Malam
spacer line
 

Een interessante posting, Om Surya hier en daar wat ťťnzijdig belicht, maar daar kan ik gezien je Indonesische roots wel mee leven.
Zeker voor mensen die van plan zijn om met vakantie naar IndonesiŽ te gaan de moeite waard om te lezen.

…ťn ding viel me op.

In het begin was het geen massa beweging , de gewone volk staat ver van die ideeen . De echte beweging komt pas los nadat Indonesia 3 jaar lang tijdelijk werd "bevrijd" door de komst van de Japanners in indonesia.

Dat woordje "bevrijd" zou ik maar gewoon vervangen door "bezet" dat is namelijk 100 % dichter bij de waarheid.


De Indonesische bevolking kwam het Japanse leger begroeten met kreten als "banzai dai nippon", en werden gezien als de bevrijders van hun land. Deze mentaliteit werd onder meer gestimuleerd door nationalisten zoals Sukarno, die het volk kon overtuigen Japan te steunen. Destijds was Sukarno, die onder de Nederlandse bezetting geÔnterneerd werd, bevrijd en door de Japanners naar Batavia gebracht. Sukarno en Mohammad Hatta werden beide gedecoreerd door de Keizer van Japan in 1943. De vreugde van de IndonesiŽrs was echter van korte duur toen bleek dat de Japanse bezetting ťťn van de meest onderdukkende koloniale regimes bleek te zijn in de geschiedenis van IndonesiŽ. Volgens de nationalist R. Abulgani werd het Indonesische volk bedot door de Japanners. De Japanners lieten namelijk uitschijnen dat ze de helden waren, en ze trachtten het volk voor zich te winnen door onder andere zich voor te stellen als broeders. Japan heeft namelijk dezelfde kleuren in haar vlag als IndonesiŽ. Ze zeiden: "zelfde kleuren, zelfde broeders". Maar toen ze na een week alles onder controle hadden begonnen Japanners IndonesiŽ te koloniseren. De beleving van de kolonisatie was echter niet overal dezelfde, en hing af van waar men leefde en de sociale status. In gebieden die belangrijk werden geacht voor de oorlog heerste onder andere mishandeling, seksslavernij en executie. Ook werd het vee in beslag genomen, en de mannen werden onder dwang tewerkgesteld bij strategische punten zoals vliegvelden of spoorwerken.

Bron:http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php/Japanse_bezetting_van_IndonesiŽ

Zo kan ik wel even verder gaan.

Aanvankelijk werden arbeiders op min of meer vrijwillige basis gerekruteerd. Ze kregen loon in het vooruitzicht gesteld en voor hun gezinnen zou worden gezorgd. Het systeem begon al in 1943 in zijn voegen te kraken: lonen werden onregelmatig uitbetaald, de gezinnen bleven verstoken van financiŽle hulp (die wel werd ingehouden van de arbeidslonen), en de voedselsituatie in de werkkampen verslechterde drastisch.
Beruchte plaatsen waren de mijnen, fabrieken en timmerwerven op Celebes en de vliegvelden in de oostelijke archipel. Op Nieuw-Guinea was het tijdens de oorlog voor iedereen heel zwaar, ook voor de Japanse soldaten, maar de Indonesische arbeiders hebben vreselijk geleden. Na de herovering door Amerikaanse en Nederlandse troepen in 1944 werden er slechts 850 verwaarloosde koelies uit Java aangetroffen, van een totaal van 12.700.

Naar Sumatra hebben de Japanse autoriteiten zoín 120.000 Javanen gestuurd. Velen kwamen terecht in de olie-industrie, maar de meesten werden tewerkgesteld aan de Pakanbaru-spoorweg. Het merendeel bezweek: na de oorlog werden er nog 23.000 teruggevonden.

Sinds enkele jaren verzamelen enkele organisaties informatie over de Indonesische seksslavinnen van het Japanse leger: het bureau voor rechtshulp in Yogyakarta en de organisatie van voormalige heiho (Indonesische hulpsoldaten in het Japanse leger) in Cimahi, nabij Bandung. Bij de laatstgenoemde staan ruim twintigduizend vrouwen geregistreerd die zich als voormalig troostmeisje hebben aangemeld. De gegevens zijn niet gecontroleerd. Volgens de voorzitter van de ex-heiho-organisatie zijn er in de oorlog zeker zestigduizend Indonesische vrouwen tot prostitutie gedwongen. Het werkelijke aantal is onmogelijk te achterhalen.

Hoe gruwelijk de details ook zijn, de bezetting draaide niet alleen om dwangarbeid en seksslavernij: voor verreweg de meeste IndonesiŽrs was de bezetting bovenal een periode van verarming. Door het wegvallen van de exportmarkten en de massale arbeidsronseling, stortte de Indonesische economie geheel in. Binnen een jaar ontstonden tekorten, niet alleen aan luxegoederen, maar ook aan rijst en andere levensmiddelen. Mensen gingen gekleed in lompen, jute zakken of zelfs rubber. Vrouwen moesten in toerbeurt op het veld werken omdat ze niet voldoende kleren hadden.

Ondanks alle ellende was de Japanse bezetting een tijd vol dubbelzinnigheid. De Japanners presenteerden zich als bevrijders, maar manifesteerden zich als onderdrukkers. Door veel IndonesiŽrs waren ze met enthousiasme binnengehaald, maar ze wisten niet echt hun harten te winnen. Toch hebben de Japanners de IndonesiŽrs wel een duidelijker zelfbewustzijn gegeven, een plaats in AziŽ, hoe onhandig en hautain ze als bestuurders ook waren.

Bron: Historisch Dagblad


spacer line  


On 23-10-2011 23:19 zieleffe wrote:

[quote removed]

He wat? dat moet je even uitleggen, Om Sid.
Ze is wel van Chinese afkomst, haar vader en haar voor vaderen waren daar ook geboren, dus waar hebben we het over, mensen van de maan???????

Ik en mijn vader zijn in Nederland geboren maar zijn voor ouders, generaties daarvoor, gelijk met WIllem van Oranje meegekomen Duitsers naar der Nederlanden kwamen.
Ben ik dan ook van Allochtoon afkomst??????????????????

Voor uit dan maar.

1.Lees even goed wat je over je vriendin heb geschreven.
2.Weet je dan zelf niet of je Allochtoon of Autochtoon met Duitsen bloede bent ?


bisa dicek of makemyday .

spacer line  

Mijn verhaal als aanzet tot meer lezen en nadenken of tot omong kosong ( voor vermaeck) en is geschreven zoals de Indonesiers (in dit geval een Indonesier) het zullen doen.

Dat buitenlanders en in het bijzonder de Nederlanders soms een andere mening hebben is ook bekend .

Het gaat om wat de Indonesiers zelf denken en vinden .


bisa dicek of makemyday .

spacer line  


On 24-10-2011 04:15 Malam wrote:

[quote removed]


Lijk me niet correct Bokito.

In 2005 nam Minister van Buitenlandse Zaken Bot deel aan de viering van zestig jaar Indonesische onafhankelijkheid. Nederland aanvaardde daarmee dat IndonesiŽ niet in 1949, maar op 17 augustus 1945 was ontstaan en Bot betuigde spijt dat Nederland toen Ďals het ware aan de verkeerde kant van de geschiedenisí was komen te staan.

Bron: Entoen.nu

Goed oplettende lezers Emoticon: Wink en juristen zullen het woord "aanvaarde=aanvaarden" een andere betekenis geven .

Aanvaarde = als een gegeven (de facto) is iets anders dan erkennen

Ene Sidia en of Surya Atmadja had in andere sites mee gediscussieerd (geluld=omong kosong) over deze verschil.

Ya , die Ben Bot , een anak Tjideng is echt slim Of had een goede juridische team.

Door Indonesia te erkennen ( anders te aanvaarden) dat ze op 17-08-1945 onafhankelijk was zal Nederland moeten opdraaien voor "wiedergutmachung" van haar laatste koloniale oorlog ( Militaire agressie I en II die ze als Politieonele Acties hadden genoemd).
Die ook al een schending is van de art 2 van Linggardjati overeenkomst.

"Als het ware "? .Het is gewoon zo.

Slimme jongens die Nederlanders . Emoticon: Wink

Veel Indonesiers kunnen dan claimen dat ze hun gerobak - sapi van hun opa vergoed willen hebben.Die werd namelijk toegeeigen door vijandelijke soldaten.
( een versie van : geef mij mijn vadersfiets terug)

Gerobak-sapi , is een kar om goederen te vervoeren , getrokken door een sapi( meestal een stier )


bisa dicek of makemyday .

zieleffe
User
spacer line
 

http://www.indieinoorlog.nl/oo(...)y/indische/index.jsp

http://jure.nl/ar3464

www.joop.nl/.../landsadvocaat_executies_nederland
Deze topic is niet meer te bezoeken, dus het is gedaan met die verongelijktheid voor de slachtoffers van Nederlandse Militairen de Landsadvocaat heeft denk ik hogere beroep aangetekend of het is stilletjes weggemoffelt.......... Emoticon: Sadley Emoticon: Shut up! Emoticon:
Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

Malam
User
User icon of Malam
spacer line
 


On 24-10-2011 09:18 Surya Atmadja wrote:

[quote removed]

Goed oplettende lezers Emoticon: Wink en juristen zullen het woord "aanvaarde=aanvaarden" een andere betekenis geven .

Aanvaarde = als een gegeven (de facto) is iets anders dan erkennen

Ene Sidia en of Surya Atmadja had in andere sites mee gediscussieerd (geluld=omong kosong) over deze verschil.

Ya , die Ben Bot , een anak Tjideng is echt slim Of had een goede juridische team.

Door Indonesia te erkennen ( anders te aanvaarden) dat ze op 17-08-1945 onafhankelijk was zal Nederland moeten opdraaien voor "wiedergutmachung" van haar laatste koloniale oorlog ( Militaire agressie I en II die ze als Politieonele Acties hadden genoemd).
Die ook al een schending is van de art 2 van Linggardjati overeenkomst.

"Als het ware "? .Het is gewoon zo.

Slimme jongens die Nederlanders . Emoticon: Wink

Veel Indonesiers kunnen dan claimen dat ze hun gerobak - sapi van hun opa vergoed willen hebben.Die werd namelijk toegeeigen door vijandelijke soldaten.
( een versie van : geef mij mijn vadersfiets terug)

Gerobak-sapi , is een kar om goederen te vervoeren , getrokken door een sapi( meestal een stier )


Het valt niet te ontkennen dat ik echt getracht heb om begrip op te brengen.
Vervolgens gewoon ongestoord doen dat de bevrijding van IndonesiŽ door de Japanners is gebeurd????????????
Sorry ook in deze topic heeft het geen zin meer om enige reactie te geven.
Tegen zoveel vastgewortelde achterlijke gedachten zijn geen weerwoorden mogelijk, hou hem in de lucht en hoei hoei.

Dan ook nog zoveel Indonesische woorden waar zelfs iemand met een behoorlijke kennis van de taal niet uit kan komen, laat staan iemand die nooit in IndonesiŽ is geweest.
Man man man, wat doet een Javaan om zijn gelijk te krijgen.
Te zielig voor woorden, ik laat het hier bij.
Ik hou het er gewoon op dat Om Surya het slimste jongentje van de klas was, vandaar dat ie IndonosiŽ is ontvlucht en nu al die onwetenden de les gaat lezen Emoticon: Bye bye

Nee nee nee geen persoonlijke aanval, slechts een antwoord op een een hele domme niet relevante posting van iemand die zijn wijsheid van internet heeft maar het heel eenzijdig uitlegt, typisch een Javaan en zeer zeker geen Sundanees want hij spreekt de taal niet eens Emoticon: Laugh out loud

You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.81,010,649 topic views - 238,411 posts - 13,717 topics - 29,708 members - last post @ 10-04-2020 10:20 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2020
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

132,115,229 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com